Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Přehled aktualit

Střední a východní Evropa chce k regulaci umělé inteligence mluvit jedním hlasem

Svaz průmyslu a dopravy ČR již podruhé sezval čtrnáct zástupců zaměstnavatelských svazů a platforem pro umělou inteligenci z devíti zemí střední a východní Evropy, aby projednali společné stanovisko k Bílé knize o umělé inteligenci. Účastníci kulatého stolu AI Challengers se shodli, že musí mluvit jedním hlasem, aby byla jejich pozice reflektována. Proto plánují ještě před 14. červnem, kdy končí konzultační období, zaslat k Bíle knize společnou pozici. V důsledku koronavirové epidemie se jednání uskutečnilo online. Druhé setkání AI Challengers navázalo na pražskou akci z února 2020, jejímž výsledkem bylo společné prohlášení, ve kterém Evropská komise obdržela pět doporučení. Od té doby důležitost problematiky umělé inteligence ještě vzrostla, a s blížícím se termínem veřejné konzultace se proto zástupci průmyslu střední a východní Evropy setkali znovu, aby nalezli společnou pozici. Regulace umělé inteligence totiž nevyhnutelně ovlivní konkurenceschopnost firem v Evropě a při správném nastavení může významně přispět k hospodářskému růstu. Zástupci České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Chorvatska se v diskuzi zaměřili na celou škálu témat od vhodného přístupu k vysoce rizikové AI, přes definici umělé inteligence jako takové, až po otázky odpovědnosti a vynucení regulace. V souladu s dříve vydaným společným prohlášením zdůraznili potřebu vyhnout se vytváření nových protichůdných a složitých právních předpisů. Preferují tak spíše zaměřit se na stávající legislativu, která by měla být dostatečná k tomu, aby umožnila úspěšný rozvoj AI. Zástupci byznysu střední a východní Evropy budou nyní finalizovat společnou pozici, která promítne priority regionu do veřejné konzultace. Svaz průmyslu a dopravy ČR plánuje 16. června uspořádat online konferenci, na níž společně s dalšími AI Challengers představí pozici zainteresovaným stranám v Bruselu. [Tisková zpráva SP ČR, 27. 5. 2020.] (ed)

Novavax plánuje vyrábět vakcínu proti covid-19 v Česku

Společnost Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), která se zabývá vývojem a výrobou pokročilých očkovacích látek proti závažným infekčním nemocem, oznámila akvizici akciové společnosti Praha Vaccines, která je součástí skupiny Cyrus Poonawalla Group. Hodnota transakce je přibližně 167 miliónů amerických dolarů. Společnost Novavax se sídlem v Marylandu v USA investuje do výrobního závodu firmy Praha Vaccines v Bohumili u Prahy, aby zde připravila roční kapacitu výroby jedné miliardy dávek očkovací látky NVX‑CoV2373, která je kandidátem na vakcínu proti nemoci covid-19. Látka NVX‑CoV2373 je odvozená z genetické sekvence viru SARS‑CoV‑2, wuchanského koronaviru, který způsobuje onemocnění covid-19. NVX‑CoV2373 byla vytvořena s využitím technologie nanočásticové rekombinace, jež vytváří antigen odvozený z proteinů výběžků (spike) koronaviru, a obsahuje také patentované saponinové adjuvans Matrix-M™, které posiluje imunitní reakci a stimuluje zvýšení hladiny neutralizačních protilátek. V preklinických testech se prokázalo, že NVX‑CoV2373 se účinně váže na receptory, na něž virus cílí, což je kritický aspekt pro účinnou ochranu očkováním. První fáze klinických testů NVX‑CoV2373 začala v květnu 2020 a předběžné výsledky imunogenecity a bezpečnosti se očekávají v červenci 2020. „Výrobní kapacita je kritickou částí našeho strategického cíle dodávat na světový trh účinnou vakcínu proti pandemii nemoci covid-19,“ řekl Stanley C. Erck, prezident a ředitel společnosti Novavax. „Tato akvizice nám poskytne klíčová biotechnologická zařízení, která potřebujeme pro výrobu více než jedné miliardy dávek ročně. Souběžně se zahájením výroby v Bohumili pokračujeme v rozšiřování výrobních kapacit antigenu v USA i v Asii a zvyšujeme výrobu adjuvans Matrix-M pro výrobu vakcíny v našich závodech po celém světě.“ Akvizice firmy Praha Vacciness zahrnuje moderní závod na výrobu vakcín včetně stávajících zkušených pracovníků a potřebné infrastruktury. Závod prošel kompletní renovací s úrovní zabezpečení BSL-3, potřebnou pro původně plánovanou výrobu vakcíny proti dětské obrně. Akvizice firmy Praha Vaccines je podpořena dohodou o financování mezi firmou Novavax a sdružením CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). To umožňuje firmě Novavax výrazně zvýšit její výrobní kapacity. Novavax dlouhodobě spolupracuje Indickým ústavem očkovacích látek SII, který je součástí skupiny Cyrus Poonawalla Group. „Jsme přesvědčeni, že spojení firem Novavax a Praha Vaccines ideálně doplní kapacity a znalosti výroby inovativních vakcín, které jsou třeba v této kritické době,“ řekl Cyrus Poonawalla, předseda představenstva a zakladatel Cyrus Poonawalla Group. „Věříme, že technologie i zaměstnanci jsou v dobrých rukou a těšíme se na pokračování naší spolupráce se společností Novavax.“ [Podle tiskové zprávy firmy Novavax, 27. května 2020.] (Bk)  

Velké novinky o velkých datech

Velké novinky o velkých datech  Webcast společnosti ICONICS seznámí s tím, co je nového v aplikacích Historian.  Kdy: v úterý, 2. června v 10:00 hod Termín Big Data označuje extrémně velké množiny dat, které lze analyzovat a nalézat v nich trendy. Tento webcast naučí účastníky, jak sbírat a analyzovat velké množství dat pomocí Hyper Historian, posílat je do Azure Data Lakes. Podnikové postupy a operace lze optimalizovat pomocí výpočtů výkonu a dalších výkonných funkcí. Úložiště je možné škálovat a pomocí cloudu lze data analyzovat a proměnit je na informace užitečné pro firmu. REGISTRACE ZDE  

Webinář o průmyslovém Ethernetu a možnostech jeho využití

Kdy: 26. 5.2020 ve 13:00 hod Registrujte se na https://1url.cz/zzpfT a zúčastněte se webináře firmy Murrelektronik o průmyslovém Ethernetu a možnostech jeho využití. Dozvíte se o tom, jaký vliv mají sběrnicové systémy na hospodárnost a funkčnost strojů a schopnosti jejich integrace. Ethernet se dokonale hodí ke komunikaci moderních strojů a je také otevřen i budoucím požadavkům. Specialisté společnosti Murrelektronik nabídnou ucelený pohled na široké možnosti ethernetu a představí konkrétní způsoby, jak může moderní průmyslová síť pracovat ve váš prospěch  Webinář povedou: Ing. Vladimír Schnurpfeil a David Hanák.

O pořádání MSV se stále jedná

Na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, plánovaný od 5. do 9. října 2020, se mohou vystavovatelé hlásit až do 15. června 2020. Pořadatel veletrhu, firma Veletrhy Brno, posunula termín přihlášek, protože dosud nemá stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ke své žádosti vyjmout veletrhy ze zákazu hromadných akcí a povolit je od konce srpna. Nyní se totiž na veletrhy vztahuje zákaz, který platí pro festivaly, velké koncerty a sportovní akce. Veletrhy jsou významným nástrojem pro restart ekonomiky a jejich režim podobá spíše nákupním centrům než festivalům. Toto stanovisko podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR i Hospodářská komora ČR. Vyjmutí z kategorie hromadných akcí a stanovení podmínek pro konání Mezinárodního strojírenského veletrhu a dalších plánovaných veletrhů, studuje odborná skupina Ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření a zákazů. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bude známo nejpozději do konce května. (ev)

Pokročilé SCADA nástroje pro nové desetiletí

Nenechte si ujít první ze tří jarních webcastů společnosti ICONICS. Přehled všech tří webcastů je zde. Kdy: v úterý, 26. května v 10:00 hod Pokročilé SCADA nástroje pro nové desetiletíPřehled nejnovějších funkcích sady ICONICS Suite verze 10.96 bude doplněn podrobnostmi o každé z nich. Na skutečných případech použití bude předvedeno, jak lze tyto funkce použít k řešení problémů, kterým zákazníci čelí v různých průmyslových odvětvích. REISTRACE ZDE

Webinář o napájecích zdrojích společnosti Murrelektronik

Registrujte se na https://1url.cz/PzBhr na webinář firmy Murrelektronik o všestranných napájecích zdrojích pro všechny stroje a systémy bez ohledu na místo jejich instalace.Murrelektronik se dlouhodobě specializuje na vývoj komponent pro ideální napájecí systém se vším, co k němu patří – transformace, napájení, jištění, záloha, redundance a včasné varování. Kdy: 19. 5.2020 ve 13:00 hodWebinář povedou: Tomáš Kulhánek a David Hanák 

Digimat: webinář o sledování výroby a jejím řízení s využitím dat

Po prvním, z mého pohledu úspěšném a zajímavém webináři, který uspořádala společnost INTEMAC v rámci programu Digimat a jehož téma bylo nové role MES/MOM v průmyslové výrobě, bude následovat další: ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 13 hodin to bude webinář na téma Monitoring a management výroby založený na datech. Jako posledně bude mít webinář dva bloky a bude se zabývat jak obecnými principy, tak uplatněním těchto principů v praxi. V prvním bloku vystoupí Tomáš Hrnek z firmy Bosch Mikulov a bude mluvit o tom, jak pracovat s daty z výroby a od zákazníků a využít je k vytvoření optimálních služeb a jak na základě dat řídit kvalitu služby. V druhém bloku potom bude Jan Blažek z firmy Plantyst přednášet o tom, jak s aktuálními informacemi kontrolovat rytmus výroby, jak s informacemi manažersky nakládat a jak je interpretovat zaměstnancům. V závěru webináře bude čas na diskuzi a dotazy. Registrace je otevřena na https://bit.ly/3fTnbYQ Další webinář, který se uskuteční 11. 6. 2020, bude na téma údržby strojů a systémů komplexního přístupu k údržbě TPM (Total Productive Maintenance). (Bk)

Valná hromada NAMUR odložena na rok 2021

Sdružení NAMUR (www.namur.net) a firma Schneider Electric se společně rozhodly odložit výroční valnou hromadu NAMUR, která se měla konat letos v listopadu, o rok, na listopad 2021. Bezpečnost všech účastníků a zaměstnanců je pro obě organizace prvořadá. Vzhledem k současné situaci a nejistotě spojené s pravděpodobnou druhou vlnou pandemie covid-19 a omezeními, která by s ní mohla být spojená, by setkání několika stovek předních odborníků z Německa i zahraničí na jednom místě a v jednom sále bylo příliš riskantní. Omezení počtu účastníků a dodržení „sociální distancování“ by neumožnilo efektivní diskuse a výměnu informací. Společnost Schneider Electric je generálním sponzorem nadcházející valného shromáždění, které bude mít motto „Boosting Your Asset Lifecycle for Power and Process“. Schneider Electric a NAMUR budou pokračovat v úzké spolupráci a připraví se na společnou akci v obvyklém listopadovém termínu v roce 2021. NAMUR bude informovat své členy, jak se uskuteční letošní valná hromada, která je vždy součástí valného shromáždění. (ed)  

Webcasty ICONICS o optimalizaci podnikových postupů

Společnost ICONICS zve odborníky na trojici jarních webcastů v češtině pod názvem Transformujte své podnikání. Webcasty ukáží, jak pomocí řešení společnosti ICONICS optimalizovat podnikové procesy a pracovní postupy a dosáhnout tím úspor. Každá relace obsahuje praktickou ukázku toho, jak účinně vyřešit běžné otázky v průmyslové výrobě a automatizaci stejně jako v inteligentních budovách a systémech. Úplný program včetně přednášejících, časů zahájení nebo úplných záznamů z minulých webcastů jsou uvedeny zde. Pokročilé SCADA nástroje pro nové desetiletí 26. května v 10:00 hod Přehled nejnovějších funkcích sady ICONICS Suite verze 10.96 bude doplněn podrobnostmi o každé z nich. Na skutečných případech použití bude předvedeno, jak lze tyto funkce použít k řešení problémů, kterým zákazníci čelí v různých průmyslových odvětvích. REGISTRACE ZDEVelké novinky o velkých datech: co je nového v Historian aplikacích 2. června v 10:00 hod Termín Big Data označuje extrémně velké množiny dat, které lze analyzovat a nalézat v nich trendy. Tento webcast naučí účastníky, jak sbírat a analyzovat velké množství dat pomocí Hyper Historian, posílat je do Azure Data Lakes. Podnikové postupy a operace lze optimalizovat pomocí výpočtů výkonu a dalších výkonných funkcí. Úložiště je možné škálovat a pomocí cloudu lze datové úložiště analyzovat a data proměnit na informace užitečné pro firmu. REGISTRACE ZDE Zlepšete pohodlí zaměstnanců s digitálními pracovišti budoucnosti 9. června v 10:00 hod  Tento webcast ukáže, jak přeměnit tradiční pracovní prostor na moderní pracoviště pomocí přemístění sila informací do propojených prostor díky senzorům IoT a novému technickému řešení. Propojení lidí, zařízení a senzorů s inteligentními řešeními společnosti ICONICS umožňuje automatizované pracovní postupy a odhaluje informace o pracovním týmu, zlepšuje využití prostoru a v konečném důsledku udržuje dobrou produktivitu zaměstnanců. REGISTRACE ZDE