Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Přehled aktualit

Automatizace řízení pohybu: odborný seminář s workshopy

Tři dodavatelé techniky a systémů pro automatizaci a pohony se dohodli, že uspořádají pro své zákazníky a další zájemce společnou akci: během jednoho dne na ní návštěvníci najdou inspiraci a informace o nových trendech v oblasti průmyslové automatizace a elektrických pohonů od následujících tří společností: Beckhoff Automation – řídicí systémy na platformě PC a elektrické pohony,Danfoss – motory, měniče frekvence a systémy pro řízení pohybu,Hiwin – lineární technika a polohovací systémy. Nový formát akce umožní účastníkům nejen seznámit se s nabídkou každé ze tří pořadatelských firem, ale zároveň budou mít možnost formou workshopů pobavit se s odborníky o svých nadcházejících projektech a nalézt nová řešení, jak dosáhnout ještě vyšší efektivity, kvality i rychlosti strojů a elektrických zařízení. Akce se bude konat v pěti městech v Česku i na Slovensku: 9. 4. v Ostravě, 10. 4. v Brně, 11. 4. v Praze, 16. 4. v Košicích a 17. 4. v Trenčíně. Akce je pro účastníky zdarma, podmíněná registrací na https://www.lyyti.fi/reg/Roadshow_DanfossBeckhoffHiwin_6620. (ed)

Seminář: Management energií v průmyslovém podniku

Ve středu 20. března 2024 se v Kongresové centru Výstaviště Brno (přístup od zastávky „Výstaviště – hlavní vstup“) uskuteční seminář Management energií v průmyslovém podniku. Seminář, který organizují Elektrotechnická asociace České republiky a časopis Automa, bude součástí doprovodného programu veletrhu Amper.   Jak firmy hospodaří s energií Minulá doba donutila firmy zamýšlet se nad tím, jak hospodaří s energií, kde zbytečně plýtvají a jak nejlépe využít každý kilowatt. Objevily se projekty, jejichž cílem je ušetřit za osvětlení a vytápění průmyslových budov, rekuperovat energii z elektrických pohonů, využít odpadní teplo z chlazení pro ohřev užitkové vody, využívat solární a větrnou energii nebo energii z odpadní biomasy. Objevují se nové metody, jak šetřit energií, ale také nové výzvy, které souvisí nejen s nutností snižovat náklady, ale také dostát závazkům z hlediska společenské odpovědnosti a snižování negativního vlivu průmyslu na životní prostředí.   Náplň semináře Na semináři zazní příspěvky popisující současný právní rámec po schválení nového energetického zákona a možnost vzniku energetických komunit. To je zajímavé téma nejen pro města a vesnice, majitele obytných budov, družstva a společenství vlastníků, ale i pro průmyslové podniky a komerční areály. Právník účastníky seznámí s tím, co je třeba vyřešit před začátkem výstavby nebo rekonstrukce energetického zdroje. Hovořit se bude také o možnostech úspor nákladů prostřednictvím spotových cen elektřiny. Dalším velkým tématem jsou přenosy dat z měřičů energií, zejména prostřednictvím bezdrátových sítí: 5G, NB-IoT nebo jiných (IQRF). Na konkrétním příkladu bude ilustrováno využití blockchainu pro dokumentaci výsledků měření kvality elektřiny v rozvodné síti. A pochopitelně budou představeny i softwarové a hardwarové nástroje pro monitorování výroby a spotřeby energií (elektřiny, stlačeného vzduchu) včetně zajímavých případových studií.   Komu je akce určena Akce je zaměřena na střední management průmyslových firem, technické ředitele, podnikové energetiky, správce budov a obytných i průmyslových areálů, inženýrské firmy a integrátory působící v oboru podnikové energetiky. Pro účastníky je vstup zdarma (podmíněný registrací) a dostanou volnou vstupenku na veletrh Amper.   Program, další informace a registrace Více se zájemci dozvědí na webové stránce: https://www.electroindustry.cz/aktivity/konference/management-energii-v-prumyslovem-podniku.

Speciální skupina SIG CiA pro funkční bezpečnost

Sdružení CiA (CAN in Automation) zřídilo na konci ledna 2024 speciální zájmovou skupinu SIG (Special Interst Group) pro funkční bezpečnost. Ustavujícího zasedání se zúčastnilo třicet členů CiA. Nová skupina SIG je přiřazena ke skupině IG Safety & Security. Rozsah témat SIG pokrývá vývoj a údržbu protokolů funkční bezpečnosti na bázi CAN včetně správy vrstev. To zahrnuje zejména bezpečnostní protokol CANopen, jak je specifikován v EN 50325-5 (Průmyslové komunikační podsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řadičů – Část 5: Funkčně bezpečná komunikace založená na EN 50325-4) Tato norma však musí být aktualizována z důvodu zastaralých odkazů. SIG reviduje evropský bezpečnostní standard CANopen Safety s ohledem na dodatečné požadavky právních orgánů. Členové SIG požadují také dosažení zpětné kompatibility se starším protokolem CANopen Safety. K aktualizaci by mělo dojít v létě 2025. Účastníci také diskutovali o dlouhodobém vývoji přístupu „black channel“) pro CAN CC, CAN FD a CAN XL. Další firmy, které mají zájem připojit se k SIG, nechť se obrátí na kancelář CiA (secretary@can-cia.org). (ed)

Congatec představí na veletrhu Embedded World moduly pro IIoT

Firma congatec představí na veletrhu Embedded World (Norimberk, 9. až 11. dubna, hala 3, stánek 241) nové moduly založené na procesoru Intel Core Ultra s integrovanou AI, moduly s velmi nízkým příkonem a také moduly založené na vysoce výkonných procesorech x86. Expozice se zaměří na moduly s integrovanými pokročilými funkcemi IIoT a zabezpečením, které dosud nebyly součástí žádné stávající nabídky Computer-on-Module (COM). Průmyslový internet věcí, IIoT, představuje pro OEM velkou výzvu. Vestavné systémy pro IIoT musí pokrývat podstatně více funkcí, aby splňovaly všechny požadavky na digitalizaci a konektivitu. Congatec jako dodavatel počítačových modulů na tuto výzvu odpovídá rozšířeným rozsahem funkcí modulů COM-HPC, COM Express, SMARC a QSeven. Například hypervisor reálného času integrovaný do modulů a funkce edge IoT usnadňují integrátorům doplňování jejich softwarových aplikací o více funkcí, aniž by je museli sami vyvíjet nebo integrovat. Rozšíření funkcí IIoT pro moduly COM je logickým důsledkem strategie společnosti co nejvíce zjednodušit integraci modulů COM Express, COM-HPC, SMARC a QSeven do výpočetních jednotek. Součástí nabídky jsou řešení chlazení optimalizovaná pro jednotlivé moduly, nosné desky pro snadný vývoj a návrh aplikací jakož i softwarová podpora. To vše usnadňuje a zefektivňuje integraci modulů a nabízí vývojářům vysokou úroveň bezpečnosti návrhu. Výhodu je rychlejší uvedení na trh, aby bylo možné co nejlépe zvládnout stále kratší inovační cykly. Další informace o novinkách, které firma congatec představí na veletrhu Embedded World, najdou zájemci na pravidelně aktualizované stránce https://www.congatec.com/en/congatec/events/congatec-at-embedded-world-2024/. (Bk)

Odborný kurz Kalibrace tlakoměrů 2024

Společnost Kalibrátory, s.r.o., pořádá odborný kurz Kalibrace tlakoměrů 2024. Kurz se bude konat v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou ve dnech 16. a 17. dubna 2024. Je určen pro metrology, kalibrační techniky, pracovníky údržby a servisní techniky. Základní témata kurzu: základy metrologie tlaku (základní pojmy, jednotky tlaku, tlakové režimy, principy a vlastnosti tlakoměrů),kalibrace deformačních tlakoměrů, snímačů tlaku a číslicových tlakoměrů (včetně kalibrace, konfigurace a seřizovaní snímačů tlaku s rozhraním HART),zpracování naměřených údajů, stanovení nejistot měření (vyhodnocení kalibrace, výrok o shodě se specifikací, návaznost měřidel, kalibrační intervaly, konfirmace, dokument EA-4/02 M:2022 Vyhodnocení nejistoty měření při kalibraci, vzorové příklady výpočtu nejistot měření při kalibraci tlakoměrů). Součástí kurzu budou i praktické ukázky kalibrace tlakoměrů a dostatek času pro otázky a odpovědi a výměnu zkušeností z praxe. Lektory budou Zdeněk Faltus, Petr Moravec a Václav Malý. Účastníci obdrží certifikát o účasti na školení a materiály ze školení v elektronické podobě, popis výpočtu nejistot měření při kalibracích tlakoměrů, včetně vzorových příkladů a přednastavené tabulky výpočtu nejistot v MS Excel. Další informace a možnost přihlášení: https://www.kalibratory.cz/odborny-kurz-kalibrace-tlakomeru-2024/. (Bk)

Veletrh light+building: udržitelnost, konektivita a propojení práce a bydlení

Ve dnech 3. až 8. března 2024 se ve Frankfurtu nad Mohanem uskuteční veletrh light+building, mezinárodní veletrh osvětlení a osvětlovací techniky, domovní automatizace a konektivity vybavení budov a domácností. Jak budou jeho hlavní témata? První z nich je udržitelnost. V současnosti už nikdo nepochybuje o tom, že stojíme na začátku klimatických změn, které budou mít dalekosáhlé následky pro celý svět. Snaha tyto změny alespoň zpomalit ovlivňují nejen průmysl, ale měla by být věcí náš všech. V souvislosti s udržitelností se v oborech osvětlení a techniky budov v současné době nejvíce hovoří o fotovoltaických elektrárnách. Na veletrhu budou představeny jak malé balkónové elektrárny, tak velké elektrárny na střechy budov, a pochopitelně i systémy pro ukládání energie. Jenže udržitelnost nejsou jen sluneční panely. Proto se na veletrhu bude hovořit také o úsporách energie, jak pasivních, daných konstrukcí budov, tak aktivních, využívajících optimalizaci provozu budov a domácností. Udržitelnost navíc není záležitost jen energií, proto se bude diskutovat také o používání materiálů, které mají co nejmenší negativní vliv na životní prostředí, a o oběhovém hospodářství. K efektivnímu využívání zdrojů přispívá i konektivita, která je druhým zdůrazněným tématem veletrhu. Úspěšné propojení různých zařízení budov a domácností začíná již ve fázi projektování pomocí nástrojů BIM (Building Information Modeling). Sběr a ukládání dat umožňuje efektivně řídit a udržovat funkce budovy během běžného provozu, což přináší vyšší komfort, ale také vyšší bezpečnost a fyzické i kybernetické zabezpečení. Pomocí BIM se vytváří digitální dvojče budovy, které může být užitečné nejen pro pracovníky správy a údržby budov, ale i v mimořádných situacích pro zasahující hasiče a záchranáře. Téma propojení práce a bydlení, „Work + Living“, se zabývá měnícími se požadavky na mobilitu a na místo, kde žijeme a pracujeme. Lidé se chtějí cítit dobře nejen doma, ale i na pracovišti. Doba opatření proti covidu ukázala dvě věci: mnoho úkolů je možné vyřídit z domova, ale na druhou stranu živý sociální kontakt je pro člověka nezastupitelný. Na veletrhu se proto bude hovořit jak o vybavení domácích pracoven, tak také o tom, aby pracovníci v průmyslových závodech nebo kancelářských budovách měli místo, kde se mohou scházet nejen na porady, ale i na neformální popovídání. Zvláštní pozornost bude věnována tématu světla a osvětlení ve všech jeho aspektech. Osvětlení pracovišť musí být účelné, úsporné, ale současně i esteticky hodnotné. Více informací o veletrhu najdou zájemci na https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html. (ed)

Škoda Auto Vysoká škola má Vzdělávací technické centrum

Od loňského září má  Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) k dispozici své Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce. Je koncipované jako malá továrna. Představuje významný krok vpřed v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací a nabízí nadstandardně vybavené laboratoře a výzkumná centra, která simulují reálný provoz průmyslového podniku. V areálu se nachází výrobnělogistická laboratoř, laboratoře praktické informatiky, fyziky, elektrotechniky a automatizace, datové centrum, laboratoř 3D tisku, virtuální reality, elektromobility a průmyslu 4.0, či výzkumná strojně-elektrotechnická laboratoř. Je místem, kde se teorie stává praxí. Vybudování technického kampusu představuje zásadní milník v rozvoji Škoda Auto Vysoké školy jak z hlediska rozvoje technicky zaměřených studijních programů, tak z hlediska projektové činnosti kateder a možností spolupráce s praxí. Spolupráce s praxí je klíčovým prvkem všech studijních programů ŠAVŠ. Posláním vzdělávacího a vývojového centra je prostřednictvím špičkových technologií propojovat vzdělávání, vědu, výzkum, vývoj a inovace, posilovat praktické dovednosti.  ŠAVŠ je první soukromou vysokou školou s vlastním moderním vzdělávacím a vývojovým technickým kampusem. Škole umožňuje, aby se stala poskytovatelem udržitelné mobility. Nové centrum bude sloužit nejen k moderní výuce studentů,  ale i k rozvoji jejich dovedností a znalostí získaných od specialistů z praxe. Poslouží i širším vzdělávacím aktivitám určeným pro veřejnost, kroužkům, přednáškám, nebo workshopům. Jedním z projektů pro veřejnost je například IT Akademie pro děti. Budou zde probíhat také kurzy 3D tisku a dalších technicky zaměřené akce. Zřízení centra je současně ukázkou, že je možné pro vysoké školství mobilizovat soukromé firemní prostředky. Ve všech mezinárodních srovnáních vyniká Česká republika v tom, že u nás do vysokého školství prakticky neproudí soukromé peníze. A to je nutné změnit. Škoda Auto se svojí vysokou školou je modelem, který může být použit i v dalších regionech České republiky.  Více informací o centu lze nalézt na https://www.savs.cz/aktualne/skoda-auto-vysoka-skola-slavnostne-otevrela-nove-vzdelavaci-technicke-centrum-na-hejdovce-270,  informace o škole na https://www.savs.cz/o-nas. (podle tiskové zprávy)                                                                             (šm)

HARTING Industrial Ethernet Week 2024

Společnost HARTING opět, již potřetí, pořádá webovou akci Industrial Ethernet Week: ve dnech 27. až 29. února si pozve na virtuální pódium kromě vlastních přednášejících odborníky z firem Sick, Belden, Würth Elektronik, AWS, Supplyframe a dalších. Akce se bude konat tři dny a během těchto tří dnů se bude každý den živě vysílat 2,5 hodiny. První den bude věnován současnému „megatrendu“ – umělé inteligenci. Vystoupí odborníci z firem AWS, Iconics, Mitsubishi Electric, Sick, Erium a IoT Use Case. Hovořit se bude mj. o tom, do jaké míry je dnes umělá inteligence součástí průmyslových výrobků a jak ji v praxi využít. Po prvním tak trochu „vizonářském“ dnu se druhý den bude věnovat již současné praxi. Odborníci ze společností Softing IT Networks a Harting Technology Group budou diskutovat o problémech, které je třeba zohlednit při instalaci kabeláže v provozních podmínkách průmyslových podniků a o tom, jak je lze řešit. Účastníci uvidí, jak dosáhnout konzistentní kabeláže Profinet, a dozví se o testovaných kabelových svazcích. Přednášky se zaměří také na instalace ve zvlášť náročných prostředích. Prezentována budou i konstrukční data a služby společnosti Harting. Třetí den se zaměří na instalace na strojích a zařízeních. Jako hosté vystoupí odborníci z firem Belden, Sick, Würth Elektronik a SPE Industrial Partner Network a posluchači nahlédnou na možnosti využití jednopárového Ethernetu (SPE) a realizace průmyslových sítí v provozních podmínkách. Bude také vyhlášen vítěz soutěže SPE Design Challenge 2023. Představeny budou též možnosti instalace ethernetového rozhraní na desky plošných spojů a instalace Ethernetu v náročných prostředích. Účastníci budou seznámeni s tím, jaká konkrétní data nabízí společnost Harting pro fázi návrhu strojů a zařízení v platformě Supplyframe a jak lze dosáhnout řízení nákladů a rizik u nových návrhů. A tím se vlastně kruh přednášek uzavírá zpět k umělé inteligenci, protože platforma Supplyframe, umožňující řízení projektů metodou Design-to-Source, přináší umělou inteligenci do oblasti řízení dodavatelských řetězců. Účast na této virtuální akci je zdarma, podmíněná registrací na https://bit.ly/49qUdKY. Jednacím jazykem je angličtina; pro registrované účastníky bude k dispozici záznam.   (Bk)

ČVUT získává projekt pro 180 výzkumníků v robotice a pokročilé průmyslové výrobě

Výzkum robotiky a optimalizačních algoritmů na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) bude významně přispívat k transformaci českého průmyslu a jeho mezinárodní konkurenceschopnosti. Projekt ROBOPROX s celkovým rozpočtem 467,9 mil. Kč byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK). Roboprox je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky. „Naší hlavní motivací jsou rostoucí požadavky českého i evropského průmyslu na flexibilitu, která je nezbytná, aby firmy uměly reagovat na měnící se i individuální požadavky zákazníků a zároveň dokázaly plně respektovat rostoucí environmentální omezení,“ přibližuje prof. Zdeněk Hanzálek z CIIRC ČVUT, který je hlavním řešitelem projektu Roboprox, a dodává: „Ambicí je pomoci české a evropské ekonomice přejít na flexibilní, ekologickou a konkurenceschopnou výrobu.“ Do projektu Roboprox se zapojí až 180 odborníků. Otevírají se desítky nových doktorandských a postgraduálních pozic a unikátní příležitosti pro talentované vědce z ČR i ze zahraničí. Nábor nových kapacit je již zahájen a bude probíhat následujících několik měsíců. K dalšímu posílení mezinárodních vztahů přispívají vedoucí výzkumníci, kteří mají silné vazby na špičkové zahraniční instituce a renomované univerzity. Projekt byl připraven ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Unikátní je, že na ČVUT jde o skutečně celouniverzitní spolupráci: podílí se na ní zaměstnanci z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní, Fakulty stavební, Fakulty informačních technologií, Ústavu technické a experimentální fyziky i Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který celý projekt také koordinuje. Realizace potrvá až do poloviny roku 2028. Roboprox se zaměří na využití algoritmů a optimalizačních metod v oblasti plánování výroby a logistiky, energetické efektivity, flexibilního využití robotů s velkou mírou autonomie, bezpečné spolupráce robotů s lidmi v omezeném pracovním prostoru a využití dronů, dále na interdisciplinární výzkum na pomezí optimalizace, teorie systémů a materiálového inženýrství pro návrh, simulaci a výrobu modulárních konstrukcí a pro inženýrství povrchů materiálů. Výčet oblastí, na které bude mít Roboprox dopad, je široký a sahá od základního až po aplikovaný výzkum. Výzkumné aktivity jsou rozdělené do dvou hlavních směrů: oblast řízení a optimalizace systémů, materiálů a výroby a oblast robotiky a výpočetních metod pro výrobu. Očekává se více než 300 vědeckých publikací, z toho 190 ve špičkových světových časopisech v daném oboru. Záměrem projektu je transformovat tyto výsledky do podoby konkrétních prototypů, softwaru a patentů a vytvořit základ pro národní a mezinárodní projekty zaměřené na konkrétní využití v praxi. Spolupráce bude rozvíjena s mnoha průmyslovými firmami. Mezi partnery, kteří projekt podpořili již při jeho přípravě, jsou např. ABB, Škoda Auto, Siemens, Porsche Engineering, Valeo Autoklimatizace, Lasertherm, E.ON Digital Technology, Hofmeister, Packeta, Rotana nebo start-up RoboTwin. (ed)

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Již 31. ročník mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti spojené s výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky se uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna 2024 v kongresovém centru Primavera Hotel & Congress Centre v Plzni. Konferenci pořádá Česká metrologická společnost, z. s. Konference je určena pracovníkům průmyslových a odborných organizací, metrologických středisek a kalibračních nebo zkušebních laboratoří. Přednášky i výstava jsou určeny rovněž pro pracovníky, kteří řídí metrologické činnosti nebo provádějí měření v praxi, a také pro všechny zájemce o metrologii. Více informací: https://www.spolky-csvts.cz/cms/. (ed)