Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Přehled novinek

Firmy Eplan a Rittal na veletrhu Amper

Praktické výhody a příležitosti digitalizace při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, které spojuje Eplan a Rittal. Tyto firmy se na veletrhu Amper 2022 představí s mottem: Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů. Budou společně prezentovat to, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují znát, aby mohli naplno využít síťová inženýrská řešení a digitální data. Důraz je kladen především na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Návštěvníci se seznámí s možnostmi vývoje rozváděčů od návrhu po výrobu dle konceptu průmyslu 4.0. Obr. 1. Rittal a Eplan společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat a konstruovat ve 3DPři této příležitosti budou představena následující řešení a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudové řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems (RAS) a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení. Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí problémům, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba a dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci procesů v souladu s průmyslovým internetem věcí (průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Eplan a Rittal se snaží zákazníkům společně a v praxi předvést potenciální výhody svých řešení.Obr. 2. Charakteristickými rysy nové verze EPLAN Platforma 2022 jsou snadné ovládání a velká výkonnost Představena bude vzájemná interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan. Návštěvníci se dozvědí, jak jednotlivé nástroje fungují společně, což vede k lepší produktivitě práce a zlepšuje se tím účinnost inženýrských postupů. Eplan bude prezentovat inovativní řešení pro zvýšení efektivity během vývoje výrobku. Ústředními body veletržní prezentace jsou nová verze Eplan Platforma 2022 podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfigurační nástroj RiPanel a Rittal Therm a také portály pro CAD/CAE data (Eplan Data Portal, PARTcommunity).Obr. 3. RAS (Rittal Automation System) – od ručních nástrojů až po plně automatické stroje, které významně urychlují výrobu rozváděčů   Automatizace ve výrobě rozváděčů Naživo si návštěvníci rovněž vyzkouší produkty z nabídky Rittal Automation Systems, jako jsou: přířezové centrum Secarex AC18 pro přípravu kabelových kanálů a lišt DIN, mobilní stanice CW 120-M pro dělení, děrování a ohýbání měděných přípojnic, poloautomaty pro úpravu vodičů, Smart Lifter, což je zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně, a rovněž sortiment ručního nářadí. Propojení reálného a virtuálního světa si bude možné vyzkoušet při zapojování rozváděče pomocí aplikace EPLAN Smart Wiring. Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 6 300 A Ze sortimentu skříní bude k vidění řada malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, které úspěšně nahradily předcházející řady. V sekci věnované rozvodu proudu bude vystavena skříň s ověřeným řešením podle ČSN EN 61439 až do 6 300 A, vedle kterého bude pole s ochranou proti obloukovému zkratu, tzv. Arc Flash. Nedílnou součástí stánku bude i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal. Obr. 4. Nové inteligentní napájecí jednotky PDU s funkcemi monitorování a řízení přístupu Průmyslové chlazení Na letošním veletrhu budou mít návštěvníci možnost vidět, kromě jiných systémů chlazení společnosti Rittal, novou rozváděčovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. Jde o zástupce nové řady Blue e+ S, která je právě uváděna na trh (k dispozici budou výkony 300, 500 a 1 000 W). Doplňuje nástěnné chladicí jednotky Blue e+ vyšších výkonů (1,6 až 5,8 kW) a má veškeré atributy technologie Blue e+ (invertorem řízený výkon jednotky, aktivní a pasivní chladicí okruh atd.). Tato chladicí jednotka je významně inovována: používá nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálního oteplování) a umožňuje připojení k systému dálkového dohledu Smart Service Portal.   IT připravené na budoucí výzvy V současné době rychle roste počet zařízení připojených k internetu, ať jde o zařízení zapojená do systémů inteligentních domů a bytů a měst (Smart Home, Smart Cities), nebo systémů IoT, popř. IIoT. Všechna tato zařízení generují obrovská množství dat, která je třeba zpracovávat a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. zelená řešení, která se zaměřují na monitorování okolních podmínek a efektivní řízení výkonu jednotlivých komponent na základě naměřených hodnot. V souvislosti s tím společnost Rittal nabízí ucelené řešení v podobě systému RiMatrix Next Generation, který zahrnuje všechny prvky IT infrastruktury. Na veletrhu bude k vidění nový rack VX IT, který je základem systému RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet s inovativním systémem zavedení kabelů střechou, inteligentní napájecí lišty PDU, umožňující monitorování okolního prostředí a řízení přístupů, nebo bezpečnostní řešení v podobě Micro Data Centra. (Eplan)    

Lineární jednotka firmy Hennlich pohybuje hrotem skleněného díla v Abú Dhabí

Lineární pohonná jednotka typu VLA firmy Hennlich uvádí do pohybu unikání skleněné umělecké dílo Art of Healing instalované ve vstupní hale budovy Burjeel Medical City v Abú Dhabí. Skláři z firmy Lasvit z Nového Boru vyrobily tři stovky křišťálových trubek a sestavila z nich kyvadlo výšky 16 m. Každou trubku opatřili vlastním zdrojem světla. Trubky jsou sestaveny do hrotu, který kreslí do písku pod sebou počítačem naprogramované obrazy postav. Toto dílo vychází z historie Nomádů, kteří si v poušti vystačili s klacíkem a pískem, pomocí kterých se vyjadřovali. Hrot kyvadla se pohybuje díky lineární jednotce, která sestává z lineárního vedení a kuličkového šroubu v jednom hliníkovém tělese. Tato jednotka je téměř bezúdržbová, protože obsahuje domazávací patrony, a díky své konstrukce je také odolná proti prachu, což je důležité především proto, že se hlava kyvadla pohybuje těsně nad pískem. Pohon unikátního skleněného díla dodala divize Lin-Tech společnosti Hennlich. Tato divize se vedle dodávek lineárního vedení zabývá také navrhováním a dodávkami energetických řetězů, kluzných pouzder nebo pneumatických prvků. Nejnověji se zabývá také automatizací výroby v podobě dodávek projektů s kolaborativními roboty Hanwha nebo 3D tiskem. Vlastnosti pohonné jednotky VLA jsou na webu https://www.hennlich.cz/produkty/linearni-vedeni-valiva-motory-a-pohony-linearni-jednotky-652/typ-vla.html

Společnost Endress+Hauser zabodovala v inovacích

Časopisy Bilanz a PME spolu s firmou Statista, zaměřenou na průzkum trhu, poprvé volily nejvíce inovativní společnosti ve Švýcarsku. Společnost Endress+Hauser se umístila na sedmém místě v celkovém hodnocení a nejvyšší příčku obsadila v kategorii Stroje, vozidla a průmyslová technika.Obr. 1. Provozní ředitel Dr Andreas Mayr je odpovědný ve skupině Endress+Hauser za inovace „V rámci společnosti aktivně podporujeme inovace jako jeden z motorů našeho růstu“ vysvětluje Andreas Mayr, provozní ředitel a člen výkonné rady. Každoroční setkání inovátorů podtrhuje ducha inovací pěstovaného skupinou Endress+Hauser. Na této události ocení skupina kreativitu a zápal svých inovátorů a zároveň jim poskytuje příležitost setkat se a sdílet informace.“ Motivace k inovacím Na výzkum a vývoj vyčleňuje Endress+Hauser přibližně 7,5 % svých tržeb. V této oblasti pracuje více než 1 100 lidí. Firma má vlastní program, který motivuje všechny zaměstnance k registraci inovací. Endress+Hauser si cení jak komerčně významných patentů, tak kreativních inovátorů. Uděluje také ceny za zlepšení procesů a lepší využívání stávajících řešení. Inovační aktivity ve společnosti Endress+Hauser tedy daleko přesahují oddělení výzkumu a vývoje. Hodnocení zaměstnanců a odborníků na inovace Inovační aktivity firem vyhodnocovala firma Statista podle různých aspektů. Byli vyzváni zaměstnanci a specialisté, jako jsou patentoví právníci a obchodní poradci, aby hodnotili společnosti s ohledem na inovace produktů a procesů a jejich kulturu inovací. Partnerská firma PatentSight poskytla údaje o počtu a technické vyspělosti patentů vývojářů švýcarských firem.Obr. 2. Na celém světě je do výzkumu a vývoje skupiny Endress+Hauser zapojeno více než 1 100 lidí, jako např. ve městě Greenhood v USA (Indiana) Průzkum se týkal celkem 12 000 hodnocených subjektů. Každá společnost získala celkové hodnocení, které z 80 % odráželo výsledek průzkumu a z 20 % hodnocení portfolia duševního vlastnictví společnosti. Firma Statista poté sestavila seznam 125 společností, které dosáhly nejvyššího celkového skóre. (Endress+Hauser)  

Sedm bodů o systému IO-Link

Interakce různých částí a komponent systému Murrelektronik IO-Link je koordinovaná. To znamená, že do cloudu lze snadno a nezávisle na systému přenést jakýkoli signál. 1. Řídicí jednotka IO-Link Zařízení IO-Link, rozbočovače a analogové převodníky lze připojit ke všem osmi portům modulu IO-Link master. Funkci kanálu (pin 2 a pin 4) lze v každém případě libovolně parametrizovat. Jak IO-Link master, tak rozbočovače nabízejí funkci automatické konfigurace kanálu DIO společnosti Murrelektronik. V tomto případě funguje kanál současně jako vstup a výstup: Na vstupu se čtou vstupní procesní data, na výstupu se zapisují výstupní procesní data. 2. Napájení IO-Link Systém přenáší napájení z rozváděče do provozu s účinností až 93,8 %. Integrované rozhraní IO-Link umožňuje rozsáhlou a transparentní komunikaci i vzdálenou konfiguraci a monitorování. Dodávka zahrnuje napěťový výstup M12 s kódem L a dva integrované kanály s proudem až 10 A pro 24 V DC a monitorování zátěžového obvodu (MICO). 3. Signální osvětlení IO-Link Signální kontrolky indikují stavy procesu pěti barvami. Integrované rozhraní IO-Link slouží ke snadnému připojení pomocí kabelu standardu M12. Varianty Plug & Play umožňují rychlé uvedení do provozu a řízení prostřednictvím procesních dat. 4. Analogový převodník IO-Link Převodník převádí jakýkoli běžný analogový signál na IO-Link (proud, napětí, odpor a teplota). Přenos naměřených hodnot bez rušení je zajištěn díky digitální datové komunikaci prostřednictvím standardního nestíněného kabelu s konektorem M12. Předem parametrizované varianty plug & play jsou vhodné pro rychlé uvedení do provozu, multifunkční varianty pro flexibilní použití. 5. Protokoly IIoT Prostřednictvím protokolů IIoT OPC UA, JSON REST API a MQTT lze moduly IO-Link master a k nim připojená zařízení parametrizovat zcela standardně, nezávisle na průmyslové sběrnici, a tedy napříč systémy. Sběrnicová komunikace a IIoT probíhají paralelně po jedné lince. 6. Ethernetové switche Switche Fast Ethernet a Gigabit Ethernet s krytím IP 67 jsou k dispozici ve variantách se správou a správou Profinet s integrovaným webovým serverem. Navíc jsou nepřekonatelně všestranné, pracují s četnými standardy, protokoly a funkcemi:  DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog, zrcadlení portů, VLAN (QoS) a IEEE 802.1q. 7. Rozbočovače IO-Link Rozbočovače IO-Link třídy A nebo B s galvanickým oddělením standardy COM3 a V1.1.3). K dispozici jsou varianty M8 a M12 I/O s až 16 multifunkčními kanály DIO s automatickou detekcí signálu (vstup nebo výstup) nebo manuální parametrizací (až 2 A na jeden výstup. Předem parametrizované varianty plug & play jsou ideální pro rychlé uvedení do provozu, zatímco multifunkční varianty s velkým rozsahem umožňují flexibilní použití.

Digitální projektování mění zažitou praxi v chemickém průmyslu

Digitální transformace již dávno není doménou projektů firem z automobilového průmyslu. Výhody v digitálním návrhu projektu, rychlé výměny připomínek na dálku i využívání předem definovaných maker docení i projektanti v chemickém průmyslu. Samozřejmě za přispění produktů a služeb společnosti EPLAN. Obr. 1. Diskuse u projektu Bakstron, s. r. o., se již sedm let věnuje realizaci zakázek v oblasti elektro, měření a regulace. Objem zakázek postupem času firmu donutil zabývat se i projektovou činností. V mnoha případech dříve zadávala projekty subdodavatelům, což bylo komplikované. „Nedařilo se nám držet termíny, byli jsme odkázáni na pouhé sliby projektantů, které často nebyly dodrženy. Proto bylo jedinou cestou založit vlastní firmu,“ vysvětluje Luboš From, jednatel společnosti Bakstron. Na scénu tak přišla projektová společnost ElPlan, s. r. o., která nyní působí nejčastěji v chemickém průmyslu u firem, jako jsou Paramo, Total či Draslovka. ElPlan pro svou práci využívá nástroje firmy EPLAN, a to nejen z důvodu podobných názvů firem. Produkty EPLAN byly u mnoha jejich zákazníků rozšířeny, proto odborníci již od počátku tušili, že je správné vydat se touto cestou. Hned však také ocenili jejich nesporné výhody: „Zahrnují v sobě všechno, co potřebujeme, co chceme využít. Líbí se mi úžasná podpora formou webinářů, odborných školení a prezentací, na webu je dostupná řada dokumentů a zkušeností jiných lidí. To vše otevírá cestu k snadnějšímu a efektivnějšímu využívání softwaru,“ objasňuje Petr Kopáček, jednatel společnosti ElPlan. Nejprve začali používat software EPLAN Electric P8 v omezené licenci (40 až 80 stran), následně licenci rozšířili a postupně si dokupovali další moduly (jednopólová schémata, PLC) a dnes již mají i další užitečné nadstavby, včetně poměrně pokročilého nástroje pro automatické generování schémat EPLAN Cogineer.   Případová studie z chemického průmyslu Jedním z nedávných projektů společnosti ElPlan byla obnova dosavadního výrobního zařízení v sekci výroby kyanidu ve výrobním závodě firmy Lučební závody Draslovka, a. s., Kolín. Co se týče koncepce projektu, byla předem jasně daná. K zařízení, které již Draslovka provozovala, bylo třeba dodělat novou dokumentaci a schémata pro stávající i nové prvky a součásti zařízení. „K realizaci jsme použili softwarový nástroj EPLAN, který používáme pro tvorbu 90 % našich dokumentací. Obor našeho působení se zaměřuje převážně na petrochemický či chemický průmysl, technologické části mnoha projektů jsou proto s drobnými modifikacemi naprosto totožné,“ prozrazuje Kopáček. EPLAN je výhodný v tom, že když se připraví kvalitní makra a šablony, je možné je jednoduše využívat v mnoha budoucích projektech. „Softwarové nástroje EPLAN jsou pro nás velkým přínosem i z hlediska předávání dokumentací. Dokážeme našim zákazníkům posílat ke schválení či připomínkám dokumentaci elektronicky,“ dodává Petr Kopáček.Obr. 2. Pracovníci u rozváděče „Zatímco v minulosti jsme dostávali dokumentaci v papírové formě, tentokrát jsme využili nástroj pro digitální sdílení projektů EPLAN eVIEW. S projektovou kanceláří jsme byli schopni na dálku řešit, komentovat a upravovat projekt online,“ přidává se k ocenění výhod nástroje EPLAN eVIEW také Marek Svoboda, inženýr automatizace a MaR v Draslovce. Ukázalo se, že digitální návrh a jeho možné sdílení na dálku, komentování a úpravy značně zjednodušily postupy, zrychlily práci a byly přínosem pro všechny zúčastněné v závodě, kteří z těchto výhod následně těží při běžné práci. „K papírové formě předávání dokumentace bych se v dnešní době již nevracel,“ dodává na závěr přesvědčený Marek Svoboda.   Eplan Cogineer – automatické generování schémat pouhým kliknutím Zajímavým prvkem v pojetí projektů společnosti ElPlan je i využívání nadstavbového systému EPLAN Cogineer. Umožňuje firmě výrazně lépe využít potenciál projektantů a zvýšit kvalitu schémat elektrických a fluidních systémů. Projektant jednoduše použije existující schémata k nastavení knihovny maker a EPLAN Cogineer automaticky vytvoří nová schémata pouhým kliknutím myši. Právě v ElPlanu si jej osvojili velmi brzy po prvním seznámení s nástrojem. „Přiznám se, že v tuto chvíli je to tak trochu ‚žrout času‛, protože k tomu, aby vše fungovalo tak, jak má, je třeba připravit kvalitní vstupní data a makra. Ale jsem přesvědčen, že za krátkou dobu budeme ve stadiu, kdy se počáteční časová investice začne vracet,“ říká Kopáček. Vzhledem k často se opakujícím technologickým zařízením v projektech, i když trochu jinak použitým, jde v podstatě stále o stejná schémata. EPLAN Cogineer je velmi mocný nástroj v tom, že dokáže pomoci opakující se zařízení standardizovat. „Když si promítnu, jaké procento dokumentace by mohl Cogineer v budoucnu tvořit, jde o 70 až 75 %. Zbytek jsou konkrétní úpravy pro konkrétní projekty a zákazníky. Prvky, které zpracováváme, dostáváme od zákazníka nejčastěji formou excelové tabulky (typy přístrojů, rozsahy, objednávkové kódy atd.),“ uvažuje o vhodnosti investice času i finančních nákladů do nástroje Kopáček. „Víme, že máme v projektantech obrovský potenciál. Firmy budou projektanty vždy potřebovat. Veškeré pořízené produkty, přes počáteční investici, která je nezbytná, umožňují náš další růst,“ uznává také druhý jednatel a majitel firem ElPlan a Bakstron, Luboš From. Možnosti, které EPLAN Cogineer nabízí, podle něj také usnadní i přijímání nových kolegů do projektového týmu: „I když nás to stojí čas, bereme to jako investici do budoucna. Projekty se zlepšují, pozoruji posun, a budeme víc připravení na budoucí výzvy, např. i v personální oblasti.“ Společnost ElPlan dokazuje, že není třeba mít desítky projektantů či sériovou výrobu na to, aby firma plně využila potenciál platformy EPLAN. Od automatického generování schémat v EPLAN Cogineer přes 3D návrhy rozváděče v EPLAN Pro Panel až po cloudové sdílení v EPLAN eVIEW – to všechno umožňuje uřídit i takto velké projekty. (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

IO-Link urychluje digitalizaci zpracovatelských provozů

Komunikační standard IO-Link je stále oblíbenější a poptávka po něm roste zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu.  Standard IO-Link využívá komunikaci point-to-point, je nezávislý na provozní síti, snadno se používá a je cenově výhodnou cestou k digitalizaci průmyslových provozů. Obr. 1. Četné provozy v potravinářském a nápojovém průmyslu procházejí digitalizací s využitím komunikačního standardu IO-Link nezávislého na provozní sběrnici.IO-Link je považován za zavedený standard pro měřicí přístroje se základními funkcemi, které díky němu získávají takové přednosti, jako jsou např. transparentnost dat či možnosti řízení prostřednictvím digitálního výstupu. Přístroje se základními funkcemi jsou zejména vhodné pro technologická zařízení, jelikož přístroje bohatě vybavené různými funkcemi by zbytečně zvyšovaly složitost systémů a náklady. Společnost Endress+Hauser, přední dodavatel v potravinářství, nabízí široký sortiment produktů s podporou standardu IO-Link pro měřen mnoha parametrů ve výrobních procesech. „Žádný jiný výrobce nenabízí tak široký a různorodý sortiment produktů a služeb. Naše obsáhlé portfolio přístrojů s komunikací IO-Link tuto pozici jasně ilustruje. Jakožto silný partner pro oblast procesní automatizace poskytujeme našim zákazníkům podporu v podobě senzorů s technologií IO-Link v mnoha oblastech použití,“ říká Rob Sips, manažer pro strategické zákazníky v mezinárodním obchodě skupiny Endress+Hauser. Analogové signály a digitální komunikace Většinu senzorů s podporou IO-Link lze volitelně provozovat v analogovém režimu (4–20 mA), a tím zachovat běžné postupy. Stačí provést jen jednouché změny nastavení přístroje. Pokud jsou vedle měřených veličin zapotřebí další informace, jako např. diagnostická a servisní data, je možné nainstalovaný přístroj s podporou IO-Link jednoduše přepnout na digitální signál. Obr. 2. Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment provozních přístrojů s rozhraním IO-Link pro digitální komunikaci.„Ačkoli IO-Link není nejvýkonnějším komunikačním standardem pro měření v provozech, je tato technologie cenově výhodná a skrývá v sobě obrovský potenciál pro digitalizaci zpracovatelských provozů,“ uvádí Oliver Hansert z divize Endress+Hauser Digital Solutions. Přístroje Endress+Hauser s rozhraními IO-Link podporují acyklický přenos cenných metadat, která zlepšují stabilitu a výkonnost výrobních procesů. Inteligentní senzory jsou navrženy tak, aby se snadno začleňovaly do systémů a aby se nekomplikovaly projekční práce. Nové přístroje s rozhraním IO-Link Společnost Endress+Hauser nabízí rozsáhlou nabídku přístrojů s podporou IO-Link pro všechny relevantní provozní parametry. Tato společnost nedávno představila kompaktní senzor vodivosti Smartec CLD18, verze převodníků tlaku PMP51, PMP55 a PMC51 s rozhraním IO-Link a převodník hladiny Deltapilot FMB50. Rozšíření nabídky přístrojů se rozhraním IO-Link poskytuje zákazníkům cenově výhodnou cestu k digitalizaci výrobních provozů. Další informace o standardu IO-Link naleznete na adrese: https://eh.digital/3o918U8 .   (Endress+Hauser)  

Vzdělávací webcasty o digitální transformaci v každé firmě

Ve snahách o digitální transformaci podnikání pomohou všem firmám webcasty, které pořádá přední dodavatel automatizačního softwaru ICONICS, působící na trhu již 30 let, společně se skupinou Mitsubishi Electric. Série webcastů Transform 360 představí všechny nástroje potřebné pro bezproblémovou digitální transformaci. Po registraci budou mít účastníci možnost: Seznámit se s relevantními a praktickými informacemi o nejnovějších technologiích od předních odborníků v oboruZískat příslušné znalosti od uznávaných partnerů firmy IconicsSeznámit se s konkrétními řešeními pro zvýšení ziskovosti a produktivity, které pomohou udržet si náskok před konkurencíZavádět udržitelné postupy do podnikání Zájemci se mohou připojit k připravovaným webcastům naživo. Po odvysílání obdrží registrovaní účastníci automaticky odkazy na nahrávky. Termíny a témata všech webcastů jsou na webcastové stránce. Na ní je k dispozici také přístup k nahrávkám ze všech minulých relací. Tým Iconics v České republice se spojí se zájemci a vyřeší s nimi konkrétní potřeby. (Iconics)

Moduly IO-Link master s mnoha schopnostmi

Společnost Murrelektronik rozšiřuje svou nabídku výrobků pro IO-Link o sběrnicové moduly MVK Pro a Impact67 Pro s krytím IP67. Tyto robustní moduly disponují diagnostickými funkcemi a jejich výstupní proud je až 4 A na každém portu. Jsou dostupné s rozhraními pro všechny běžné protokoly a je možné je používat také v běžné ethernetové síti.  Komunikační systém IO-Link se vyznačuje instalací plug-and-play. Pro neustále složitější výrobní procesy a zařízení, v nichž se shromažďuje a propojuje stále větší množství dat, poskytuje tento komunikační standard maximální transparentnost v celém rozsahu od úrovně snímačů a akčních členů po cloud.Obr. 1. Moduly MVK Pro a Impact67 pro IO-Link Společnost Murrelektronik rozšířila svou nabídku výrobků pro IO-Link o sběrnicové moduly MVK Pro a Impact Pro s krytím IP67 (obr. 1). Tyto nové moduly mají osm multifunkčních portů IO-Link master třídy A/B a dva porty M12 s kódováním L pro napájení proudem až 16 A. Moduly jsou k dispozici s rozhraními pro Profinet, EtherNet/IP a EtherCAT. Integrované standardizované rozhraní master (SMI – Standardized Maset Interface) umožňuje komunikaci v běžné ethernetové síti, bez průmyslového protokolu, prostřednictvím OPC UA, MQTT nebo JSON Rest API. Tato zařízení celkově snižují náklady a zvyšují produktivitu, přičemž přinášejí nové možnosti pro servis a údržbu. Doby potřebné pro instalaci a spuštění byly zkráceny, protože tyto moduly dokážou nahradit složitě zapojované a prostorově náročné rozváděče. Kromě čistě provozních dat (vstupy a výstupy) poskytují tyto nové moduly MVK Pro a Impact67 Pro také dodatečná diagnostická data (obsahující informace o napětí, proudu a teplotě), a to jak pro každý port, tak pro celý modul. To poskytuje operátorům možnost detekovat anomálie a optimalizovat procesy pomocí analýzy dat. Díky protokolům IIoT je tato činnost standardizovaná. Integrované porty A/B se vyznačují značným počtem schopností. Jejich funkci je možné konfigurovat na každém pinu jako IO-Link, DI, DO, DIO nebo jejich kombinaci. Automatické spínání napájecího napětí znamená, že se vždy použije správné napájecí napětí, napájení akčních členů pro DO a napájení snímačů pro DI. Z modulu jsou přímo napájena též zařízení s vyššími požadavky na příkon. Vzhledem k tomu, že z každého portu je možné odebírat proud až 4 A, není třeba externí zdroj napájení. Porty M12 s kódováním L umožňují zapojení do kruhu s topologií daisy chain a poskytují proud až 2× 16 A, což zjednodušuje instalaci a omezuje rozsah kabeláže. Tyto robustní moduly master mají plastová nebo kovová pouzdra a krytí IP67. Sběrnicové moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro doplňují širokou nabídku produktů firmy Murrelektronik pro IO-Link, která zahrnuje mastery, rozbočovače, převodníky, zdroje a spojovací techniku. Všechny produkty potřebné k propojení snímačů a akčních členů v komunikačním systému IO-Link s vyššími úrovněmi řídicích systémů a s cloudem jsou dostupné z jednoho zdroje a navržené tak, aby bez omezení spolupracovaly a snadno se používaly. (Murrelektronik)    

Nově vyvinutý energetický řetěz C6 z otěruvzdorného materiálu

Nový řetěz pro přívod energie téměř nic neváží a neuvolňuje do prostředí žádné částice. Díky tomu splňuje nejpřísnější kritéria na čistotu prostředí. Tento energetický řetěz pod označením C6 vyvinula společnost igus zastoupená v Česku firmou Hennlich. Označení řetězu C6 odkazuje k oblasti použití v čistých provozech (cleanroom) a číslo 6 značí počet dílů, ze kterých se skládá každý článek.Obr. 1. Nový energetický řetěz C6 pro čisté prostory se vyznačuje lehkou konstrukcí a vysokou odolností proti oděru. (foto: Hennlich/igus) Nový řetěz je navržen speciálně pro dlouhé samonosné konstrukce a splňuje podmínky nejvyšších tříd čistoty podle ISO. Při návrhu byl použit nový způsob způsobu spojení článků a speciálně tribologicky optimalizovaný polymer a díky tomu má toto řešení hladší povrch, snadněji se montuje, neuvolňuje do prostoru téměř žádné částice a zároveň je pevné a tlumí vibrace. Novou konstrukcí byla výrazně zmenšena styčná plocha článků, a důsledkem toho je velmi nízký otěr a tichý provoz. Dále byl vyvinut nový materiál optimalizovaný pro styk s kabely. Ten dále minimalizuje tření. Tento energetický řetězec je o 74 % lehčí ve srovnání s předchozí řadou. Jan Švarc, produktový manažer pro systémy energetických řetězů ve společnosti Hennlich říká: „S novým systémem přívodu energií mohou být kabely a hadice vedeny i na středních pojezdových vzdálenostech v čistých prostorech, např. ve výrobě elektroniky a polovodičů, v balicích strojích, ve zdravotnické technice a také ve farmaceutické výrobě.“ Nápad na vytvoření série C6 vznikl ve spolupráci s výzkumným ústavem Fraunhofer IPA, Institutem pro výrobu elektroniky a automatizace a na jeho vývoji pracovali přímo odborníci z oboru, kteří se zabývají výzkumem čistých prostředí. Řetěz je v současnosti podrobován sérii zkoušek v laboratoři firmy igus v Kolíně nad Rýnem. "První testy ukazují vysokou odolnost řetězu proti otěru, takže jsme velmi optimističtí, že splní požadavky pro čistotu dle ISO třídy 1," říká Jan Švarc. Nová konstrukce řetězu počítá s budoucími požadavky na čisté prostory, které budou ještě přísnější ohledně povolené koncentrace částic, než platí momentálně pro třídu 1 dle ISO.   Obr. 1. Nový energetický řetěz C6 pro čisté prostory se vyznačuje lehkou konstrukcí a vysokou odolností proti oděru. (foto: Hennlich/igus)

Spínače polohy společnosti Eaton

Tam, kde je potřeba detekovat přesnou polohu, chránit obsluhu strojů i stroje samotné, se i v současné době nejčastěji používají  spínače polohy. V nabídce společnosti Eaton. najdeme přístroje vhodné pro různé případy použití. Spínače polohy řady LS-Titan fungují na mechanickém principu. Jsou schopné detekovat polohy pohyblivých částí a současně zajistit jejich uvedení do bezpečné polohy. Jsou vybaveny rozpínacími kontakty a díky tomu jsou schopné zajistit nucené rozepnutí dle normy EN 60947-5-1. Oblíbenými spínači řady LS-Titan jsou přístroje v lehkém plastovém provedení. V nabídce však najdeme i výrobky s robustní kovovou konstrukcí. Takovou mají např. spínače řady RMQ-Titan se signalizačními a ovládacími přístroji v modulárním provedením. Díky tomu mají přístroje vyměnitelné hlavice, které umožňují flexibilní použití v různých aplikacích. Samotné spínače polohy jsou standardně vybaveny dvěma rozpínacími kontakty, a jsou tak vhodné při použití v bezpečnostních obvodech, kde je potřeba redundance.Obr. 1. Spínač polohy LS-Titan v základním provedení Nabídka společnosti Eaton obsahuje také spínače polohy LS-E. U těchto přístrojů není nutné přesné nastavení spínací polohy již při výrobě zařízení. Přístroj je schopen se „naučit“ polohu spínacího bodu jednoduchým stisknutím tlačítka až při samotném nastavování na místě. Pro další možnosti použití slouží analogové spínače polohy pol s napěťovým výstupem. Ty umožňují používat spínače LS-Titan také v řadě nových aplikací, kde by mechanické zjišťování polohy nemuselo poskytovat dostatek informací, např. při zjišťování polohy otevřených klapek kouřových plynů atd. K detekci bezpečnostních ústrojí, jako jsou dveře či kryty strojních zařízení, poslouží bezpečnostní spínače polohy. Oproti standardním bezpečnostním spínačům zarnuje řada LS-…ZBZ snímače s opatřeními proti nepovolené manipulaci, dále pro zvýšenou ochranu personálu a výrobních procesů, a také se zpožděným spínáním.Obr. 2. Bezpečnostní spínač LS-ZBZMagnetické spínače společnosti Eaton jsou určeny k monitorování různých bezpečnostních ochran, dveří, klapek a krytů v aplikacích, kde je nutno zajistit vysokou úroveň bezpečnosti osob a zařízení. Magnetické spínače řady RS-Titan jsou pozoruhodné svou robustní konstrukcí, spolehlivou funkcí a vysokou úrovní zabezpečení. Stupeň krytí IP69K pak zajišťuje i odolnost vůči tlakovému mytí, a proto je možné magnetické spínače použít v prostředí s vysokými hygienickými nároky, jako je třeba potravinářství. Tyto spínače splňují nejvyšší bezpečnostním standardy PL e dle ČSN EN ISO 13849-1 a SIL 3 v souladu s ČSN EN 61508/ČSN EN 62061. Certifikace TÜV je samozřejmostí. Dají se tedy použít i tam, kde jsou vyžadovány přísné evropské bezpečnostní standardy.Neméně důležitou vlastností magnetických spínačů řady RS-Titan je jejich provozní tolerance, díky ní pracují spolehlivě i v případech, kdy se nedaří kryty úplně zavřít např. kvůli prověšeným dveřím apod. U běžných mechanických bezpečnostních spínačů toto nelze zcela zaručit. Provozní tolerance magnetických spínačů RS-Titan také zjednodušují jejich instalaci a také umožňují prodloužení intervalů pravidelné údržby.Obr. 3. Magnetický spínač polohy RS-Titan Nabídka spínačů polohy je velice široká a různorodá a nabízí i rozličné příslušenství. Pomocí řešení společnosti Eaton tak máme možnost realizovat velkou škálu aplikací včetně zajištění monitoringu procesů, a především jejich bezpečnosti.   Více informací naleznete zde: spínače polohybezpečnostní polohové a magnetické spínačekatalog spínačů polohy   (Eaton)