Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Zřejmě nejmenší repeater pro Profibus na světě

Nový Profibus Compact Repeater, výrobek firmy Systeme Helmholz GmbH, je plnohodnotný opakovač – repeater pro komunikační sítě založené na sběrnici Profibus. Pro jeho malé rozměry je možné jej snadno použít i ve stísněných prostorech rozváděčů.
 
Připomeňme, že základní funkcí síťového opakovače je příjem signálu, obnova jeho kvality, jeho zesilování a po zesílení jeho opětné vyslání (bit-reshaping and retransmission). Opakovač do značné míry eliminuje nepříznivé vlivy rušení, šumů a zkreslení signálů, které jsou zvláště v průmyslových podmínkách velmi časté.
 
Opakovač Profibus Compact Repeater podporuje přenosové rychlosti od 9,6 kb/s do 12 Mb/s. Kromě již zmíněné funkce regenerace a zesílení signálu také elektricky odděluje vstupní a výstupní segment sítě.
 
Profibus Compact Repeater od firmy Systeme Helmholz je pro mnoho oblastí použití vhodnou alternativou k existujícím opakovačům pro Profibus, a to jak technicky, tak i cenově. Může být použit k prodloužení sběrnice (až na 1 km s dvěma opakovači Profibus Compact Repeater; celkem lze instalovat tři opakovače v sérii). Další úlohou, s níž se vypořádá, je zvýšení počtu účastníků komunikace vytvořením dalšího, samostatného segmentu sítě. Snadno jej lze použít též k rozšíření již existujícího zařízení tím, že vytvoří odbočku stávající sítě. Může být použit také v sítích MPI (proprietární sběrnice pro PLC Simatic od společnosti Siemens).
 
Profibus Compact Repeater se zapojuje do sítě Profibus namísto běžného konektoru. Tím umožňuje splnit všechny tři základní úlohy, tj. prodloužení sběrnice, její rozdělení do segmentů a vytvoření odbočky, bez nákladné instalace. Opakovač, aktivní síťový prvek, potřebuje ke své činnosti napájení, ale přitom nevyžaduje žádný externí zdroj: potřebných 5 V získává přímo ze zařízení v síti Profibus, k němuž je připojen.
 
Svíticí diody na čelní straně přístroje (pod bílým průsvitným stínítkem) signalizují činnost opakovače a stav komunikace na sběrnici: modrá blikáním dává na vědomí, že opakovač zjišťuje přenosovou rychlost, svítící modrá kontrolka znamená, že přenosová rychlost je určena a nastavena; zelená signalizuje úspěšný přenos dat a červená poruchu v segmentu, kam opakovač vysílá svá data.
 
Na obr. 1 jsou dva příklady uspořádání komunikační sítě s opakovači Profibus Compact Repeater; nahoře prodloužení sběrnice a dole vytvoření složitější sítě s odbočkou. Bližší informace jsou k dispozici u výrobce, jehož adresu zájemci najdou v inzerátu na této straně.
 
 
 
Obr. 1. Dva příklady topologií, které lze realizovat pomocí opakovače Profibus Compact Repeater: nahoře prodloužení sběrnice, dole vytvoření odbočky