Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo
English version

Editorial board


Automa – časopis pro automatizační techniku, s. r. o.
CZ-405 05, Děčín IX-Bynov, Teplická 88
phone: +420 734 593 378
The articles mail to: redakce @ automa.cz,
 

Editors’ team

Ing. Petr Bartošík
editor in chief
bartosik @ automa.cz
 
Ing. Eva Vaculíková
senior editor, advertisement
vaculikova @ automa.cz

Ing. Karel Suchý
senior editor
suchy @ automa.cz
 
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
editor
smejkal @ automa.cz

Ing. Radim Adam, CSc.
editor
adam @ automa.cz

Milena Kočišová
spelling and stylistics editor
kocisova @ automa.cz

Editorial

Ing. Karel Bílek
Ing. Miroslav Dub, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
Ing. Otto Havle, CSc., MBA
doc. Ing. Petr Horáček, CSc.
Ing. Zdeněk Hurák
doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.
Ing. Petr Kašík
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc.
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
prof. Ing. František Zezulka, CSc.