Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Přehled aktualit

Soutěž Vision Award vyhodnotí inovace ve strojovém vidění

Tradiční soutěž Vision Award 2022 proběhne při příležitosti veletrhu VISION ve Stuttgartu (4. až 6. října 2022). Do soutěže je možné přihlásit příspěvek o inovativním řešení v oboru strojového vidění nejpozději do 15. července. Do tohoto termínu je potřeba odevzdat nejvýše čtyřstránkový abstrakt v angličtině, který popíše dané řešení včetně jeho přínosů pro koncového uživatele. Abstrakt je možné doplnit také videem a seznamem odkazů. Podrobnosti pro přihlášení jsou zde Porota složená z odborníků na strojové vidění vybere ze všech příspěvků tu nepřínosnější inovaci a odmění ji částkou 3 000 eur. Z přihlášených řešení budou vybrána ta nejzajímavější, která budou zahrnuta do tištěné brožury. Tyto vybrané příspěvky pak budou prezentovány živě svými řešiteli na veletrhu Vision na fóru Industrial Vision Days. Zde porota vyhlásí vítěze letošního ročníku Vision Award za vynikající inovaci strojového vidění. Na říjnovém veletrhu Vision budou vystavovány kamerové systémy, software včetně komunikací, příslušenství a služeb v oboru strojového vidění. Návštěvníci se seznámí s tím, jak se strojové vidění rozšiřuje do nových oborů. Vedle průmyslu nalézá uplatnění v maloobchodě, dopravě, v chytrých budovách a městech, při kontrole potravin a ve zdravotnictví. (ev)

Achema 2022 se soustředí na klíčová témata udržitelnosti a digitalizace

Achema je světové fórum pro chemické a procesní inženýrství a biotechnologie. Přední světový veletrh pro všechny obory procesní výroby se koná každé tři roky ve Frankfurtu nad Mohanem. Spektrum sahá od laboratorního vybavení, čerpadel a analytických zařízení přes balicí a plnicí stroje, kotle a míchadla až po bezpečnostní techniku, materiály a software, čímž pokrývá všechny požadavky chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Širokou škálu výstavních témat doplňuje doprovodný kongres s vědeckými přednáškami a četnými akcemi. Nejbližší veletrh Achema se bude konat ve dnech 22. – 26. srpna 2022 (www.achema.de). Kromě přechodu směrem ke klimaticky neutrálnímu chemickému průmyslu a věčného tématu digitalizace představuje obrovské výzvy pro procesní průmysl také současná globální politická situace. Jaké technologie lze použít k tomu, abychom se obešli bez fosilních paliv? Jak zabezpečit a posílit regionální a globální sítě dodavatelských řetězců? A jaké překážky musí překonat digitalizace procesního průmyslu? Achema 2022 bude hledat odpovědi na tyto a mnohé další otázky. Obr. 1. Veletrh Achema se uskuteční od 22. do 26. srpna 2022 na moderním výstavišti v centru Frankfurtu nad Mohanem (foto: Achema) Evropa si klade za cíl stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. V souladu s tímto cílem pracuje chemický průmysl na technologiích, které umožní tohoto cíle dosáhnout. Jaké jsou příležitosti, výzvy a překážky? Jak se utváří nezbytný politický rámec a pobídky? Jaké finanční nástroje jsou vyžadovány? Těmito otázkami se bude zabývat zahajovací akce veletrhu s názvem „Klimaticky neutrální chemický průmysl“, která se uskuteční dne 22. srpna 2022 od 17 hodin, na konci prvního výstavního dne. Po uvítacím projevu a otevření veletrhu Klausem Schäferem, předsedou sdružení DECHEMA e.V. a technickým ředitelem firmy Covestro AG, představí v hlavním projevu Martin Brudermüller, prezident CEFIC – Evropské rady chemického průmyslu a generální ředitel BASF SE, perspektivy evropského chemického průmyslu. Otevřené otázky budou diskutovány v následné panelové diskusi, do níž se připojí Martijn Smit, ředitel pro rozvoj podnikání společnosti Northern Lights, a Ernst Rauch, hlavní klimatolog z pojišťovny Munich Re.   Green Innovation Zone ukáže řešení pro udržitelnější budoucnost Výzvám a řešením pro udržitelnější budoucnost se věnuje také „Green Innovation Zone“. Tato speciální část veletrhu spojuje průkopníky, odborníky a dodavatele řešení z průmyslu, politiky a vědy s osobami s rozhodovací pravomocí a uživateli. Green Innovation Zone zdůrazňuje „zelené“ inovace a hledá řešení problémů, kterým čelí procesní výroba na cestě ke klimaticky neutrální výrobě. V centru pozornosti bude zejména pět oblastí: klimaticky neutrální výroba, oběhové hospodářství, vodní hospodářství v průmyslových závodech, udržitelná chemie a bioekonomika.   Digital Hub a Digital Lab přinesou digitalizaci na dosah ruky Téma digitalizace je v agendě procesního průmyslu stále na přední místě. Odrazí se to i v nové výstavě „Digital Hub“. Ta je ústředním bodem setkání odborníků na digitalizaci a všech návštěvníků, kteří se zajímají o digitální transformaci procesního průmyslu nebo se do ní aktivně zapojují. V Digital Lab Action Area bude prezentováno celkem šest případových studií propojených a digitalizovaných laboratoří. Spektrum sahá od pracovních procesů s podporou kolaborativních robotů pro přípravu a analýzu vzorků, uživatelsky orientovaného řízení procesů pomocí LES – Laboratory Execution Systems až po horizontálně a vertikálně propojená, ale modulárně přizpůsobitelná řešení s perspektivou sdílené laboratorní infrastruktury a bezproblémové integrace. Inovativní software a řešení zařízení jsou podporována standardem Laboratory & Analytical Device Standard (LADS) pro OPC UA. [Tisková zpráva DECHEMA Ausstellungs-GmbH, 14. 6. 2022.] Petr Bartošík  

Digitální výroba 2022 nabídne inspiraci pro průmysl

Letošní konference Digitální výroba zaměřená na digitalizaci průmyslové výroby je organizátory proklamovaná jako půlroční kontinuální událost. I ta však má několik svých pilířů, ten nejvýznamnější bude 7. a 8. června v Praze. V konferenčním centru hotelu Aquapalace v Čestlicích nedaleko Prahy se uskuteční konference, výstava a paralelní workshopy. A to naživo, včetně osobních setkání, která všem v uplynulé době tolik chyběla. Konference nabídne nejen obecný pohled na digitalizaci výroby, ale hlavně konkrétní příklady z firem, které v digitalizaci již pokročily. Na pódiu se během dvou dní vystřídají téměř čtyři desítky řečníků reprezentující profil tématu digitalizace průmyslu v České republice. Program na pódiu pak vhodně kopíruje i doprovodná výstava. Program doplňují i paralelní workshopové sekce, kde budou vybraná témata probrána do větší hloubky. Nejen výroba však funguje v novém normálu, stejně tak doznala změn i organizace konferencí s postcovidovými příznaky. Většina obsahu bude dostupná i vzdáleně pomocí on-line streamu a záznamu. Již před konferencí v Praze proběhly akce, kterými mohou zájemci ze záznamu doplnit hodnotu účasti na konferenci. Za každou registraci také automaticky získávají přístup k záznamu třídenní konference Roboty 2022, ale také dvou speciálních setkání na témata digitalizace údržby a kybernetické bezpečnosti.  Detaily a registrace: www.konference-vyroba40.cz. (ed)

Hannover Messe 2022: sladění bezpečnosti dodávek a ochrany klimatu

Svět zažívá zlom v mezinárodní hospodářské a energetické politice. Zlom, který je doprovázen růstem cen energií a narušením dodavatelských řetězců. Zároveň se stále více výrobních podniků snaží bojovat proti změně klimatu. V této napjaté oblasti je třeba rychle najít řešení: politická, ekonomická a zejména technická. „Vzhledem k současné globální politické situaci jsou témata veletrhu Hannover Messe aktuálnější než kdykoli předtím. V jádru jde o to, jak zajistit bezpečnost dodávek a zároveň růst a důsledně čelit klimatickým změnám,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva Deutsche Messe AG. „To se nedá obejít. Musíme uvažovat společně o bezpečnosti dodávek a ochraně klimatu a sladit je dohromady. Technika, která bude představena na veletrhu Hannover Messe, v tom hraje klíčovou roli.“ Od 30. května do 2. června se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí. V rámci hlavního tématu „Průmyslová transformace“ ukážou, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. Mezi vystavujícími společnostmi jsou velké korporace stejně jako mnoho středně velkých průmyslových firem. Dále zde budou významné německé i zahraniční výzkumné ústavy a přibližně 150 start-upů, pro které je veletrh ideální platformou pro navazování kontaktů s odvětvím. Značná pozornost bude věnována vodíku jako energetickému médiu. Na veletrhu se na vodík zaměří více než 250 vystavovatelů. Evropa chce do poloviny století být klimaticky neutrální. Stále více podniků si klade ambiciózní cíle a chystá se kompletně přeměnit svoji výrobu a služby. Společnost Bosch například ukáže, jak je možné dosáhnout efektivnější a udržitelnější výroby baterií pomocí inteligentního energetického managementu a robotů propojených do sítě. Společnost SAP předvede, jak používání softwaru optimalizuje řízení emisí a předcházení vzniku odpadů. Siemens ukáže, jak mohou výrobci elektromobilů dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti pomocí digitalizace a robotizace. Další informace o veletrhu získáte na https://www.hannovermesse.de/en/ Volné vstupenky na veletrh získáte po registraci na https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration, při níž zadáte kód FKoxr. (ed)

Panasonic s jasným zaměřením na průmysl

Panasonic (původně společnost Matsushita s centrem v Japonsku) byla hlavně v Evropě a Americe známá jako inovativní výrobce kvalitní spotřební elektroniky. Zaměření společnosti je však daleko širší a jednou z oblastí, kde vývoj produktů a řešení jde velmi rychle kupředu, je průmysl. Pro zdůraznění a jasného vyhranění průmyslově orientovaných divizí společnost představuje nové logo Panasonic Industry, které bude zastřešovat veškerý vývoj a prodejní kanál na průmysl orientovaného portfolia od mikrospínačů, přes servomotory až po řídící systémy a roboty. Ve své image kampani „IN“ se zaměří na hru s touto předložkou a pro začátek oslovuje své průmyslové zákazníky s citátem „Your Committed Enabler“. Na novém webovém portálu je k dispozici celé portfolio průmyslově orientovaných produktů a řešení. https://industry.panasonic.eu/cs (Panasonic Electric Works)

Ceny Zlatý Amper uděleny

Dne 17. května byly na slavnostním večeru vyhlášeny ceny Zlatý Amper. Letos je odborná komise udělila těmto exponátům: Zařízení pro kompenzaci zemních poruch (Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni). Zařízení pro kompenzaci zemních poruch představuje nový způsob, jak snížit úroveň poruchového proudu v místě poruchy (místo tradiční zhášecí tlumivky). Hlavní přínos spočívá ve snížení nebezpečných krokových a dotykových napětí, což významně zvyšuje bezpečnost sítě při poruchách. Výzkum a vývoj byl realizován ZČU v Plzni, zařízení bylo úspěšně odzkoušeno ve dvouletém pilotním provozu.   XPlanar (Beckhoff Automation). Manipulační systém XPlanar se skládá ze čtyř hlavních částí: aktivní dlaždice (stator planárního motoru), pasivní pohyblivé segmenty (vozíky neboli movery), komunikační sběrnice a průmyslový počítač s řídícím softwarem. Aktivní dlaždice generují elektromagnetické pole. Je možné je flexibilně uspořádat do různých tvarů. Dlaždice obsahují řídicí a výkonovou elektroniku, napájení a komunikaci EtherCAT.  Mechanickou konstrukci vozíku tvoří hliníkové tělo a neodymové magnety, které vytvářejí silné statické magnetické pole. Maximální rychlost pohybu je 2m/s se zrychlením 20 m/s2. Maximální nosnost jednotlivých typů vozíků je 0,4 kg až 4,2 kg. Opakovatelná přesnost polohování je 50 μm. Počet dlaždic a vozíků je daný hardwarovou konfigurací průmyslového počítače. Software TwinCAT 3.1 v kombinaci s více jádrovými procesory zaručuje optimální využití výpočetního výkonu pro řízení systému Xplanar (viz XPlanar – nové možnosti pro transport materiálu: https://bit.ly/3wofWmd; XPlanar – maximální flexibilita polohování s šesti stupni volnosti: https://bit.ly/3yRya0O)   In-Sight 2800® Vision System (Cognex Corporation). In-Sight 2800 Vision System je chytrá kamera, která kombinuje v jednom zařízení metodu deep learning s tradičními nástroji strojového vidění založenými na pravidlech a umožňuje řešit širokou škálu inspekčních úloh. Vyniká jednoduchou obsluhou a uvedením do provozu.   Tiskárna etiket M211 Label Printer (Brady). Jednoduchá a intuitivní tiskárna etiket M211 je určena pro práci v terénu po celý den a zároveň je odolná vůči pádům, otřesům a nárazům. Etikety se navrhují snadno na chytrém telefonu, která se připojuje k tiskárně bezdrátově.   Pájecí stanice s přímo vyhřívanou šablonou pro proces reballing HSR-01 (Vysoké učení technické v Brně): HSR-01 je zařízení využívající patentovanou metodu (patent CZ 307441) přímo vyhřívané šablony pro znovuvytvoření kulových pájkových vývodů u elektronických pouzder BGA. Inovací je využití osazovacích šablon pro pájkové kuličky také jako topného elementu pro zajištění procesu přetavení. Hlavními výhodami jsou menší tepelná zátěž pro pájené elektronické pouzdro a možnost vytvoření spolehlivějšího pájeného spoje, která je srovnatelná s mnohem dražší metodou pájení laserem.   Čestná uznání obdržely tyto výrobky: Automatický přepínač zdrojů TruONE (ABB),Samonosná venkovní suchá kabelová koncovka DOC (Pfisterer),Řada průmyslových svítidel Nanottica HE (Trevos),Dvanáctipólový mechanický přepínač s IoT IQ andon + aplikace IQHUBS (IQHubs),Digitalizace logistických a bezpečnostních procesů (M2C). Všechny oceněné výrobky můžete vidět na veletrhu Amper ještě do 20. května 2022. (ed)

Studentský den na veletrhu Amper

Příští týden, od 17. do 20. května, se v Brně uskuteční veletrh Amper. Součástí jeho programu bude také Fórum automatizace a digitalizace: https://automa.cz/cz/web-clanky/forum-automatizace-a-digitalizace-0_13923/. V pátek 20. května bude fórum věnováno studentům. Budou se zde prezentovat studentské projekty a mimo jiné přijede i robotický pes Spot od firmy Boston Dynamics (povídat o něm budou odborníci z FEL ČVUT) nebo robot FIMbot vybavený mimikou z Univerzity v Hradci Králové. Zajímavou přednášku o trendech robotiky doplněnou ukázkami bude mít prof. František Duchoň ze STU v Bratislavě. Program je určen pro žáky a studenty, od základních škol po technické univerzity. Poslední den veletrhu je snížené vstupné 100 Kč (a v redakci máme ještě omezený počet voucherů na vstup zdarma). Kdybyste se chtěli programu studentského dne zúčastnit dokonce i aktivně a představit některý ze studentských projektů, kontaktujte nás prosím na redakce@automa.cz, domluvíme se na podrobnostech. Těším se na setkání v Brně.Petr Bartošíkšéfredaktor časopisu Automa

Veletrh Hanover Messe jako platforma pro výměnu znalostí

Dva roky pandemie a válka na Ukrajině trvale zatěžují globální ekonomiku. Až dosud byla globalizace považována za záruku mezinárodní prosperity, ale již během pandemie se uzavřely hranice a přerušily dodavatelské řetězce. S válkou na Ukrajině se přidala energetická krize. O tom, jaký dopad bude mít tento vývoj na světovou ekonomiku ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, budou ve dnech 30. května až 2. června v Hannoveru diskutovat vystavovatelé veletrhu Hannover Messe se zástupci politiky, hospodářství a vědy. S celkem více než 600 přednáškami a panelovými diskusemi je veletrh Hannover Messe jedinečnou platformou pro výměnu znalostí. Hlavní pódium veletrhu H'Up se zaměří na udržitelnost, ochranu klimatu a „zelený vodík“. První den veletrhu budou odborníci na energetiku ze společností Bosch, Siemens a Nea Green diskutovat o významu vodíku jako strategického paliva pro diverzifikaci energetiky. Druhý den veletrhu se uskuteční třetí ročník akce Lightweighting Summit, kterou pořádá spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Na Pódiu průmyslu 4.0 v hale 8 se představí technická řešení a témata, jako jsou digitální dvojče, platformní ekonomika B2B, interoperabilita, aditivní výroba, prediktivní údržba nebo kybernetická bezpečnost. Novým tématem je výroba jako služba (Manufacturing as a Service, MaaS). MaaS umožňuje realizovat obchodní modely, ale také zvýšit odolnost, transparentnost, udržitelnost a flexibilitu dodavatelských řetězců. Tyto výhody se v automobilovém průmyslu projevují v rozsáhlém projektu Catena-X, který vychází z otevřené architektury Smart Factory Web a realizuje prostředí služeb MaaS. Dne 2. června se na Pódiu průmyslu 4.0 uskuteční mezinárodní konference o MES. Bude se zabývat otázkou, jak lze výrobu učinit udržitelnější a zároveň hospodárnější. Konference osvětlí, jakou roli hrají MES v realizaci koncepcí průmyslu 4.0 a udržitelnosti. V letošním roce bude zvláštní pozornost věnována energetice. Pódium energetiky 4.0 se zaměří na energeticky inteligentní, klimaticky šetrnou a udržitelnou budoucnost. Veletrh Hannover Messe se uskuteční od 30. května do 2. června 2022. Bližší informace jsou na https://www.hannovermesse.de/en/ Volné vstupenky na veletrh získáte po registraci na https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration, při níž zadáte kód FKoxr. (ed)

Fórum automatizace a digitalizace

Tradiční Fórum automatizace a digitalizace se po vynucené přestávce vrací zpět. Na již známém místě, na veletrhu Amper 2022, v hale V, stánek 4.22, uvidíte sled zajímavých přednášek z oboru měřicí, regulační a automatizační techniky a průmyslové informatiky.   Úterý 17. května   10:00–11:30             ifm electronic: Automatizácia a bezpečnosť na mobilnej technike ELVAC: Realwear Navigator 500: nová generace odolného řešení chytrých brýlí a asistované reality pro průmysl AXIOM TECH: Představení výhod nástrojů společnosti Siemens pro digitalizaci výrobních podniků   12:00–13:30 M2C: Digitalizace logistických a bezpečnostních procesů Murrelektronik CZ: Jak decentralizovat efektivněji G. M. PROJECT: Automatizace ve farmaceutickém průmyslu   Středa 18. května   9:30–12:00 Lenze: Optimalizace výkonu stroje s transparentností dat LAPP Czech Republic: Jak si vyspecifikovat produkty pro Ethernet a Profinet ELVAC: Realwear Navigator 500: nová generace odolného řešení chytrých brýlí a asistované reality pro průmy QI GROUP: Automatizace logisticko-výrobního procesu v ERP AXIOM TECH: představení výhod nástrojů společnosti Siemens pro digitalizaci výrobních podniků   12:30–13:30 Moravské přístroje: Digitalizace průmyslové výroby – efektivita a kybernetická bezpečnost řešení Lenze: Zvýšení produktivity pomocí smart condition monitoring – pohon jako senzor   Čtvrtek 19. května   10:00–12:30 Network Group: Optovláknové senzorické systémy pro měření nejen v pokročilých průmyslových aplikacích ELVAC: Realwear Navigator 500: nová generace odolného řešení chytrých brýlí a asistované reality pro průmysl BD Sensors: Nanosatelit BDsatControlSystem: Stabilné siete PROFINET – od návrhu po údržbu Teco: Začněte snižovat náklady za elektřinu aneb jak jít na digitalizaci úspor (Jaromír Klaban)   Pátek 20. května   10:00–12:30 Automatizace hrou: program určený pro žáky, studenty a pro všechny, kdo si ještě umějí hrát, se bude skládat z prezentaci studentských projektů, středoškolských i vysokoškolských, a ukázek zajímavých exponátů z veletrhu.S trendy v robotice seznámí účastníky prof. František Duchoň ze STU v Bratislavě, roboty Spot od Boston Dynamics předvedou odborníci z FEL ČVUT v Praze a z Univerzity v Hradci Králové přijede robot FIMbot se svými tvůrci.

Veletrh Amper – přijďte se potkat!

„Veletrh Amper – pojďte se potkat!“ – tak vyzývá veletržní správa Terinvest k účasti na veletrhu Amper, který je největší událostí v oboru elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku. Veletrh se po dvouleté pauze vynucené opatřeními proti kovidu vrací na brněnské Výstaviště a uskuteční se v termínu 17. až 20. května 2022. A stejně zveme i my: přijďte se potkat, po dvou letech osobně. Stánek časopisu Automa bude v hale V, č. 5.20. Rádi vás uvítáme a budeme s vámi diskutovat o budoucnosti časopisu – a o budoucnosti odborných časopisů obecně. Technici a odborníci jsou v současné době zahlceni propagačními texty a také různými podcasty a webcasty. Většinou začínají: „naše firma, globální leader a poskytovatel inovativních řešení...“ Není žádným tajemstvím, že také profily a skupiny na sociálních a profesních sítích jsou pod bedlivým dohledem strážců firemní komunikace. Jenže technici potřebují vědět, jak se jejich obor vyvíjí, co je v něm nového, jaké novinky jsou na trhu, jaké zajímavé projekty vznikly. A občas se i vracet ke kořenům, k základním principům měření, řízení a automatizace. Mít zdroj solidních, ověřených informací. To je důvod, proč tu existují odborné časopisy. A také příležitosti k osobním setkáním, jako jsou konference a veletrhy. Veletrhu Amper se zúčastní 550 vystavujících společností. Organizátoři připravili také zajímavý doprovodný program, který se zaměří na automatizaci a digitalizaci, internet věcí, sítě 5G a také e-mobilitu a chytrá města. Součástí nabídky je i Fórum automatizace a digitalizace, které pořádáme hned naproti stánku časopisu, v hale V, č. 4.22. Program najdete na webu časopisu Automa. Poslední den, pátek, bude Fórum automatizace a digitalizace věnováno studentům. Budou se zde prezentovat studentské projekty a mimo jiné přijede i robotický pes Spot od firmy Boston Dynamics. Program je určen nejen pro žáky a studenty, od základních škol po technické univerzity, ale také pro všechny, kdo si nezapomněli hrát a koho automatizace baví. Kdybyste chtěli se svými žáky a studenty přijet, podívat se nebo se i aktivně účastnit na programu, kontaktujte nás prosím (redakce@automa.cz), zařídíme vám studentské vstupné. Rádi se přidáváme k pozvání pořadatele veletrhu: přijďte se potkat, seznámit se s novinkami, popovídat si tváří v tvář a zažít úžasnou veletržní atmosféru. Petr Bartošík