Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přehled novinek

Rychlejší přístup k datům přístrojů

Cloudový nástroj pro správu dat přístrojů EPLAN eStock umožňuje uživatelům centralizovaně spravovat data zařízení v prostředí EPLAN Cloud, zjednodušuje spolupráci, zkracuje dobu potřebnou ke koordinaci inženýrské práce a odstraňuje nekonzistenci dat. V aktuální verzi EPLAN Platforma je práce s EPLAN eStock ještě jednodušší, protože uživatelé mohou automaticky a rychle přistupovat k údajům více než 1,5 milionu přístrojů v databázi EPLAN Data Portal. Další výhodou je, že všechna data – z interního firemního systému pro správu dat zařízení nebo z databáze EPLAN Data Portal – mohou být společně editována a v souladu s pravidly správy uživatelských práv také ukládána.Obr. 1. Při vyhledávání přístrojů cloudovým nástrojem EPLAN eStock se zobrazí výsledky vyhledávání i z databáze EPLAN Data PortalEPLAN eStock – cloudový systém pro správu dat přístrojů na platformě EPLAN – umožňuje uživatelům spravovat a udržovat data přístrojů přímo v prohlížeči, včetně hodnot jmenovitých napětí a proudů, datových listů a označení komponent. K takto uloženým datům měli uživatelé přístup již ve verzi EPLAN Platforma 2023. To vše usnadňuje spolupráci, zkracuje dobu potřebnou pro koordinaci inženýrské práce a odstraňuje nekonzistenci dat. Data jsou tedy konzistentnější a kvalitnější – zvláště proto, že není třeba několik datových vstupů. To se odráží i ve vyšší kvalitě projektu, přičemž se berou v úvahu všechny relevantní standardy.Integrace s databází EPLAN Data PortalNyní bylo přidáno několik zásadních inovací: data zařízení lze prostřednictvím EPLAN eStock snadno importovat z databáze EPLAN Data Portal do firemní databáze. Uživatelé tak vidí najednou všechna zařízení ve své vlastní databázi i všechna zařízení relevantní pro vyhledávání v EPLAN Data Portalu. Pak mohou otevřít požadované zařízení ve stejném okně a v případě, že ještě nebylo importováno, importovat je jedním nebo dvěma kliknutími do své firemní databáze. Když jsou položky přeneseny z EPLAN Data Portalu do EPLAN eStocku, software nejprve vytvoří návrh. To znamená, že dříve schválená data zařízení nejsou automaticky „přepsána“, ale uložení nových dat musí být aktivně potvrzeno, tj. akceptováno uživatelem. Uživatelé tak mohou přidávat data nebo provádět změny návrhu před jeho schválením a použitím zařízení v projektu.Obr. 2. Je-li zařízení nalezeno v databázi EPLAN Data Portal, lze ho importovat do eStocku pouze jedním nebo dvěma kliknutímiAktuální verze EPLAN Platforma – rychlejší přístup k datům Další praktickou výhodou je, že uživatelé mají díky nové přímé integraci s databází EPLAN Data Portal přístup k více než 1,5 milionu datových souborů zařízení přímo z EPLAN eStock. Výrobci komponent, kteří mají data svých výrobků uložena v databázi EPLAN Data Portal, do něj průběžně nahrávají nová nebo aktualizovaná data a množina dat zařízení neustále roste. Vývojáři firmy EPLAN také věnovali pozornost efektivitě při používání dat z cloudu, takže systém do lokálního počítače stahuje pouze změny dat od posledního přístupu k eStocku, což výrazně urychluje přístup k datům. Dalším přínosem pro uživatele je též zvýšení výkonu – v aktuální verzi EPLAN Platforma lze rychle a snadno přepínat mezi zdrojem místní databáze a katalogem eStock založeným na prostředí EPLAN Cloud. To uživatelům šetří čas a usnadňuje použití dat.Lepší spolupráce mezi oddělenímiEPLAN eStock, centralizovaný nástroj správy dat zařízení v cloudu, zjednodušuje také spolupráci mezi odděleními. Za dostupnost dat je vždy zodpovědná společnost nebo uživatel, kteří sami určují kvalitu dat a úroveň přístupu. Standardy lze snadno a kompletně implementovat prostřednictvím řízení přidělovaných práv. Přístup k centralizované správě zařízení v cloudu je k dispozici uživatelům EPLAN s předplacenou licencí pro verzi EPLAN Platforma 2023 a 2024 bez dalších nákladů.Více informací zájemci naleznou na adrese: https://www.eplan.cz/reseni/eplan-estock/.(EPLAN Software s. r. o.)

Jak postupovat při snižování nákladů na energii ve firmě

Šetření energií, efektivní využívání zdrojů a odhalování účinnosti procesů by měly být nezbytnou součástí provozu každé továrny, možná nyní více než kdy jindy. Odborníci společnosti Endress+Hauser mají několik tipů pro procesní inženýry a manažery továren, kteří hledají způsoby, jak optimalizovat a zlepšit energetickou účinnost v provozu. Jaké jsou tři základní pilíře, které byste měli zvážit ve všech svých provozech a jaké kroky můžete podniknout, když vám bylo zadáno hledání úspor energie ve vaší továrně? (Endress+Hauser)

Nový komunikační modul WAGO pro přímé připojení elektroměrů na Ethernet

Nový modul Modbus TCP umožňuje přímé připojení elektroměrů WAGO s certifikací MID do Ethernetu a je rozšířením jejich standardního integrovaného rozhraní Modbus RTU. Modul Modbus TCP má stejné rozměry jako elektroměry WAGO a je z nich napájen. Jestliže má modul pracovat jako vzdálená komunikační brána, je zapotřebí externí napájecí napětí např. z DC/DC měniče (číslo výrobku 787-2801). K modulu je potom možné pomocí portů RS-485 připojit až 32 účastníků Modbus RTU: elektroměrů WAGO MID nebo modulů Modbus RTU Slave pro měřiče energie jiných výrobců. Všechny moduly využívají svorky push-in s páčkou, a jejich zapojení je proto velmi snadné a rychlé. Modul lze navíc flexibilně namontovat na stávající zařízení. Ve spojení s elektroměry WAGO MID je možné pro jednotlivé fáze měřit a přenášet hodnoty činné a jalové energie, frekvence sítě a také proudu, napětí a výkonu. Elektroměry MID WAGO jsou určené pro měření v třífázových  sítích 3× 230 V nebo 400 V. V přímém připojení 4PU nebo 4PS měří proud do 65 A, elektroměry se zapojením 2PCT měří prostřednictvím měřicího transformátoru proudy 1 A nebo 5 A. Díky schválení MID je lze používat i pro fakturační měření. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, https://www.wago.cz

Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

„Z překrásných kamenů minulosti postavme schody budoucnosti,“ to jsou slova neznámého klasika, která pro roboty a jejich uplatnění platí dvojnásob. Příkladem je společnost KUKA. Její historie sahá do roku 1898, kdy byla založena Johannem Josefem Kellerem a Jacobem Knappichem v německém Augsburgu. Od té doby je firma na předním místě v oblasti nových podnětů a inovací. V současné době je jedním z předních dodavatelů robotů a inteligentních automatizačních řešení ve světě. Radku Velebilovi, sales managerovi firmy KUKA CZ&SK, jsme položili několik otázek.   Roboty se staly nedílnou součástí výrobních závodů, ale i dalších oblastí průmyslu. Jak moc? Robotická automatizace je trendem posledního desetiletí a rok od roku se zrychluje. Podle dat Mezinárodní federace robotiky (IFR) na začátku roku 2023 celkový počet robotických jednotek v provozu přesáhl 3,5 milionu a dále roste. Vývoj automatizačních robotů zároveň neustále postupuje s měnícími se potřebami jejich uživatelů a jejich uplatnění se rozšiřuje do více než jen výrobních odvětví. Skutečností je, bez ohledu na kladné či záporné srovnávací údaje, že roboty vytvářejí základ dalšího rozvoje průmyslu, včetně toho našeho, který bez nich bude stagnovat.   Obr. 1. Radek Velebil, sales manager firmy KUKA CZ&SK   Jsou digitalizace a robotizace cestou k prosperitě? Určitě. Digitalizace přetváří současnou podobu průmyslu. Internet věcí se ve stále větší míře stává nedílnou součástí průmyslové výroby. Již dnes dokáže téměř každý elektronický přístroj komunikovat po internetu. Naše průmyslové roboty jsou standardně vybaveny rozhraním pro síť Ethernet, takže mohou být snadno připojeny k internetu, a naše nové roboty nabízejí standardně propojení i do sítí 5G. Digitálně propojené procesy s využitím robotů umožní vyrábět výrobky flexibilněji, s menší energetickou náročností, vyšší mírou úspory přírodních zdrojů a také autonomně.   Zájem o automatizaci v současné době roste i v malých a středních společnostech, které k tomu motivuje posilování jejich konkurenceschopnosti. Roboty se staly nedílnou součástí našeho života. Neustále se zdokonalují, jsou univerzálnější a tím roste jejich využití. Pokud chtějí výrobci obstát v mezinárodní konkurenci, musí navyšovat výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti a energetické účinnosti. Využití robotů je investice, která se rozhodně vyplatí. Důvod? Výkon robotu, hlavně v sériové výrobě, je mnohonásobně vyšší než výkon člověka, pracuje nepřetržitě v třísměnném provozu, dodržuje vysokou kvalitu výrobků, provádí její kontrolu, je energeticky úsporný. Jakým směrem se bude ubírat další vývoj vašich robotů? Robotizaci je třeba vnímat jako proces propojené výroby, a nikoliv izolovaně řešit výrobní problémy. Velký důraz je kladen na snadné uvedení do provozu a tomu pomáhá i možnost velmi reálné simulace s využitím virtuální reality a digitálních dvojčat. Díky tomu je uvedení do provozu snadnější a bezproblémové. Společnost KUKA vyvinula různé prototypy mobilních robotických systémů, z nichž asi padesát bylo testováno u společností z různých oblastí průmyslu. Platforma KMR (KUKA Mobile Robotics) zahrnuje všechny čtyři základní součásti, které mobilní robotický systém vyžaduje, aby využil plně svých výhod: mobilní platformu, inteligentní navigační systém plus software, flexibilní robot a výkonný řídicí systém s intuitivním ovládáním. Flexibilní řešení, které umožní požadovanou mobilitu a senzitivitu a bude schopné integrace do stávajícího výrobního prostředí, by mělo mít modulární strukturu dovolující i montáž robotů a tím vytvořit skutečně autonomní řešení. Tyto vysoce specifické požadavky může splnit pouze kombinace sofistikovaných technik, do nichž je možné jednoduše integrovat software, a je výhodou, když je vše od jednoho dodavatele. České firmy si vedou dobře, samozřejmě nemohou investovat tolik jako velké nadnárodní společnosti, které dávají obrovské prostředky do rozsáhlé technologické výměny, v tom ale nevidím zásadní problém. Za překážku v některých firmách považuji to, že nemají dlouhodobý plán rozvoje automatizace výrobních procesů, ale i s tím my dokážeme pomoci. Jsme schopni ve spolupráci se zákazníkem připravit plán investic do robotiky a automatizace.   Rozhovor vedla Barbora Turková, Public Relations Manager. (Foto: KUKA)

Univerzální programovatelné relé OPTA

Spolupráce firem Finder a Arduino vyústila v jedinečný produkt – programovatelné relé OPTA, malé univerzální PLC pro automatizaci. Po hardwarové stránce je vytvořeno podle průmyslových standardů, po softwarové stránce plně spolupracuje s platformou Arduino. Programovatelné relé Opta je možné programovat v prostředí Arduino IDE v jazycích C/C++ nebo v prostředí Arduino PLC IDE prostřednictvím standardních programovacích jazyků LD, FBD, SFC, ST nebo IL. Dodáváno je ve třech verzích – Lite, Plus, Advanced. Všechny tři verze mají dvoujádrový procesor Dual-Core Cortex M7+M4 (480 MHz + 240 MHz), paměť pro programy 1 MB, pro data 16 MB a RAM 2 MB. K dispozici je osm volně konfigurovatelných digitálních/analogových vstupů (0 až 10 V), čtyři reléové výstupy 10 A, USB C pro programování, přenos dat a napájení během programování a RJ45 pro 1Gb Ethernet nebo Modbus TCP. Verze Plus a Advanced mají navíc rozhraní RS-485 pro Modbus RTU a verze Advanced ještě rozhraní pro bezdrátové sítě Bluetooth LE a WiFi. Velkou předností je použití kryptočipu ATECC608B od americké firmy Microchip, který umožňuje zabezpečení přenosu dat z programovatelného relé do cloudu. Ke každému relé Opta může být připojeno až pět rozšiřujících modulů, takže systém potom může mít až 88 vstupů a 34 výstupů. Programovatelná relé Opta se vyrábějí v Itálii. Bezplatná platforma Arduino poskytuje komunitní podporu více než 40 milionů uživatelů. Finder CZ, s. r. o., tel.: +420 286 889 504, www.findernet.com/cs/ceska-republika/, https://opta.findernet.com/cs/

Klíčová role senzorů, řídicích jednotek a komunikačních modulů v průmyslové automatizaci

Průmyslová automatizace se stala klíčovou hnací silou moderní výroby. Nepostradatelným základem pro její implementaci jsou elektronické součástky. Tento článek se zabývá klíčovou rolí elektronických součástek v průmyslové automatizaci, zvláště analýzou dat ze senzorů, funkcemi řídicích jednotek a aplikací komunikačních modulů.  Senzory: inteligentní snímací zařízení Senzory jsou životně důležitou součástí automatizačních systémů v průmyslu. Jsou zodpovědné za snímání parametrů prostředí a jejich převod na elektrické signály. Různé senzory, jako jsou teplotní senzory, tlakové senzory a fotoelektrické senzory, jsou široce využívány na výrobních linkách k monitorování a řízení různých parametrů v reálném čase. Vývoj senzorů směřuje k inteligenci a multifunkčnosti, což umožňuje senzory dálkově sledovat a přenášet snímaná data prostřednictvím síťových připojení. A to podnikům umožňuje řídit výrobu pohodlněji a efektivněji.  Řídicí jednotky: centra inteligentního rozhodování  Řídicí jednotky fungují jako mozky průmyslových automatizačních systémů, zpracovávají data shromážděná senzory a činí odpovídající rozhodnutí na základě předem definované logiky a algoritmů. Řídicí systémy mohou sahat od jednoduchých řídicích systémů založených na mikrokontrolérech nebo jednočipových mikropočítačích až po komplexní řídicí systémy založené na PLC. S rychlým rozvojem umělé inteligence v posledních letech jsou chytré řídicí jednotky schopny upravovat strategie řízení v reálném čase podle změn ve výrobním prostředí, čímž zvyšují přizpůsobivost a flexibilitu výrobních linek.  Komunikační moduly: usnadnění výměny informací mezi zařízeními  Klíčovými součástmi průmyslových automatizačních systémů jsou komunikační moduly, které usnadňují výměnu informací a přenos dat mezi zařízeními. Zahrnují různá komunikační rozhraní a protokoly, jako je Ethernet, Modbus, CAN, stejně jako související bezdrátové komunikační moduly a směrovače. Komunikační moduly umožňují přenos dat shromážděných senzory v reálném čase do řídicích jednotek nebo vzdálených monitorovacích center, což umožňuje dálkové sledování a řízení výrobního procesu.  Elektronické součástky: klíčový motor průmyslové automatizaci  Elektronické komponenty jako základní součásti průmyslových automatizačních systémů hrají nezastupitelnou roli. Aplikace senzorů, řídicích jednotek a komunikačních modulů zásadně přispívá k inteligenci a efektivitě systémů průmyslové automatizace a podporuje transformaci průmyslových výrobních procesů. S neustálým pokrokem a inovacemi poroste dále role elektronických součástek v průmyslové automatizaci, což přinese novou vitalitu a dynamiku do průmyslových provozů.  Jedinečná příležitost na výstavě ANEXPO  Výstava ANEXPO se bude konat v České republice od 17. do 19. června 2024 a poskytne odborníkům na průmyslovou automatizaci platformu pro výměnu a sdílení zkušeností. Očekává se, že se této výstavy zúčastní 150 společností a 300 zástupců. Ve stánku B3 se bude prezentovat přední světový distributor elektronických součástek Win Source. V tomto stánku se mohou návštěvníci zapojit do hloubkových diskusí o tématech souvisejících s průmyslovou automatizací s mnoha podniky průmyslové automatizace. Další informace získáte návštěvou WIN SOURCEWIN SOURCE hraje klíčovou roli v oblasti průmyslové automatizace. Jako přední světový distributor elektronických součástek se specializuje na přizpůsobená řešení dodavatelského řetězce, která splňují jedinečné potřeby klientů. Prostřednictvím inovativních integrovaných procesů je společnost WIN SOURCE odhodlána neustále inovovat a držet krok s průmyslovými trendy. Nabízí služby včetně globálního získávání zdrojů, řízení nákladů, řízení nedostatku, alternativních řešení a řízení přebytečných zásob, pomáhají klientům udržet si konkurenční výhodu v jejich dodavatelských řetězcích a zajišťují hladké provádění projektů průmyslové automatizace.(WIN SOURCE)  

Automatizace pro efektivní a přesnou diagnostiku, revize a opravy kanalizace

Moderní technika a automatizace slouží k efektivní diagnostice různých závažných závad kanalizace, mezi které patří rozsazené potrubí, prorostlé kořeny do kanalizace nebo rozpadlá či zlomená kanalizace. V současnosti je k dispozici nespočet moderních zařízení, která umožňují okamžitě rozeznat příčinu problému v kanalizaci a co nejrychleji ji odstranit. Kromě toho, že pokročilá zařízení šetří čas, šetří také finance vynaložené na opravy, jelikož minimalizují potřebu lidské práce a zásahů do pozemků a komunikací. V neposlední řadě jsou tyto technologie šetrné k životnímu prostředí. Na jaké technologie a nástroje se spoléhají některé profesionální firmy, které se zabývají čištěním kanalizace? Na robotické inspekční kamery do potrubí, které snadno rozeznají příčinu problému, sondy, nejrůznější dálkově ovládané roboty a také technologie pro bezvýkopové opravy potrubí. Automatizace procesů při revizi a opravách kanalizace Jednou z firem, která si zakládá na využití moderních technologií a automatizaci procesů, jež šetří čas a peníze zákazníků, je společnost Herčík a Kříž založená již v roce 1993. Tato společnost, která ročně vyřeší přes 6 000 problémů s kanalizací, disponuje výkonnou technikou, jež dokáže kanalizaci prověřit, vyčistit a uvolnit rychleji, levněji a také lépe než tradiční postupy. Technologie využívané při opravách kanalizace Bezvýkopové technologie Pokud je to možné, společnost Herčík a Kříž při opravách kanalizace přistupuje k bezvýkopovým pracím, kdy se využívají sanační vložky a robotické frézy, jež dokáží na dálku rozřezat i větší předměty. Výhodou bezvýkopových oprav kanalizace oproti opravám výkopovým je časová i finanční úspora a také minimální dopad na životní prostředí. Díky tomu, že nedochází k výkopu, nijak se nenaruší pozemek ani pozemní komunikace. Profesionální kamerové systémy Prostřednictvím revize kanalizace kamerou je možné snadno zjistit příčinu problémů a přesně ji lokalizovat. Společnost Herčík a Kříž využívá hned čtyři kamerové systémy. Jedná se o pojízdnou kameru na prohlídky kanalizace a odpadu, tlačnou kameru na revizi kanalizace, kamerový systém pro revize kanalizace a satelitní kameru pro revizi přípojek ze stoky. Řízené robotické frézy K další výbavě společnosti Herčík a Kříž patří technika na frézování kanalizace, a to včetně řízených robotických fréz, pomocí kterých je možné dálkově odfrézovat překážky v potrubí. K nejčastějším překážkám patří např. zachycené předměty v potrubí, prorostlé kořeny, betonové nálitky apod. Zaměstnanci tak nemusí vstupovat do potrubí, a jejich práce je tím bezpečnější a efektivnější. Čisticí a sací vozy Společnost Herčík a Kříž používá až čtyřikrát výkonnější techniku oproti běžným vozům na čištění kanalizace. Disponuje 14 vozy, jedná se například o nejvýkonnější vůz na čištění kanalizace a sání kalů Scania 8×4 s recyklační nástavbou Kaiser nebo vůz na tlakové čištění odpadů, kanalizace a sání kalů AVIA s kombinovanou nástavbou. Proč kanalizaci pravidelně revidovat? Aby byla kanalizace v bezvadném stavu a nebylo nutné ji nákladně opravovat, je potřeba provádět pravidelnou kontrolu a čištění kanalizace. Ideální je nechat si stav kanalizace zkontrolovat odbornou firmou alespoň jednou za dva roky. Takto se odhalí případné problémy ještě před tím, než napáchají škody na majetku. V rámci kontroly je možné nechat kanalizaci a odpady profesionálně vyčistit. Benefity automatizace pro zákazníky Jak už bylo zmíněno, automatizace usnadňuje práci nejen samotným firmám, které se specializují na revize a opravy kanalizace, ale přináší výhody i koncovým zákazníkům, ať už se jedná o domácnosti, firmy nebo státní organizace. Díky automatizovaným procesům je údržba kanalizace rychlejší, efektivnější, a tím pádem i levnější. Totéž platí i pro opravy kanalizace. Závěrem Automatizace je velkým přínosem pro mnoho odvětví a ani revize, čištění a opravy kanalizace nejsou výjimkou. Moderní zařízení umožňují rychle odhalit a vyřešit závady na kanalizaci při vynaložení co nejnižších nákladů a s co největším ohledem na životní prostředí. (Herčík a Kříž) Obr. 1 Pracoviště operátora kamerového systému (zdroj: Hercikakriz.cz) Obr. 2. Kamerový vozík na revize kanalizace (zdroj: Hercikakriz.cz)

Automatizace domácnosti Somfy: proč se pro ni rozhodnout?

Zatímco dříve byla automatizace domácnosti pouze doménou luxusních vil, v dnešní době již toto řešení volí stále více lidí. A není divu. S chytrou domácností se pojí řada výhod, především velká míra pohodlí, úspory a bezpečí. Systémy automatizace domácnosti se neustále zdokonalují. Automatizace domácnosti znamená, že jsou jednotlivá chytrá zařízení propojena a uživatel je ovládá centrálně. Ovládání pomocí mobilní aplikace stále častěji doplňuje možnost hlasového ovládání, což ještě zvyšuje uživatelský komfort. Při vývoji nejmodernějších systémů inteligentní domácnosti kladou výrobci důraz zejména na bezpečnost, energetické úspory a flexibilitu. Jedním z lídrů na trhu je francouzská společnost Somfy s 50letou tradicí. Její inteligentní domácnost splňuje požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů a vychází vstříc nejrůznějším potřebám domácností. Produkty Somfy pro chytrou domácnost Společnost Somfy nabízí hned několik řešení, která najdou uplatnění ve chytrých domácnostech. Jedná se především o systém TaHoma®, který umožňuje jednoduše ovládat různé prvky domácnosti, jako jsou vytápění, stínění, osvětlení, garážová vrata či vjezdové brány. Veškerá zařízení chytré domácnosti se v tomto případě propojí přes Somfy TaHoma® Switch a výsledkem je inteligentní a energeticky úsporný chod celé domácnosti. Pro ještě vyšší bezpečnost, úspory a komfort můžete k chytré domácnosti od Somfy připojit i speciální senzory: ●            Dešťový senzor detekuje nepřízeň počasí a automaticky naklopí lamely u bioklimatické pergoly tak, aby vám nepršelo na vaše venkovní posezení. ●            Sluneční a teplotní senzor komunikuje se stínicí technikou i inteligentním vytápěním, aby se interiér nepřehříval ani nedocházelo k nežádoucím únikům tepla. ●            Větrné čidlo automaticky zatáhne stínicí techniku, čímž ji chrání před poškozením.  Ovládání chytré domácnosti Somfy Přímo v domácnosti je možné veškeré chytré vybavení ovládat pomocí ručního nebo nástěnného ovladače Somfy. Díky integraci hlasových asistentů Amazon Alexa, Apple HomeKit nebo Google Assistant můžete svou domácnost ovládat i hlasovými pokyny, takže nemusíte hledat ovladač ani přerušit činnost, kterou právě děláte. Samozřejmostí je ovládání odkudkoliv a kdykoliv pomocí přehledné mobilní aplikace, která je dostupná v češtině. Aplikaci si můžete stáhnout do mobilu i tabletu. Kompatibilita produktů třetích stran se systémem Somfy Do ekosystému od Somfy můžete integrovat nejen produkty této firmy, ale také až 300 produktů od partnerských výrobců, které Somfy pečlivě vybírá a testuje. Nabídka kompatibilních produktů se neustále rozšiřuje, a do chytré domácnosti je možné stále přidávat další prvky a postupně budovat inteligentní domov podle aktuálních potřeb. Příkladem je stínicí technika, brány a garážová vrata od české firmy Sun System. Rolety nebo třeba pergoly Sun System můžete navíc opatřit chytrými senzory pro ještě větší pohodlí a bezpečnost. Do Somfy můžete integrovat i osvětlení, vytápění, klimatizaci, kamery, alarmy, chytré zámky nebo třeba hudební přehrávače od předních světových výrobců, mezi které patří například Philips, Danfoss, Velux, Hitachi a mnoho dalších. Zabezpečení dat na prvním místě Řešení Somfy má nejvyšší úroveň zabezpečení, takže se o své soukromí nemusíte obávat. Zabezpečené jsou všechny komponenty od samotného chytrého zařízení přes rádiové protokoly a aplikaci Somfy až po server. Společnost Somfy neustále provádí bezpečnostní testy ve spolupráci s předními experty. Dokonce i při výpadku proudu či internetu zůstávají díky záložním zdrojům všechny systémy zabezpečení plně funkční. Nadstandardní záruka a podpora od Somfy Samozřejmostí je také možnost kdykoliv využít servis či zákaznickou podporu, kde vám rádi zodpoví veškeré vaše dotazy. Somfy na své produkty poskytuje prodlouženou 5letou záruku, která je sama o sobě známkou kvality. Scénáře domácí automatizace se Somfy Kdo se zajímá o inteligentní domácnost, může díky Somfy dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení harmonicky reagovala na každodenní potřeby, takže se můžete naplno věnovat sami sobě a své rodině. S tímto řešením si můžete naprogramovat různé scénáře v průběhu dne. Nastavte si například, co se má stát při vašem odchodu z domu. Jednat se může třeba o zatažení rolet, zhasnutí světel, ztlumení vytápění a aktivaci alarmu. A po příchodu z práce vás naopak váš domov přivítá rozsvícenými světly, optimální teplotou a vaší oblíbenou hudbou. Snadno si nastavíte přesně takové kombinace, které vám budou naplno vyhovovat. Díky integraci s hlasovým asistentem je možné celý scénář spustit i jednoduchým pokynem. Stačí například po ulehnutí do postele říct „Dobrou noc” a celý dům se přepne do nočního režimu – rolety se zatáhnou, světla zhasnou, multimédia vypnou, topení se ztlumí a dům se zabezpečí. A můžete si užívat ničím nerušený spánek bez starostí. (Sun Systems) Obr. 1. K ovládání je možné použít mobilní telefon (zdroj: Sunsystem.cz)

Chytré vytápění Danfoss Ally lze snadno integrovat do systému smart home

Chytrá domácnost poskytuje uživatelům nejen vyšší komfort a bezpečnost, ale také značné úspory. A právě snížení energetické náročnosti bydlení je hlavním důvodem, proč je chytré vytápění stále běžnější součástí moderních domácností. Tento článek seznamuje s funkcemi a výhodami systémů Danfoss Ally.Danfoss Ally: inovativní řešení pro regulaci topení a úsporu energieChytré topení Danfoss Ally funguje na principu časové a zónové regulace. To znamená, že je možné nastavit si pro každou místnost a každou denní dobu požadovanou teplotu podle svých potřeb a běžného režimu. Regulace vytápění pak probíhá zcela automaticky. Kombinace zónové a časové regulace a chytrých funkcí (včetně např. adaptivního učení či detekce otevřeného okna) sníží náklady za energie průměrně o 30 %, aniž by se snížil tepelný komfort v domácnosti. To nejenže ušetří tisíce korun ročně, ale přispěje také k udržitelnější budoucnosti.Systém Danfoss Ally je kompatibilní s téměř všemi zdroji tepla včetně dálkového. Je určen pro radiátorové vytápění domů a bytů. Pro bezdrátovou regulaci podlahového topení poslouží systém Danfoss Icon. Při kombinovaném vytápění lze tyto dva systémy snadno propojit.Chytré termostatické hlavice Danfoss: snadná instalace a integrace s dalšími systémyChytré vytápění Danfoss Ally je bezdrátové, takže při instalaci nejsou třeba žádné stavební zásahy ani práce s elektroinstalací. Upevnění chytrých termostatických hlavic na radiátorové ventily se zvládne hravě i svépomocí. Pokud z nějakého důvodu není vhodné měřit teplotu na hlavici, je možné si kamkoli instalovat bezdrátové pokojové čidlo. Aplikace poté krok za krokem provede nastavením.Dánská značka Danfoss myslí na všechny uživatele, a proto chytré topení funguje na platformě ZigBee. Ta je podporována naprostou většinou chytrých domácích zařízení, takže je možné Danfoss Ally snadno integrovat do systému smart home. Do termostatu od Danfoss lze navíc díky otevřenému rozhraní připojit i termostatické hlavice na radiátory jiných výrobců.Možnosti ovládání Danfoss AllyPřednastavenou teplotu je možné samozřejmě kdykoliv změnit. Danfoss Ally je možné ovládat čtyřmi způsoby:1. Pomocí mobilní aplikace: Ovládání topení přes mobil umožňuje nastavovat teplotu kdykoliv a kdekoliv. Topení lze snadno vypnout třeba z práce, nebo naopak si příjemně vyhřát domácnost před návratem ze zimní procházky.2. Pomocí aplikace smart home: Jak již bylo zmíněno, Danfoss Ally lze snadno integrovat do systému smart home. Díky tomu je možné ovládat topení ze své známé  aplikace, a navíc topení začlenit do různých přednastavených scénářů (např. režim dovolená, který vypne či ztlumí všechny spotřebiče a zabezpečí domácnost).3. Pomocí hlasového asistenta: Danfoss Ally lze připojit i k digitální asistence Google Assistant nebo Amazon Alexa. Topení se pak ovládá pomocí jednoduchých hlasových příkazů. To se hodí v případě, že nemáte telefon po ruce nebo třeba zrovna vaříte. Díky hlasovému ovládání nemusíte přerušit činnost ani nikam chodit.4. Manuálně: Samozřejmostí zůstává možnost ovládání přímo na chytré termostatické hlavici Danfoss, která je opatřena LCD displejem a dětskou pojistkou.Aplikace Danfoss Ally přitom slouží nejen k ovládání topení, ale také k plánování a detailnímu monitoringu. Data z aplikace lze proto snadno využít k optimalizaci nastavení a k ještě vyšším úsporám. Bezpečnost a ochrana datOtevřené rozhraní a široké možnosti integrace s dalšími systémy může představovat určité kybernetické riziko. I na to ale dánský výrobce myslí a zabezpečení dat je tak jeho prioritou.Ochrana Danfoss Ally proti hackerským útokům v současnosti splňuje stejné standardy, jako má vláda USA k ochraně utajovaných informací. Nezávislí specialisté navíc pravidelně provádějí bezpečnostní testy a kontrolu softwarových kódů. Fyzickou ochranu poskytuje dětská pojistka a PIN kód.Kde koupit Danfoss AllyChytré vytápění Danfoss Ally je nutno kupovat vždy u autorizovaných a specializovaných prodejců, kteří poskytují odborné poradenství při výběru konkrétního modelu a také technickou podporu. Pořídit si je možné jak jednotlivé komponenty, tak cenově zvýhodněné sady.Termohlavice Danfoss Ally lze začít používat ihned. Úsporná a ekologická regulace topení je tak dostupnější a snadnější než kdy dříve.(bola.cz)

Regulace průmyslového LED osvětlení

Průmyslová LED svítidla představují klíčovou t moderního osvětlení v průmyslových prostorách jako jsou haly, továrny či sklady. Díky své energetické účinnosti, dlouhé životnosti a možnostem regulace intenzity světla nabízejí nejen zlepšení pracovních podmínek, ale i významné snížení provozních nákladů. Článek pojednává o výhodách stmívatelných LED světel a technických řešeních, která umožňují jejich efektivní využití, včetně systémů DALI a analogového stmívání. Přibližuje také, jak vybrat nejlepší osvětlení pro každé prostory. Výhody a aplikace stmívatelných LED svítidel Průmyslová LED svítidla jsou v současnosti nejoblíbenější pro osvětlení průmyslových prostor díky komparativně lepším světelným vlastnostem, ale i svému modernímu designu. Nabízejí účinné a úsporné řešení osvětlení za příznivé ceny. Volba LED svítidel je zárukou dlouhodobě úspěšné a rychle návratné investice do průmyslového osvětlení. Průmyslové LED osvětlení je navíc vhodné pro všechny druhy průmyslových prostor, jako jsou haly, továrny, sklady, obchody a tělocvičny. Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit komfort pracovníků v průmyslových prostorách. Přesto je důležité nepřehlížet význam kvalitního osvětlení. Výběrem stmívatelných světelných zdrojů lze vytvořit ideální atmosféru pro jakoukoli událost či pracovní aktivitu. Navíc se tím ušetří peníze. V následujících odstavcích jsou uvedeny výhody a principy fungování stmívatelných LED světelných zdrojů a nejvhodnější způsob stmívání světel pro konkrétní aplikace. Základy LED průmyslového osvětlení Průmyslové LEDosvětlení má oproti tradičním světelným zdrojům několik výhod. Zaprvé spotřebovává výrazně méně energie, což vede k nižším nákladům na elektřinu. LED světla navíc vyzařují vyšší světelný tok, což zajišťuje jasnější a účinnější osvětlení. Dále mají ve srovnání s tradičními světly delší životnost, což snižuje potřebu časté výměny. Prodejci obvykle nabízejí rozmanitý výběr průmyslových LED svítidel, od vysoce výkonných reflektorů až po specializovaná svítidla přizpůsobená pro konkrétní průmyslové aplikace. Proč zvolit regulovatelné LED osvětlení? Stmívatelné osvětlení představuje ideální řešení pro nastavení intenzity světla na základě různých pracovních potřeb. Zajistí dokonalou atmosféru, ať už vyžadujete jasné světlo pro vysokou produktivitu, nebo dáváte přednost jemnějšímu světlu pro relaxaci po práci či během pauzy. Výhody stmívatelného osvětlení v průmyslovém prostředí zahrnují vedle zmíněné úspory energie také snížení výdajů, prodloužení životnosti svítidel a zlepšení pracovních podmínek vedoucí ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců. V současné době lze stmívání osvětlení řešit různými způsoby, přičemž každý typ stmívání má své výhody. Výběr konkrétního typu stmívání usnadní následující odstavce. Metody stmívání LED osvětlení Ve většině průmyslových zařízení se hojně používají triakové stmívače. Tyto stmívače jsou kompatibilní s různými LED svítidly a obvykle se instalují jako náhrada běžných spínačů. Nastavením otočného ovladače lze regulovat intenzitu světla. Hlavní výhodou triakových stmívačů je schopnost plynule regulovat světlo od 0 % do 100 % v závislosti na zvoleném světelném zdroji. Některé triakové stmívače lze spárovat s dimLED ovladači, čímž odpadá nutnost individuálního dálkového ovládání pro každé zařízení a postačí jediný dálkový ovladač pro všechna světla. Pro moderní automatizované podniky a pracoviště je vhodné digitální řízení osvětlení. V těchto scénářích se převážně využívá systém DALI, který poskytuje komplexní kontrolu nad osvětlením. Obvykle je DALI integrován do elektrické skříně. Díky digitálnímu ovládání osvětlení lze nejen plynule regulovat jas světel, ale také je bez námahy zapínat a vypínat, měnit teplotu barev, řídit jednotlivé obvody svítidel a vytvářet rozmanité světelné scény podle denní doby, konkrétních činností nebo převládajících okolností. Analogové stmívání nachází uplatnění především ve větších osvětlovacích systémech určených pro průmyslové haly, sklady nebo výrobní závody. V takových případech se k řízení úrovně osvětlení v rozsahu napětí 1–10 V používá sběrnicový systém. To rovněž umožňuje plynulé nastavení intenzity osvětlení v rozsahu 1ؘ % až 100 %. Další pohodlné řešení tlumeného osvětlení poskytují svítidla s integrovaným stmívačem, tzv. přímo stmívatelné světelné zdroje. Tato svítidla lze snadno ovládat pomocí dálkového ovladače nebo chytrého telefonu. Jednou z hlavních výhod přímo stmívatelných svítidel je, že není nutné starat se o kompatibilitu s různými typy stmívačů. Navíc nejsou nutné žádné úpravy elektrických rozvodů. Stačí svítidlo nainstalovat a řídit se přiloženými pokyny k jeho ovládání. Kromě možnosti regulovat jas všech těchto svítidel existuje ve speciální kategorii svítidel CCT navíc možnost nastavit teplotu bílého světla na škále mezi studenou a teplou. Instalace a integrace stmívatelného osvětlení Úspěšná instalace a integrace stmívatelného osvětlení do značné míry závisí na zvoleném typu LED svítidel a použitém způsobu stmívání. I když se může jednat o jednoduchý úkol, který lze v některých případech zvládnout samostatně, důrazně doporučujeme vyhledat pomoc renomovaného dodavatele, zejména v případě osvětlení průmyslových prostor. Tito specializovaní dodavatelé mají v této oblasti rozsáhlé zkušenosti a mohou své úspěchy doložit pozitivní zpětnou vazbou od spokojených zákazníků. Jak vybrat správné řešení pro danou firmu Společnost LED Solution s. r. o. poskytuje zákazníkům komplexní služby od posouzení světelných projektů až po výrobu svítidel na míru. Jejím hlavním cílem je doporučit zájemcům nejefektivnější a technicky nejvyspělejší řešení v oblasti průmyslového, ale i domácího osvětlení, přičemž vždy hledá řešení pro maximální spokojenost a bezproblémový provoz. Její tým odborníků nabízí individuální poradenství, které vám zajistí správné zacílení investice a pořízení řešení osvětlení, jež dokonale odpovídá vašim požadavkům. Kdo potřebuje pomoci se stmívatelným osvětlením nebo výběrem konkrétního stmívače, ten b y měl jako první krok navštívit webové stránky eshop.ledsolution.cz. Závěr Pořízení stmívatelného osvětlení do kanceláří, podniků nebo obchodů má svoje nesporné výhody bez ohledu na použitou techniku stmívání. Nastavením intenzity světla v závislosti na přirozeném denním světle během pracovní doby se zvýší pracovní komfort svých zaměstnanců a zlepší jejich pohoda a výkon. Regulace intenzity světla v různých denních dobách navíc odpovídá našim přirozeným biorytmům a umožňuje nám být nejproduktivnější ráno. Proto je zásadní zajistit, aby intenzita světla byla v této denní době maximální. Naopak s blížícím se večerem se doporučuje intenzitu světla snižovat. Použitím stmívatelných svítidel můžete dosáhnout dalšího 20% snížení nákladů na energii, neboť už samotné řešení osvětlení pomocí LED svítidel je energeticky velmi úsporné. Smysl stmívání spočívá v tom, že svítidla neběží po celý den na plný výkon a jsou používána v lepším souladu s potřebami průmyslového provozu. Specifické potřeby osvětlení v průmyslových prostorách doporučujeme vždy konzultovat s renomovaným dodavatelem s referencemi. (LED Solution s. r. o.)