Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Přehled novinek

Robotická buňka usnadňuje práci a urychluje výrobu nábytku

Ve společnosti Sedus Stoll AG řeší automatizaci při výrobě kancelářského nábytku pomocí robotu od firmy Kuka, který zajišťuje spolehlivý přísun trubek do stroje na jejich laserové řezání. Společnost Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG (Lauda-Königshofen, Německo) vyvinula robotickou buňku s cílem zvýšit efektivitu výroby kancelářského nábytku v německé nábytkářské společnosti Sedus Stoll AG. V tomto plně automatickém systému manipuluje robot řady KR Quantec od firmy Kuka s trubkami a zakládá je do laserové pily. Díky integrovanému 3D skeneru robot spolehlivě detekuje díl potřebný pro další výrobní krok. Automatizace tak zvyšuje efektivitu výrobního systému. Sedus Stoll AG (www.sedus.com) se sídlem v Dogernu na německo-švýcarské hranici vyrábí kancelářský nábytek již od roku 1871. Firma je známá díky prvnímu otočnému křeslu s pružinovým odpružením na světě. V současné době prodává svůj kvalitní nábytek, vyvinutý a vyráběný v Německu, po celém světě.Obr. 1. Zakládání trubek do laserového řezacího stroje (video https://youtu.be/WF4FXwd2j8Q je od firmy Trafö Förderanlagen) Při automatizace výrobních operací navrhla firma Trafö Förderanlagen pro Sedus Stoll kompletní robotickou buňku včetně softwaru. V tomto řešení robot Kuka KR Quantec typu KR270 R2700 ultra dodává zcela automaticky materiál ze skladu do řezacího stroje, zatímco dříve obsluha s materiálem manipulovala ručně. Drahý laserový stroj je nyní možné v bezobslužném provozu využívat ve více směnách. Společnost Trafö Förderanlagen mohla při vývoji těžit z mnohaletých zkušeností dodavatele plně automatizovaných výrobních a logistických systémů. Odlišností robotického řešení od manuální manipulace je to, že do stroje jsou přímo vkládány jednotlivé trubky. Není proto nutné přepravovat celé svazky trubek a poté je vkládat do stroje ručně. Aby byla zajištěna plynulá posloupnost operací, vyvinula firma Trafö Förderanlagen software pro snímání trubek při manipulaci. Všechny komponenty systému mohou vzájemně komunikovat. Digitální plány výroby určují, které typy trubek a v jakém okamžiku jsou požadovány pro založení do stroje. Potřebný materiál je objednán ze skladu prostřednictvím tabletu. Také sklad materiálu firma Trafö Förderanlagen modernizovala: byl vyměněn celý řídicí systém, elektrické zařízení a software. Kromě toho byl upraven dopravník ze skladovacího prostoru k robotu a rovněž od robotu k místu vkládání do laserového stroje. Systém dodává trubky z prostoru uskladnění do robotické buňky ve speciálních kazetách. Kazety jsou nahoře otevřené a obvykle obsahují několik různých typů trubek. Laserový stroj zpracovává polotovary do délky 6 800 mm a do hmotnosti 100 kg. Kromě kulatých trubek o průměru 16 až 90 mm lze zpracovat také trubky čtvercového a obdélníkového průřezu o rozměrech od 30 × 30 mm do 100 × 100 mm. Pro možnost snímat díly uložené v kazetě je robot vybaven 3D skenerem.  Robot zajišťuje konstantní dodávku materiálu do stroje Postup manipulace je následující: robot přijímá informace z výrobního plánu o tom, který díl se má zpracovávat. Na základě přenášených dat skenuje obsah kazety integrovaným 3D skenerem, aby určil orientaci a polohu jednotlivých trubek. Jakmile identifikuje požadované součásti, začne trubky odebírat. Robot je vybaven dvěma vakuovými chapadly – jedním pro kulaté trubky a druhým pro polygonální díly. Robot automaticky vybere vhodné chapadlo a z kazety vyzvedne příslušné trubky. Při tom přizpůsobuje úhel sklonu chapadla orientaci a poloze trubky určenými skenerem. Jestliže trubka nebyla úspěšně vyzvednuta napoprvé, operace se opakuje. Tato přídavná funkce zaručuje spolehlivou funkci systému i přesto, že díly leží diagonálně nebo jsou nakloněné. Jakmile robot bezpečně uchopí trubku, zvedne ji a umístí na dopravník, který je nad robotickou buňku a trubku přemístí do přípravku stroje. Na této části dopravníkového systému může být za sebou umístěno i několik trubek, což umožňuje nepřetržitý přísun materiálu do stroje.  Robotická buňka zvyšuje efektivitu výrobního systému Společnost Sedus Stoll je s automatizovaným řešením spokojena, protože tak dosáhla významného zvýšení efektivity výroby. Robotická buňka má mnoho výhod. Zaprvé, manuální práce během manipulace s trubkami již není nutná. Zadruhé, automatické doplňování materiálu zajišťuje maximální využití laserového stroje. „S robotickou buňkou lze laserový stroj doplňovat materiálem ve vícesměnném provozu, a to s dobou cyklu kratší než jedna minuta,“ zdůraznil Ulrich Neckermann, vedoucí prodeje ve společnosti Trafö Förderanlagen. To zaručuje optimální využití stroje. Výhody jsou zvláště patrné při častých změnách v jednotlivých typech materiálu v každodenní výrobě. (KUKA CEE GmbH, odštěpný závod)

Zralé řešení pro výrobu sýrů s užitím konektorů F&B Pro

Švýcarská společnost Kaesaro používá pro připojení senzorů a pohonů ke svým robotickým zařízením v sýrařských sklepích konektory F&B Pro od Murrelektronik. Konektory jsou konstruovány pro snadné čištění a delší intervaly údržby a vyhovují potravinářským provozům. Zrání je při výrobě sýra důležitým procesem. Čím déle sýr zraje, tím je pikantnější a lépe rozvíjí své nezaměnitelné aroma. Proces zrání však vyžaduje spoustu práce. Bochníky je nutno neustále potírat solným roztokem. V minulosti se tato operace téměř všude prováděla ručně a vyžadovala značné úsilí. V moderních sýrařských sklepích je dnes tento proces již automatický.Obr. 1. Ošetřování sýrů solným solným roztokem robotickým zařízením firmy Kaesaro Společnost Kaesaro, která sídlí ve švýcarském městečku Diepoldsau v údolí Rýna, vyvíjí a vyrábí moderní robotická zařízení pro sklepy na zrání sýrů. Mají vlastní logistické systémy, které řídí jejich činnost. Bochníky sýra jsou přepravovány a zakládány do robotických zařízení (jednotlivě nebo hromadně v počtu až 250 bochníků) a v nich jsou ošetřovány slaným roztokem pomocí kartáčů různé tvrdosti. Poté se bochníky vracejí zpět na svá místa ve skladech. Po několika měsících nebo i po roce (podle požadovaného stupni zralosti) jsou vyzvedávány a prodávány. Tto robotická zařízení jsou schopna pracovat v nepřetržitém provozu. Na spojovací techniku, používanou v těchto robotických zařízení v sýrařských sklepích i v transportních systémech, jsou kladeny značné nároky vzhledem k prostředí zpracování potravin. Zaprvé jsou zde extrémní požadavky na hygienu. Proto je nezbytné časté čištění, dokonce i pod vysokým tlakem a pomocí agresivních čisticích prostředků. A zadruhé, při neustálé přepravě bochníků sýra trpí konektory častými pohyby. Pro připojení senzorů a akčních členů robotických zařízení a jejich vnitřní transportní systémy se vedení společnosti Kaesaro se rozhodlo využít konektory M12 řady F&B Pro od Murrelektronik, které jsou navrženy speciálně pro použití v potravinářském průmyslu.Obr. 2. Konektory F&B Pro se využívají pro připojení senzorů a pohonů v robotických a transportních zařízení v sýrařských sklepích Konektory jsou konstruovány v souladu se hygienickými specifikacemi EHEDG, což zajišťuje snadné čištění. EHEDG je zkratka pro Evropskou skupinu pro inženýring a plánování v oblasti hygieny potravinářských provozů, která se zabývá otázkami konstrukce výrobků tak, aby je bylo možno co nejlépe udržovat v čistém stavu. Konektory řady F&B Pro nemají žádné kouty a hrany, ve kterých by se mohly hromadit nečistoty. Kabely jsou kryty modrým pláštěm, aby na něm bylo dobře vidět jakékoli znečištění mlékem, slanými roztoky a plísněmi. Právě s takovými problémy se často setkávají zákazníci, kteří pracují se zařízeními od společnosti Kaesaro ve svých sýrařských sklepích. Šroubové spoje F&B Pro jsou vyráběny z korozivzdorné oceli V4A (1.4404). Jsou proto odolné nejen vůči korozi, ale i dalším vlivům okolního prostředí. V případě nutného servisu je možno kabely velmi snadno odšroubovat a vyměnit. Montážní práce mohu být ještě urychleny použitím předem smontovaných kabelů místo zapojování jednotlivých vodičů. Spoje dosahují vysokých stupňů krytí IP65, IP66K, IP67, IP68 a IP69K. Kabely F&B Pro jsou konstruovány z materiálu (PP), který brání jejich poškozování a zaručuje velkou zatížitelnost. Kabely vydrží až 5 miliónů ohybových cyklů a 2 milióny cyklů v krutu (±360°/m). Tím se prodlužují údržbové cykly. V systému, který je navržen pro trvalou provozuschopnost, je to velkou výhodou. Společnost Kaesaro je s konektory řady F&B Pro od Murrelektronik velmi spokojena, a tyto konektory jsou proto dostatečně vyzrálé pro budoucí trvalé nasazení všude, kde jsou v potravinářství používány systémy Kaesaro. (Murrelektronik)     Obr. 3. Zařízení společnosti Kaesaro ve sklepě na výrobu sýrů

Automatizace a digitalizace k obnovení výroby

Obtížné období recese a opatření proti nemoci covid-19 působí problémy občanské společnosti i podnikům na celém světě, ale současně podněcuje aktivitu lidí k překonání těžkého období, jejímž výsledkem mohou být inovace a další rozvoj výroby. Překonat krizové období je nezbytný cíl, ale jak na to? Po prioritní fázi ochrany zdraví lidí ve výrobních podnicích přichází v recesi a opatřeních proti covidu-19 další fáze, která by měla po nabytých zkušenostech směřovat k organizaci výroby tak, aby byla odolnější než před recesí. Má smysl snažit se jen o obnovení výroby a ekonomiky do úrovně před recesí, i když i to by představovalo úspěch, nebo by měla být zajištěna vyšší kvalita průmyslu a ekonomiky?Jedním z faktorů, kterým je možné urychlit obnovu a přetvořit podniky, aby byly odolnější proti nepříznivým podmínkám, je snížení závislosti na rutinní lidské práci. Vizionáři a manažeři hovoří o vytvoření digitálního a automatizovaného výrobního systému s masivnějším zavedením informačních systémů výroby, automatizace a robotizace. Plně digitalizovaný podnik má několik potřebných vlastností. Především je flexibilnější a rychlejší v reakcích na současný nejistý vývoj trhů, nabízí výrazně lepší výkonnost a rovněž minimalizuje rizika možného narušení procesů výroby, protože tolik nepotřebuje využívat lidskou práci pro výrobní operace a manipulace.Obr. 1. Příklad simulace operací montážní linky s robotyOčekávaná rekonstrukce průmyslu by měla být rovněž doprovázená inovacemi pro zlepšení důležitých ukazatelů úrovně výrobního podniku, dosažení vyšší flexibility, produktivity, efektivity a jakosti a nižší nákladovosti výroby.Současně by bylo možné zavedením digitalizace, automatizace a robotizace zlepšit faktory omezující výrobu v době už před recesí, jako jsou velká potřeba lidských zdrojů v oblasti manuálních operací nebo v interní logistice podniku.Právě teď je příležitost využít pro překonání omezujících faktorů výroby automatizaci a robotizaci a aplikovat nejnovější trendy průmyslu 4.0 např. podle standardizace prováděné německou Industrie 4.0 Plattform.Konkrétní příklady opatření, která mohou zásadně zlepšit výkonnost podniku a snížit nutnost rutinní lidské práce, jsou uvedeny v následujících odstavcích. VýrobaPrvní z opatření je pořízení produktivnějších a více automatizovaných výrobních zařízení, strojů a linek. Využití robotů provádějících výrobní operace, montáž nebo manipulace, doplněných počítačovým viděním, může odstranit i náročnější lidské operace, u nichž to dříve nebylo myslitelné. Ruku v ruce s tím jde i využití pokročilých řídicích systémů, které odstraňují nutnost manuálních zásahů do řízení.Obr. 2. Příklad robotické montážní linky – digitální mikrotovárnyVýznamné je také snížení potřeby lidské práce při vývoj výrobků a technické přípravě výroby prostřednictvím produktivnějších softwarových nástrojů. Spolu s principem „výrobek řídí svoji výrobu podle své specifikace“, známým z I4.0, a provázáním s automatizací výroby lze odstranit i další dosud ručně prováděné operace.LogistikaDoporučením pro logistiku je pořízení nového technického vybavení a moderního systému řízení skladu (WMS – Warehouse Management System) nebo lepší využívání již pořízeného technického i softwarového vybavení, které umožní např.: plně automatizované řízení interní logistiky výroby v celém materiálovém toku od skladů surovin přes materiálový management výroby až po sklad výrobků,zavádění částečně nebo plně automatizovaných skladů,využití autonomních logistických systémů pro dopravu materiálu a polotovarů k pracovištím výroby a výrobků do skladu,robotickou manipulaci s materiály, automatizaci balicích a paletizačních procesů.Obr. 3. Využití robotu v mlékárenském průmyslu  ÚdržbaPořízení moderního systému pro počítačové řízení údržby CMMS (Computerized Maintenance Management System) nebo lepší využívání již pořízeného umožní např.:  - digitální a automatizovanou komunikaci mezi výrobou a údržbou pro zkracování prostojů výrobních zřízení, - digitální podporu pro zvýšení efektivity práce servisních specialistů a údržbářů, - zavedení preventivních a prediktivních systémů údržby. Případové studiePříkladem využití uvedených faktorů jsou případové studie digitálních továren. Čeho se týkají?Příkladem je digitální „mikrotovárna“ (obr. 1), která zahrnuje:dodávku flexibilních technologických zařízení (plně nebo částečně automatizovaných, s využitím robotů) nebo repasi stávajících zařízení pro možnost digitálního řízení,zpracování přijatých zakázek podniku, obvykle uložených v systému ERP, přenosem do MES/MOM,vytvoření výrobních objednávek v MES/MOM a jejich zaplánování do časového rozvrhu dní a směn, přidělení strojů, materiálů a případných lidských zdrojů,flexibilní řízení výrobních operací,automatizovanou dodávku surovin, materiálů nebo komponent k zařízením a jejich vložení do zařízení k provedení výrobního kroku či operace,digitální záznamy o výrobě pro dokládání její jakosti, popř. poskytování digitálních dokumentů zákazníkům,sledování, vizualizaci a vyhodnocování stavu výrobní zakázky, shody s časovým rozvrhem, vyhodnocování výrobních ukazatelů, řešení výjimek výroby, odstraňování neshod a prostojů a překonání dalších nežádoucích situací,digitální podporu dodavatele pro poradenství, odstraňování poruch zařízení, školení a podporu.Případové studie zájemci najdou v závislosti na typu výrobních procesů rozdělené do dvou skupin:digitální továrna pro diskrétní výroby (automobilový průmysl, strojírenství, plastikářství, gumárenství apod.): https://www.comes.eu/vyvinute-aplikace/56-rizeni-diskretni-vyroby,digitální továrna pro dávkové výroby (výroba potravin a nápojů, farmacie, zdravotní pomůcky apod.): https://www.comes.eu/vyvinute-aplikace/246-rizeni-davkove-vyroby.Příklady digitalizace a využití robotů jsou uvedeny v obrazové zkratce na obr. 1 až obr. 4. Obr. 4. Využití robotu v prostředí s nebezpečím výbuchuShrnutíKdy nejlépe realizovat rozvoj výrobních technologií? Příležitost k tomu nabízí současné období ekonomické recese, kdy mají výrobní podniky a jejich tovární inženýři čas přemýšlet o inovacích a dodavatelé prostor pro vývoj i výrobu a mohou nabídnout zajímavé ceny dodávek nových nebo modernizace dosavadních technologií. Omezení využití lidí ve výrobě pro rutinní manuální operace a jejich uvolnění pro tvůrčí činnosti je klíčem k budoucí konkurenceschopnosti podniků nejen v ČR, ale v celé EU.Zájemci, kteří chtějí připravit svoje rozvojové projekty do budoucna a vyrábět lépe a efektivněji, mohou využít služeb skupiny Compas (www.compas.cz) v oborech mechanika a robotika, automatizace, IT pro řízení výroby (MES/MOM) a digitalizace včetně vybudování „chytrých“ továren ve vizi průmyslu 4.0. Ing. Vlastimil Braun, jednatel firem Compas robotika a Compas automatizace

Řídicí modul WAGO PFC200 BACnet/IP pro chytré budovy

Do nabídky modulů PFC200 přibyl nový řídicí modul BACnet/IP se standardizovaným rozhraním MQTT, operačním systémem Linux a uživatelsky přívětivým inženýrským prostředím e!Cockpit. Kombinace funkcí a vlastností splňuje požadavky moderních řídicích systémů pro automatizaci budov, která je hlavní oblastí uplatnění této novinky.Nový řídicí modul má také vestavěné šifrování TLS 1.2, díky němuž je možné jej bezpečně připojit ke cloudu.Řídicí modul komunikuje protokolem BACnet/IP, speciálně určeným pro automatizaci budov. Díky uvedenému rozhraní lze celý modulární WAGO-I/O-SYSTEM s tímto modulem připojit k síti BACnet. Modul má operační systém Linux schopný práce v reálném čase a programuje se v prostředí e!Cockpit, které vychází ze standardu Codesys V3.Možnosti nového řídicího modulu budou plně využity ve velkých projektech, kde je třeba simultánně a spolehlivě automatizovat provoz velkého počtu objektů BACnet. Řídicí modul s velkým výpočetním výkonem vyhovuje příslušným průmyslovým standardům, splňuje požadavky trhu a úspěšně prošel testy interoperability podle standardu BACnet. Vyhovuje standardům BACnet Building Controller (B-BC) i BACnet Revision 14.WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz 

Speciální modulární průmyslové konektory RockStar

Konektory řady RockStar® jsou navrženy pro přenos výkonů, signálů i dat i ve skutečně těžkém průmyslovém prostředí. Základem skupiny RockStar jsou konektory s fixním počtem pólů. V této řadě lze nalézt vhodný konektor téměř pro každý případ použití. Stačí si vybrat tu pravou kombinaci konektorové vložky a krytu. Je možné volit z devíti základních řad konektorových vložek a dvanácti velikostí krytů. Bezpečně přenesou až 35 A a maximální napětí může dosáhnout 830 V. Pro signály jsou k dispozici vložky s až 216 póly. Dále si lze vybrat ze šesti připojovacích provedení. Vedle klasického šroubu je možné zvolit pružinové připojení, ideální do prostředí, kde hrozí vibrace. Vysokou hustotu připojení nabízí krimpovaný spoj. Axiální připojení se volí v případě velkých proudů a spojení Push-In s dutinkou zase dovoluje zapojení bez použití nástrojů. Skutečně beznástrojové připojení i pro slaněné vodiče umožňuje koncovka Slap-In. Je-li třeba složit konektor podle konkrétních požadavků, je v nabídce modulární řada ModuPlug – jediný konektory této řady přenáší výkon, signály i data.V roce 2020 je navíc nově uvedeno na trh i řešení pro pneumatiku. Je tak možné si poskládat konektor z jednotlivých modulů: krimpovaný pro přenos signálů i výkonů, Push-In, RJ45 pro datové přenosy a pneumatiku pro hadice o průměru 3, 4 nebo 6 mm. Weidmüller, s. r. o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, tel.: +420 244 001 400, e-mail: office@weidmueller.com, www.weidmueller.cz

Nová verze EPLAN Data Portal: data komponent a zařízení v cloudu

V červnu 2020 byla na trh uvedena nejnovější verze webového portálu EPLAN Data Portal, která poskytuje uživatelům data komponent a zařízení potřebná pro jejich konstrukční práci. Nově je portál integrován do cloudového prostředí EPLAN ePulse. Konstruktéři elektrických a fluidních systémů si vybírají data zařízení, která ke své práci potřebují, a mohou je přenášet přímo do svých projektů. Tím se omezuje množství neproduktivní konstrukční práce a jsou zajištěna standardizovaná data pro dokumentaci. Zcela nové uživatelské rozhraní s intuitivním vyhledáváním a funkcí chytré nápovědy zjednodušuje použití portálu, urychluje práci a činí ji pohodlnější.   Nově je webová aplikace EPLAN Data Portal dostupná exkluzivně v cloudovém prostředí EPLAN ePulse (obr. 1). K nové aplikaci mají přístup všichni uživatelé, kteří používají aktuální verzi EPLAN Platform 2.9. Po zaregistrování nebo přihlášení na www.epulse.com se automaticky zobrazí přístup k novému portálu a je možné okamžitě začít využívat přednosti přímého online přístupu k vysoce kvalitním datům zařízení z nepřetržitě rostoucí skupiny renomovaných výrobců komponent. Timm Hauschke, ředitel pro Cloud Business Master Data (obr. 2), říká: „Přímé přesunutí nabízených komponent do dokumentace vytvářené našimi zákazníky znamená jak zrychlení konstrukční práce, tak i zvýšení kvality dokumentace.“ Všechna řešení vycházející z EPLAN Platform mají stejný přístup ke cloudovým službám. Obr. 1. Nový EPLAN Data Portal je od června přímo integrovaný do cloudového prostředí EPLAN ePulse Ještě rychleji k cíli Portál s novým uživatelským rozhraním ještě více usnadňuje použití a navigaci v kompletním souboru uložených dat zařízení. Intuitivní funkce vyhledávání nabízí rychlou a praktickou podporu. Integrována je také funkce automatického doplňování – např. pro skupiny produktů, komponent nebo výrobců – se vzhledem obdobným jako u běžných webových prohlížečů. Tím se ještě více ušetří čas při konstruování a konstruktéři rychleji získají požadované informace. Další výhodou je, že do databáze jsou již integrovány některé výpočtové programy, jako třeba Rittal Therm, nebo konfigurátory, např. od Schneider Electric. Tím se zjednoduší výběr správného zařízení. Uživatelé mohou cíleněji vyhledat, co potřebují, a jen několika kliknutími zjistit užitečné vlastnosti, příslušenství nebo alternativy.Obr. 2. Timm Hauschke, ředitel pro Cloud Business Master Data  Aktuální data v cloudu Integrace EPLAN Data Portal do EPLAN ePulse nabízí množství výhod. Například aktualizace mohou být do portálu importovány kdykoliv – ať jde o aktualizace samotné aplikace, nebo o novinky v sortimentu více než tří set výrobců komponent, kteří již nabízejí k přímému stažení data přibližně jednoho milionů zařízení. Prostřednictvím integrovaných konfigurátorů je možné vytvořit dalších více než 1,5 milionu variant. Software konfigurátorů v cloudovém prostředí je přitom vždy aktualizovaný. Obr. 3. Například firma Lenze integrovala do portálu data svých komponent – a některá z nich již jsou ve shodě s EPLAN Data Standard Standardy zajišťují větší hloubku dat Pro vytváření efektivních procesů jsou nepostradatelná standardizovaná data komponent. Jestliže mají být rozváděče konstruovány ve 3D, automaticky počítány délky vodičů nebo vytvářen program pro obrábění montážní desky, jsou standardizovaná data nezbytná. Hauschke vysvětluje: „EPLAN Data Standard doplňuje osvědčené klasifikační standardy dat zařízení, např. eCl@ss Advanced, a umožňuje využívat je v praxi. To zajišťuje konzistentní data ve všech inženýrských a výrobních procesech – směrem k plně integrovanému hodnotovému řetězci.“ Uživatelé oceňují výraznou úsporu času, která se projevuje od počáteční fáze návrhu projektu až po uvedení do provozu. Zařízení prezentovaná v různých schématech systémů jsou vždy založena na jednotném zdroji dat jako jediném spolehlivém zdroji (obr. 3). Více informací zájemci najdou na: www.epulse.com. (EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG) EPLAN Data Portal je portál pro výměnu souborů mezi výrobci komponent a konstruktéry elektrických a fluidních zařízení, jimž poskytuje ke stažení kmenová data. Kromě alfanumerických dat komponent jsou do nich zahrnuty též makra schémat, informace o přístrojích v různých jazycích, náhledy obrázků, dokumentace a další dodatečné informace.

Kabely chainflex pro Profinet

Společnost Hennlich dodává pro stále populárnější komunikační systém Profinet již devět různých typů kabelů chainflex od firmy igus, kterou v Česku výhradně zastupuje. Tyto kabely jsou použitelné v mnoha úlohách, včetně pohyblivých vedení např. na ramenech robotů. Uživatel může volit ze čtyř materiálů pláště podle agresivity prostředí. Ohebnost kabelů je charakterizována čtyřmi různými poloměry ohybu a dvěma velikostmi maximálního torzního úhlu až do 360° na metr délky. Kabely mají certifikáty a schválení pro významné průmyslové země i Rusko, včetně certifikátů požární odolnosti a schválení do čistých prostor, a vyhovují specifikaci DESINA (VDW) pro použití na výrobních strojích. Jsou k dispozici v libovolných délkách přímo ze skladu. Všechny kabely procházejí rozsáhlými typovými zkouškami v laboratořích výrobce. Například kabel CFBUS.LB.060 zde dokončil přes 65 milionů zdvihů při poloměru ohybu 63 mm. Proto je záruka na kabely 36 měsíců. Na vyžádání jsou k dispozici i osazené kabely readychain®, např. kulatým konektorem M12 od společnosti Telegärtner. HENNLICH s. r. o., tel.: 416 711 136, e-mail: jonas@hennlich.cz, www.hennlich.cz 

Frost & Sulivan ocenil firmu Endress+Hauser za analyzátory kapalin

Na základě své nedávné analýzy světového trhu analyzátorů kapalin vyhlásila konzultační společnost Frost & Sullivan skupinu Endress+Hauser (E+H) za globální Společnost roku 2020. Porotu zaujal sortiment robustních analyzátorů kapalin, zákaznicky orientovaný přístup a špičkové znalosti v oblasti analýzy kapalin. Skupina E+H své přístroje stále inovuje a díky tomu se jí daří pronikat na trhy a poskytovat zákaníkům špičkové služby.Obr. 1. Přístroje Liquiline a senzory Memosens se zapojují na principu plug & play a funkce Heartbeat dovoluje nepřetržitou diagnostiku a snadné ověřování  Špičkové provedení senzorů K vedoucímu postavení na trhu digitálních přístrojů pomohlo společnosti Endress + Hauser uvedení senzorů typu Memosens v roce 2004. Díky tomu využívá E+H nový koncept analýzy kapalin spočívající v převodu naměřených hodnot na digitální signál, který je bezkontaktně přenášen do převodníku. Společnost Endress + Hauser vyvíjí nyní novou generaci senzorů řady Memosens s přídavnou diagnostikou a  novými funkcemi. Obr. 2. Analyzátory E+H jsou řešením pro nepřetržité monitorování procesů úpravy pitné vody Analyzátory kapalin Endress + Hauser řeší klíčové problémy údržby. Například analyzátor ortofosfátu Liquiline System CA80PH snižuje provozní náklady tím, že se při nepřetrživém sledování spotřebuje méně činidla. Pomocí automatické kalibrace, automatického čištění a snadné údržby se zlepšuje dostupnost zařízení. Jiným příkladem je multiparametrový ruční analyzátor Liquiline Mobile CML18, který lze kombinovat se senzory Memosens a rychle zkontrolovat jakýkoli měřicí bod závodu. Funkce a prostředí pro průmysl 4.0 Přístroje Endress+Hauser jsou vybaveny také funkcí Heartbeat Technology, která zajišťuje nepřetržitou diagnostiku procesů a zařízení. Bez přerušení provozu je možné ověřovat správnou funkci přístrojů a zařízení a získané informace využívat při prediktivní údržbě. Obr. 3. Ruční vysílač Liquiline Mobile CML18 usnadňuje kontrolu a řešení problémů nainstalovaným měřicím systémem. Další "vychtávkou" je prostředí pro internet věcí Netilion. Díky němu mohou být všechna měření, procesní data a diagnostika přístroje používána v cloudových systémech. V digitálním prostředí je možné sledovat  provozní stav zařízení, analyzovat všechny instalované přístroje a přehledně ukládat a organizovat soubory a dokumenty o přístrojích a zařízeních. (Enderss+Hauser)  

Měření a monitorování prostředí v obytných a komerčních budovách a ve venkovním prostředí

Správné prostředí uvnitř budov je nutnou podmínkou pro pohodu osob a životnost věcí, které se v nich vyskytují. Toto prostředí je ovlivněno i venkovním prostředím. Pro regulaci prostředí v budovách je třeba mít údaje o parametrech vzduchu jak v budovách samotných, tak venku.  Sledování parametrů vzduchu, jakými jsou vlhkost, teplota, rychlost proudění, koncentrace CO2 nebo rozdíl tlaku uvnitř a venku, jsou oborem rakouské společnosti E+E Elektronik, která vyvíjí a vyrábí měřicí techniku. Monitorování prostředí v obytných budovách je disciplínou relativně nejjednodušší, jelikož prostředí pohodlné pro člověka je rovněž vlídné k senzorům. K tomu má E+E Elektronik především kombinovaný snímač relativní vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 EE800 (obr. 1), který je vyveden v interiérovém designu, ačkoliv nabízí průmyslovou kvalitu. Může být vybaven displejem, ale hlavně analogovými výstupy či digitální komunikací Modbus RTU nebo BACnet MS/TP, která je stále rozšířenějším standardem v řízení inteligentních budov.Obr. 1. Kombinovaný snímač relativní vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 EE800 Součástí moderních obytných budov je vzduchotechnika, pro kterou E+E Elektronik dodává snímače relativní vlhkosti a teploty EE150 a EE160, snímače rychlosti proudění vzduchu EE650 a EE660 a snímač koncentrace CO2 EE850. Stejně jako EE800 jsou i všechny tyto snímače volitelně vybaveny sběrnicovým rozhraním s digitální komunikací. Snímače E+E Elektronik pro monitorování vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí vynikají spolehlivostí, jednoduchostí a v poměru ke kvalitě i příznivou cenou. O něco náročnější je měření v komer­čních budovách, jakými jsou např. sklady papíru nebo sklady zemědělských plodin. Aby snímače E+E Elektronik v tomto prostředí dlouhodobě obstály, jsou vybaveny patentovaným ochranným povlakem senzoru vlhkosti a je možné volit z široké škály filtrů, které zahrnují dokonce i katalytický filtr do prostředí s výskytem peroxidu vodíku. Specialitou je snímač EE211 (obr. 2), který díky odděleným sondám teploty a vlhkosti dokáže měřit vlhkost, jež je trvale na hranici kondenzace. Oproti „vrcholné“ řadě EE33 sice postrádá např. odolnost proti tlaku a extrémním teplotám, je však cenově výrazně dostupnější a je ideálním řešením pro měření vlhkosti vzduchu např. ve skladech brambor. Co se týče snímačů E+E Elektronik pro měření koncentrace CO2, všechny pracují na principu NDIR (Nondispersive Infrared) s dvojitou vlnovou délkou, která umožňuje automatickou kalibraci během každého měřeného vzorku.Obr. 2. Snímač EE211 dokáže díky odděleným sondám teploty a vlhkosti měřit vlhkost, která je trvale na hranici kondenzace Samostatnou kapitolou jsou čisté prostory, kde je třeba udržovat určitý nízký přetlak. Pro přesné měření rozdílu tlaku mezi čistým prostorem a prostorem kolem představila společnost E+E Elektronik dva nové snímače tlaku: EE600 a EE610. Oba mohou být vybaveny displejem se sloupcovým grafem, digitální komunikací a při atraktivní ceně nabízejí vynikající přesnost 0,5 % z měřicího rozsahu. Pro měření ve venkovním prostředí vyrábí E+E Elektronik několik typů snímačů vlhkosti a teploty, od špičkových meteorologických s vyhřívaným senzorem po jednodušší s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Pro použití k řízení prostředí v budovách na základě prostředí venku je vhodná zejména sonda vlhkosti a teploty EE072 s výstupem Modbus RTU, jejíž senzor je opatřen ochranným povlakem a která dosahuje přesnosti srovnatelné s drahými průmyslovými snímači, vypočítává odvozené veličiny (rosný bod, absolutní vlhkost, teplotu mokrého teploměru a mnoho dalších) a může být doplněna radiač­ním štítem pro ochranu před přímým sluncem a deštěm. Výhradním zástupcem společnosti E+E Elektronik pro Českou republiku je TCELE s. r. o. (TCELE s. r. o.)

Napájecí konektory společnosti Murrelektronik pro současné automatizované systémy

Napájení automatizovaných systémů je stále náročnější, protože složité instalace obsahují velký počet zařízení, I/O modulů, senzorů, pohonů, kamer či světelných zdrojů. Tyto instalace vyhovují koncepcím Industry 4.0 a IIoT, které kladou velké požadavky na řízení procesů s četnými zpětnými vazbami. Spotřebu energie v místě instalace zvyšuje také přechod od pneumatických k elektrickým mechanickým pohonům. Pro energeticky náročné úlohy jsou vhodná právě jednoduchá řešení, jako jsou standardizované napájecí konektory od Murrelektronik. Jaké vlastnosti mají napájecí konektory Murrelektronik?Napájecí konektory jsou součástí kompletního systému a pracují v součinnosti se sběrnicovými moduly, zdroji napájení a automatizačními komponentami společnosti Murrelektronik. Tyto napájecí konektory, certifikované pro celosvětové využití, vytvářejí odolné spoje s krytím IP67 (při správném dotažení) a utěsněné proti vlhkosti, nečistotám a prachu. V automatizačních systémech se uplatní díky množství různých variant:standardní průmyslové konektory s kódováním podle napětí v aplikaci pro zajištění bezpečných a bezchybných instalací,kompaktní sestavy s vysokou energetickou kapacitou,předmontované konektory, stoprocentně vyzkoušené pro odstranění možných chyb v zapojení,široký sortiment výrobků v různých barevných variantách opláštění a materiálů,vysoce konfigurovatelné: četné varianty konektorů, délek kabelů a průřezů vodičů. Obr. 1. Bezpečné a snadno zapojitelné spoje zajistí kompaktní konektory M12Napájecí konektory M12 – malé rozměry, vysoký výkonNapájecí konektory M12 od společnosti Murrelektronik jsou kompaktní, a přesto mají dostatečnou kapacitu pro přenos energie. Zajistí bezpečné a snadno zapojitelné spoje pro lineární pohony, krokové motory a pro napájení sběrnicových modulů. Jsou řešením v případech, kdy je třeba zajistit vysokou energetickou hustotu v kompaktním prostoru. V nabídce jsou tyto typy standardních průmyslových spojů kódovaných podle IEC 61076-2-111:kódování L pro DC napájecí aplikace až 63 V/16 A na pin,kódování T pro DC napájecí aplikace až 63 V/12 A na pin,kódování S a K pro AC napájecí aplikace až 630 V/12 A na pin.Sestavy konektorů s napájecími kabely jsou zařazené v seznamech certifikačního standardu UL pro průmyslové stroje (PVVA – UL 2237). Konektory s integrovanou ochranou proti vibracím jsou zalité v PUR bez obsahu halogenů, mají stupeň krytí IP67 a jsou vhodné i do těch nejtvrdších průmyslových prostředí.Napájecí konektory M12 s kódováním L označilo sdružení PI (Profibus & Profinet International) za techniku budoucnosti. Obr. 2. Konektor MQ15 s rychlospojkouKonektor MQ15 s rychlospojkouKonektor MQ15 se zapojuje pomocí praktické rychlospojky. K zapojení se stupněm krytí IP67 stačí pouhé otočení o čtvrt otáčky. Instalace trvá mnohem kratší dobu (až 80 %). Konektor MQ15 je vhodný pro asynchronní a třífázové motory do 7,5 kW a pro rozvody napájení. K dispozici jsou také zásuvky, takže je možné instalovat spoje s pomocí konektorů MQ15 na již používané asynchronní a třífázové motory.Konektory MQ15 a jejich přednosti:600 V AC/DC,šestipólové (tři napájecí kontakty až 16 A, dva pomocné kontakty až 10 A, PE),sestavy napájecích kabelů zařazené v seznamech certifikačního standardu UL pro průmyslové stroje (PVVA – UL 2237),stupeň krytí IP67,vhodné pro použití i v těch nejtvrdších průmyslových aplikacích,zalité v PUR bez obsahu halogenů,k dispozici stíněné i nestíněné verze. Obr. 3. Ke spojení řídicích jednotek s pohony jsou vhodné zalité konektory M23Konektor M23Řídicí jednotky lze spojit s pohony pomocí zalitých konektorů M23, které jsou dodávány podle požadavku s různými typy kontaktů. Pro připojení řídicí jednotky lze zvolit kabely s dvojitým nebo s jednoduchým zakončením, které jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky specifikací Siemens Sinamics.Konektory M23 mají tyto vlastnosti:kompatibilní se systémy Siemens Sinamics S120 a Speedtec,s šesti, osmi, dvanácti, sedmnácti nebo devatenácti póly,stupeň krytí IP67,vhodné pro použití i v těch nejtvrdších průmyslových aplikacích,plně zalité v PUR. Obr. 4. Kabely Mini 7/8" pro řízení napájení a přenos signálůOsvědčené kabely Mini 7/8"Kabely Mini 7/8" jsou osvědčenou volbou pro řízení napájení a přenos signálů. Tyto odolné kabely zapsané pod označením c(UL)us jsou průmyslovým standardem v Severní Americe a po desetiletí se používaly v celém světě k napájení komponent a zařízení. Jsou vhodné pro připojení senzorů, akčních členů a mnoha dalších komponent.Kabely Mini 7/8" jsou k dispozici s hlavicemi konektorů v mnoha variantách a konfiguracích:varianty konektorů se třemi, čtyřmi nebo pěti póly,široký sortiment výrobků v různých barevných variantách opláštění a materiálů,varianta s opláštěním kabelu z TPE pro kabelové lávky,varianta s opláštěním kabelu z PUR bez obsahu halogenů. Konektory značky Murrelektronik jsou dobře vyzkoušenéPředmontované konektory jsou před odesláním zákazníkům důkladně vyzkoušeny. Aby byly stoprocentně spolehlivé, jsou podrobeny mnoha elektrickým zkouškám, mezi které patří zkoušky vysokonapěťové, na záměnu vodičů i zkratové. Dále je vyzkoušena jejich funkce a na závěr jsou konektory kontrolovány vizuálně. Nejvyšší kvalitu zajišťují předvýrobní i povýrobní operace, počínaje kontrolou přijímaného zboží, které musí vykazovat spoustu kvalitativních vlastností, a konče závěrečnou výrobní kontrolou. Tím je zaručeno, že zákazník vždy obdrží prvotřídní konektor.Ukázka použití konektorů firmy Murrelektronik https://www.youtube.com/watch?v=Reb5u9splAk(Murrelektronik)