Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Přehled novinek

Smart Grids 2022 – spolehlivé komunikace v komunálních službách a u dodavatelů energie

Technické změny, tlak na modernizaci a digitalizaci jsou výzvy pro připojení zařízení v komunálních službách a u dodavatelů energie. Možné řešení od společnosti INSYS icom Odolné routery INSYS icom jsou navrženy pro soběstačné použití v náročných podmínkách průmyslového prostředí. Routery jsou velmi flexibilní z hlediska různých komunikačních cest, rozhraní a výkonnostních tříd. Operační systém icom OS na směrovačích INSYS zajišťuje vysokou a vždy udržovanou kybernetickou bezpečnost (zabezpečení IT) díky pravidelným aktualizacím. Funkce a transparentní informace o bezpečnosti na adrese https://www.insys-icom.com/unternehmen/it-sicherheit/ jsou nezbytné pro odpovídající bezpečnostní audity. Software icom Router Management zajišťuje podporu při zavádění a také automatizované a centralizované aktualizace konfigurací, firmwaru nebo softwaru pro okraje zařízení (kontejner LXC). To znamená, že každá změna je řádně zdokumentována a dohledatelná. Službu lze provozovat i na místě a nabízí rozhraní API pro snadnou integraci do vlastních systémů. Příklady z praxe U zvláště kritických připojení lze pro záložní scénáře použít redundantní připojení, např. DSL a LTE nebo optické připojení a LTE současně. Tím se snižuje riziko selhání. U zásuvného systému MRX lze komunikační karty vyměňovat. Tam, kde se dnes používá karta 4G, může být v budoucnu použita karta 5G nebo 450MHz karta. Tím je zajištěna bezpečnost investice. Každých 8 až 9 týdnů je možné odebírat informace o kybernetickém zabezpečení i o aktualizacích firmwaru. Tím je zajištěna bezpečnost a transparentnost a oddělení IT jsou spokojena. Zajímá Vás více? Neváhejte navštívit webové stránky - https://www.insys-icom.com/cs/

Pozvánka na veletrh FACHPACK 2022, vstupenka zdarma!

Vážení čtenáři,  dovolujeme si Vás srdečně pozvat k návštěvě veletrhu obalů a obalových technologií FACHPACK 2022, který se bude konat ve dnech 27. - 29. září 2022 ve veletržním centru v Norimberku.   Na základě naší spolupráce s pořadatelem veletrhu FACHPACK, máme možnost nabídnout našim čtenářům vstup zdarma. Permanentní vstupenku na veletrh si zajistíte registrací e-kódu FP22CZ na webové stránce pořadatele www.fachpack.de/en/visitors/tickets/voucher. Vstupenka platí také pro paralelně probíhající veletrh technologií zpracování sypkých materiálů POWTECH. Využijte synergií těchto specializovaných akcí a zavítejte poslední zářijový týden do Norimberku, kde na Vás čekají novinky 1600 vystavovatelů. Bližší informace k oběma veletrhům a bohatému doprovodnému programu naleznete na www.fachpack.de a www.powtech.de.   V případě dotazů neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení norimberské veletržní správy v ČR, společnost PROveletrhy s.r.o., info@proveletrhy.cz, tel.: 775663700.

Snadný monitoring kotelní vody

Čistá voda je v potravinářském a nápojovém průmyslu předpokladem pro zabezpečení čistoty a kvality produktu i nízkých provozních nákladů. To platí nejen pro vodu používanou při vlastní výrobě, ale i pro vodu pro přípravu páry a jiné podpůrné služby ve výrobě. Kvalita kotelní vody musí trvale odpovídat přísným normám.Obr. 1.  SWAS Compact – prostorově úsporné analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro výrobu potravin a nápojů Kontrola čistoty kotelní vody určené pro generování páry se často provádí ručně. Několikrát týdně se odebírají vzorky pro laboratorní měření parametrů, jako je např. pH nebo vodivost. Výsledky musí být navíc zdokumentovány podle právních norem. Tento postup je náročný na pracovní sílu. Výrobce sýrů Milchverwertung Ostallgäu eG využívá pro průběžný záznam kvalitativně relevantních parametrů v kotelní vodě řešení SWAS Compact od společnosti Endress+Hauser a dosahuje tak maximální provozní spolehlivosti. Inteligentní monitorovací panely SWAS Compact umožňují měření všech kritických parametrů na jediném centrálním místě. Systém je schopen analyzovat typické parametry vody: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová, vodivost kyseliny, diferenciální), zákal, TOC. Na požádání lze zahrnout i senzory pro měření dalších parametrů.Obr. 2. Milchverwertung Rückholz používá panel SWAS Compact pro průběžný a automatizovaný monitoring kvalitativně relevantních parametrů Místo ručního vzorkování se nyní v podniku Milchverwertung Ostallgäu eG (dále jen MVO) měří nepřetržitě vodivost a pH v kotelní vodě kontinuálně a automaticky. Vysoké spolehlivosti a reprodukovatelnosti naměřených hodnot se dosahuje díky konzistentním podmínkám měření a přesné technologii měření. Výhodou je také jednoduchá dokumentace a plnění ověřovacích povinností prostřednictvím automatizovaného záznamu naměřených hodnot v souladu s technickými pravidly bezpečnosti v průmyslu (TRBS). Bez jakéhokoli ručního zásahu a bez nutnosti vést provozní deník probíhá měření a zaznamenávání naměřených hodnot, jejich sledování a dokumentování v souladu se zákonnými požadavky. Výkonný ředitel MVO, Simon Gutensohn, je velmi spokojen s řešením od společnosti Endress+Hauser: „Díky řešení SWAS Compact od společnosti Endress+Hauser jsme byli schopni výrazně zvýšit provozní spolehlivost a splnit naše ověřovací povinnosti s menším úsilím.“ SWAS Compact ve výrobním závodě MVO obsahuje: chladič vzorkůredukční ventilelektrický tepelný ochranný ventilpřepouštěcí ventilprůtočná armatura a senzory Memosens pro měření vodivosti a pHpřevodník Liquilineměření průtoku Na panelu je namontován záznamník EcoGraph T RSG35 pro bezpapírový záznam naměřených hodnot. Panel lze kdykoli rozšířit. V průtočné armatuře jsou konektory pro další senzory Memosens 2.0. Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) společnosti Endress+Hauser jsou navrženy pro potravinářský a nápojový průmysl. Pomáhají šetřit náklady na údržbu, minimalizovat odstávky provozu a prodloužit životnost vašeho generátoru páry. Provádí měření až osmi parametrů pomocí jednoho uživatelsky vstřícného převodníku Liquiline. Uživatelé mohou využít i další funkce systému SWAS, jako je automatické vypnutí systému, pokud teplota kondenzátu překročí bezpečnostní limity. (Endress+Hauser)

Digitalizace při výrobě rozváděčů ve firmě H+D Elektromontáže

Na základě pilotního projektu si ve společnosti H+D Elektromontáže ověřili, že digitalizace při výrobě rozváděčů dává smysl a je pro další rozvoj firmy nezbytná. Digitalizace zrychlila výrobu a umožnila z pracovat větší objemu zakázek. Nový výrobní proces je založen na precizním projektování a na digitálním 3D modelu. Využívá přitom synergie silných partnerských společností Eplan a Rittal. Služby v oblasti zabezpečovacích systémů a výroby rozváděčů Služby v oblasti elektro nabízí H+D Elektromontáže s. r. o. na českém trhu již od roku 1995. Má zkušenosti s realizací elektroinstalací v hutních, strojírenských, gumárenských a dalších zpracovatelských provozech. Montáže provádí na klíč i subdodavatelsky. Na vlastní montáž přitom poskytuje záruku od 12 do 36 měsíců.Obr. 1. Jednatel společnosti H+D Elektromontáže Jaroslav Hlušmaňuk Nedávno  dokončená provozovna firmy H+D elektromontáže v Loučkách u Oder má špičkové technické vybavení jak na elektroinstalace, tak na výrobu rozváděčů. Dobře proškolení zaměstnanci mají k dispozici pokročilou měřicí techniku pro práci na profesionální úrovni. Prioritou firmy je odvádět kvalitní práci a poskytovat komplexní služby za odpovídající ceny.  Neustálé inovace v projektování a výrobě „Dříve jsme využívali rozváděčové skříně různých dodavatelů. Od roku 2012 jsme začali používat primárně skříně od společnosti Rittal, jelikož nás oslovila modulární koncepce Rittal – The System,“ uvádí jednatel společnosti H+D Elektromontáže Jaroslav Hlušmaňuk. Brzy se ukázalo jako nevhodné používat několik různých typů softwaru pro projektování elektroinstalací. „Hledal jsem nové softwarové řešení pro návrh schémat s vazbou na 2D montážní desku jako podporu pro výrobu rozváděče,“ vysvětluje Jaroslav Hlušmaňuk. Volba padla na produkty Eplan. „V roce 2016 jsem si uvědomil, že jsou nutné další inovace, abychom plnili požadavky trhu na kvalitu a rychlost inženýringu ruku v ruce s kvalitou samotné výroby rozváděčů,“ doplňuje. První výsledky plynoucí z propojení silných partnerů Rittal a Eplan zaznamenala společnost H+D Elektromontáže během roku 2018: Inženýrské práce se výrazně zkvalitnily užitím softwaru Eplan Pro Panel Professional a doplňkových elementů, s jejichž pomocí vzniklo jejich první 3D virtuální dvojče. „Data vzniklá v tomto systému jsme poskytli svému druhému partneru, společnosti Rittal, který podle nich modifikoval skříně ve svém modifikačním centru ve Zdibech,“ popisuje J. Hlušmaňuk.  Růst společnosti přináší nové výzvyVzhledem k růstu společnosti bylo nutné řešit i prostory firmy pro projektování a výrobu. Tak došlo na stavbu vlastních nových prostor, sdružujících v jednom místě projektování, výrobu a sklad. Výsledkem je moderní budova s kvalitním zázemím pro všechny zaměstnance.Obr. 2. Společnost H+D Elektromontáže realizuje elektroinstalace v hutních, strojírenských, gumárenských a dalších zpracovatelských provozech„Pro další růst společnosti bylo nutné se rozhodnout, zda investovat do většího počtu zaměstnanců, nebo se podívat na možnosti zefektivnění inženýrských procesů při výrobě rozváděčů,“ nastiňuje další kroky Jaroslav Hlušmaňuk. Nabízelo se využít synergie partnerů, Eplan a Rittal, a jejich znalostí globálního trhu velkých, středních a malých výrobců rozváděčů. „Rozhodli jsme se pro vytvoření pracovní skupiny, která měla ověřit možnosti, jak ještě více zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit vlastní výrobu rozváděčů, což byl náš cíl.“ Zkušení zástupci všech tří firem – H+D Elektromontáže, Rittal a Eplan – společně vytipovali vhodný pilotní projekt, který měl porovnat klasický výrobní postup s novým konceptem výroby, založeným na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu, tzv. digitálního dvojčete, a vazbou na možné výrobní stroje z nabídky Rittal Automation Systems.  Rozdělení kompetencí je klíčové Po důkladném seznámení s projektem byly ze strany firem Rittal a Eplan navrženy následující úlohy pro všechny tři partnery. Eplan se ujal těchto úkolů: – pomoc při tvorbě digitálního dvojčete, – dohled nad vytvořením dostatečné základny 3D modelů/maker a pomoc s jejich úpravou tak, aby pro daný projekt existoval vždy model se všemi důležitými informacemi. Společnost Rittal přispěje ke zdárné realizaci projektu takto: – nabídnout služby svého modifikačního centra, kde dojde k obrobení rozváděčové skříně a montážní desky; na strojích řady Perforex budou zhotoveny veškeré potřebné výřezy a závity. – dodá přesně zkrácené a popsané DIN lišty a kabelové kanály – i tyto správně předpřipravené komponenty poloautomatem Secarex šetří čas kvalifikovaným elektrikářům, – poskytnout přípravu vodičů na automatu Wire Terminal – veškeré vodiče budou označeny potiskem, opatřeny dutinkou, zkráceny na přesnou délku a seřazeny do zásobníkové lišty pro pozdější zapojování rozváděče pomocí přehledné aplikace Eplan Smart Wiring. Úkolem společnosti H+D Elektromontáže bylo: – předat veškerá data pro výrobu jednotlivých částí v modifikačním centru Rittal ve formě výstupů z 3D modelu.  Pilotní projekt přesvědčil nejen čísly Pracovníci H+D Elektromontáže detailně zaznamenávali veškeré časy potřebné pro zhotovení 3D modelu a čas následné výroby s materiálem, který získali z modifikačního centra Rittal. To vše pak porovnali s původními časy dosavadní ruční výroby. Výsledek ukázal pro daný rozváděč úsporu 12 hodin! „Samotným výsledkem není jen časová úspora, která je velice důležitá s ohledem na návratnost investic, ale celý projekt nám umožnil se s finálním výrobkem dokonale seznámit ještě před jeho výrobou. Tím došlo k eliminaci veškerých chyb a pracnosti,“ pochvaluje si Hlušmaňuk. Porovnání časů bylo opravdu jednoznačné – 20:8 ve prospěch výroby z předpřipravených komponentů a s využitím služeb firem Rittal a Eplan. „Díky 3D modelu jsme si uvědomili možnosti a výhody standardizace – původních 20 různých rozváděčů jsme zredukovali na čtyři, přičemž jsme využili vzájemné opakovatelnosti jednotlivých sestav, které se shodovaly až v 90 % vnitřní výbavou rozváděče,“ vypočítává dále Jaroslav Hlušmaňuk. Popsanou optimalizací se snížil počet skladových položek i jejich finanční hodnota. Tato redukce současně zjednodušuje výrobu rozváděčů, instalaci a údržbu. „Velmi dobře si uvědomujeme, že investice do správného softwarového vybavení je nutností a detailní projektování se nám vrátí v podobě efektivní výroby, ale i v podobě spokojeného zákazníka, jelikož přesný 3D model pomůže při vyjasňování finálního rozváděče,“ uzavírá Jaroslav Hlušmaňuk. Další plány společnosti v rámci digitalizace výroby „Existuje poměrně rozšířený názor výrobců rozváděčů, že digitalizace se vyplatí jen při sériové výrobě a pro kusovou výrobu je příliš komplikovaná. Přesto projekt H+D Elektromontáže minimalizoval čas potřebný na vytvoření 3D dat využitím konzultačních služeb Eplan,“ uvádí Jaroslav Hlušmaňuk. Dále dodává „Tím byla naplněna naše databáze prvků, která je využitelná z 80 % i pro další nesériové rozváděče a její využitelnost se dále zvyšuje.“ Dobrou volbou podle něj bylo začít digitalizaci na rozváděči řady AX (s celkem 96 propojeními). V oblasti projektování proto vidí další možnosti v rozšíření datové základny pro software Eplan a využití 3D projektování pro další sestavy. „Přidáním relativně malého počtu dalších komponentů budeme schopni přejít i na složitější sestavy rozváděčů,“ doplňuje Jaroslav Hlušmaňuk. Ve výrobě hraje stále klíčovou roli modifikační centrum firmy Rittal. Do budoucna však pan Hlušmaňuk plánuje upravovat standardní rozváděčové skříně ve vlastní dílně: „Tak abychom optimalizovali čas výroby a minimalizovali časy nutné na transport materiálu a zároveň byli co nejvíce flexibilní pro zákaznické změny a úpravy, které budou vždy a všude.“ Proto již nyní uvažuje o investici do strojového parku včetně možnosti využití dotací EU na rozvoj firmy. (Eplan)

Češi hledají energetickou nezávislost

Bobtnající ceny elektřiny a plynu způsobily v Česku raketový nárůst zájmu o vytápění pomocí kotlů na tuhá paliva i o tepelná čerpadla. Snaha o energetickou nezávislost se projevuje i zájmem o nízkoenergetické stavby, mezi nimiž jsou stále výraznější dřevostavby. Co Češi chtějí a jak se změnilo chování trhu? Stavební veletrh For Arch (https://forarch.cz/) představí nejširší nabídku trendů v oborech vytápění i dřevostaveb a poradí návštěvníkům, kteří pro sebe hledají vhodná řešení. Akce se uskuteční ve dnech 20. až 24. září na výstavišti PVA Expo Praha.   Obor vytápění prochází velkými změnami. Drahé energie tlačí Čechy k hledání možností vytápění, které jsou levné, jednoduché a dostupné. „Lidé se obracejí k biomase, především ke kusovému dřevu a ostatním tuhým palivům včetně hnědého uhlí. Moderní tepelné zdroje umí tato tuhá paliva spalovat podle evropských ekologických norem Ekodesign,“ řekl Evžen Rojek, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Rojek, s jejímiž odborníky se budou moci poradit návštěvníci na veletrhu For Arch osobně. Jak dodává, chování zákazníků se v době energetické krize významně změnilo. „Přichází mnoho nových zákazníků, kteří neřeší výměnu starého nevyhovujícího kotle za nový ekologický. Tito noví zákazníci hledají záložní nezávislý zdroj levného dostupného vytápění. Každý, kdo má komín, tak hledá k jinému doposud hlavnímu zdroji vytápění rezervní alternativní zdroj,“ vysvětluje Evžen Rojek.   Trend mění i dotace Vyšší zájem o úsporné řešení v domácnostech zaznamenal i dotační program Nová zelená úsporám, v němž aktuálně jednoznačně převládají žádosti o dotace na tepelná čerpadla. Zatímco v roce 2021 bylo přijato 3 750 žádostí, za letošní rok se počet zvýšil již na 7 738. „Zvýšený zájem v letošním roce je dán především tím, že dříve nebylo možné v programu žádat dotaci na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo, tyto dotace byly poskytovány z programu kotlíkových dotací. Ty jsou nově ale cílené pouze na domácnosti s nižšími příjmy. Proto byla do nové etapy Nové zelené úsporám přidána možnost podpory tepelných čerpadel, aby i ostatní domácnosti – nejen ty nízkopříjmové – měly možnost získat finanční příspěvek na výměnu svého starého kotle za tepelné čerpadlo,“ řekla tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR Lucie Früblingová.   Stále oblíbenější dřevostavby Stavební rozmach zažívají v současnosti také dřevostavby. V oblasti typů staveb rodinných domů zůstávají podle Asociace dodavatelů montovaných domů preference víceméně bez velkých změn. Ze dvou třetin se staví bungalovy, zhruba třetina jsou patrové domy. V loňském roce se rozšířily dřevostavby také v oblasti bytových domů, školek, nástaveb a dalších. „Ruku v ruce s tím jde zájem o energetickou soběstačnost, nižší závislost na dodavatelích energií a tepelný komfort v každém roční období. Naši zákazníci mají v ceně domu fotovoltaiku a tepelné čerpadlo, což je zvláště v dnešní době veliký benefit. Priority zákazníků se soustředí i na rychlost výstavby a garanci termínů a cen,“ říká Jiří Buchal, generální ředitel společnosti RD Rýmařov, která se představí na veletrhu. Dřevostavbám podle Jiřího Buchala nahrává i fakt, že se trh potýká s nárůstem cen, problémy s dodávkami materiálů a zpožděním celé výstavby. Oproti zděným domům jsou dřevostavby vyrobeny a postaveny za několik měsíců, což další náklady významně eliminuje. Již 33. ročník veletrhu For Arch se zaměří také na zabezpečení a chytré domácnosti, stavební prvky a materiály, fotovoltaiku či obor bazény, sauny a spa. (ed)

Průmyslová elektronika jako klíčový prvek digitální transformace

Digitalizace průmyslu a propojení výrobních zařízení podél celého hodnotového řetězce pomocí inteligentní průmyslové elektroniky a nejmodernějších komunikačních technologií je cílem transformačního procesu, jehož aktéři se setkají od 15. do 18. listopadu na veletrhu electronica 2022, kde budou na fórech IIoT & Cyber Security Forum a Power Electronics & Embedded Systems Forum diskutovat o nejdůležitějších trendech. Průmyslová elektronika také podléhá známým požadavkům na zvyšování rychlosti a výpočetního výkonu a snižování ceny. Musí však být také robustní a schopná celá léta pracovat v prostředí, kde nejsou výjimkou vlhkost, vibrace, vysoká teplota nebo korozivní látky. Průmyslové polovodičové součástky neaspirují na vítězství v závodech o miniaturizaci. Ačkoliv procesory společnosti Apple pro Macbooky a iPhony již dosahují 3nm struktur, průmyslová elektronika zůstává podle sdružení ZVEI v rozsahu mezi 65 a 800 nm. Takové součástky jsou levnější, ale také robustnější a mají delší životnost. Na veletrhu electronica 2022 budou ilustrovat stav tohoto odvětví přední světoví výrobci čipů pro průmyslovou elektroniku – mezi nimi Bosch, Infineon, NXP, Renesas, STMicroelectronics, Texas Instruments, Toshiba Electronics nebo Vishay Intertechnology.   Obr. 1. Podle německého sdružení ZVEI se na spotřebě polovodičových součástek v Evropě podílí 26 % průmysl a velkou část z nich tvoří výkonová elektronika (foto: Messe München)   Výkonová elektronika pro Evropu Podle německého sdružení ZVEI se na spotřebě polovodičových součástek v Evropě podílí 26 % průmysl. A velkou část tvoří výkonová elektronika. Součástky pro výkonovou elektroniku na rozdíl od „konvenčních“ součástek snesou extrémně velké proudy a napětí při spínání, ovládání a přeměně elektrické energie. Z tohoto hlediska mají lepší vlastnosti karbid křemíku (SiC) nebo nitrid galia (GaN) než tradiční křemík (Si). Materiály s širokým zakázaným pásmem přinášejí součástkám větší spínací frekvenci, lepší účinnost, vyšší průrazné napětí, menší tepelné ztráty a menší rozměry. K předním výrobcům, kteří budou na veletrhu zastoupeni, patří Bosch, Infineon, Onsemi, Renesas, Rohm, STMicroelectronics nebo Vishay. Součástkám s širokým zakázaným pásmem se bude věnovat speciální sekce v rámci Fóra výkonové elektroniky ve středu 16. listopadu od 10:00 do 13:30. Snímače: smyslové orgány pro průmysl Automatizovaná výroba s flexibilními procesy potřebuje data, spoustu dat. Očekává se, že průmyslové firmy budou tvořit 60 % celkového objemu generovaných dat. Důvodem je IIoT (průmyslový internet věcí) a jeho nespočet bezdrátových a kabelových snímačů. Vyznačují se velkými požadavky na přesnost, pracovní frekvenční rozsah a robustnost. Tyto snímače jsou také často schopné pracovat v reálném čase, a kromě záznamu aktuálních měřených hodnot stále častěji připravují a zpracovávají signály na místě (edge computing). Snižuje se tak spotřeba elektřiny a objem dat přenášených do cloudu.   Snímače pro digitální dvojčata Inteligentní snímače také snižují úsilí potřebné k vytváření a provozu digitálních dvojčat tím, že odstraňují nákladný přenos surových dat. Digitální obrazy doprovázejí stroje, systémy a produkty po celou dobu jejich životního cyklu. Typické úlohy zahrnují monitorování provozu v reálném čase a prediktivní údržbu. Fórum IIoT a Cyber Security, které bude součástí veletrhu, se bude věnovat také využití sítí 5G a metod umělé inteligence.   Další informace Více informací o veletrhu najdou zájemci na https://electronica.de/. Společnost Expo-Consult+Service, spol. s r.o., která v České republice zastupuje pořadatele veletrhu electronica, společnost Messe München, nabízí zájemcům o aktivní účast pomoc se zajištěním expozice a návštěvníkům nákup vstupenek a zajištění ubytování: https://www.expocs.cz/veletrhy/electronica. [Tisková zpráva Messe München, 2. 8. 2022.]   Petr Bartošík

Nenákladný paletizační robot

Až 60 % vstupních nákladů oproti srovnatelným řešením ušetří nový lineární robot drylin „XXL“ společnosti igus, kterou v Česku výhradně zastupuje firma Hennlich. Robot, který je součástí široké nabídky nízkonákladové automatizace, má pracovní prostor 2 × 2 × 1,5 m a je vhodný zejména pro paletizační úlohy s nosností do 10 kg. Robot je dodáván včetně řídicího systému a lze jej snadno nastavit a naprogramovat svépomocí, bez asistence systémového integrátora. Pro mnoho malých a středních firem je pořízení standardního robotu příliš drahé a příliš složité programování i na údržbu. Snadnou cestu ke konkurenceschopnému řešení představuje lineární robot drylin „XXL“. Umožňuje firmám snadno a rychle uvést do provozu portálový systém pick-and-place pro různé paletizační, třídicí, etiketovací úlohy i pro kontrolu kvality. Zatímco běžné paletizační roboty stojí stovky tisíc korun, robot drylin „XXL“ je mnohem méně nákladný díky použití odolných plastů a lehkých materiálů, jako je hliník a triboplasty. Jedná se o investici s nízkým rizikem, která se rychle vrátí. Robot lze snadno sestavit bez předchozích znalostíLineární robot drylin „XXL“se dodává zákazníkům v rozloženém stavu. Sada obsahuje dvě lineární osy s ozubeným řemenem a ozubenou konzolovou osu s krokovými motory. V maximální délce je možné dosáhnout rozsahu až 6 × 6 × 1,5 m. Součástí balení je rozvaděč, kabely a energetické řetězy a bezplatný řídicí software igus Robot Control (iRC). Za několik hodin lze sestavit funkční robot připravený k použití, aniž je třeba externí pomoc, předchozí znalost nebo dlouhé zaškolování. Pokud jsou potřeba další komponenty, jako kamerové systémy nebo uchopovače, uživatelé je rychle naleznou na stránkách rbtx.com. Automatizace uleví zaměstnancům Kartézský robot se uplatní např. na dopravníkovém pásu dopravujícím výrobky od vstřikovacích strojů. Robot může odebírat z dopravníkového pásu díly o hmotnosti až 10 kg, přepravuje je rychlostí do 500 mm/s a umisťuje na paletu s opakovatelnou přesností 0,8 mm. Robot nevyžaduje žádnou údržbu. Lineární osy se skládají z nekorodujícího hliníku a vozíky se pohybují prostřednictvím kluzných ložisek z vysoce odolného plastu, která díky integrovaným pevným mazivům umožňují suchý provoz s nízkým třením bez externího mazání po mnoho let, a to i v prašném a znečištěném prostředí.  Digitální 3D dvojče umožňuje spolehlivé naprogramování Nejen montáž, ale ani programování pohybových sekvencí není složité. Pro snadné programování je k dispozici bezplatný software iRC, který se ovládá podobně jako běžný kancelářský software a umožňuje intuitivní programování pohybů. Jádrem softwaru je digitální dvojče lineárního robotu, které lze použít k nadefinování pohybů pomocí několika kliknutí, a to dokonce ještě předtím, než je robot v provozu. Digitální dvojče je 3D model, pomocí něhož se mohou uživatelé ještě před nákupem ověřit, zda jsou požadované pohyby skutečně proveditelné. (Hennlich)

Automatický přívod odpěňovacího prostředku při úpravě odpadních vod

Společnost ARA Worblental se ve svém novém provozu na odvodňování kalu v odpadní vodě spoléhá na radarový hladinoměr Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology. Tento moderní přístroj od společnosti Endress+Hauser měří výšku hladiny a zároveň detekuje pěnu.Obr. 1. Švýcarská společnost ARA Worblental využívá řešení od společnosti Endress+Hauser k detekci pěny v nádrži a k automatickému přívodu odpěňovacího prostředku Při odvodňování odpadních vod vzniká jako vedlejší produkt tzv. centrát, látka s vysokou koncentrací dusičnanu amonného. V důsledku toho může být vpouštěna do odpadních vod pouze po dávkách, a proto se dočasně ukládá v akumulační nádrži. V ní je potřeba monitorovat pěnu, která se v centrátu vytváří. Ta může vést až k přeplnění nádrží. Dokonce hrozí, že pěna vystoupá ze šachty na centrát, zaplaví infrastrukturu odvodňovacího zařízení a způsobí v ní zpětný průtok až k usazovači. K měření výšky hladiny cetrátu a monitorování pěny se obvykle využívají dva různé snímače. Švýcarská společnost ARA Worblental využila pro obě měření jediný 80GHz hladinový radar Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology. Díky dvěma napájecím výstupům měří tento hladinoměr současně výšku hladiny centrátu a monitoruje pěnu. Reguluje průběžně čerpadla pro odpěňovací prostředek, a proto se ho vpouští pouze tolik, kolik je skutečně zapotřebí. Pokud radarový hladinoměr nedetekuje žádnou pěnu, regulace sníží výkon čerpadel na nízkou úroveň.Obr. 2. S hladinoměrem Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology lze výšku hladiny i pěnu v nádrži Užití senzoru Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology přináší zákazníkům tyto výhody: snížené nároky na údržbu,nižší provozní náklady,detekce tvorby pěny během procesu,vyšší využitelnost systému.„Pomocí řešení od společnosti Endress+Hauser můžeme zaručit včasnou detekci stoupání pěny v naší šachtě s centrátem. To nám pomáhá šetřit vstupní zdroje a snižovat riziko škod.“ Hans-Peter Salzmann, provozní ředitel, ARA Worblental, Švýcarsko   (Endress+Hauser)

Napájecí zdroje Emparro67 pro instalaci mimo rozvaděč

Stále více konstruktérů v důležitých průmyslových odvětvích přesouvá napájecí zdroje i jiné komponenty mimo rozvaděč, přímo do provozu. K tomu jsou přizpůsobeny komponenty decentralizované automatizace. Díky nim se mohou používat mnohem menší rozvaděče s nižšími nároky na chlazení. Obr. 1. Ve složitém prostředí logistických centrech je velký proctor pro decentralizaciPro montáž mimo rozvaděč jsou navrženy také spínané zdroje IP67 z řady Emparro67 společnosti Murrelektronik. Mezi jejich přednosti patří výrazně rychlejší instalace a rozsáhlé diagnostické funkce založené na komunikaci IO-Link.Vytvořením decentralizovaných jednotek mohou být jednotlivé části provozu individuálně sestaveny a otestovány. To usnadňuje instalaci, uvádění do provozu a následnou údržbu. Tento přístup také umožňuje budoucí rozšíření. Provozy jsou navrženy v modulární podobě. Rozmístění strojů a zařízení je flexibilní a snadno se podle potřeby mění. Napájecí zdroje pro stroje a zařízení se dosud instalovaly téměř výhradně a pouze do elektrických rozvaděčů. Nyní je možné přesunout napájecí zdroj z rozvaděče do provozu.Napájecí zdroje Emparro67 představuje video na tomto odkazu: https://www.automa.cz/downloads/Emparro_Action.m4v   Automobilový průmysl: spolehlivá diagnostika v náročném průmyslovém prostředí Velké nároky jsou kladeny na napájecí zdroje v provozech na výrobu karoserií automobilů. Zde jsou vyžadovány robustní a odolné napájecí zdroje s krytím IP67. Musí být odolné proti vibracím a nárazům a musí být vždy zapnuté.Těmto nárokům vyhovují napájecí zdroje řady Emparro67. Dovolují rychlou výměnu nástrojů a rychlé uvedení do provozu. Komplexní diagnostické možnosti zdrojů zároveň pomáhají zkrátit drahé prostoje, nebo jim zcela předcházet. Rozhraní IO-Link v Emparro67 Hybrid je důležitou funkcí pro konfiguraci široké škály hodnot prostřednictvím řídicího systému.Obr. 1. Spolehlivý napájecí zdroj Emparro67 se dobře uplatní v tak náročných operacích, jako je svařování karoserií automobilů Výborně se decentralizované zdroje Emparro67 uplatní také v logistických centrech vybavených četnými snímači, kamerami a pohony.(Murrelektronik)        

Decentralizace spínaných zdrojů v automatizaci

V minulosti se v průmyslových provozech používaly velké rozvaděče. Svůj domov v nich našlo mnoho komponent a funkcí. Dnes už tomu tak není. V posledním desetiletí hledají výrobci strojů a výrobní podniky větší  flexibilitu a efektivitu. Brzy se ukázalo, že v modularizaci a decentralizaci klíčových komponent je obrovský potenciál. Rozdělením strojů a systémů do menších modulárních celků se mnoho komponent přesouvá z rozvaděče blíže procesu, často přímo do jeho středu. Decentralizované jednotky také znamenají, že jako modulární subsystémy mohou být sestavovány, testovány a provozovány samostatně. To zjednodušuje mnoho procesů včetně uvádění do provozu a údržby. Tato koncepce také umožňuje pozdější rozšiřování, modernizaci, případné stěhování nebo aktualizace, aniž by bylo nutné vynakládat čas a náklady na změnu celkové koncepce aplikace. To platí v zásadě pro všechny komponenty včetně spínaných napájecích zdrojů. Dříve se nacházely téměř výhradně v rozvaděči, nyní lze napájecí zdroj přesunout z řídicího systému do prostředí stroje. To je zřejmý posun z hlediska ztrát na vedení, protože čím blíže je napájecí zdroj k místu zatížení, ke spotřebiči, tím menší jsou ztráty. Mezitím se pro I/O moduly stalo standardem krytí IP67 (prachotěsnost a vodotěsnost). Je tedy logickým krokem přenést s tím spojené výhody do oblasti průmyslových zdrojů a v ideálním případě přidat pár specifických funkcí. Přeměna síťového napětí na stejnosměrné by měla probíhat přímo u spotřebiče, aby se minimalizovaly energetické ztráty. Vyměnitelné konektory mohou zkrátit dobu instalace až o 70 % ve srovnání s běžnými napájecími zdroji. Integrovaný komunikační standard IO-Link umožňuje rozsáhlé diagnostické možnosti. A v neposlední řadě kompaktní provedení spínaného zdroje s krytím IP67 šetří až 93 % místa (objemu). Pokud spínaný zdroj s krytím IP67 obsahuje i ochranu proti zkratu a přetížení, není ve srovnání s řešením IP20 potřeba další kryt, montážní materiál nebo náklady. V porovnání se svorkovnicí se spínaným zdrojem a elektrickým řízením zátěžového obvodu ušetříte u spínaného zdroje IP67 s integrovaným jištěním zátěžového obvodu přibližně 30 % nákladů.  V rozvaděči je poměrně teplo Každý to ví, napájecí zdroje se mohou opravdu zahřát, což znamená, že při návrhu rozvaděče musíte myslet na koncepci odvodu tepla. Obr. 1. Hybridní napájecí zdroje poskytují více funkcí v jednom zařízení: napájení, monitorování zátěžového obvodu a komunikaciPři použití decentralizovaného napájení to již není problém, protože skříň neexistuje a snížení výkonu obvykle není nutné. Vzhledem k tomu, že spínaný zdroj je mimo kryt, teplo se snadněji odvádí. Zároveň lze použít menší a levnější rozvaděč pro PLC, pohony a další komponenty rozvaděče. Dalšími pozitivy jsou nižší nároky na chlazení, delší životnost a nižší provozní náklady (např. náklady na elektřinu u klimatizačních jednotek). Zejména v létě, kdy vysoké teploty v neklimatizovaných aplikacích mohou vést k nuceným odstávkám napájecích zdrojů, nabízejí decentralizované zdroje s širokým teplotním rozsahem maximální dostupnost.  Spínaný zdroj uživateli: Jsem v pořádku Vestavěná rozhraní IO-Link umožňují rozsáhlou a transparentní komunikaci mezi napájecími zdroji a řídicí jednotkou. Napájecí jednotka tak může komunikovat jako zařízení IO-Link s nadřazeným modulem IO-Link master pro účely diagnostiky a údržby, parametrizace, deaktivace a reaktivace kanálů. Disponuje funkcemi pro preventivní údržbu a prostřednictvím diagnostiky poskytuje přesné informace o svém stavu. Pokud se například blíží dosažení očekávané maximální životnosti, zařízení odešle zprávu, aby mohlo být vyměněno během příštího cyklu údržby. Vyhnete se tak neplánovaným a nákladným prostojům. Další informace, včetně spouštěcích procesů, vybavení vnitřní pojistky nebo proudových hodnot, lze v reálném čase odesílat prostřednictvím rozhraní IO-Link a vyhodnocovat pomocí vhodného softwaru. Díky tomu jsou napájecí zdroje s IO-Link důležitým stavebním kamenem průmyslu 4.0. Napájecí jednotky řady Emparro67 od společnosti Murrelektronik jsou navrženy pro decentralizované napájení, pro které nabízejí mnoho důležitých výhod. Nevyžadují svorkovnici, lze je snadno instalovat v poli vedle zátěží, šetří místo, energii a náklady na instalaci. Použití kabelů s menším průřezem výrazně snižuje náklady na materiál, zatímco instalace plug & play zjednodušuje zapojení a prakticky eliminuje chyby v zapojení. Spínané napájecí zdroje s krytím IP67 nabízejí další výhody z hlediska diagnostiky a údržby a zároveň decentralizovaná koncepce napájení usnadňuje případné rozšíření, které může být nezbytné. V neposlední řadě poskytuje komunikace IO-Link uživateli komplexní přehled o aktuálním stavu stroje nebo systému, zatímco integrované monitorování zátěžových obvodů zajišťuje maximální dostupnost a selektivitu stroje.Obr. 2. V logistických centrech se decentralizované zdroje napájení používají všude:  od kamerových systémů až po pohony válcůPodrobnosti o napájecích zdrojích Emparro67 se dozvíte na tomto odkazu: https://www.automa.cz/downloads/Murrelektronik_Emparro67.pdf  Logistika: Zajištění hladkého průběhu dodávek Logistik musí vždy znát stav svého vybavení a polohu zboží. K tomu slouží řada zařízení, od snímače a řídicí jednotky až po kameru a pohon. Logistické centrum je velmi složitý aparát. Pro všechny je nutné spolehlivé napájení. V takto náročných aplikacích zajišťuje Emparro67 Hybrid nejen napájení, ale také hlásí důležité provozní stavy pro údržbu. Obousměrná komunikace umožňuje plánovat servisní intervaly, a ještě před uvedením do provozu a během něj usnadňuje správný provoz.  (Murrelektronik)