Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Přehled novinek

Snadný výběr přístrojů na stránkách endress.com

Stále více měřicích přístrojů od společnosti Endress+Hauser je objednáváno on-line. Za prvních pět měsíců roku 2020 se objem příchozích objednávek přes stránky endress.com téměř zdvojnásobil. Společnost E+H chce usnadnit a urychlit vyhledávání a objednávání produktů, a proto zavedla novou strukturu produktů FLEX, optimalizovala elektronické obchodování a sloučila globální portál E-direct se stránkami endress.com.Obr. 1. V nové struktuře produktů FLEX si zákazníci snadno vyberou měřicí přistroj podle svých potřeb „Sloučením obou obchodů a zavedením několika inovací na stránkách endress.com zákazníkům ještě více usnadňujeme realizovat obchody s námi digitální cestou,“ uvádí Nikolaus Krüger, vedoucí obchodu skupiny Endress+Hauser. Zatímco portál E-direct byl navržen pro jednoduché produkty určené pro základní měření, stránky endress.com nabízejí celé portfolio společnosti Endress+Hauser. Koncem roku 2020 byl portál E-direct převeden pod ucelené stránky endress.com a nyní je celá nabídka k dispozici přehledně on-line na jednom místě. Tím odpadne přecházení mezi obchody a zákaznickými účty. Na stránkách endress.com byla zavedena nová struktura produktů, FLEX. Tato funkce doplňuje stávající volitelné možnosti výběru a rozčleňuje portfolio měřicích přístrojů Endress+Hauser do čtyř oblastí podle potřeb zákazníka. Základní –obsahuje základní produkty, které lze snadno vybírat, instalovat a provozovat. Odlehčená verze – zde se nacházejí spolehlivé a robustní přístroje určené k výkonnému řízení klíčových procesů. Rozšířená oblast zahrnuje veškerou inovativní techniku na optimalizaci procesů.Xpert – oblast specializovaných produktů pro náročné aplikace.  „Nabídka FLEX našim zákazníkům dále usnadňuje vyhledávání vhodných produktů pro jejich individuální potřeby,“ říká Nikolaus Krüger. Nejjednodušší navigace pro zákazníky Oblast e-comerce na stránkách endress.com byla rozšířena o užitečné funkce, které zákazníkům usnadňují využívání stránek. Po přihlášení mohou zákazníci nyní používat svůj účet Můj Endress+Hauser ke snadnější správě všech svých aktivit, jako např. nabídek a objednávek produktů. Dále byla optimalizována struktura účtu, nákupního košíku a postupu dokončení objednávek. Pokročilé sledování objednávek poskytuje úplný přehled. Zákazníci si mohou nově zobrazit si stav svých objednávek kdykoli a na jakémkoli koncovém zařízení.  

Spolehlivé měření při obchodování s kapalným zemním plynem

V rotterdamském přístavu je v provozu první laboratoř pro kalibraci průtokoměrů zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, LNG Research & Calibration Laboratory. Vyvinul ji nizozemský metrologický institut VSL ve spolupráci s mezinárodními partnery. Společnost Endress+Hauser společně se svými partnery vybavila tuto laboratoř průtokoměry a přístroji pro měření teploty a tlaku LNG.Během přechodné doby mezi érou fosilních a érou obnovitelných zdrojů energie je zkapalněný zemní plyn považován za zdroj energie důležitý k dosažení globálních emisních cílů. Obzvláště je populární jako palivo při přepravě na dlouhé vzdálenosti, tedy pro nákladní a námořní lodě, protože umožňuje dodržovat přísné environmentální předpisy o emisích SOx a NOx.Obr. 1. Kalibrační zařízení nizozemského metrologického institutu VSL pro měření průtoku LNG bylo vybaveno měřicí technikou od společnosti Endress+Hauser (zdroj: Endress+Hauser)V kapalném stavu má zemní plyn teplotu –163 °C a objem 600krát menší než plynný, proto se efektivně přepravuje. Vzhledem k tomu, že je obvykle přepravováno jeho velké množství, může i ta nejmenší odchylka měření způsobit velký rozdíl ve fakturaci. Proto je přesné měření hmotnostního průtoku pro spolehlivé obchodní vztahy nanejvýš důležité.Měření objemového a hmotnostního průtoku při nízkých teplotách je velmi problematické. Z toho důvodu je nová laboratoř vybavena špičkovými přístroji, mezi něž patří přesné Coriolisovy průtokoměry od společnosti Endress+Hauser, Promass Q a nové teploměry měřící teplotu LNG. Při kalibraci je přesnost měření u objemového průtoku do 0,20 %, u hmotnostního do 0,15 % a při měření hustoty je nižší než 0,08 %.Teploměr k měření teploty LNG byl navržen ve spolupráci s odborníky VSL a vyhovuje mnohdy protichůdným požadavkům: na odolnost proti vibracím vyvolaným prouděním na jedné straně a na minimalizaci chyby rozptylu tepla na straně druhé.Vzhledem k přesnosti kalibrace dosažené v laboratoři LNG Research & Calibration Laboratory lze měřit průtok LNG s přesností 0,5 %, která je běžná i pro jiné typy kapalných paliv.(Endress+Hauser)

Edge computing s firmou WAGO

Zařízení edge mohou převzít úlohu sběru dat, která tak nemusí zatěžovat řídicí jednotky, u nichž je vyžadována velmi malá latence a vysoký časový determinismus. Přijatá data je možné v zařízení edge zpracovat, využít je k lokálnímu zobrazení nebo je odeslat do cloudu.Společnost WAGO nyní představuje dvě nová zařízení vhodná pro edge computing: Edge Controller a Edge Computer.Jednotka Edge Controller (752-8303/8000-0002) využívá čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A9 a má dva ethernetové porty, jeden CANopen a dva USB. Je také vybavena sériovým rozhraním a čtyřmi digitálními I/O pro připojení snímačů nebo jiných lokálních zařízení. Programuje se a konfiguruje v prostředí e!COCKPIT, takže ji lze snadno začlenit do automatizačního systému od firmy WAGO.Průmyslové počítače Edge Computer (752-9400 nebo 752-9401) mají čtyřjádrový procesor Atom 1,91 GHz a standardně operační systém Debian Linux. K dispozici je paměť flash o kapacitě 64 GB, kterou lze doplnit diskem SSD. Přestože rozsah jejich pracovních teplot je −20 až +60 °C, nevyžadují ventilátor a jsou velmi kompaktní, což zjednodušuje jejich instalaci.U všech zařízení pro edge computing od firmy WAGO je možné použít standardní software, např. Node-Red. Zařízení komunikují běžnými protokoly jak na straně provozních zařízení, tak na straně cloudu.WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Společnost Eplan získala cenu Automation Award 2020

Ocenění Automation Award udílela letos mediální skupina Konradin Publishing Group na zakončení virtuálního veletrhu automatizace SPS Connect 26. listopadu 2020. V kategorii digitalizace získal tuto cenu cloudový software Eplan eView navržený pro sdílení, připomínkování a schvalování projektů.Obr. 1.  Cenu Automation Award v kategorii digitalizace získává letos Eplan. Eplan eView umožňuje transparentně zpřístupňovat data generovaná a rozšiřovaná v platformě Eplan všem účastníkům projektu a zainteresovaným stranám v celém inženýrském a výrobním procesu – od projekce přes výrobu a montáž až po servis a údržbu. Uživatelé si mohou zobrazit data projektu a komentovat změny. Tento software jednoduše a intuitivně provede uživatele připomínkovacím (redlining) a schvalovacím procesem, usnadňuje komunikaci mezi projekčním týmem, montážními techniky a údržbou. Jasně definovaná přístupová práva zajišťují bezpečnost dat.Pomocí Eplan eView mohou odborníci z různých společností snadno komunikovat a spolupracovat na různých projektech a v různých oborech. Jednotlivá oddělení, dodavatelé, a dokonce i obchodní partneři spolupracují „bezpapírově“, bezpečně a transparentně – s daty přímo z cloudu. Porota soutěže Automation Award, sestavená z členů vědecké a výzkumné komunity, asociací a redakce časopisu elektro Automation, nominuje do soutěže inovativní výrobky. Ty jsou předloženy čtenářům, kteří hlasováním vyberou vítěze. Vedle společnosti Eplan, která uspěla v kategorii digitalizace, získala cenu Automation Award společnost ISG v kategorii techniky za řešení TwinStore. Více informací je uvedeno na https://www.eplan.cz/reseni/eplan-epulse/eplan-eview/ .Obr. 2: „Cena Automation Award pro Eplan eView nás zavazuje k dalšímu vývoji softwaru v cloudu,“ říká viceprezident společnosti Eplan pro cloudová řešení Hauke Niehus.

Simatic PCS neo – plně webový systém pro řízení procesní výroby

Článek čtenářům představuje řídicí systém Simatic PCS neo – nový plně webový systém určený pro řízení procesní výroby. Shrnuje jeho vlastnosti a přednosti a uvádí první příklad jeho využití v praxi ve firmě Evonik. Současný trend individualizace produktů zasahuje i tradiční obory procesní výroby. Roste rozmanitost sortimentu a zkracují se vývojové cykly – ať jde o potraviny, nápoje, léčiva, kosmetiku, nebo čisticí prostředky. Procesní průmysl, jak se zkráceně nazývají obory s převahou kontinuálních výrobních procesů, je náročný nejen na samotné řízení procesů, ale komplexní úkol představuje i každá změna technologie. Na přípravě projektů a jejich realizaci pracují týmy lidí. Udržet při jejich paralelní práci projektovou dokumentaci aktuální a konzistentní bývá obtížný úkol. Následuje stejně náročné uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Je možné tyto procesy zefektivnit? Simatic PCS neo ukazuje, že ano.   Představení Simatic PCS neo je plně webový distribuovaný řídicí systém od firmy Siemens, který reaguje na moderní trendy a uživatelům dává dříve nebývalou flexibilitu a rozšiřitelnost, snadné a přehledné ovládání a možnost přístupu z různých zařízení, včetně mobilních (obr. 1). Usnadňuje týmovou spolupráci při zachování konzistence dat a plně respektuje požadavky na zabezpečení dat a informací i při využití webových nástrojů.Obr. 1. Simatic PCS neo je plně webový distribuovaný řídicí systém od firmy Siemens, který uživatelům přináší dříve nebývalou flexibilitu a rozšiřitelnost, snadné a přehledné ovládání a možnost přístupu z různých zařízení, včetně mobilních   Intuitivní webové uživatelské rozhraní Distribuované řídicí systémy jsou zpravidla vybaveny řídicími terminály umístěnými ve velínu nebo v provozu, na nichž jsou nainstalované příslušné aplikace a z nichž operátoři ovládají svou část technologie. Podobné terminály mají manažeři nebo servisní technici. Na těchto terminálech jsou nainstalované příslušné aplikace HMI nebo SCADA. Udržet všechny aplikace na všech terminálech funkční a aktualizované je obtížný úkol. Nejvýznamnější novinkou systému Simatic PCS neo je to, že využívá webové služby a běžné webové prohlížeče. To znamená, že každý počítač, který má webový prohlížeč, se může stát inženýrskou nebo operátorskou stanicí. Nemusí se nic instalovat – všechno, co je třeba, je zabezpečené připojení k webu. Při navrhování uživatelského rozhraní systému Simatic PCS neo byl kladen velký důraz na jednoduché, intuitivní ovládání. Zde je dobré upozornit na skutečnost, že intuitivní ovládání neznamená, že technologický provoz může intuitivně ovládat každý, aniž by měl tušení, jaké procesy řídí. To vůbec ne – intuitivní ovládání znamená, že ovládání je přehledné a vše je umístěno tam, kde to uživatel očekává. Všechny obrazovky DCS proto respektují stejné grafické schéma. Nahoře je lišta záhlaví a pod ním lišta menu a nástrojů. V záhlaví se uživatel dozví, v jakém projektu a v jakém pohledu se nachází. Zobrazuje se zde i jméno přihlášeného uživatele. Z lišty menu a nástrojů je přístup ke všem editorům a příkazům. Hlavní část obrazovky je uprostřed: zde se zobrazuje otevřený pohled nebo editor a pod ním jeho detaily. Vlevo je navigace se stromovou strukturou a vpravo postranní panel, kde se zobrazují objekty a struktury v závislosti na vybraných pohledech a editorech (katalogy, knihovny apod.). Dole, v zápatí, je lišta, která informuje o právě probíhajících a těsně předchozích technologických procesech či změnách projektu. Toto je struktura, která je společná pro všechna provozní i inženýrská zobrazení (obr. 2).Obr. 2. Intuitivní webové rozhraní: přehlednost zlepšuje společná struktura všech obrazovek Pro inženýrskou práci jsou k dispozici tři základní typy navigačních pohledů: equipment, hardware a project cockpit. Pohled označený jako equipment je technologický pohled, tzn. že se zde zobrazují všechna provozní zařízení a edituje jejich konfigurace, logické a sekvenční programy a obrazovky. V pohledu hardware uživatel vidí konfiguraci hardwarových komponent a nastavení jejich komunikace. A project cockpit je zobrazení celého projektu, jeho konfigurace, lokalizace a přístupových práv. Zde je také správa verzí projektu nebo se tu konfiguruje správa alarmů. Základní obrazovka pro operátory provozu je obrazovka monitorování a řízení (monitoring and control). Zde je zobrazeno technologické schéma zařízení a lze tu přímo přejít na aktuální seznam procesních proměnných a seznam alarmů, kde je možné zobrazit aktuální i utišené alarmy a zásahy operátorů. Velkou předností systému Simatic PCS neo je využívání responzivního zobrazení v HTML5, tzn. že obrazovky se snadno přizpůsobí velikosti displeje různých zařízení.   Modularizace a využití šablon Projektování se systémem Simatic PCS neo je založeno na standardizaci a využívání šablon, a to od jednotlivých provozních objektů a řídicích modulů přes šablony modulů provozních zařízení až po šablony automatizovaných subsystémů. Využívá se při tom koncept MTP – Module Type Package, definovaný a rozvíjený sdružením uživatelů automatizační techniky v procesním průmyslu NAMUR. Koncept MTP je sice poměrně nový (v časopise Automa jsme o něm poprvé psali v roce 2016), ale díky široké podpoře se rychle rozvíjí a již nyní je označován za jednotný jazyk automatizace moderní a budoucí procesní výroby. Stanovuje totiž otevřená, neproprietární (a na výrobci nezávislá) rozhraní technologických modulů pro procesní výrobu. Vrátíme-li se do ekosystému firmy Siemens, soubory MTP, popisující automatizační moduly vytvořené např. v prostředí Step7, TIA Portal nebo Simatic PCS 7, lze jednoduše importovat do Simatic PCS neo a používat je v něm. Mimochodem, systém Simatic PCS neo využívá stejnou hardwarovou platformu jako DCS Simatic PCS 7. To znamená, že uživatelé, kteří používají Simatic PCS 7, mohou snadno přejít na Simatic PCS neo a začít využívat výhody webového řídicího systému. Stejný je hardware, ale i většina softwarových nástrojů, funkčních bloků a knihoven. Investice do systému Simatic PCS 7 (v současné době je dostupný ve verzi 9.0) jsou tedy chráněny před znehodnocením. Společnost Siemens ani nepočítá s tím, že by Simatic PCS neo byl náhradou za klasický PCS 7, který má své výhody, své zákazníky a jeho vývoj dále pokračuje.   Multiuživatelský inženýrink spoří čas i omezuje riziko chyb Možnost vykonávat různé inženýrské práce paralelně přináší značné úspory času – ale organizačně je obtížné ji zajistit. V mnoha projektech ale může být hledisko času kritické – např. v současné době, kdy se přední farmaceutické firmy předhánějí, která první začne dodávat na trh vakcínu proti covidu-19. Nejprve je nutné takovou vakcínu vyvinout, včetně všech potřebných testů. Ovšem to zdaleka nestačí: výrobu vakcíny je potom třeba převést z laboratorních podmínek do průmyslového provozu. Na takových projektech pracují týmy lidí, projektantů, programátorů, technologů a dalších. Neudělat v časové tísni žádnou fatální chybu, která projekt zbrzdí o cenné týdny nebo měsíce, je velmi obtížné. A podobných úloh je v procesním průmyslu spousta. Princip multiuživatelského inženýrinku v systému Simatic PCS neo je v tom, že k jednomu projektu, resp. jeho objektově orientovanému datovému modelu, je možné vytvořit několik relací – sessions. Uživatel, který relaci vytvoří, může pracovat na své části projektu, přičemž si může právě editované objekty uzamknout, aby k nim měl přístup pouze on, a naopak vidí, které objekty jsou uzamčené z jiných relací, a tudíž je editovat nemůže. Vidí objekty, které už zeditoval a jejichž změny může publikovat, a naopak vidí, které objekty byly editovány v jiné relaci a jaké změny byly publikovány. Uživatel potom může změny přijmout do své relace, aby pracoval s aktuální verzí. Manažer projektu navíc může sledovat, jak práce pokračují. Pro hlubší optimalizaci multidisciplinárních inženýrských prací na projektech s řídicím systémem Simatic PCS neo je možné využít inženýrské prostředí COMOS od firmy Siemens.   Shrnutí základních přínosů Procesní průmysl má svá specifika. Jde často o rozhlehlé chemické závody, nebo výroba v jednom podniku dokonce probíhá v  několika geograficky vzdálených závodech. Řídit takovou výrobu bezpečně a efektivně je velmi náročný úkol. Simatic PCS neo dává všem operátorům jednoduchý a bezpečný přístup ke všem potřebným datům, a to na jakémkoliv místě, dokonce i prostřednictvím mobilních zařízení. K dispozici mají technologické obrazovky, údaje o stavu výroby na výrobních zařízeních nebo alarmy. Údržbáři mají na svých noteboocích a tabletech k dispozici potřebné diagnostické údaje. Na straně uživatelů není třeba nic instalovat, všechna data pocházejí z jednoho zdroje, a jsou tedy konzistentní a aktuální, a zobrazení v HTML5 se přizpůsobí velikosti právě používaného displeje.Obr. 3. Nástroj Concept & Design Tool (CDT) umožňuje snadné, intuitivní a rychlé vytváření projektů Simatic PCS neo a podporuje projektanty ve všech fázích jejich práce  V moderní době proniká i do procesní výroby trend individualizace a častých změn sortimentu výroby, aby bylo možné co nejlépe uspokojit požadavky zákazníků. Také zde je Simatic PCS neo velkým přínosem, protože využívá koncept modulů MTP a umožňuje přeskupit výrobní zařízení jako kostky stavebnice, nové moduly přidat a nepotřebné odebrat, a to všechno rychle a efektivně. Inženýrů a techniků je málo a jejich práce je drahá. Simatic PCS neo pomůže i s tímto problémem. Odstraňuje neproduktivní činnosti, aby se projektanti mohli soustředit na to podstatné. A navíc omezuje zdroje omylů a chyb a zkvalitňuje jejich práci. Umožňuje využívat simulaci a digitální dvojčata, takže projekt lze v podstatě celý odladit ještě před fyzickým uvedením do provozu. Velmi důležité je i to, že všichni, kdo se na projektu podílejí, využívají jediný společný objektově orientovaný datový model. Například měřicí bod je možné nastavit na několik kliknutí: Siemens uvádí, že ve srovnání s jinými systémy je počet potřebných kliknutí zhruba poloviční. Další předností systému Simatic PCS neo je nový způsob týmové spolupráce. V jednom sdíleném projektu si jednotliví projektanti mohou otevřít vlastní relace, pracovat na své části projektu a po skončení své změny bezpečně publikovat. Simatic PCS neo uzamčením právě editovaných objektů zabraňuje konfliktům.   Příklad z praxe – modernizace poloprovozního závodu Řídicí systém Simatic PCS neo byl odborné veřejnosti oficiálně představen na veletrhu Hannover Messe v dubnu 2019. O jednom z prvních projektů s tímto systémem hovořili na virtuálním veletrhu SPS Dialog 2020 letos v listopadu Stefan Handel z firmy Evonik Operations GmbH a Susanne Klemmová, inženýrka divize Process Automation Solutions, Siemens AG. Firma Evonik se rozhodla zmodernizovat svůj poloprovozní závod určený pro testování nových technologií výroby polymerů. Závod nevyužívá jen firma Evonik – jeho výrobní linky jsou pronajímány i jiným firmám. Protože řídicí systém byl již zastaralý, rozhodla se firma Evonik pro zásadní modernizaci a přechod k webovému DCS Simatic PCS neo. Stefan Handel uvedl, že mezi hlavní důvody, proč se pro Simatic PCS neo rozhodli, patří flexibilita, modularita a možnost týmové spolupráce. Podstatnou výhodou je možnost využít standardní bloky MTP. Díky tomu řídicí systém nejen splňuje současné požadavky, ale je připraven i na budoucí standardy. Susanne Klemmová, pro niž šlo o jeden z prvních realizovaných projektů u firmy Siemens vůbec, ocenila zejména konzistentní ovládání a přehlednou navigaci systému PCS neo, stejnou pro operátory, provozní inženýry i projektanty. Jako jednu z hlavních výzev projektu označil Stefan Handel časovou tíseň, v níž byl projekt realizován. Simatic PCS neo ale umožnil, že po třech měsících od zahájení prací na projektu mohl být první subsystém poloprovozního závodu spuštěn. Multiuživatelský přístup k inženýrské práci dovolil např. pracovat na projektu a současně již hotové části validovat postupy FAT a SAT. Susanne Klemmová se Stefanem Handlem souhlasí v tom, že času na projekt bylo opravdu málo, ale Simatic PCS neo umožňuje čas projektantů, inženýrů a techniků využívat opravdu velmi efektivně. V první fázi šlo o malý systém s přibližně 250 I/O. Systém byl nejprve sestaven a otestován v závodě Siemens v Karlsruhe, a již po několika týdnech mohl být hardware dodán firmě Evonik. Systém první linky se potom stal šablonou pro další tři linky, které jsou zhruba ze 70 % totožné. Stefan Handel v přednášce hovořil také o zkušenostech z prvního roku provozu. Ocenil zejména jednoduché ovládání, které nevyžaduje dlouhé školení obsluhy. Obrazovky technologických schémat i alarmů jsou velmi přehledné a obsluha je naváděna k tomu, co je v dané situaci třeba udělat. Z hlediska inženýrských prací je velkou výhodou objektově orientovaný datový model projektu a obsáhlá knihovna funkcí, bloků a šablon, které zefektivňují práci. Susanne Klemmová byla příjemně překvapena tím, jak účinně při pracích na projektu pomáhá multiuživatelský přístup. Když se začínalo s prací na prvním projektu, jeden inženýr pracoval na sekvenčním modelu CFC, zatímco druhý paralelně navrhoval hardware systému a oba si vzájemně vyměňovali aktuální informace. U konvenčního postupu by bylo třeba nejprve specifikovat hardware a teprve potom by začalo programování. Simatic PCS neo umožňuje oddělit hardware a software a pracovat na obojím současně. Spolupráce firem Siemens a Evonik bude pokračovat i nadále. Susanne Klemmová uvedla, že dalším krokem bude implementace MTP do stávajících částí závodu a migrace k systému Simatic PCS neo v dalších provozech.   Kam pro další informace Informace spojené s uvedením systému Simatic PCS neo mají svoji vlastní webovou stránku: https://new.siemens.com/global/en/products/automation/process-control/simatic-pcs-neo.html. K dispozici je i stránka https://new.siemens.com/cz/cs/products/automation/systems/simatic-pcs-neo.html v češtině. Pro možnost zhlédnout prezentaci o zmíněném projektu ve firmě Evonik je třeba se přihlásit na https://sps.virtualevent.siemens.com/en. Tak zájemce získá přístup nejen k uvedené prezentaci (velmi profesionálně provedené, ale bez technických podrobností), nýbrž i k celému virtuálnímu stánku Siemens (záložka showroom/process automation), včetně prezentace systému Simatic PCS neo od Marca Nehmize, který je produktovým manažerem firmy Siemens AG pro Simatic PCS neo. Zájemcům o detailnější technické informace je možné doporučit stránku https://myneo.siemens.com/en – vstup na stránku ale vyžaduje registraci. Ještě si dovolím upozornit na zajímavý rozhovor, v němž na otázky redaktora newsletteru firmy Siemens střídavě odpovídají prof. Leon Urbas z katedry techniky pro řízení procesů na Univerzitě v Drážďanech a Eckard Eberle, ředitel divize Siemens Process Automation. V rozhovoru se nemluví jen o systému Simatic PCS neo, ale obecně o digitalizaci v procesním průmyslu, o využití umělé inteligence při řízení procesů, o úloze virtuální a rozšířené reality nebo např. o možnostech hlasového ovládání provozních zařízení. Rozhovor zájemci najdou na https://new.siemens.com/global/en/company/stories/industry/process-control-innovation.html.   [Podklady firmy Siemens.] (Obrázky: Siemens) Petr Bartošík

Vzdálený přístup ke strojům s průmyslovými routery Ewon

Provozovatelé strojů a zařízení očekávají, že výrobci jejich strojů budou v případě poruchy provádět údržbu stroje na dálku nebo budou mít ke stroji vzdálený přístup, aby jim mohli okamžitě poskytnout pomoc. Jakmile je vzdálený přístup jednou bezpečně a spolehlivě nastaven, otevírá tento komunikační kanál další možnosti, jako je prognostická údržba nebo optimalizace provozu. Vzdálený přístup je takříkajíc prvním krokem na cestě k průmyslu 4.0. Vzdálený přístup – průmysl 4.0 lightZ pohledu společnosti HMS, dodavatele řešení pro průmyslovou komunikaci, je možné k naplnění koncepcí průmyslu 4.0 a digitalizace dospět postupně. Prvním krokem v tomto směru může být jednoduchý vzdálený přístup. Znamená to, že ke strojům používaným kdekoliv na světě lze bezpečně přistupovat na dálku, bez ohledu na to, zda jsou vzdálené jen pár kilometrů, nebo se nacházejí např. v Číně. Tím lze optimalizovat uvádění strojů do provozu, na dálku aktualizovat programy a v případě poruchy pomocí vzdálené diagnostiky rychle přijmout potřebná opatření. Zkušenosti ukazují, že náklady na technickou podporu tak lze snížit o 50 až 70 %, přičemž se současně výrazně zkrátí doba reakce a zvýší se spokojenost zákazníků a servisního personálu.Obr. 1. Průmyslové routery VPN Ewon Cozy a Ewon Flexy od HMSJestliže se však ke strojům má přistupovat na dálku, obávají se mnozí, že budou muset otevřít „stavidla“ komunikace naplno. U průmyslových routerů VPN Ewon Cozy a Ewon Flexy od HMS (obr. 1) to není nutné. Pro vzdálený přístup se router integrovaný ve stroji připojuje ke cloudové platformě HMS Talk2M prostřednictvím sítě VPN (ověřené a šifrované), aniž by bylo nutné měnit interní pravidla brány firewall ve společnosti. Z opačného směru každý uživatel také naváže vlastní šifrované a ověřené připojení k této platformě, na kterém jsou prostřednictvím uživatelských účtů jasně definována příslušná přístupová práva a práva na zpracování dat. Talk2M a brána firewall integrovaná v routeru zajišťují, že je realizován pouze povolený vzdálený přístup a že je možný přístup pouze do předem definované oblasti. Při tom má smysl zapojit v rané fázi také IT oddělení koncového uživatele a nastavit přístup pro čtení, aby bylo možné zobrazit protokoly komunikačních aktivit. To zvyšuje bezpečnost a pomáhá k akceptování uživatelem. I toto jednoduché řešení má mnoho výhod. Například v potravinářském průmyslu, kde se zpracovávají čerstvé produkty a prostoje jsou spojené s velkými ztrátami, je nezbytná krátká doba reakce. Vzdálená údržba plus dataV mnoha případech má však smysl také shromažďovat údaje o stavu zařízení, opotřebení, provozních hodinách apod. a distribuovat je např. operátorovi stroje, údržbě nebo vedení podniku. Proto router shromaž­ďuje data z ovládacích prvků zařízení nebo digitálních a analogových signálů. Přehledy poskytované místně v routeru pomáhají uživateli vizualizovat stav stroje, zaznamenávat měnící se hodnoty a tak vyvozovat závěry o provozním stavu. Je také možné generovat alarmy pro spuštění opatření údržby. Provozní data lze poté přenášet do interního systému ERP nebo MES prostřednictvím komunikace OPC UA, např. pro optimalizaci provozu.Obr. 2. Bezpečný vzdálený přístup pomocí routerů Ewon od HMSJe užitečné, jsou-li reálná data zpřístupněna rovněž výrobci stroje. Lze přesně zvolit, která data má povoleno prohlížet prostřednictvím cloudové platformy Talk2M a která se použijí pouze v jeho vlastní společnosti. To umožňuje výrobci strojů např. zajistit mnohem spolehlivější provoz strojů, doporučit optimalizaci jejich provozu nebo převzít (preventivní) údržbu. Zároveň dává výrobci strojů příležitost vyvinout nové obchodní modely, které budou lépe přizpůsobené potřebám uživatelů. V případě dalšího vývoje může své stroje ještě lépe přizpůsobit skutečnému provozu. Z toho mají prospěch jak výrobci strojů, tak uživatelé.Více informací o řešeních Ewon od HMS zájemci najdou na https://ewon.biz. (HMS Networks)

Novinky v nabídce bezpečnostních komponent společnosti Beckhoff

V loňském roce představila společnost Beckhoff několik nových bezpečnostních (safety) terminálů a boxů pro EtherCAT, které zákazníkům umožnily realizovat různé koncepce řízení v různých typech architektury bezpečnostních projektů. Kromě novinek spojených s bezpečnostními úlohami byla vydána aktualizace TwinCAT Build 4024. Danou aktualizaci zákazníci používají od poloviny roku 2019. Možnosti vývoje jsou natolik široké, že vývojáři nečekají s novinkami na další hlavní aktualizaci TwinCAT Build, ale řeší bezpečnostní úlohy v rámci dílčích verzí. Tím se k zákazníkům dostává několik nových funkcí a možností vývoje bezpečnostního projektu, na něž se zaměřuje tento článek.   Novinky Safety v TwinCAT 3.1 Build 4024 Před výčtem novinek je dobré zmínit několik základních vlastností, na které novinky navazují, aby byly zasazeny do správného kontextu. Základem pro inovace je nový bezpečnostní (safety) procesor EL6910 a na něj navazující funkce, které byly představeny už dříve při uvedení předchozí verze Build 4022. S terminály EL6910 je možné rozšířit bezpečnostní logiku také o analogové signály. Pro přenos analogových signálů je určen stejný bezpečnostní protokol jako pro ostatní bezpečnostní signály, tedy FSoE (FailSafe over EtherCAT). Zpracování analogových signálů je v bezpečnostních projektech podpořeno novými funkčními bloky. S analogovými hodnotami lze provádět aritmetické operace, porovnávat je mezi sebou, kontrolovat limitní hodnoty atd. Použití analogových signálů pro bezpečnostní funkce pokrývá rizika ohodnocená po úroveň bezpečnostních vlastností PL d nebo do úrovně funkční bezpečnosti SIL 2.Obr. 1. Uživatelské funkční bloky bezpečnostních úloh je možné volat multiinstančně, bez nutnosti jejich neustálého kopírování Základními novinkami z pohledu programování bezpečnostního projektu jsou uživatelské funkční bloky a jejich následné multiinstanční volání, dále zavedení globálního seznamu bezpečnostních proměnných pro jednodušší vícenásobné použití v projektech a možnost generování vlastní bezpečnostní knihovny uživatelských funkčních bloků. Zásadní novinkou je debugger, v němž je možné kompletně simulovat bezpečnostní logiku bez reálného hardwaru, tedy bez terminálů či boxů EtherCAT a připojeného bezpečnostního příslušenství, jako jsou bezpečnostní dveře, závory atd. Změnami prošla i funkce generování dokumentace popisující bezpečnostní projekt. Posledním ve výčtu novinek je nový průvodce TwinSAFE Application Guide, který jednak obsahuje několik nových příkladů, jednak dostal novou strukturu členění kapitol.   Uživatelské funkční bloky Vytváření vlastních uživatelských funkčních bloků zvyšuje úroveň programátorské práce s bezpečnostními programy. Uživatelské funk­ční bloky rozšiřují seznam těch základních, které se dělí do dvou skupin: funkční bloky pro binární operace a pro číselné operace. Ustálené použití logiky a parametrů zapouzdřených do vlastního funkčního bloku, který je možné v bezpečnostním programu volat vícenásobně, zjednodušuje vývojovou práci (obr. 1). Získává se tak jistota, že při násobném kopírování nikdo neudělá chybu. To je základní a podstatný rozdíl mezi kopírováním celku a možností vícenásobného volání uživatelských funkčních bloků. Jednotlivé instance uživatelských funk­čních bloků je možné v online režimu také monitorovat. Konkrétní instanci lze jednoduše zvolit výběrem z rozbalovacího menu.Obr. 2. Tvorba uživatelského bezpečnostního funkčního bloku označením skupiny jednodušších bloků a volbou „create“ Uživatelský funkční blok je možné vytvořit dvěma způsoby: buď se označí skupina funkčních bloků a po kliknutí pravým tlačítkem myši se vybere volba create (obr. 2), nebo se do složky UserFB vloží nový blok a do něj se naprogramuje daná logika včetně všech parametrů a deklarace vstupně-výstupních proměnných. Z uživatelských funkčních bloků mohou programátoři generovat knihovny, které se využívají především pro snadný přenos know-how mezi jednotlivými projekty či stroji. Při vytvoření knihovny je možné určit, zda knihovna zůstane uzavřená, nebo otevřená pro online monitorování.   Globální seznam proměnných Při potřebě vícenásobného použití bezpečnostních proměnných bylo dříve nutné zvolit funkční blok decoupler. Tato možnost zůstala zachována, nicméně nová možnost použití globálních proměnných je elegantní a přehledná. Využít ji lze např. pro tlačítka restart, kdy zpravidla jedno potvrzovací tlačítko obsluhuje několik nouzových zastavení. V praxi stačí při deklaraci globální proměnné navázat proměnnou na příslušný bezpečnostní vstup a dále vstupy funkčních bloků navazovat na danou globální proměnnou. Připomeňme, že jednotlivé typy proměnných jsou v bezpečnostních projektech barevně odděleny, což také výrazně zpřehlední, jak jsou proměnné použity.   Dokumentace k bezpečnostnímu projektu Inovací rovněž prošla tvorba dokumentace bezpečnostních projektů. Generování dokumentace je součástí TwinCAT už dlouhá léta. Dokumentace je generována včetně interních odkazů, aby bylo možné jednoduše procházet od parametrizace terminálů EtherCAT po parametrizaci bezpečnostních funkčních bloků. Do dokumentace lze vložit logo zákazníka. Nově si zákazníci mohou určit, zda bude součástí dokumentace i výpis historie vývoje bezpečnostního projektu, pravidla nastavená pro správu uživatelů nebo nově i výpis konfigurace z Multisettings Tool.Obr. 3. Bezpečnostní debugger lze jednoduše spustit v menu TwinSAFE vývojového prostředí TwinCAT   Konfigurační nástroj Multisettings Tool V článku Novinky v nabídce bezpečnostních komponent firmy Beckhoff (Automa, roč. 2019, č. 6, str. 40 až 41, https://bit.ly/31Zn5to) byly popsány nové bezpečnostní terminály a boxy pro EtherCAT. Článek představoval různé architektury realizace bezpečnostních úloh, a to i v různých hardwarových provedeních. Jedna z architektur byla distribuované bezpečnostní řízení, „distributed control“, jejíž význam spočívá v rozložení bezpečnostní logiky mezi několik bezpečnostních procesorů např. u modulárních strojů. Obdobná situace nastává při použití bezpečnostních funkcí na servoměničích AX8000, kdy je bezpečnostní funkce polohy a pohybu (motion) zpracovávána lokálně, přímo servoměničem, pomocí distribuovaného bezpečnostního procesoru, který je součástí daného servoměniče. Při takové architektuře však nastává komplikace, je-li třeba nahrát bezpečnostní programy do všech procesorů naráz. K tomu se využívá funce multidownload. Na ni navazuje konfigurační nástroj Multisettings Tool, který rozšiřuje možnosti násobného nahrávání o další parametry, jež lze nakonfigurovat dopředu, uložit a následně opakovaně používat.Obr. 4. Debugger umožňuje při simulaci testovat veškerou logiku v režimu run   Simulace bezpečnostní logiky Hlavní novinkou je bezpečnostní debugger. Doposud, jestliže zákazníci potřebovali simulovat bezpečnostní projekty, museli použít simulátor EtherCAT a simulovat reálnou topologii sítě EtherCAT, včetně nastavení adres FSoE. A to bylo u velkých projektů časově náročné. Nyní je možné bezpečnostní program simulovat čistě off-line prostřednictvím zabudovaného bezpečnostního debuggeru. Ten lze jednoduše spustit v menu TwinSAFE vývojového prostředí TwinCAT (obr. 3). Nutnou podmínkou je validní bezpečnostní projekt. Potom je při simulaci možné testovat veškerou logiku v režimu run (obr. 4), popř. spouštět jen jednotlivé cykly bezpečnostního programu. Je zde připravena i možnost pause, a to proto, aby signály, které se v páru vzhledem k sobě navzájem časově kontrolují (diskrepance), mohly být zadány současně bez vyhlášení poruchy.   Průvodce TwinSAFE Application Guide Základním dokumentem, který by zákazníci měli používat při práci na bezpečnostních projektech postavených na bezpečnostních komponentách firmy Beckhoff, je TwinSAFE Application Guide. Jde o dokument, který obsahuje toho času 42 vzorových řešení, která jsou doplněna příslušnými výpočty podle normy EN ISO 13849-1:2015, jimiž jsou tyto příklady validovány.  (BECKHOFF Automation s. r. o.)   Odkazy: TwinSAFE – Open and Scalable Safety Technology: https://www.beckhoff.com/twinsafe/ Application Guide TwinSAFE: https://download.beckhoff.com/download/Document/automation/twinsafe/applicationguidetwinsafeen.pdf Beckhoff: New Automation Technology: https://www.beckhoff.cz  

Sinamics G115D pro horizontální dopravníky – novinka, která přichází v pravý čas

Společnost Siemens představuje nový kompaktní a výkonný pohon Sinamics G115D, určený speciálně pro horizontální dopravníky. Uplatnění najde ve výrobní logistice, ve skladech, distribučních centrech nebo při manipulaci se zavazadly na letištích.  V době pandemie covidu-19 klesá v důsledku protiepidemických opatření v mnoha oborech průmyslu výroba. Jsou však obory, které se v tomto období naopak rozvíjejí. Rostoucí zájem o nákupy v e-shopech a snaha snížit počet pracovníků nutných pro vychystávání zásilek a omezit kontakty mezi nimi vede ke zvýšení počtu objednávek automatizovaných intralogistických systémů, jejichž důležitou součástí jsou horizontální dopravníky (obr. 1). Lze tedy říci, že společnost Sie­mens přichází se svou novinkou, pohonem Simanics G115D určeným právě pro tyto dopravníky, v pravý čas. Pohony Sinamics G115D obsahují elektromotor, měnič frekvence a převodovku a jsou dodávány jako jako ucelený systém ve dvou variantách montáže: s měničem na motoru a s měničem určeným k montáži na stěnu (obr. 2).   Základní charakteristiky Pohony Sinamics G115D jsou charakterizovány robustní konstrukcí s krytím až IP66. Mohou tedy pracovat i v náročných průmyslových podmínkách. Přitom mají malé rozměry, a jsou proto vhodné i tam, kde je pro jejich instalaci k dispozici jen omezený prostor. Rozsah pracovních teplot je –30 až +55 °C. Pohony Sinamics G115D jsou vhodné pro intralogistiku v různých průmyslových závodech: při výrobě potravin a léků (díky možnosti provozu do –30 °C i pro mrazírenské provozy nebo pro distribuci balení očkovacích látek), při výrobě elektroniky nebo v automobilové výrobě. Dále je možné je využít k manipulaci se zbožím a zásilkami v logistických centrech nebo k manipulaci se zavazadly na letištích. Rozsah výkonů ve verzi k montáži na stěnu je 0,37 až 7,5 kW (0,37 až 4 kW ve verzi k montáži na motor).Obr. 1. Nový pohon Sinamics G115D je určen zejména pro horizontální dopravníky   Instalace a uvedení do provozu Uvést pohon Sinamic G115D do provozu je velmi snadné, protože je kompletně integrován do portálu TIA (Totally Integrated Automation) a je možné k tomu využít software Start­Drive. Pro nastavení a diagnostiku lze využít také webový nástroj Sinamics SAM (Smart Access Module), a to prostřednictvím WiFi i z prohlížečů v mobilních zařízeních.   Připraven na digitalizaci výroby Pohon Sinamics G115D je integrován do prostředí MindConnect a je kompatibilní s aplikacemi v ekosystému Mindsphere, např. Analyze MyDrives. To umožňuje v cloudu analyzovat údaje o provozu pohonu a optimalizovat jej. Na základě údajů o zatížení pohonu a jeho provozu je možné zvýšit dostupnost celého dopravníku a s využitím predikce jeho stavu plánovat servisní zásahy na dobu, kdy je to vhodné. Připojení pohonů do cloudu umožňuje celému dopravníku stát se součástí propojeného výrobního či logistického systému a plně využít přednosti průmyslového internetu věcí – IIoT.Obr. 2. Pohon je dodáván s měničem buď namontovaným na motoru, nebo určeným k montáži na stěnu   Řízení a bezpečnostní funkce Pro zvýšení flexibility instalace, servisu a údržby je pohon vybaven různými možnostmi připojení a komunikace. K dispozici jsou rozhraní pro Profinet a EtherNet/IP, k němuž je možné připojit různé vstupy a výstupy, včetně jednoho bezpečnostního vstupu, a snímač polohy s výstupem HTL. Připravuje se rozhraní pro AS-Interface.Pohon je zvláště vhodný ke spolupráci s řídicími systémy Simatic, např. Simatic S7-1200 nebo Simatic ET200 pro řízení polohy a pohybu. Pohon Sinamics G115D je v rámci konceptu Safety Integrated vybaven bezpečnostní funkcí odpojení momentu STO (Safe Torque Off). K bezpečnostní komunikaci je možné využít profil Profisafe, který je nadstavbou protokolu Profinet. Pohon s bezpečnostní funkcí splňuje požadavky na úroveň funkční bezpečnosti SIL 2, což zjednodušuje proces certifikace celého řešení.   Konfigurace, objednání a servis Konfigurace a objednání pohonů Simanics G115D nezaberou skoro žádný čas: celý pohon, tzn. motor, měnič, převodovku i potřebné příslušenství, lze snadno nakonfigurovat podle potřeb zákazníka a objednat jako celek pod jedním objednacím číslem. Vše je přednastaveno, pohon stačí připojit k síti a začít uvádět do provozu. K výběru pohonu lze použít webový nástroj Drive Technology Configurator (https://mall.industry.siemens.com/spicecad/hscm/hscm/). Rovněž je možné kontaktovat místního zástupce firmy Siemens.Siemens nabízí pro pohony Sinamics G115D, stejně jako pro jiné pohony, službu Service Protect. Jde o smluvní servis s garancí rychlé výměny nebo opravy vadného dílu nad rámec běžné záruky.   Shrnutí Sinamics G115D není jen další měnič v sortimentu Siemens. Je to kompletní pohon obsahující vysoce účinný motor (IE3 nebo IE4), převodovku i měnič frekvence. Celek je optimalizovaný pro použití v horizontálních dopravnících, u nichž jsou kladeny velké požadavky na energetickou účinnost, spolehlivost, pořizovací cenu a celkové náklady. Příklady použití jsou pásové dopravníky, třídiče a dopravníky zboží, zásilek nebo zavazadel ve skladech a distribučních centrech, ale i doprava zboží a polotovarů v různých oblastech průmyslové výroby. Další informace zájemci najdou na https://new.siemens.com/global/en/products/drives/sinamics/low-voltage-converters/distributed-converters/sinamics-g115d.html (popř. prostřednictvím QR kódu vloženého v obrázku).  [Tisková zpráva Siemens AG, 2. 11. 2020, a podklady firmy Siemens.]  (Petr Bartošík. Foto: Siemens) Tab. 1. Technické údaje pohonu Sinamics G115D Napájení třífázové, 380 až 480 V Výkon 0,37 až 4 kW v provedení s měničem na motoru, 0,37 až 7,5 kW s měničem na stěnu (verze 5,5 a 7,5 kW se připravují) Povolené přetížení 200 % po dobu 3 s Elektromotory asynchronní s účinností IE2 nebo IE3, reluktanční IE4 Komunikace Profinet nebo EtherNet/IP, I/O, připravuje se AS-i I/O čtyّi DI, dva DIO (mohou být použity jako DI nebo DO); jeden F-DI (ze dvou DI), rozhraní pro snímaè polohy HTL (ze dvou DI) Bezpečnostní funkce STO/Profisafe (jen u verze s rozhraním Profinet) Brzdný rezistor standardně vestavěný, volitelně navíc externí Krytí podle vybrané varianty až IP66 Rozsah pracovních teplot –30 až +55 °C (nad +40 °C s omezením výkonu)

Switche od firmy WAGO: snadné monitorování a konfigurace sítě

V průmyslové automatizaci i v automatizaci budov hrají stále větší roli komunikace po Ethernetu, ale implementace, uvedení do provozu a údržby ethernetové infrastruktury v těchto oblastech se jen zřídka účastní odborníci na informační techniku. Právě proto nabízí WAGO řadu ethernetových switchů Lean-Managed Switch pro robustní a bezpečnou instalaci a zajištění velké dostupnosti a zabezpečení komunikace. Tyto switche doplňují nabídku firmy WAGO v oblasti síťové infrastruktury a přinášejí nové funkce, důležité zejména pro diagnostiku sítě. Switche mají osm nebo šestnáct metalických portů s přenosovou rychlostí až 1 Gb/s. Volitelně jsou k dispozici zařízení se dvěma sloty SFP (100 Mb/s nebo 1 Gb/s) pro připojení optických kabelů. Verze PoE (Power over Ethernet) může připojená zařízení také napájet (24 V DC, až 30 W na jednom portu). Webový management umožňuje zařízení nainstalovat, uvést do provozu a diagnostikovat bez rozsáhlých znalostí informační techniky. Uživatel jen do obrazovky ve standardním webovém prohlížeči zadá IP adresu switche a tím získá přístup k diagnostické obrazovce nebo mapě topologie sítě. Stav jednotlivých připojení je indikován barevně (zelená, žlutá, červená) a při najetí myší se zobrazí detailní informace: šířka pásma, zatížení a záznam chyb. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Společnost Endress+Hauser stanovuje standardy pro zabezpečení internetu

Pracovní skupina pro kryptografii ve standardizační organizaci IETF (Internet Engineering Task Force) doporučuje protokol CPace, vyvinutý společností Endress+Hauser, jako metodu vhodnou pro internetové připojení. Protokol CPace byl podroben důkladným bezpečnostním analýzám a ukázal se jako nejvhodnějších ze všech návrhů předložených vývojáři renomovaných společností.Obr. 1. Moderní závody obsahují stovky nebo tisíce měřicích a kontrolních přístrojů Pro provozní operátory ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu má bezpečný přístup k procesním přístrojům nejvyšší prioritu. Moderní závody obsahují stovky nebo tisíce měřicích a řídicích přístrojů, ke kterým je stále častěji třeba přistupovat na dálku. Tyto přístroje musí být také instalovány, monitorovány nebo pravidelně udržovány. Bezpečnostní ověřování uživatelů pomocí hesel je zvláště vhodné u zařízení s digitálním rozhraním. Zabezpečení s příznivou délkou hesla Aby bylo možné v průmyslovém prostředí využívat komunikační standard Bluetooth, museli bezpečnostní experti společnosti Endress+Hauser navrhnout přídavnou ochranu. Proto bylo vyvinuto řešení zvané CPace, které patří mezi metody výměny klíčů s ověřením pomocí hesla, PAKE (Password-Authenticated Key Exchange). Metoda PAKE se mimo jiné používá u německých elektronických identifikačních karet, aby úroveň kryptografického zabezpečení nebyla tolik závislá na délce hesla. Výhodou uvedené metody je, že výpočetní výkon i těch nejmenších provozních přístrojů stačí na to, aby poskytoval zařízením včetně průmyslových ochranu nejvyššího stupně před kybernetickými útoky. Uživatelé na řešení CPace oceňují, že umožňuje dosáhnout zabezpečení požadované úrovně, aniž by bylo nutné používat dlouhá hesla. „Museli jsme interně hledat řešení pro bezpečné připojení k přístrojům. Dříve dostupné metody nepřicházely v úvahu, protože poskytují nedostatečnou úroveň zabezpečení provozních přístrojů kvůli jejich omezenému výpočetnímu výkonu a malé paměti provozních přístrojů. Při ověřování hesla by se přihlašování zpozdilo o dvě minuty nebo více,“ vysvětluje Dr. Björn Haase, vedoucí projektu společnosti Endress+Hauser. CPace ztěžuje život hackerům Zabezpečení řešení společnosti Endress+Hauser založeného na PAKE s připojením Bluetooth bylo ověřeno již v roce 2016 analýzami Fraunhoferova ústavu pro aplikovanou a integrovanou bezpečnost (AISEC) a úroveň jeho ochrany před kybernetickými útoky byla označena za „vysokou“. (ev)