Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zlatý Amper 2022

Také letos byla na veletrhu Amper udělována ocenění Zlatý Amper. Odborná komise vybrala pro hlavní cenu Zlatý Amper tyto exponáty:

 

Zařízení pro kompenzaci zemních poruch (vystavovatel: Fakulta elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni)

Zařízení pro kompenzaci zemních poruch využívá novou metodu pro snížení úrovně poruchového proudu v místě poruchy místo tradiční zhášecí tlumivky. Hlavní přínos spočívá ve snížení nebezpečných krokových a dotykových napětí, což významně zvyšuje bezpečnost sítě při poruchách. Výzkum a vývoj probíhal na ZČU v Plzni, zařízení bylo úspěšně vyzkoušeno ve dvouletém pilotním provozu.

 

Dopravníkový systém XPlanar (vystavovatel: Beckhoff Automation)

Dopravníkový systém XPlanar se skládá ze čtyř hlavních částí: aktivních dlaždic (stator planárního motoru), pasivních pohyblivých segmentů (jezdců, movers), komunikační sběrnice a průmyslového počítače s řídicím softwarem. Aktivní dlaždice, které generují elektromagnetické pole, mají rozměry 240 × 240 mm a lze je flexibilně uspořádat do různých tvarů. Dlaždice obsahují řídicí a výkonovou elektroniku, napájení a komunikaci EtherCAT G. Jezdec tvoří hliníkové těleso a neodymové magnety, které vytvářejí silné statické magnetické pole. Maximální rychlost pohybu jezdce je 2 m/s se zrychlením 20 m/s2. Maximální nosnost jednotlivých typů jezdců je v rozsahu 0,4 až 4,2 kg. Opakovatelná přesnost polohování je 50 μm. Počet dlaždic a jezdců je daný hardwarovou konfigurací průmyslového počítače. Software TwinCAT 3.1 v kombinaci s vícejádrovými procesory zaručuje optimální využití výpočetního výkonu pro řízení systému XPlanar.

 

In-Sight 2800 Vision System (vystavovatel: Cognex Corporation)

In-Sight 2800 Vision System kombinuje v jednom zařízení metodu deep learning s tradičními nástroji strojového vidění založenými na pravidlech. Díky tomu je tento kompletní, k užití připravený systém vhodný pro širokou škálu inspekčních úloh. Vyniká jednoduchou obsluhou a uvedením do provozu a je řešením pro zákazníky, kteří potřebují ke kontrole kvality využívat systém strojového vidění, ale nechtějí se zabývat jeho detailním návrhem.

 

Tiskárna etiket M211 Label Printer (vystavovatel: Brady)

Jednoduchá a intuitivní tiskárna etiket M211 je určena pro práci v provozních podmínkách po celý den a zároveň je odolná proti pádům, otřesům a nárazům. Etikety se navrhují a tisknou snadno na chytrém telefonu, který se bezdrátově připojuje k tiskárně.

Pájecí stanice HSR-01 s přímo vyhřívanou šablonou pro proces reballing (vystavovatel: FEKT VUT v Brně)

HSR-01 je zařízení využívající patentovanou metodu (patent CZ 307441) přímo vyhřívané šablony pro znovuvytvoření kulových pájkových vývodů u elektronických pouzder BGA. Inovací je využití osazovacích šablon pro kuličky pájky také jako topného prvku pro zajištění procesu přetavení bez nutnosti manipulovat s pouzdrem. Hlavními výhodami jsou menší tepelná zátěž pro pájené elektronické pouzdro a možnost vytvořit spolehlivější pájený spoj, než je tomu u mnohem dražší metody přepájení laserem.

 

Čestná uznání obdržely tyto výrobky:

 

Automatický přepínač zdrojů TruONE (vystavovatel: ABB)

TruONE je automatický přepínač mezi dvěma primárními napájecími systémy. Jednoduché, flexibilní a kompaktní provedení kombinuje silové přístroje, senzory i řídicí elektroniku. Přepínač zjednodušuje návrh, montáž i nastavení napájení.

 

Koncovka DOC – Dry Outdoor Composite Termination (vystavovatel: Pfisterer)

Samonosná venkovní suchá kabelová koncovka pro elektrické sítě do 170 kW je dodávána jako kompletní, úplně otestovaná jednotka. Její hlavní přínos spočívá v rychlé instalaci a šetrnosti k životnímu prostředí.

 

Průmyslová svítidla Nanottica HE (vystavovatel: Trevos)

Řada průmyslových svítidel Nanottica představuje novou generaci svítidel s LED pro náročná průmyslová prostředí. Jejich unikátnost spočívá mj. v nanooptické struktuře nanesené na krytu svítidla, která umožňuje úplnou kontrolu nad vyzařovaným světlem od teploty chromatičnosti po šířku vyzařovací charakteristiky.

 

IQ andon a aplikace IQHUBS (vystavovatel: IQHUBS)

IQHUBS andon je unikátní hardware, který kombinuje dvanáctipolohový mechanický přepínač a IoT. V kombinaci se senzory monitorujícími stav stroje, odstávky, počet vyrobených kusů a takt dává ucelenou a přesnou informaci o výrobním procesu na daném stroji nebo lince. Veškerá data potom prostřednictvím aplikace IQHUBS putují do cloudu, kde jsou vyhodnocována; prostřednictvím webového rozhraní si zákazník může kdekoliv a kdykoliv zkontrolovat efektivitu jednotlivých zařízení.

 

Digitalizace logistických a zabezpečovacích procesů (vystavovatel: M2C)

Systém digitalizace logistických a zabezpečovacích procesů plně automatizuje zabezpečení areálu formou nepřetržitého dohledu pomocí kamerových systémů za využití analýzy obrazu. Součástí je automatizované odbavení řidičů prostřednictvím aplikace e-Reception.

(Bk)

 

Obr. 1. Dopravníkový systém XPlanar (Beckhoff)

Obr. 2. Pájecí stanice HSR-01 z FEKT VUT v Brně a jeden z jejích autorů Alexandr Otáhal

Obr. 3. Průmyslová svítidla Nanottica, která vystavovala firma Trevos, získala čestné uznání

Obr. 4. Elektronická recepční e-Reception od M2C

 

Tab. 1. Základní statistické údaje veletrhu Amper 2022