Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Značení chleba laserem: moderní technika v tradičním oboru

Bez inkoustu lze značit potraviny pomocí laserové techniky od společnosti Solaris Laser. Poprvé v České republice byl tento způsob značení zaveden v pekárně a cukrárně Sáza­va. Výkonné laserové zařízení tam instalovala společnost Leonardo technology. Při bez­kontaktním značení chleba jsou zřejmé výhody značení laserem, které probíhá bez po­užití inkoustu, nezanechává po sobě žádný zápach a neovlivňuje chuť chleba.

 
Pro zavedení moderního značení stači­lo tak málo: skvělý nápad a nadstandard­ní spolupráce s pekárnou, která se nebojí přesáhnout zavedené tradice a využít novou techniku. Společnost Leo­nardo technology dovedla spolupráci až k realizaci pra­coviště, které je samostatné, je instalováno mezi doprav­níky a neovlivňuje rychlost produkce (obr. 1). Začína­lo se zkoušením značek na chleba, který po apliková­ní laserového záření z lase­ru Solaris měnil barvu, tak­že značky jsou bez použi­tí jakéhokoli barviva bílé (obr. 2). Tím byl vyřešen prvotní požadavek na iden­tifikaci výrobku i atraktivní vzhled. Dalším úkolem bylo umístit laser na dopravník. Překvapivě vysoká rychlost produkce vyžadovala použít laser velké­ho výkonu.
 
V nabídce Leonardo technology jsou stan­dardně lasery CO2pro značení o výkonu až 100 W, které firma několikrát instalovala do linek na stáčení piva do lahví. Ke značení chleba nebylo třeba volit až tak výkonný laser. Vlastní grafiku pro značení vytvářejí pracovníci pekárny Sázava na počítači. Díky jednoduchému nastavení lze denně tisknout různé texty, jako např. jména z kalendáře, no­voroční přání nebo i různé grafické symboly. Na snížení nákladů a celkový marketing má příznivý vliv bezúdržbovost laseru a absen­ce spotřebních materiálů, jako jsou inkous­ty a ředidla.
 
Historie pekárny Sázava sahá do 90. let minulého století, kdy se dva spolumajitelé rozhodli postavit novou, pokrokovou pekár­nu tzv. na zelené louce. Moderní je i architek­tonické pojetí budovy s výrobnou, která zís­kala ocenění stavba Pardubického kraje roku 2010. V odborných kruzích je pekárna Sáza­va kvalitou svých výrobků a služeb řazena mezi nejlepší pekárny České republiky. Ně­které produkty, např. velký konzumní chléb, při jehož výrobě se používá vetší podíl žitné mouky oproti standardu, jsou zcela unikát­ní a jsou často kopírovány, resp. zaměňová­ny s jinými výrobky. Proto bylo zapotřebí ty lepší výrobky jednoduše identifikovat. Lase­rové zařízení Solaris instalované společností Leonardo technology dokázalo kvalitní chléb ještě více zatraktivnit.
Obr. 1. Pracoviště pro laserové značení chlebů je zařazeno mezi dopravníky
Obr. 2. Značky na chlebu mají atraktivní vzhled