Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

ARTEP – automatizácia a riadenie v teórii a praxi

Cieľom v poradí štrnásteho stretnutia odborníkov v oblasti riadenia, priemyselnej automatizácie a informačnej a komunikačnej techniky v priemysle z univerzít, vysokých škôl a praxe, ktoré sa uskutoční v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej 5. až 7. februára 2020, je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Podujatie je organizované spoločne ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a katedrou automatizácie a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove prof. Jozef Zajac a dekan SjF TU v Košiciach prof. Jozef Živčák.

Tematické zameranie je na:

  • teoretické aspekty automatizácie a riadenia,
  • moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0
  • doktorandské vzdelávanie s orientáciou na Industry 4.0 s využitím sociálnych sietí.

Viac informácií: https://artep2020.webnode.sk/

 (ed)