Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Přehled novinek

Kompletní řešení identifikace elektrických skříní a rozvaděčů

Profesionální etikety a tiskárny od společnosti BRADY pomáhají splnit požadavky na identifikaci a poskytují okamžitě spolehlivé informace i ve složitých rozváděčích. Výhody kompletního řešení značení od Brady: - extrémně spolehlivé etikety: navržené a testované pro odolnost proti uv záření, vlhkosti, plynům a jiným nepříznivým vlivům, - okamžitá informace: uživatelé si mohou vybrat z více než 5 000 etiket na kabely a výrobky a bezpečnostních etiket různých velikostí, barev a tvarů, - rychlé a snadné: etikety je možné pomocí několika rolí etiket a vhodné tiskárny tisknout na místě. Další informace o profesionálních řešeních pro značení elektrických skříní a rozváděčů od společnosti Brady jsou k dispozici v příručce pro značení elektrických sítí, která je k dispozici pro stažení zdarma a seznamuje s prověřenými postupy značení pro různé typy situací v elektrických instalacích. BRADY Česká republika, www.brady.cz

Snadné vyhledání skrytého potenciálu společnosti

Jak optimalizovat hodnotový řetězec při výrobě rozváděčů? Jaká je pozice firem s ohledem na dostupné digitalizované a automatizované postupy práce? Společnost EPLAN představuje Panel Building Automation Matrix (PAM). Jde o analytický nástroj, který vychází z průzkumu 150 firem, včetně vybraných případových studií. Konzultanti firmy EPLAN používají PAM k rychlé analýze individuálního stavu zákaznicky specifických procesů v oblasti výroby rozváděčů. Výkonnostní testy odhalují potenciál specifických úspor, jichž může být dosaženo opatřeními realizovanými společně firmami EPLAN a Rittal v oblasti strojírenské techniky, softwaru i konzultací. Předpokladem pro automatizaci procesů při výrobě rozváděčů je digitalizace v celém hodnotovém řetězci a konzistence dat ve všech procesech a systémech. Avšak jaký je současný stupeň digitalizace v této oblasti? Kde je ještě potenciál úspor? Mnohé firmy zkrátka nevědí, kde začít.  Analýza pracovních postupů prostřednictvím výkonnostních testů EPLAN může v této oblasti pomoci: nový softwarový analytický nástroj, jenž vychází z průzkumu 150 firem z celého světa, určuje potenciál optimalizace, jíž lze snadno dosáhnout v těsné spolupráci firem EPLAN a Rittal v oblasti strojní výroby, softwaru a konzultací. Vítaným vedlejším efektem implementace úspor je zvýšení stupně digitalizace ve výrobě a automatizace opakovaných úkolů. „Panel Building Automation Matrix (PAM; obr. 1) je analytický nástroj, který jsme vyvinuli pro to, abychom mohli rychle analyzovat pracovní postupy výrobců rozváděčů a našli tak nevyužitý potenciál optimalizace výrobních procesů,“ uvádí výkonný ředitel společnosti EPLAN Haluk Menderes. Obr. 1. EPLAN představuje Panel Buliding Automation Matrix (PAM), analytickou metodu, která vychází z průzkumu mezi 150 firmami, včetně vybraných případových studiíPAM umožňuje analyzovat a vyhodnotit současné pracovní postupy při výrobě elektrických rozváděčů s ohledem na ziskovost a efektivitu. Vyhodnocení zahrnuje i doporučení pro optimalizaci, postup jejich realizace a požadované investice. Co je pro zákazníky zvlášť zajímavé, je přesné stanovení časových úspor v různých oblastech pracovních postupů, včetně zapojování, označování přístrojů nebo výroby dílů na NC strojích. Přesná analýza návratnosti ROI udává, kdy se např. investice do nového softwaru zaplatí.  Profesionální rady – zaručené výsledky Společnost EPLAN používá PAM celosvětově od začátku května 2019 a zpětná vazba od prvních zákazníků v USA je velmi pozitivní. „V nástroji PAM zkombinovala firma EPLAN své znalosti získané za desetiletí působení v oblasti návrhu a přípravy výroby rozváděčů a vytvořila životaschopný, na míru přizpůsobený plán investic a jejich návratnosti v našem závodě,“ řekl prezident společnosti A & E Engineering Wright Sullivan. Jacob Wilson, ředitel konstrukce, prodeje a vývoje společnosti Design Ready Controls, sdělil: „Nástroj PAM byl schopen přesně reprodukovat naše současné výrobní operace a časy výrobních procesů za pouhých dvacet minut vyhodnocování.“ To motivuje firmy EPLAN a Rittal, aby k analýze v budoucnu přidaly další kroky výrobních procesů. Je plánována integrace dalších softwarových nástrojů od firmy Rittal – např. vyhodnocení ROI při zakoupení nového stroje Rittal Wire Terminal pro automatické zapojování nebo plně automatizovaného obráběcího centra pro rozváděče Perforex. Analýzu PAM realizuje obchodní oddělení, je zdarma a není nijak závislá na objednávce produktů EPLAN nebo Rittal. Obr. 2. Nárůst složitosti řídicích systémů a jejich komponent, požadavky zákazníků na individuální řešení, národní a mezinárodní normy, změny na poslední chvíli, stále přísnější dodací lhůty a tlak na cenu kladou na výrobce rozváděčů značné požadavky Studie dokládá: digitální zapojování místo manuálního Průměrná doba, kterou potřebuje elektrikář k instalaci propojení od vyhledání ve schématu po aktuální zapojení v rozváděči, je 4,5 min. Přibližně 31 % doby stráví přípravnými pracemi – včetně čtení schématu a vyhledávání počátečních a koncových bodů zapojení. Dalších 13 % doby věnuje úpravě vodičů – např. odhadu jejich délek. Zbývajících 56 % připadá na vlastní zapojení: oddělení správné délky kabelu, instalace kabelových ok, krimpování vodičů a uložení kabelu do kabelové trasy. Je spíše pravidlem než výjimkou, že technici musí při zapojování opakovaně listovat schématy, aby získali všechny potřebné informace a v případě potřeby je doplnili. To vede k tomu, že přibližně třetina doby je ztracena čtením a interpretací dokumentace. Upřímně řečeno, jde to udělat mnohem lépe – a sice digitálně. První volbou je systém EPLAN Smart Wiring, ve kterém jsou obsažena data založená na již verifikovaném digitálním prototypu, a proto poskytuje jen správné výsledky.  Deklarovaný cíl: integrované procesy Provázáním konstrukce a výroby vytvořily firmy EPLAN a Rittal dokonale koordinovanou kombinaci softwarových řešení, systémové techniky, výrobních strojů a služeb. Přidaná hodnota je zřejmá: integrovaná řešení umožňují zvýšit produktivitu a efektivitu výrobních i ostatních procesů. Návrh a konstruování na jedné straně a přípravné práce a výroba na druhé straně jsou integrovány do jednoho kontinuálního procesu. Předpokladem pro to jsou digitální data zařízení, softwarové nástroje a standardizovaná výrobní rozhraní.  Jak se vypořádat s rostoucími požadavky při výrobě rozváděčů Nárůst složitosti řídicích systémů a jejich komponent, požadavky zákazníků na individuální řešení, národní a mezinárodní normy, změny na poslední chvíli, stále přísnější dodací lhůty a tlak na cenu kladou na výrobce rozváděčů značné požadavky. Místo spoléhání se na souborové složky s rozpiskami provozních zařízení, montážními sestavami a schématy jako na ústřední výrobní dokumentaci musí být v budoucnu procesy při navrhování automatizační techniky a při výrobě rozváděčů rychlejší, hospodárnější a přesnější. To vyžaduje v tomto oboru, svázaném tradicemi, radikální změnu myšlení. Firmy nyní poznávají, že největší potenciál, jehož využití jim poskytne náskok před konkurencí, spočívá v individualizovaném a specializovaném řešení jejich hodnotového řetězce.  (EPLAN) „Panel Building Automation Matrix (PAM) je analytický nástroj, který jsme vyvinuli pro to, abychom mohli rychle analyzovat pracovní postupy výrobců rozváděčů. V podstatě stisknutím tlačítka jsme schopni najít nevyužitý potenciál optimalizace výrobních procesů,“ uvádí výkonný ředitel společnosti EPLAN Haluk Menderes.      

Spojovací svorky WAGO Compact do prostředí s nebezpečím výbuchu

Otevřít páčku, vložit vodič a vrátit páčku zpět do původní polohy. Tak jednoduše lze připojit vodič do spojovací svorky WAGO. Svorky řady 221 Compact jsou nyní k dispozici i pro prostředí s nebezpečím výbuchu s ochranou „e“ (zajištěné provedení) a lze je použít v zónách 1 a 2. Konstruktéři a výrobci tak dostávají novou možnost konstrukce rozvodných krabic, svorkovnic a připojení svítidel a elektronických zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Spojovací svorky 221 Compact v provedení Ex jsou dodávány ve dvou velikostech, pro plné, vicedrátové i jemně laněné vodiče o průřezu do 4 mm2 (12 AWG) nebo do 6 mm2 (10 AWG) a se se dvěma, třemi nebo pěti kontakty. Provedení Ex lze poznat na první pohled: zatímco běžné svorky mají oranžovou páčku, svorky Ex mají páčku šedou. Svorky se montují do odpovídajícího montážního držáku od firmy WAGO nebo do jiného držáku, který je ve shodě s normou IEC EN 60079 (Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru). Jednotlivé vodiče lze připojovat a odpojovat i tehdy, jsou-li již svorky umístěny v držáku. Konektory mají certifikáty ATEX (Ex 2 II G), IECEx (Ex eb IIC Gb) a American Ex (AEx eb IIC Gb). Základní podmínkou pro bezpečné použití spojovacích svorek je instalace do správného montážního držáku. Podle způsobu montáže do držáku se také liší pracovní napětí. Při instalaci svorek těsně ve­dle sebe je do 275 V, při instalaci s oddělovacími vložkami do 440 V. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: info.cz@wago.com, www.wago.cz

Snímače pro řízení vzduchotechniky dopravních prostředků a budov

Základním požadavkem na řízení vzduchotechniky je udržení pohody prostředí při co nejnižší energetické spotřebě, a tudíž i finančních výdajích. K tomu významně pomáhají snímače základních parametrů vzduchu vnímaných člověkem – teploty, vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu a koncentrace CO2. Vlhkost a rychlost proudění vzduchu mají, kromě jiného, silný vliv na to, jak člověk vnímá teplotu. Koncentrace CO2 ovlivňuje schopnost soustředění, při hodnotách nad 1 500 ppm už může člověk pociťovat fyzickou nevolnost. Pro účinné řízení těchto parametrů je nutné je přesně a spolehlivě měřit. Obr. 1. Snímač CO2 EE8915 Specialistou na měření zmíněných veličin spojených se vzduchem je rakouská společnost E+E Elektronik, na českém trhu zastoupená firmou TCELE s. r. o. E+E Elektronik nejen dodává celé snímače s normovanými výstupními signály, ale sama senzory vyvíjí a vyrábí. Součástí sídla E+E Elektronik je kalibrační laboratoř ÖKD, která mimo jiné drží rakouský vlhkostní etalon. Pro řízení vzduchotechniky dopravních prostředků E+E Elektronik nedávno představila snímač CO2 EE8915 (obr. 1), který byl vyvinut speciálně podle požadavků drážních aplikací. Splňuje normy týkající se odolnosti proti vibracím, nehořlavosti, odolnosti proti prachu a dalších parametrů požadovaných u elektroniky pro kolejová vozidla. Je k mání v nástěnné a kanálové verzi, přičemž obě mají krytí IP65. Snímač EE8915 má jeden napěťový a jeden proudový analogový výstup. Koncentraci CO2 měří – podle konfigurace – až do hodnoty 10 000 ppm.Obr. 2. Interiérové snímače relativní vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 EE10 a EE800 K měření relativní vlhkosti a teploty v dopravních prostředcích a průmyslových budovách jsou velmi vhodné snímače EE060 a EE160. Díky speciálnímu ochrannému povlaku senzoru se i ve vlhkém a znečištěném prostředí drží odolnost a dlouhodobá přesnost na velmi dobré úrovni. Snímač EE060 má napěťové analogové výstupy, snímač EE160 může mít i proudový analogový výstup, BACnet MS/TP nebo Modbus RTU. Oba snímače vynikají poměrem kvality a ceny, což je předurčuje k využití právě ve vzduchotechnice. Zmínit je třeba i kondenzační alarm EE046, který se montuje na stěnu či potrubí a v momentě, kdy hodnota relativní vlhkosti překročí 90 %, přepne kontakt. Ten je tedy nejvýhodnější cestou, je-li úkolem řízení vlhkosti pouze zabránění kondenzaci. Je-li požadováno měřit relativní vlhkost, teplotu a koncentraci CO2 v kancelářských budovách, bytových domech, školách, muzeích apod., nabízí E+E Elektronik snímače EE10, EE800 a EE245. Přístroj EE10 je interiérový snímač relativní vlhkosti a teploty, popř. pouze teploty, jenž pod elegantním pouzdrem skrývá analogové výstupy nebo digitální výstup Modbus RTU, popř. BACnet. Může být vybaven i displejem zobrazujícím aktuálně naměřené hodnoty. Snímač EE800 (obr. 2) oproti snímači EE10 přidává možnost sledování koncentrace CO2 až do 5 000 ppm a interpretaci naměřené vlhkosti ve formě rosného bodu. Jde tak o opravdu komplexní řešení pro sledování pohody prostředí přímo v místnostech. Snímač EE245 je bezdrátovou alternativou snímače EE800, přičemž výstupní signály se odečítají z centrálního přijímače EE242 a bateriemi napájený snímač EE245 je bez jakékoliv kabeláže instalován v místnosti. Samostatnou kapitolou jsou snímače rychlosti proudění vzduchu. Těch má E+E Elektronik pro vzduchotechnické úlohy v nabídce hned několik typů, a to pro rychlosti od 0,15 do 20 m/s. Výstupní signály jsou tu – stejně jako u ostatních snímačů E+E Elektronik – napěťové, proudové a digitální (Modbus RTU nebo BACnet). Používají se zejména v čistých prostorech a vzduchotechnickém potrubí. Kontakty na dodavatele www.tcele.cz. (TCELE, s. r. o.)

IO-Link pro jednodušší instalace

S tím, jak se výrobní procesy zrychlují a stávají se flexibilnějšími, vzniká stále větší množství dat. Aby bylo možné s daty nakládat, je nutno zajistit přehlednou komunikaci od senzorů až po cloudová úložiště. Sběr dat a nakládání s nimi zjednodušuje IO-Link. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k instalacím komunikace IO-Link v provozech.  IO-Link zrychluje uvádění do provozu Konfigurační data pro chytré senzory a akční prvky přicházejí přímo z řídicího systému. Ty nemusejí být konfigurovány ručně a nastavení stroje je tím rychlejší.Obr. 1. Murrelektronik nabízí kompaktní sběrnicové moduly Murrelektronik s komunikací IO-Link  IO-Link snižuje náklady Komunikace IO-Link nevyžaduje stíněné kabely. Namísto nich lze použít propojovací senzory se standardními konektory M8 a M12. Řídicí systém už tak nepotřebuje drahé analogové karty a konfigurovatelné senzory a akční členy minimalizují nutnost držet velké množství variant. Schvalovací procesy jsou ve výsledku jednodušší a je vyžadována nižší skladová kapacita, takže přímé náklady klesají.  IO-Link zvyšuje produktivitu S IO-Link je konfigurace zařízení uložena v masteru. Pokud je zařízení nutné vyměnit, původní konfiguraci je možné nahrát do nové komponenty. To zrychluje a zjednodušuje výměnu, zatímco odstávka je kratší.  IO-Link: revoluce v údržbě Protože IO-Link nepřetržitě generuje data jako prostý text, pro údržbu je jednoduché udělat si představu o aktuálním stavu instalace. Opravy je tak možné plánovat předem a některé z nich je možné provádět vzdáleně.  Proč zvolit moduly Murrelektronik? Murrelektronik je expertem na zavádění instalačních konceptů šitých na míru různým případům v praxi a pro instalace IO-link nabízí kompaktní sběrnicové moduly Murrelektronik (MVK Metal, Impact67 a Solid67). Před jejich instalací analyzují odborníci příslušné stroje a instalace, s důrazem na zjištění přesného počtu a umístění vstupů a výstupů. Všechny projekty jsou řešeny na základě zkušeností a detailní znalosti podmínek a konkrétních potřeb zákazníků. Tak je možné navrhnout vždy takový instalační koncept IO-Link, který je vhodný pro daný provoz nebo stroj.  Široká paleta možností Kompaktní sběrnicové moduly umožní rychle a jednoduše integrovat IO-Link zařízení do stávající instalace. Užitečný je také modul MVK Fusion, který umožňuje připojit jak standardní signály, tak bezpečnostní signály a zařízení IO-Link do jediného modulu. Alternativou k samostatným modulům je Cube67, modulární sběrnicový systém. Dovoluje připojit řídicí jednotky IO-Link k modulu Cube  místo až pro 128 dalších zařízení IO-Link na jedinému sběrnicovému uzlu. Příslušenství IO-Link Murrelektronik nabízí širokou škálu příslušenství pro IO-Link, které zahrnuje huby, analogové převodníky a induktivní vazební členy. To vše za účelem zvýšení výdělečnosti vašich instalací s IO-Link. Huby vám umožní jednoduše znásobit počet vstupních a výstupních portů, zatímco díky analogovému převodníku je možné analogové signály přivést do IO-Link hubu. Induktivní vazební člen zajišťuje bezkontaktní komunikaci IO-Link. Ovládaní IO-Link jednotku a zařízení lze rozpojit takřka okamžitě (přibližně 10 ms), a tím jednoduše vyměnit nástroj. Murrelektronik nabízí navíc napájecí zdroj Emparro67 Hybrid s třídou krytí IP 67 a IO-Link funkcemi pro sběr diagnostických dat a změnu nastavení. Obr. 2. Napájecí zdroj s krytím IP67,  Emparro67 Hybrid s vestavěnou funkcí IO-Link pro sběr diagnostických a operačních dat IODD on board Soubor IODD (I/O Device Description) představuje popis zařízení IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, konfiguraci zařízení, procesní a diagnostická data, komunikační možnosti a další. Při použití sběrnicového uzlu Cube67 Ethernet/IP si uživatel může vytvořit vlastní knihovnu IODD. Všechna zařízení IO-Link připojená prostřednictvím modulu Cube67 je možné konfigurovat prostřednictvím webového rozhraní Cube. Přítomnost web serveru eliminuje potřebu AOI souborů pro zařízení IO-Link. Navíc obsahuje vestavěnou funkci pro správu a diagnostiku IO-Link bez řídicího systému. V případě sběrnicových modulů MVK Metal a Impact67  je soubor IODD součástí knihovny GSDML. Po zabudování senzorů, ventilových terminálů a dalších zařízení IO-Link do instalace se uživatel dostane do databáze prostřednictvím webového rozhraní nebo standardního inženýrského nástroje. Není třeba použít další software a zdržení způsobená např. importy jsou věcí minulosti. Integrace je dosaženo v rekordním čase.Dlaší informace jsou uvedeny na https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/produktove-novinky/detail-page/date/2019/11/01/article/io-link-pro-jednodussi-instalace.html  (Murrelektronik)

Nový lehký energetický řetěz E4Q pro dlouhé samonosné pojezdy

Inspirován přírodou, určený pro průmysl – to je nový energetický řetězec E4Q od společnosti igus, kterou v Česku výhradně zastupuje firma Hennlich. Energetický řetěz je sestaven z článků hladkého, zaobleného tvaru se sníženou hmotností a jednoduchým uzamykáním. Tyto inovace umožňují otevření i zavření řetězu během několika sekund bez použití nářadí. Energetický řetězec 4EQ byl vyvinut speciálně pro dlouhé samonosné pojezdy. První prototyp představila firma igus na letošním veletrhu v Hannoveru.Obr. 1. Spojovací příčky energetického řetězu E4Q lze otevírat a zavírat bez nářadí Samonosné a dlouhé pojezdy s vysokou hmotností extrémně namáhají energetické řetězy. Vývojáři společnosti igus proto navrhli energetický řetěz E4Q určený právě pro takovéto aplikace. „Nová řada postavená na standardech robustního energetického řetězu E4.1 se vyznačuje dlouhou životností a vysokým stupněm modularity. Pro optimalizaci materiálu, a tím i hmotnosti energetického řetězu byly použity tvary inspirované přírodou. Hladké tvary je možné nalézt například na vnější straně řetězových článků i na dorazech. Navzdory výdutím ve struktuře řetězu dosahuje vysoké pevnosti a stability srovnatelné s řadou E4.1,“ říká Jindřich Kollár, manažer pro energetické řetězy ve firmě Hennlich. Nové příčky: Rychlá instalace bez nástrojů  Další zvláštností nového energetického řetězu E4Q jsou spojovací příčky. Lze je otevírat a zavírat bez nářadí. Na horní straně příčky jsou dva otvory pro prsty, kterými lze snadno zajistit zamykací systém spojovacích příček. Díky oboustrannému odemykání může být spojovací příčka velmi snadno odejmuta bez větší námahy. To umožňuje snadné otevírání a zavírání energetického řetězu i ve vodícím žlabu a zrychluje jeho plnění až o 40 %. A další výhodou je, že nová příčka má velmi vysokou tažnou sílu v uzamčeném stavu.  Možnost volby nového dodatečného tlumení hluku Díky speciální konstrukci je energetický řetěz při pohybu velmi tichý. Lze však jít ještě dál. „Pokud si zákazník přeje dodatečnou redukci šumu, je možné řetěz E4Q doplnit integrovaným systémem ve vnitřním horizontálním dorazu,” doplnil Jindřich Kollár. Jedná se o dvě propojené kuličky, které tlumí náraz při ohybu a dorazu. Kuličky jsou vyrobeny z nového měkkého materiálu s optimalizovanou hlučností, který dále snižuje hlučnost bez omezení stability dorazů. Podrobnosti o řetězech společnosti igus jsou na stránce: https://lin-tech.hennlich.cz/produkty/energeticke-retezy-51.html 

Pohony VACON NXP regulují míchání v Třinecké železárně

Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontinuálním lití v ocelárnách. Aby byl zajištěn spolehlivý nepřetržitý provoz, systémový integrátor Ingeteam zvolil pohony VACON® NXP k regulaci procesu elektromagnetického míchání (EMS) v proslulé Třinecké železárně, která je největší ocelárnou v České republice. Při elektromagnetickém míchání prochází roztavená ocel obrovskými cívkami, které vytvářejí magnetické pole. Cívky působí jako stator a způsobují rotační pohyb tekuté oceli. Tímto postupem se dosahuje lepší kvality a homogenity odlévaných výrobků. Devět měničů frekvence VACON® NXP vybavených komunikací Profibus bylo instalováno k řízení rotujícího magnetického pole a k udržení frekvence v rozsahu 3 až 5 Hz a nominálního proudu 300 A. Více informací naleznete zde.

Bezpečnostní značky pro stroje a zařízení podle normy ISO 3864-2:2016

Speciální, kvalitní, spolehlivé a vysoce viditelné bezpečnostní značky od firmy BRADY varují obsluhu strojů a optimálně ji informují o bezpečnostních rizicích zařízení, která nelze odstranit konstrukcí stroje. Značky jsou ve shodě s mezinárodní normou ISO 3864-2:2016. Plně v souladu s předpisy Bezpečnostní značení pro stroje od firmy BRADY splňuje mezinárodní normu ISO 3864-2:2016 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 2: Design principles for product safety labels. Dodržení této normy umožňuje maximální rozpoznání značek a napomáhá uživatelům strojů lépe porozumět výstrahám, upozorněním nebo požadavkům na povinné osobní ochranné prostředky. Celý sortiment bezpečnostních značek pro stroje je k dispozici na materiálech schválených podle UL pro použití v USA.  Vysoce viditelné Značky lze aplikovat na jakýkoli povrch a umístit je tam, kde jsou nejvíce viditelné a co nejlépe zlepšují bezpečnost stroje. Používá se tisk s vysokým rozlišením. Barevné podání odpovídá již zmíněné normě ISO a normám navazujícím (ISO 3864-4:2011 Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials). Štítky se tisknou se na spolehlivé průmyslové materiály, které dokážou odolat náročným podmínkám a zůstávají připevněné a čitelné po mnoho let.  S možností přizpůsobení Bezpečnostní štítky pro stroje od společnosti BRADY jsou vysoce přizpůsobitelné, aby vyhovovaly různým potřebám a situacím, které se vyskytují při použití stroje. Mezi možnosti přizpůsobení patří úprava tvaru a velikosti značky a použití lepidla optimálního pro daný povrch a prostředí. Materiály značek lze volit, aby se zajistila spolehlivost označení v konkrétním vnitřním nebo venkovním prostředí. Značky lze zcela přizpůsobit tak, aby měly optimální dopad na bezpečnost stroje.  Kam pro další informace Více informací najdou zájemci v referenčním listu nebo si mohou vyžádat vzorky zdarma.   (BRADY Česká republika www.brady.cz)

Projektant nemá jen kreslit, ale i přinášet řešení

Jsou jedničkou na trhu v oblasti dodávek produktů a řešení automatizace pro papírenský průmysl v Česku. Více než dvacet pět let zkušeností využívají jejich zákazníci z oblasti energetiky, chemického nebo farmaceutického průmyslu, čistíren odpadních vod nebo výrobci lihovin. Kromě prodeje zařízení se soustředí i na vlastní výzkum a vývoj, kde intenzivně spolupracují i s univerzitami. S Jakubem Mecou, projektantem ve společnosti RMT, s. r. o., jsme mluvili o tom, jak jim softwarové nástroje společnosti EPLAN pomáhají vytvářet úspěšná a nadčasová řešení pro jejich zákazníky.  RMT, s. r. o., se sídlem v Paskově nedaleko Ostravy, působí na trhu již od roku 1992, přičemž hlavní těžiště jejích aktivit se soustředí do čtyř základních oblastí – automatizace a lasery, analýza plynů a váhy, výroba papíru a celulózy a vojenská technika. Zkušenost s využíváním moderních softwarových nástrojů k podpoře projektantských činností sahá až do roku 2007. „Eplan využíváme při projektování vlastních rozváděčů, které i sami vyrábíme a které jsou určené k osazení například řídicími systémy, zařízeními pro analýzu plynů a podobně. Pro externí zákazníky, kteří mají aktivity v papírenském průmyslu, připravujeme v systému Eplan všechna připojení provozních měřicích přístrojů nebo připojení různých zařízení používaných v technologiích výroby papíru,“ vysvětluje na úvod našeho setkání aktuální stav využívání nových softwarových nástrojů Jakub Meca. Společnost se kromě toho věnuje i návrhům řešení pro jedno- i víceúčelová strojní zařízení.  Osvobodit se od vychozených stezek V loňském roce se společnost RMT rozhodla pro zakoupení licencí nejnovější verze EPLAN Electric P8 s cílem konkurovat ostatním firmám podobného zaměření. Na začátku to byla pro většinu projektantů společnosti novinka, protože tato verze již umožňuje práci s makry, databázemi nebo výkonným a praktickým nástrojem EPLAN Data Portal. „Pokud se projektant neumí v nové verzi osvobodit od vyšlapaných cestiček, na které si zvykl v předchozích verzích, tak nebude umět úplně využít potenciál a přínosy, které nová verze nabízí,“ odhaluje úskalí práce projektanta Jakub Meca.Obr. 1. Jakub Meca, projektant ve společnosti RMT, s. r. o. Právě proto se firma v loňském roce rozhodla investovat do rozsáhlého projektu zaměřeného na zvýšení efektivity práce všech zaměstnanců projektového oddělení, kteří pracují s novým systémem. Projekt byl vytvořen přímo pro potřeby společnosti RMT. Cílem bylo projektantům ukázat, že dnešní systém je databázově a zejména síťově orien­tovaný softwarový nástroj. „Do momentu spuštění projektu jsme pracovali jako ostrovní provozovny – každá pracovní stanice měla svoje vlastní nastavení, vlastní ukládání údajů, a nebyli jsme schopni svoje projekty navzájem sdílet. Z mého pohledu je to mimořádně důležité a přínosné,“ konstatuje Jakub Meca. Každý zaměstnanec si myslí, že odvádí svoji práci bezchybně, ale málokdy se firmě povede vyhodnotit projekt s nulovou chybovostí. Zákonitě se vynořily otázky, jak tento stav zlepšit a pokročit v kvalitě řešení dodávaných zákazníkům. Většina odpovědí přišla v průběhu školení, které vedli přímo odborníci z české pobočky společnosti Eplan. Ti nově nastavili více věcí v dodaném systému a změnili dosavadní struktury. Jakub Meca je právě tím zaměstnancem ve společnosti, který dohlíží na úspěšný přechod na novou verzi softwaru EPLAN tak, aby bylo dosaženo očekávaných přínosů a zlepšení týkajících se nejenom práce jednotlivých projektantů, ale také výsledků projektového oddělení jako celku. „Vytvářet nové záznamy do databází, stahovat makra, která je následně třeba přizpůsobit konkrétnímu projektu a zákazníkovi, je časově mimořádně náročné,“ vysvětluje Jakub Meca.  Nový rozměr projektování Společně s novou verzí EPLAN Electric P8 si firma zakoupila i licence pro nástroj EPLAN Pro Panel, který umožňuje realizovat návrh a kreslení rozváděčů ve 3D. Přestože montéři společnosti uměli vyrábět rozváděče podle 2D výkresů, posun do oblasti 3D byl přínosem zejména pro externí firmy, které pro RMT rovněž zajišťují výrobu rozváděčů. Vzhledem k časové složitosti při vytváření specifických prvků rozváděčů, které by bylo nutné nakreslit nejdřív v programu CAD a poté je importovat do systému EPLAN Pro Panel, se potenciál tohoto nástroje společnosti prozatím nepovedlo plně využít. „Eplan Pro Panel zatím využíváme při jednodušších projektech, kde se jedná pouze o rozváděč s osazenými svorkovnicemi. Tam to funguje bez problémů,“ osvětluje Jakub Meca.  Snížení chybovosti a lepší přehled Některé věci, které nový systém nabízí jako automatický proces, jsou pro projektanty ve společnosti RMT nedostačující, protože každý projekt je pro firmu originál – neexistují dva stejné. Proto ani není možné používat makra nebo jiné položky úplně automaticky. V některých specifických případech, jako je např. vkládání grafiky do vícepólových schémat, nový systém takovou automatickou podporu ani nenabízí. „Abychom byli konkurenceschopní, musíme to dělat novým způsobem. Řešení spočívá v nalezení času na vytváření artiklových prvků. Když vím, že mi to v budoucnu něco přinese, nepředstavuje takto investovaný čas ztrátu, ale výnos,“ uvádí Jakub Meca. Pro každého významného zákazníka se tímto způsobem povedlo vytvořit vlastní makro-projekt. „V minulosti jsme mnoho bloků nebo informací přenášeli kopírováním a to také znamenalo i přenos chyb. Práce s makro-projektem celý proces zpřehledňuje a snižuje pravděpodobnost přenosu chyb,“ dodává Jakub Meca, který považuje práci s makry, artikly a databází EPLAN Data Portal za největší přínos nové verze Platformy EPLAN.  Profesionálně vedené individuální konzultace plné inspirace Po prvním několikadenním základním školení v Liberci následovaly rozsáhlejší individuální konzultace přímo v sídle společnosti. V souladu s připraveným harmonogramem se projektanti seznámili s podrobnostmi a návody, jak co nejlépe využít nové funkce a možnosti, vytvářely se nové knihovny apod. Jednou z úloh bylo realizovat propojení mezi systémem EPLAN a podnikovým informačním systémem. Ze strany účastníků celého projektu byla vysoce hodnocena profesionalita přípravy, řízení a řešení vzniklých otázek konzultanty společnosti Eplan. „I přesto, že jsme položili několik specifických požadavků, konzultant se jim individuálně věnoval a společně jsme pak nalezli vhodná řešení pro naši společnost,“ ocenil přístup společnosti Eplan Jakub Meca.Obr. 2. S novým systémem se v RMT povedlo zvýšit efektivitu práce projektantů a snížit chybovost při tvorbě projektů Velkou pomocí jsou i různé utility pro import a export údajů z nového systému a do něj, které se povedlo také vytvořit při konzultacích. Stačí vložit údaje získané z podkladů od zákazníka do tabulky a tu pak importovat přímo do systému EPLAN. Tím se eliminuje nutnost manuálního zapisování údajů a klikání. Výsledkem je podstatně menší chybovost práce projektanta. Z hlediska realizace konkrétních zakázek je důležitá příprava zadání a specifikace technických požadavků ze strany objednavatele, které by mělo dodané řešení splňovat. „Ve většině případů jsou vstupní podklady od zákazníků nedostatečně specifikovány. Výjimkou jsou v našem případě jen ty největší firmy, jako Lenzing Biocel nebo Mondi, kde jsou zadání velice přesná. Ze získaných vstupních údajů si v systému Eplan Pro Panel rozvrhneme rozváděče, počet svorkovnic, určíme kabelové svazky včetně rezervy a podobně. V prvotní fázi se do excelových tabulek se stanovenou šablonou nadefinuje počet obvodů, potřebná kabeláž a podobně. Díky školení jsme zjistili, že není třeba takto vytvořenou tabulku opět pracně přepisovat do systému EPLAN, ale můžeme ji jednoduše naimportovat. Zvýšili jsme tak nejen rychlost naší práce, ale také snížili již zmiňovanou chybovost,“ objasňuje počáteční fázi modelového příkladu projektu Jakub Meca. Nový systém umožňuje vytvářet např. i seznamy kabelů a přístrojů nejen pro potřeby nákupu, ale i pro samotné výběrové řízení, kdy jsou informace o typu a značce přístroje „skryty“ před předkladateli nabídek.  Aktuální informace vždy po ruce Velkou pomocí je také EPLAN Data Portal, ze kterého projektanti společnosti RMT pravidelně vybírají do svých projektů přístroje a komponenty. „Oceňuji aktuálnost informací v databázi EPLAN Data Portal, protože se nám například stalo, že jsme potřebovali zařadit do projektu relé, které jsme standardně používali, ale až díky EPLAN Data Portal jsme zjistili, že se tento typ už nebude dodávat na trh a nebude mít zajištěnou podporu, a proto jsme se rozhodli nahradit ho novějším typem,“ přibližuje výhody Jakub Meca. Možnost získat přesné rozměry elektrických a elektronických komponent přímo v databázi EPLAN Data Portal společně s využitím systému EPLAN Pro Panel ke kreslení ve 3D zobrazení ještě více zpřehledňuje a zrychluje samotný návrh rozváděče. V závěru projektu se vytvoří průvodní dokumentace obsahující domluvené položky, jako jsou výkresy rozváděčů, seznamy kabelů, schémata motorů, seznamy komponent k měření a regulaci apod. „Interně máme definovanou naši vlastní strukturu, která je rozdělena do několika desítek skupin. Díky síťovému propojení mohou naši projektanti pracovat na stejném projektu současně, přičemž každý pracuje na své části,“ vysvětluje Jakub Meca. Pro zákazníky se průvodní dokumentace generuje v elektronické formě buď jako jeden soubor ve formátu PDF, nebo může být na vyžádání projekt rozložen do několika souborů podle různých kritérií.  Profesionální podpora Využití celého potenciálu jednotlivých softwarových nástrojů vyžaduje čas, avšak podle Jakuba Mecy absolvované školení výrazně urychlilo zvládnutí práce s nástroji. „I přesto, že Eplan nenabízí manuál v tištěné podobě, nápověda, která je dostupná v českém jazyce v elektronické formě, je zcela dostačující k řešení konkrétních problémů a dotazů při zpracovávání projektů.“ Společnost RMT má současně zakoupenou tzv. servisní službu, kterou už také několikrát využila. „Při kontaktování jsme velice promptně získali odpověď na své dotazy, Eplan nám vždy nabídl řešení toho, co bylo aktuálně třeba. Pro některé případy pro nás vytvořil speciál­ní utility, které nám zjednodušily například zálohování projektů a podobně,“ říká s uznáním Jakub Meca.  Přínosy, které posouvají vpřed I přesto, že je na trhu dostupných několik softwarových nástrojů k podpoře projektování, Jakub Meca umí přesně pojmenovat výhody, které ve srovnání s jinými řešeními nabízí právě systém EPLAN. „Díky databázovým možnostem systému EPLAN je práce projektantů mnohem jednodušší – to jim poskytuje prostor k odbornému vzdělávání nebo studiu norem.“ Projektant by neměl být jenom ten, kdo kreslí obrázky, ale měl by být zejména tím, kdo přináší zákazníkům pokročilá a nadčasová řešení. Široká škála produktů firmy Eplan představuje potenciál pro trvalé zvyšování efektivity procesů projektování nebo snižování chybovosti. I samotní zaměstnanci společnosti RMT si uvědomili, že když v současné rychle se měnící době ztratí kontakt s nejnovějšími technologiemi a nástroji určenými pro činnost projektantů, zároveň ztratí konkurenceschopnost a do rozjetého vlaku pak naskočí jen velmi těžko. I proto vsadili na řešení společnosti EPLAN. „Velice to doporučuji firmám, které se snaží být flexibilní vůči požadavkům svých zákazníků různých velikostí a z různého výrobního zaměření. Nasazením nejnovějších verzí systému EPLAN se nám daří zvyšovat kvalitu a efektivitu práce našich projektantů, což se zároveň promítá do pozitivních výsledků společnosti a vztahů s našimi zákazníky,“ konstatuje na závěr schůzky Jakub Meca.  (EPLAN Software & Services)    

Pojezdové dráhy HIWIN LT pro průmyslové roboty

Společnost HIWIN reaguje na prudký rozvoj průmyslové automatizace a robotizace v období průmyslu 4.0 a na zvýšenou poptávku po polohovacích zařízeních. Nová generace horizontálních pojezdových drah pro průmyslové roboty je vyvinuta, navržena a realizována přímo v sídle českého zastoupení firmy HIWIN v Brně. Firma má dostatečnou výrobní kapacitu, lidské zdroje i odbornost a nově rozšířené výrobní a skladovací kapacit, a díky tomu je schopna dodávat pojezdové dráhy nejen ve standardizovaných provedeních, ale také individuálně podle požadavků zákazníka. Nová produktová řada s označením LT staví na produktech lineární techniky se značkou HIWIN, které se vyznačují vysokou přesností, dynamikou pohybu, spolehlivostí a odolností. Pojezdové dráhy HIWIN zvětší průmyslovým robotům dosah i manipulační prostor. Pohon drah je řešen ozubeným hřebenem s pastorkem. Pro snadné řízení a implementaci jsou dráhy LT většinou vybaveny motorem výrobce robota. Dle typu motoru a požadované dynamiky se pak volí převodovka. HIWIN nabízí tato řešení nejen uživatelům robotů, ale i přímo jejich jednotlivým výrobcům, kteří chtějí nabízet ucelené aplikace. HIWIN nabízí tato řešení nejen uživatelům robotů, ale i přímo jejich jednotlivým výrobcům, kteří chtějí nabízet ucelené aplikace. Nová standardizovaná řada horizontálních pojezdových drah pro průmyslové roboty zahrnuje modely LT-S, LT-M a LT-L. Liší se maximálním zatížením (od 300 kg až po 3 000 kg), velikostí a parametry rychlosti a zrychlení. Předností pojezdových drah LT je jejich modularita. Jednotlivé dráhy se skládají z typizovaných nosníků a dráha může být sestavena dle požadovaného pracovního zdvihu až do maximální délky 100 metrů. Díky této skladbě pojezdové dráhy je dále možné v budoucnu dodanou dráhu přímo u zákazníka dostavět a zvětšit její pracovní zdvih. Pojezdové dráhy HIWIN nové generace bude možné upravovat na přání zákazníka. Jde zejména o úpravy desky jezdce, přídavné krytování nebo použití atypického energetického řetězu. Pro maximalizaci využití možností použitých průmyslových robotů bude např. možné pojezdy HIWIN řady LT rozšířit o dalšího jezdce nebo dodat pojezd s podstavou a zvýšit jeho pracovní výšku od podlahy. „HIWIN se účastní brněnského strojírenského veletrhu nepřetržitě od roku 2002. Je to pro nás jedinečná příležitost, jak představit nové produkty HIWIN široké odborné veřejnosti a setkat se se stávajícími a budoucími zákazníky v inspirativním prostředí,“ komentuje Ing. Petr Jašek, jednatel HIWIN s.r.o. a dodává: „Brněnský veletrh má i svoji významnou mezinárodní stránku, což podtrhují pracovní návštěvy našich zahraničních partnerů z Rumunska, Bulharska, Slovenska, Srbska, Chorvatska nebo Německa.“