Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Značicí a gravírovací lasery Solaris v digitální podobě

Na veletrhu Amper bude vystavovat firma Leonardo Technology, která se zabývá průmyslovým značením. Představí mimo jiné také laserové přístroje, které jsou v současnosti využívány téměř v každém průmyslovém odvětví. Velmi časté je použití laseru ke značení nebo gravírování. Lasery se staly běžným produktem, je možné je snadno zakomponovat do provozu a jednoduše ovládat. Firma Solaris Laser má v nabídce i lasery s nestandardně používanými vlnovými délkami. Díky vlastnímu vývoji je tato firma schopna laserové přístroje upravit podle přání zákazníka.

 
V laserových značicích přístrojích jsou již delší dobu běžně používány analogové skenovací hlavy, avšak objevují se i nové, digitální skenovací hlavy (obr. 1) s dokonalejším ovládáním vychylovacích zrcátek, která jsou určena ke směrování laserového paprsku. Zrcátka mají malou plochu a je nutné je velmi přesně a rychle polohovat. Digitální informace zaslaná do skenovací hlavy je automaticky přepočítána na polohu zrcátka. Prozatím je třeba zasílat jednotlivé datové body z řídicí jednotky a skenovací hlava podle nich postupně nastavuje polohu zrcátek, ale již další generace digitálních skenovacích hlav bude schopna přijmout veškerá data pro polohování do vlastní paměti a sama pak zrcátka autonomně nastavovat bez komunikace s řídicí jednotkou. Použitím digitální skenovací hlavy je polohování v osách X a Y velmi přesné a dynamické. Polohování lze také snadno zpětně monitorovat.
 
Skenovací hlava vychyluje paprsek v osách X a Y, ale může být doplněna o další osu Z. Tato digitálně ovládaná osa polohuje paprsek v další rovině, tedy zaostřuje paprsek na bližší nebo vzdálenější objekt. Změna polohy je velmi rychlá a není třeba měnit polohu laseru mechanicky. Vše zabezpečuje digitálně ovládaná osa Z. Polohování v ose Z je používáno např. při značení elektrických komponent, jako jsou jističe a stykače, kdy je nejprve označena horní část a pak je laserový paprsek přeostřen na dolní část s kontakty. Vše probíhá bez mechanického pohybu laseru, pouze přeostřením paprsku v ose Z až o 45 mm (obr. 2).
 
Laserové přístroje Solaris nyní obsáhnou větší plochu značení – až 500 mm. Toho je možné využít např. při značení víceřadých dílů, výrobků nebo i balení potravin. Při výrobě jogurtů lze jedním laserovým paprskem a jednou skenovací hlavou značit kelímky na dopravníku po celé jeho šíři – 0,5 m. Laser nevyžadující žádný pohyb zde nahrazuje pohybující se inkoustovou tiskovou hlavu.
 
Zelené lasery Solaris (obr. 3) s vlnovou délkou 532 nm se uplatňují v průmyslu při značení na plasty s větším kontrastem a také při značení na materiály, které jsou těžko označitelné. Velkou předností zelených laserů je jejich studené světlo, které nezahřívá produkt. Je možné je použít pro značení např. zlata, hliníku, silikonových plastů, křemíkových destiček a plastů, které nelze značit běžnými lasery s vlnovou délkou 1,064 μm.
 
Solaris Laser nabízí kompletní výběr laserů pro značení ve vlnových délkách od 10,6 μm přes zelené lasery o vlnové délce 532 nm až po UV lasery s vlnovou délkou 355 nm. Evropský výrobce laserů s celosvětovým působením disponuje vlastním vývojem a výrobou na ploše 3 050 m2. Solaris Laser je partner pro každou průmyslovou firmu, která hodlá používat automatické značení.
 
Obr. 1. Digitální skenovací hlavy laseru (s dokonalejším ovládáním vychylovacích zrcátek)
Obr. 2. Polohováním v ose Z lze přeostřit laserový paprsek až o 45 mm
Obr. 3. Pro materiály, které lze značit jen obtížně, je používán zelený laser