Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo
Inzerce

Informace k inzerci


Ceny a formáty plošné i bannerové inzerce v edičním plánu.

Obchodně-technické a propagační články
se účtují v závislosti na velikosti potištěné plochy částkou ve výši 50 % ceny plošné inzerce. Přijaté články se zpracovávají podle grafických a redakčních zásad časopisů. Redakce si vyhrazuje právo na odbornou a jazykovou úpravu článků a právo odmítnout nepůvodní nebo odborně nevyhovující články.
Slevy  za opakování uveřejnění inzerce
10 % (2x)
15 % (3x až 4x)
20 % (5x a více)

Slevy se neposkytují na inzerci na titulní straně.

Při současném uveřejnění plošného inzerátu a textové inzerce v jednom vydání se účtuje pouze větší z obou částek.

Příplatky
za nestandardní rozměry inzerátu +15 % z účtované ceny,
+10 % za umístění inzerce na požadované místo, např. 1. nebo 2. polovina časopisu, levá nebo pravá stránka (umožňuje-li to skladba čísla).
Uvedené ceny jsou za uveřejnění inzerce, ne za její grafické zpracování.
Reklamaci inzerce lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od data uveřejnění.
Reklamace se nevztahuje na inzerci, jejíž podklady byly dodány po uzávěrce.

Zrušení objednávky
30 % při zrušení v době 30 až 10 dnů před datem uzávěrky
50 % do jednoho dne před uzávěrkou
100 % v den uzávěrky a později