Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Přehled aktualit

Veletrh Sensor+Test 2022

Pořadatel veletrhu senzorů, snímačů, měřicí a zkušební techniky Sensor+Test, společnost AMA Service, oznámila termín konání pocovidového veletrhu: 10. až 12. května 2022 v Norimberku. Návštěvníci i vystavovatelé oceňují, že se veletrh nesnaží být podívanou pro širokou veřejnost, ale místem setkání odborníků. Proto jej doplňuje také mezinárodní kongres SMSI (Sensor and Measurement Science International), kde jsou prezentovány výsledky základního a užitého výzkumu a trendy v oboru. Vystavovatelé mohou na veletrhu Sensor+Test představit své produkty, služby a potenciál odbornému mezinárodnímu publiku. Norimberk je navíc dobře dostupný i pro české vystavovatele a návštěvníky. Více o veletrhu najdou zájemci na https://www.sensor-test.de/. (Bk)

Stanovisko společnosti Eaton k vyjádření EK v oblasti regulace infrastruktury pro elektromobily

Evropská unie dlouhodobě podporuje využívání osobních elektromobilů na úkor automobilů se spalovacími motory. K tomu, aby byl přechod na elektrický pohon vůbec technicky možný a měl smysl, je třeba vytvořit také novou infrastrukturu. Ta by měla umožňovat i obousměrné nabíjení elektromobilů. Technika V2G, Vehicle To Grid, umožní elektromobil využít jako zásobárnu energie: v době, kdy automobil stojí, je nabitý a je připojen k nabíjecí stanici, může vlastník povolit podle potřeby a podle svých plánů cestování odčerpat část uložené energie, např. 10 %, do sítě. Při předpokládaném velkém počtu elektromobilů to může být výrazný stabilizující prvek umožňující vyhnout se výpadkům rozvodné sítě způsobeným nestabilními zdroji: větrnými a fotovoltaickými elektrárnami. Evropská komise přijala 14. července 2021 soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Návrhy se týkají také regulace infrastruktury pro elektromobilitu. Ľuboš Reviľák, vedoucí oddělení product managementu a marketingu firmy Eaton Electrical Sector pro ČR a SR, k tomu řekl: „Podaří-li se vybudování a široké uplatnění infrastruktury pro obousměrné nabíjení elektromobilů, povede to k poklesu jejich pořizovací ceny a ke snížení nákladů na posílení sítě. Důvodem je odstranění momentů maximálního zatížení sítě. Společnost Eaton proto oceňuje návrh Evropské unie k regulaci infrastruktury alternativních pohonných hmot, který požaduje, aby všechny systémy nabíjení umožňovaly využití přebytečné energie z elektromobilů v budovách nebo sítích. Aby takový systém mohl skutečně fungovat a poskytovat své výhody, je potřeba, aby bylo obousměrné nabíjení možné všude, kde se automobily parkují na delší dobu – tam, kde lidé žijí, pracují a tráví volný čas. To znamená, že relevantní nařízení Evropské unie, jako Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), musí požadovat zřízení potřebné infrastruktury, která bude podporovat obousměrné nabíjení v nových i stávajících budovách. Je také nezbytné, aby majitelé automobilů a budov byli odpovídajícím způsobem odměněni za služby, které vytvořením otevřených a flexibilních trhů v Evropě poskytnou provozovatelům sítí. Zavádění elektrifikace dopravy se v Evropě zrychluje a s ním poroste i potřeba zavedení těchto trhů.“ (ed)

ZAT dodává řídicí systém KCF do francouzských jaderných elektráren

Příbramská společnost ZAT získala zakázku na řídicí systémy určené k modernizaci jaderných elektráren ve Francii. Celkem 58 skříní řídicího systému KCF v hodnotě 80 milionů korun dodá ZAT francouzské společnosti Framatome (dříve Areva NP) do roku 2024. Systém KCF bude zajišťovat diagnostické a informační funkce na dvaceti blocích osmi modernizovaných jaderných elektráren s reaktory typu PWR o výkonu 1 300 MW (v Paluel, Cattenom, St. Alban, Penly, Flamanville, Belleville, Nogent-Sur Seine a Golfech). „K dnešnímu dni jsme na jaderné elektrárny ve Francii dodali devadesát procent zařízení. Aktuálně probíhá výroba a kompletace skříní řídicího systému pro poslední tři jaderné bloky,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT. První dvě dodávky byly určeny pro tréninková centra, další už mířily do jednotlivých elektráren. Před výrobou a sestavením systému KFC byly prototypové skříně testovány v akreditovaných zkušebnách, kde se ověřuje funkčnost i při náročných vnějších podmínkách, jako jsou seismicita, elektromagnetická kompatibilita, teplota a vlhkost. Společnost Framatome si vybrala za dodavatele řídicího systému firmu ZAT, jakožto známého dodavatele do jaderných elektráren s mnoha referencemi a schpností přizpůsobit místní legislativě a požadavkům francouzského jaderného dozoru. Obr. 1. Zkušebna skříní s řídicím systémem KCFSkříně s řídicím systémem jsou vyráběny a zkoušeny a kontrolovány  ve speciální místnosti s řízeným přístupem, dostupným pouze pracovníkům ZAT a zákazníka. Skříně jsou také baleny podle speciálních předpisů a osazeny nárazovými čidly, které v průběhu převozu zařízení zaznamenají případný náraz. Do Francie jsou dopravovány v zaplombovaném vozidle s hydraulickou plošinou. „Ve Francii je nyní v provozu 58 jaderných bloků. I nadále se chceme podílet na jejich modernizaci, v současné době jsme u společnosti EDF v procesu kvalifikace vybraného dodavatele. Pravděpodobně v polovině roku bude završena externím auditem,“ doplňuje Ivo Tichý. Společnost ZAT má rozpracované dodávky řídicího systému také na jaderné elektrárny ve Finsku, Maďarsku, Arménii, na Slovensku a v České republice. ZAT je členem Aliance české energetiky, jejíž cílem je právě zapojení českého průmyslu do dostavby jaderné elektrárny v České republice. (ev)  

ABB digitalizuje provoz ocelárny v |Indii

Na základě dlouhodobého vztahu s přední indickou ocelářskou společností JSW Steel Ltd. využila společnost ABB své digitální řešení ABB Ability ™ Smart Melt Shop k optimalizaci výroby oceli v závodě Dolvi Works v indickém státě Maharashtra. Odborníci společnosti ABB v rámci projektu, dokončeném podle plánu v březnu 2021, zlepšili produktivitu a energetickou účinnost ocelárny tím, že umožnili sledovat funkce odlévací pánve a plánovat provoz jeřábu. Vyvinuli také modely tepelných ztrát, aby mohl odlévač správně předpovědět cílovou teplotu a zajistit správné přehřátí. Tato optimalizace pomáhá překonat hlavní výzvu, které dnes oceláři čelí, a to udržení optimálních teplot potřebných pro výrobu roztavené oceli s ohledem na vysoké náklady na elektrickou energii. Zajištění správné teploty ve správný čas spolu s dalšími parametry roztavené oceli se přímo odráží v lepší kvalitě oceli a vyšší produktivitě výroby. Optimalizačními kroky se zvýší rychlost odlévání o 4 %, což ušetří jeden pracovní den a produkce vzroste o 24 000 tun oceli ročně. To se odrazí v předpokládaném zvýšení zisku společnosti EBITDA přibližně o dva miliony USD ročně. V současnosti jsou v ocelárně sledovány funkce odlévací pánve reálném čase, což umožňuje synchronizovat technologické postupy a lépe plánovat údržbu. Optimalizace také snížila spotřebu energie i spotřebního materiálu na každou dávku. Tím kleslo i množství vypouštěného CO₂ na tunu vyrobené oceli a snížilo uhlíkovou stopu provozu. Automatické sledování a plánování zlepšují bezpečnost pracovníků provozu, kteří během pohybu jeřábu a pánve opustí výrobní prostor. Lepší synchronizací technologických kroků vede menšímu zpožďování odpichu v elektrické obloukové peci. Výsledkem je menší spotřeba elektrod i energie v pánvové peci a menší odchylky obsahu křemíku v cívkách válcovaných za tepla z plátů kontinuálního odlévacího zařízení. Systém ABB Ability ™ Smart Melt Shop využívá pokročilé digitální algoritmy a matematické modelování. Dokáže zpracovat také záznamy z kamer, vážicích systémů, radarů, laserových a bezdrátových přístrojů. Díky tomu zajistí optimální provoz ocelárny. V provozu společnosti JSW Steel Ltd. s různorodými provozními postupy se velmi dobře uplatnily zkušenosti týmu ABB zaměřeného na metalurgii. Pro výrobu železa, oceli, hliníku a dalších kovů nabízí společnost ABB i další produkty, služby a komplexních řešení. (ev)

Rockwell Automation a Comau usnadňují zavádění robotů do provozů

Rockwell Automation jako společnost zaměřená na průmyslovou automatizací a digitální transformací spojila síly s výrobcem průmyslových robotů Comau. Cílem jejich partnerství je poskytnout podnikům nástroje, které jim usnadní zavádění robotů, zejména jejich programování a správu celého životního cyklu. Vedle vylepšené integrace poskytnou kombinovaná řešení Rockwell a Comau také analytické nástroje a prostředky pro tvorbu digitálních dvojčat a zlepšení bezpečnosti.Obr. 1. Robotické rameno Comau Klíčem k snadnému zavádění robotů je softwarové sada Rockwell FactoryTalk®. Ta umožní operátorům ve výrobě sledovat na jediném rozhraní jak řídicí systémy linky, tak i roboty. Tato softwarová sada usnadní práci technikům v závodě a technikům pracujícím na dálku. Stačí, když si osvojí jednu architekturu, aby mohli sledovat oba systémy. Mohou také využít nástroje společnosti Rockwell pro rozšířenou realitu (AR), zlepšení životního cyklu a pro údržbu servisního cyklu. Uživatelé v průmyslových provozech ocení jednoduché a flexibilní programovací prostředí a také úplný dohled nad roboty či přístup k diagnostickým parametrům. Výhodou je, že mohou využívat stávající automatizační panely a standardní ovládací zařízení. K integraci robotiky do průmyslových provozů jsou klíčové následující produktyspolečnosti Rockwell Automaion: •            řídicí systémy Allen-Bradley ControlLogix®, •            platforma servoměniče Kinetix®  5700, •            software pro návrh automatizačního systému Studio 5000®, •            software operátorského rozhraní FactoryTalk® View, •            FactoryTalk® InnovationSuite™, postavený na softwarové sadě pro digitální transformaci od PTC, •            software pro digitální dvojčata Emulate3D™, •            nástroje PTC Vuforia AR pro vzdálenou spolupráci a sběr informací.   (ev)

Záznamy webinářů společnosti Murrelektronik

Dobrá zpráva pro všechny, kdo nestihli sledovat webináře společnosti Murrelektronik nebo se k nim chtějí vrátit – všechny webináře si mohou pohodlně spouštět ze záznamu. Dozvědí se množství užitečných informací a budou sledovat, jak se technika Murrelektronik používá v praxi. Najděte si webinář podle svého zájmu a spusťte si jeho záznam:Jak jednoduše zmodernizovat svůj stroj? / Digitalizace díky IO-Linku Komunikační rozhraní I/O-Link a jeho využití pro komunikaci se senzory,  zpracování procesních dat ze senzorů a diagnostiku. Odkaz na záznam: https://attendee.gotowebinar.com/recording/8366344919526089479   Jednodušší instalace na mobilních strojích? / Data Panel pro extrémní podmínky Nvé moduly Data Panel zajistí spolehlivou distribuci signálů v mobilních zařízeních. Odkaz na záznam: https://attendee.gotowebinar.com/recording/6598328023193831687Jaké jsou dnešní možnosti Ethernetu? / Switche v průmyslové automatizaci Nabídka ethernetových switchů Murrelektronik, ovládání webového rozhraní a implementace do TIA portalu. Odkaz na záznam: https://attendee.gotowebinar.com/recording/8047501940943458049 Proč přenášet komunikaci vzduchem? / Výhody bezdrátové komunikace Prostředy pro spolehlivý bezdrátový přenos v průmyslové automatizaci Odkaz na záznam: https://attendee.gotowebinar.com/recording/5437549408804551180

Jednání v Jižní Koreji o spolupráci na dostavbě jaderných bloků v ČR

Zástupci Aliance české energetiky CPIA, sdružující významné české dodavatele do energetiky, se koncem května setkali s vedením jihokorejské společnosti KHNP. Jednali o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v České republice. Cílem aliance je dojednat účast českých firem na výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech, a tím zajistit budoucnost jaderně energetického dodavatelského oboru v České republice stejně jako energetickou bezpečnost a nezávislost při provozu nových bloků a jejich servisu. Pro splnění tohoto usiluje tato aliance o dohody o předběžné spolupráci se všemi uchazeči o tendr. Setkání v Jižní Koreji se za českou stranu zúčastnili zástupci firem: Škoda JS a.s., Doosan Škoda Power s.r.o., Sigma Group a. s., I&C Energo a. s. a ZAT a. s., které tvoří Alianci české energetiky  Čeští odborníci měli příležitost navštívit jihokorejskou jadernou elektrárnu Shin Kori a prohlédnout si bloky 5 a 6 ve výstavbě a také část technologie již provozovaného bloku 4. Jde o technologická zařízení APR 1400, která Jihokorejci v současné době instalují např. ve Spojených arabských emirátech na čtyřech blocích JE Barakah. Jihokorejská společnosti KHNP patří mezi vážné zájemce o dostavbu jaderných bloků v ČR. V současné době koncern provozuje 24 jaderných elektráren a dalších osm buduje ve Spojených arabských emirátech a Koreji. Společnost KHNP dodává reaktory generace III+ EU-APR a APR1000 opatřené nejmodernějšími prvky pasivní bezpečnosti a chráněné i pro případ havárie velkého letadla i kybernetických útoků. (ev)

Digitální výroba 2021: digitální transformace výroby v praxi

Konference Digitální výroba mapuje změny udávané průmyslem 4.0 již několik let. Ta letošní ještě v dozvuku koronavirových opatření má stále virtuální podobu. Umožňuje však pohodlné sledování bohatého programu pohodlně z domovů i kanceláří. Součástí je i precizní zpracování záznamu, který získá každý registrovaný účastník. Připojte se k vysílání živě ve dnech 8. a 9. června (vždy mezi 9.00 a 17.00). Plnohodnotný on-line zážitek umožní přístup do aplikace HOPIN: https://hopin.com/events/digitalni-vyroba-2021. První den konference je možné sledovat také na https://youtu.be/e0QgKliHL5g. Součástí programu budou tři diskusní panely. První se soustředí na sledování digitálního vlákna a naznačí význam digitalizace předvýrobních i povýrobních procesů. Druhý panel obsadí hosté z automobilového průmyslu. Inspiraci v něm však mohou najít i firmy mimo tento obor. Závěrečná diskuze prvního dne patří aditivní výrobě. Ačkoliv tato konference 3D tisk pravidelně nesleduje, jeho rozvoj, nejen v době nástupu pandemie, ukazuje, nakolik klíčové téma to pro výrobu může být. Klíčový druhý den konference je možné sledovat na https://youtu.be/4M4xguhD1XY. Zatímco první den je věnován spíše úvahám a diskusím, druhý den nabídne konkrétní témata o digitalizaci v různých oborech průmyslu. Hovořit se bude o nástrojích digitalizace, jejich využití v praxi a o zkušenostech firem s uplatněním digitalizace. Uvedené odkazy budou platné jen ve dnech konání konference; po skončení konference, tedy po 10. 6., můžete získat přístup ke zpracovanému záznamu prezentací na www.konference-vyroba40.cz/registrace. (ed)

Školení o pokročilých funkcích řídicího relé easyE4

Ve čtvrtek, 10. června ve 13 hodin se uskuteční další bezplatné on-line školení společnosti Eaton Elektrotechnika. Jan Palkovský provede účastníky pokročilými funkcemi řídicího relé easyE4. Toto relé dovoluje rychlé a efektivní ovládání v průmyslových provozech i v dovoní automatizaci. Účastnici školení se seznámí s datalogery, webovým serverem a různými programovacími jazyky. Dozvědí se také, jak propojit relé easyE4 s jinými zařízeními nebo jak nahrát novou verzi firmwaru. Registrovat se na školení je možné na tomto odkazu. Své dotazy k tématu školení můžete pokládat ZDE.

Konference Digitální výroba 2021: pečlivě připravená akce s bohatým programem

Již příští týden, 8. až 9. června, se v Praze uskuteční konference Digitální výroba, kterou pořádá firma Trade Media International. Konferencí o digitalizaci je víc než mnoho, ale na tuto chci zvlášť upozornit. Nejen proto, že jsme jejím mediálním partnerem, takže je to naše povinnost, ale také proto, že je to trochu jiná konference – s pečlivě promyšleným konceptem a zajímavým programem: podívejte se na https://www.konference-vyroba40.cz/program.html. Mezi řečníky najdete nejen dodavatele jednotlivých komponent i ucelených řešení digitalizace, integrátory a inženýrské firmy, ale i koncové uživatele z různých oborů průmyslu, např. z automobilové výroby, metalurgie, chemického průmyslu, výroby balicích strojů atd. Od konference si proto slibuji, že poskytne široký průřez celou problematikou. Digitalizace se totiž hodně liší nejen podle typu výroby, ale i podle velikosti podniku: jinak vypadá v malé firmě a jinak v mezinárodním koncernu. Dalším rozměrem digitalizace je potom její hloubka, tedy to, co vše digitalizace v podniku postihuje. Zde je třeba si uvědomit, že digitalizací výroby rozumíme nejen samotné výrobní procesy, ale i všechno okolo ní – nevyhýbá se konstrukčním kancelářím, technologům, skladům, zásobování, logistice ani prodeji výrobků a marketingu. Těším se i na sekci, který se bude věnovat aditivní výrobě. Ta je sama o sobě velmi zajímavým oborem, ale její souvislosti s digitalizací si nemusí každý zcela uvědomit. Konference je bohužel stále převážně virtuální, počet účastníků živé akce je výrazně omezen jen na přednášející a VIP hosty (viz https://www.konference-vyroba40.cz/registrace.html), ostatní se mohou připojit pouze přes internet, ale Trade Media International už na konferenci Roboty 2021 ukázala, že tento formát bravurně zvládá (https://www.vseoprumyslu.cz/inspirace/video/roboticky-den-2021-virtualni-robozazitek-s-nadstavbou.html). Petr Bartošík