Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Přehled aktualit

Za Emilem Širůčkem

Vážení a milí čtenáři, v pátek 9. dubna 2021 zemřel ve věku nedožitých 67 let Ing. Emil Širůček, ředitel nakladatelství FCC Public. Emil Širůček vystudoval elektrotechnikou průmyslovku v Pardubicích a Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Pracoval jako technolog v podniku ČKD Trakce a od roku 1980 jako odborný a později vedoucí redaktor časopisu Elektrotechnik v tehdejším SNTL – Státním nakladatelství technické literatury. V roce 1991 odešel do firmy FCC Folprecht, která z iniciativy jejího majitele, pana Miloslava Folprechta, odkoupila vydavatelská práva na časopisy Elektrotechnik a Elektrotechnický obzor a sama začala vydávat časopis Elektro. Emil Širůček byl šéfredaktorem časopisu Eletro a po vzniku nakladatelství FCC Public, které se v roce 1994 oddělilo od firmy FCC Folprecht, se stal ředitelem nakladatelství. Nakladatelství FCC Public vydávalo kromě časopisu Elektro také časopis Světlo, krátce i Radio, a v roce 1995 zde poprvé vyšel také časopis Automa. V roce 1997 jsem do časopisu Automa nastoupil já a Emil Širůček mě trpělivě učil novinářskému a vydavatelskému řemeslu, které jsem jako technik a konstruktér vůbec neznal. Absolvovali jsme spoustu jednání a porad, dohadovali jsme se o plánech, o termínech, o rozpočtu a o všem, co k chodu nakladatelství patří. Mým ředitelem byl až do roku 2014, kdy majitel firmy Miloslav Folprecht rozhodnul, že se nakladatelství rozdělí na samostatné časopisy. Emil Širůček zůstal ředitelem FCC Public, které dále vydává časopisy Elektro a Světlo. Přesto jsme se stále potkávali na tiskových konferencích, na veletrzích u nás i v zahraničí i na odborných konferencích, které nakladatelství pořádalo. A občas i v jeho kanceláři v Kobylisích, kde jsme probírali věci pracovní i osobní. Jen už jsem nechodil za svým ředitelem, ale za kolegou a přítelem. Emil Širůček zemřel náhle, po krátké nemoci. Zpráva o jeho úmrtí mě velmi zaskočila, zasáhla a zarmoutila. Dovolte mi mým jménem, jménem našeho ředitele Petra Špůra i všech členů redakce vyjádřit upřímnou účast a soustrast pozůstalým.   Petr Bartošík, šéfredaktor

Umělá inteligence při tlakovém lití

Záměrem společností Toyota Industries Corporation a Siemens bylo zajistit výrobu kvalitních dílů pro autoklimatizace, vyráběné tlakovým litím, proto navázaly spolupráci na vývoji prostředku umělé inteligence, který dokáže předpovědět jakékoli odchylky při tlakovém lití. Tento projekt je jedním z prvních pokusů využít umělou inteligenci k predikci defektů při tlakovém lití. Toyota Industries Corporation chce využít vyvinutý systém k dalšímu rozvoji své technologie a začlenit ho do svých výrobních závodů v Japonsku a v zámoří. Společnost Siemens doufá, že i další podniky ve zpracovatelském průmyslu začlení do svých provozů její prostředky pro digitalizaci a automatizaci, jako je Industrial Edge.Obr. 1. Odlitek z hliníku, vyráběny ve společnosti Toyota Industries Corporation tlakovým litím Lití hliníku pod tlakem je rychlá tvářecí technologie, ideální pro výrobu kovových odlitků s velkými nároky na přesnost rozměrů, a proto se často používá při výrobě automobilových dílů. Roztavený hliník se vstřikuje do formy pod vysokým tlakem, a tím vznikají přesné a odolné hliníkové tlakové odlitky. Ve výrobním závodě Toyota Industries Corporation se takto vyrábějí odlitky pro kompresory pro automobilové klimatizace, což je oblast, ve které má tato společnost největší podíl na globálním trhu Tlakové lití je náročné na řízení kvůli neustálým změnám výrobních parametrů. V průběhu lití kolísá mimo iné teplota roztaveného hliníku nebo rychlost vstřikování. Úspěch závisí na úsudku zkušených pracovníků. Někdy však je potřeba součásti dodatečně opracovat, aby byly odstraněny odchylky a byla dodržena vysoká kvalita. Při dvouletém vývoji využívaly obě společnosti řídicí jednotku Siemens Simatic S7-1500 ke shromažďování velkých dat v celkovém rozsahu přibližně 40 000 datových bodů na každý typ tlakového odlitku. Tato data byla poté analyzována metodou umělé inteligence. Podařilo se předcházet defektům a zlepšit kvalitu monitorováním stavu výroby v reálném čase a automatickým předpovídáním abnormálního chování zařízení, které vedou k problémům s kvalitou. Výrobní data jsou zpracovávána prostředkem umělé inteligence na predikci defektů, který běží na Industrial Edge, což umožňuje okamžitou analýzu dat o výrobních podmínkách v době vstřiku a posouzení kvality dílu ihned po odlití. Tato metoda umělé inteligence zvyšuje produktivitu, zlepšuje kvalitu a usnadňuje práci operátorů. (ev)

OPC Day International 2021 – poprvé pouze virtuálně

Sdružení OPC Foundation uspořádá ve dnech 8. až 10. června 2021 konferenci OPC Day International – poprvé výhradně virtuálně. Zájemci se mohou registrovat již nyní na https://opcfoundation.org/webinars/. Dozví se o milnících, směrech vývoje a aktivitách pracovních skupin v OPC Foundation. Každý den je čeká dvouhodinový blok přednášek a hodina vyhrazená otázkám a odpovědím. Akce se uskuteční ve dvou časových polohách: od 8 do 10 h a od 18 do 21 h našeho času (první blok je určen pro Evropu a Asii, druhý pro Ameriku). První den bude věnován klíčovým prezentacím (určeno zejména pro vedoucí pracovníky a strategické vývojáře), druhý den technickým novinkám (zejména pro vývojáře, integrátory a softwarové inženýry) a třetí den případovým studiím (zejména pro koncové uživatele). (ed)

Hannover Messe Digital Edition – program konference je zveřejněn

Pořadatelé zveřejnili program virtuální akce Hannover Messe Digital Edition, jež se uskuteční ve dnech 12. až 16. dubna 2021 jako náhrada veletrhu Hannover Messe, který byl letos zrušen. Akce má návštěvníkům poskytnout přehled o aktuálních trendech v oblasti průmyslu, energetiky a logistiky. K programu konference přispějí odborníci z oblasti podnikání, vědy a politiky. První den přehlídky, 12. dubna, se točí kolem politických rozhovorů mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou, dolnosaským předsedou vlády Stephanem Weilem a starostou Hannoveru Belitem Onayem, jakož i německým ministrem hospodářství Peterem Altmaierem a německou ministryní školství a výzkumu Anjou Karliczekovou, která společně s prezidentem Fraunhoferovy společnosti Reimundem Neugebauerem předá cenu Hermes Award. Pozornost přiláká také dialog mezi prezidenty tří sdružení, Siegfriedem Russwurmem z BDI, Karlem Haeusgenem z VDMA a Guntherem Kegelem z ZVEI, o obecném ekonomickém výhledu pro německý průmysl. Od úterý do čtvrtka se pozornost soustředí na témata, která jsou pro Hannover Messe klíčová: od transformace průmyslu, strojového učení, propojených dodavatelských řetězců a lehkých konstrukcí až po cloudová řešení, ochranu životního prostředí, obnovitelné zdroje energie a elektroniku. Technologie založené na datech, jako jsou internet věcí a blockchain, umožňují realizovat nové, na otevřených platformách založené obchodní modely, které propojují zboží, informace a finanční transakce po celém světě. Mezi řečníky patří Michael ten Hompel z Fraunhoferova institutu pro manipulaci s materiály, Toby Walsh z University of New South Wales nebo Eugene Kaspersky, generální ředitel společnosti Kaspersky. Digitalizace také celkově zefektivňuje energetický systém a otevírá trh s energií pro nové zdroje a obchodní modely. Zejména vodík lze použít jako univerzální nosič energie a médium vhodné pro ukládání energie ve všech odvětvích. Díky tomu má být ústředním prvkem pro transformaci německé energetiky. O dalším vývoji v energetickém sektoru budou diskutovat profesorka Claudia Kemfertová z Německého institutu pro ekonomický výzkum, Frank Possel-Dölken ze společnosti Phoenix Contact a další odborníci. V pátek 16. dubna pořádá Deutsche Messe AG kariérní kongres WomenPower. Program určený ženám zahrnuje společensko-politické otázky i kariérní témata. Další informace: https://www.hannovermesse.de/en/hm-digital-edition/. (ed)

Intemac plánuje další webináře

Centrum Intemac plánuje na jaro 2021 další dva webináře. První se uskuteční 5. května 2021 od 10:00 do 11:30 a jeho téma bude Jak vybrat a implementovat podnikový informační systém. Výběr podnikového informačního systému (ERP, MES) patří bezesporu mezi ty nejzapeklitější úkoly. Při podceněné přípravě může špatně vybraný nebo implementovaný systém ovlivnit spoustu zaměstnanců. Za vše může jeho komplexní povaha a rozsah úkolů, kterých se týká. Webinář účastníkům pomůže při procesu výběru a implementace podnikového informačního systému a ukáže jim, jak k těmto činnostem přistupovat systematicky a jaké požadavky klást na nový systém. Další webinář bude 16. června ve stejný čas, tedy od 10:00 do 11:30, a téma bude Jak efektivně optimalizovat kapacitní plánování. Kapacitní plánovaní se prolíná jako červená nit celým procesem výroby. Dotýká se efektivity využívání stávajících kapacit, souvisí s plánovaním údržby strojů, přestavovacími časy i dodávkami materiálu. Krom jeho komplexního vlivu na provoz je ale mnoho dalších důvodů, proč je třeba se kapacitním plánováním zabývat. Praská váš výrobní plán ve švech a zakázky mají zpoždění? Oslovuje vás narychlo váš důležitý zákazník s urgentní poptávkou? To vše má vliv na váš plán výroby, který ale v dnešní době nemusí ležet pouze na jednom člověku. Kapacitní plánování lze řešit jinak – systematičtěji, „bezbolestně“ a především efektivněji. Webinář bude věnován využití digitálních technologií v rámci kapacitního plánování. Více údajů a registrace: https://www.intemac.cz/akce/webinar-2-jak-vybrat-a-implementovat-podnikovy-informacni-system/, https://www.intemac.cz/akce/webinar-3-jak-efektivne-optimalizovat-kapacitni-planovani/ (ed)

Konference Dny teplárenství a energetiky se bude konat v září v Olomouci

Termín konání mezinárodní konference Dny teplárenství a energetiky se přesouvá z dubna na září. Rozhodla o tom výkonná rada Teplárenského sdružení ČR. Nově se bude 27. ročník konat 14. a 15. září 2021 v kongresovém centru Clarion Congress Hotel v Olomouci. Více na https://www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz/ (ed)

VRARA Enterprise Forum

The VRARA Enterprise Forum brings together minds in Virtual & Augmented Reality in the enterprise sector. Organiser, VR/AR Association, expects 500–800 executives from global brands, end-users, and solution providers in automotive, aviation, manufacturing, mining, telecoms. Forum addresses uses case and solutions such as field services, maintenance & repair operations, inspections and surveying, production operations, among others. Confirmed speakers include BWM, Ciena, Daimler, DPR Construction, GE-Hitachi, KLM, Medtronic, Lockheed Martin, NTT, TriMet, Tesla, UPS, Volkswagen, among others. VRARA Enterprise Forum will be held on Mar 17, 16:30 to 22:30PM More information and registration: https://hopin.com/events/vrara-enterprise-forum#schedule (ed)

MESA’s Smart Manufacturing Community

MESA’s Smart Manufacturing Community is a great way to get in your virtual networking while working from home. Come share your experiences, stories, questions, and what you have learned on your Smart Manufacturing journey in a safe, non-commercial environment. The Community seeks to understand the state-of-the market, understand what companies have tried that has or has not worked, documenting questions that MESA and the community can help answer. Overall, the goal is to accelerate each participant’s learning and progress toward Smart Manufacturing. There are five topic-focused groups: Analytics & Big Data for Smart Manufacturing,Smart Connected Factory,MES and its Role in Smart Manufacturing,Smart Connected Supply Chain,Digital Thread/Digital Twin. Topics are rotated with a group meeting every two weeks via virtual meetings. Upcoming meeting dates: Smart Connected Supply Chain – March 10, 11-12 ET (16–18 CET) Manufacturer Spotlight: RESTful OpenAPIs: Express Lane for Smaller Businesses to Connect? with a highlight and introduction by Scott Nieman, Expert Enterprise Architect at Land O’Lakes (Dairy, Purina, WinField United), on behalf of OAGi Small and Medium-Sized Enterprise Work Group: the OAGi/NIST “Express Pack” for connecting small and medium size companies in the supply chain,RESTful APIs and their promise for today and tomorrow,the ease and power of the OAGi/NIST Score tool,how to get ready to connect with the Express Pack.   Digital Thread/Digital Twin   – March 24,11-12 ET (16–18 CET) Digital Twin – Appropriate Tool to Optimize Operations? how are you using or thinking of using digital twins?simulation models are designed for optimizing what they model, but can and should a digital twin perform that function?what are the special considerations for a digital twin of production operations – vs. equipment or product digital twins?do you set targets or weight performance metrics in a digital twin? This community is open to members and nonmembers. All registered Smart Manufacturing Community members will receive meeting details and access to the LinkedIn Discussion Group. Register: https://marketing.mesa.org/acton/media/35628/smart-manufacturing-community-group See a list of upcoming activities and online discussions: http://www.mesa.org/en/mesa-smart-manufacturing-community-activities.asp Interested in getting visibility and enhanced credibility by sponsoring the community? Download the sponsor prospectus for more information: http://www.mesa.org/en/resources/2021-Smart-Manufacturing-Community-Sponsor-prospectus.pdf. (ed)

Společnost NSK dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro

Po počátečním oznámení ze dne 10. prosince 2020 nyní společnost NSK finalizovala nákup firmy Brüel & Kjær Vibro (dále B&K Vibro) od koncernu Spectris Plc. Akvizice posílí pozici firmy NSK v oboru systémů sledování stavu strojů a zařízení (CMS – Condition Monitoring System). Monitorování stavu strojů a zařízení je proces kontroly fyzikálních veličin, jako jsou vibrace nebo teplota, jehož účelem je určení změn, které naznačují vznikající poruchu. Monitorování stavu strojů v průběhu jejich provozu umožňuje naplánovat údržbu nebo přijmout opatření, která zabrání závažnému selhání. Hlavní produkty sortimentu NSK – ložiska, kuličkové šrouby a lineární vedení – jsou životně důležité součásti, které přímo ovlivňují funkci a výkon strojů. Znalosti a zkušenosti firmy NSK o těchto komponentách jsou neocenitelné při zdokonalování a vývoji systémů prediktivní údržby nové generace B&K Vibro a jejich uvádění na trh. Firma B&K Vibro má přibližně 220 zaměstnanců a roční tržby 52,5 milionu eur, přičemž 43 % tvoří prodeje v Evropě. Hlavními obory, kam firma své systémy dodává, jsou větrné elektrárny (42 %, více než 30 000 zařízení), těžba a zpracování ropy a plynu (16 %, více než 10 000 zařízení) a vodní a tepelné elektrárny (7 %, více než 800 zařízení). (ed)

Aplikace Comfy pro bezpečný a efektivní provoz kanceláří

Klasické kanceláře nepředstavují z epidemického hlediska žádný velký problém. Rizikové jsou však sdílené kanceláře a zejména velkokapacitní kanceláře typu open space. Aplikace Comfy od firmy Siemens pomůže s návratem pracovníků do kanceláří a sdílených pracovišť, usnadní plánování a zajistí bezpečný a příjemný pobyt na pracovišti. Současně nabízí detailní analýzy, která slouží k optimalizaci uspořádání prostor budovy a snížení provozních nákladů. Konfigurovatelná aplikace Comfy díky propojení a vyhodnocování dat pomáhá udržet zdravé a bezpečné prostředí v budovách a zajišťuje efektivní využití kancelářských prostor. Její funkce jsou obzvláště přínosné během epidemií různých respiračních chorob, kdy je v kancelářích nezbytné dodržovat bezpečné odstupy a hygienická nařízení. Aplikace Comfy pomáhá uživatelům při rezervaci sdílených pracovišť a v případě potřeby pomáhá zachovávat fyzické odstupy prostřednictvím systému rezervace jen některých pracovních stolů. Usnadňuje nalezení stolů, zasedacích místností, prostředků pro dezinfekci a dalšího potřebného vybavení budovy. Pomocí navigace se v budově lze snadno orientovat. Správcům umožňuje udržovat přehled o obsazenosti kanceláří a předcházet přeplnění prostor. Umožňuje také zobrazení aktuálního pracovního místa jednotlivých pracovníků. Aplikaci lze připojit k již existujícím automatizačním systémům budov a systémům IoT.  Tuto funkci lze využít například ke zlepšení hygienického standardu zasedacích místností prostřednictvím řízení přísunu vzduchu, filtrace nebo ventilace podle obsazenosti. Aplikace navíc umožňuje komunikaci s pracovníky v budově. Je možné je tak upozornit např. na aktuální nařízení a opatření. Opačným směrem mohou pracovníci zasílat správci budovy např. požadavky na úklid nebo údržbu. Analytické funkce dávají správci budovy přehledné agregované informace o využití prostor, podlaží nebo pracovních zón. Vyhodnocuje se míra využití jednacích místností a pracovních stolů a interakce pracovníků. Společnost Siemens již dříve, v polovině loňského roku, oznámila, že aplikací Comfy vybaví na 600 svých firemních lokalit. K aplikaci tak bude mít přístup více než 100 000 zaměstnanců Siemens ve 30 zemích včetně České republiky. Aplikace Comfy je vhodná pro kancelářské budovy, ve výrobním prostředí je však situace o mnoho složitější. Ale i pro tyto účely nabízí Siemens řešení: o rozšíření SocialDistancing pro simulační nástroj Plant Simulation od firmy Siemens jsme psali v lednovém čísle časopisu: https://bit.ly/2ZnUegX. Další informace k aplikaci Comfy jsou k dispozici na www.siemens.cz/comfy. (Bk)