Aktuální vydání

celé číslo

10

2020

Automatizační technika v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu 

celé číslo
Mediální plán

Mediální plán 2021vydání

uzávěrka

expedice

Oborové téma

Produktové téma

11 12. 11. 2020 30. 11. 2020 systémy řízení výroby a výrobních podniků (MES, MOM) elektrické, pneumatické a hydraulické pohony
12 13. 11. 2020 18. 12. 2020 systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

provozní analytická technika; systémy ochrany proti požáru a výbuchu

PT: analyzátory plynů                     

1

22. 12. 2020

28. 1. 2021

řídicí systémy pro strojní výrobu a montáž, průmyslová robotika

programovatelné automaty (PLC, PAC), operátorské panely, jednotky edge

2-3

3. 2. 2021

9. 3. 2021

veletrh Amper; perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci

Fórum automatizace

4

25. 3. 2021

29. 4. 2021

digitální transformace, chytrá výroba, počítačová podpora inženýrských prací, digitální dvojčata

komunikační sítě (kabelové, bezdrátové, včetně Eth APL nebo 5G), IIoT, kybernetická bezpečnost

5

16. 4. 2021

18. 5. 2021

systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

hladinoměry

6

24. 5. 2021

29. 6. 2021

systémy strojového vidění, kontrola jakosti výroby, měření a kontrola rozměrů a tvarů

průmyslové kamery, měřicí stroje, digitální mikroskopy a profilometry 

7

24. 6. 2021

29. 7. 2021

automatizace řízení dopravy a infrastruktury (chytrá dálnice, mýtné systémy), nabíjecí stanice, autonomní vozidla

měření vzdálenosti a rychlosti v dopravě, letectví, stavebnictví apod.

8-9

2. 8. 2021

6. 9. 2021

MSV 2021 v Brně

výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

10

20. 9. 2021

27. 10. 2021

automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla, smart grids

bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

11

12. 10. 2021

16. 11. 2021

monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

12 16. 11. 2021 21. 12. 2021 automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu průtokoměry a regulační ventily

1/2022

21. 12. 2021

28. 1. 2022

intralogistika, skladové hospodářství a manipulace s materiálem

roboty a manipulátory