Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Zlatý Amper 2003

číslo 6/2003

Zlatý Amper 2003

Jako součást doprovodného programu jedenáctého mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky, konaného v Pražském veletržním areálu Letňany ve dnech 1. až 4. dubna 2003, uspořádala pořádající veletržní správa Terinvest, s. r. o., tradiční soutěž exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly veřejně vyhlášeny na společenském večeru k veletrhu Amper 2003 v Národním muzeu dne 1. dubna 2003.

Celkové výsledky soutěže

Do soutěže přihlásilo letos 23 firem celkem 25 exponátů, které hodnotila desetičlenná odborná komise, vedená prof. Ing. Jiřím Tůmou, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Komise udělila sedm ocenění Zlatý Amper 2003 a čtyři čestná uznání.

Ocenění Zlatý Amper 2003 získaly exponáty (v abecedním řazení podle vystavovatelů):

 • domovní spínače a zásuvky s bezšroubovými svorkami pro provedení Tango, Element a Time (vystavovatel a výrobce ABB, s. r. o., Elektro-Praga),

 • EZ 1, elektronická zátěž pro kapacitní zkoušky baterií (vystavovatel a výrobce Alfa Union, a. s.),

 • odpínač Fla 15/6400 AE (vystavovatel a výrobce Dribo, spol. s r. o.),

 • domácí strukturovaná síť LexComTM Home (vystavovatel Lexel – Electric, a. s., výrobce Lexel Group, Dánsko),

 • Mobile Panel 170, mobilní řídicí jednotka pro řízení strojů (vystavovatel Siemens s. r. o., výrobce Siemens AG, Německo),

 • rozdeľovacia hlava kombinovaná RHK (vystavovatel a výrobce VUKI, a. s., Slovensko),

 • tiskárna PrintJET (vystavovatel Weidmüller, s. r. o., výrobce Weidmüller GmbH, Německo).

Čestným uznáním byly, na návrh komise, vyhlašovatelem soutěže oceněny exponáty:

 • HDUI-3, digitální hlídací relé pro komplexní kontrolu trojfázových sítí (vystavovatel a výrobce Elko EP, s. r. o.),

 • mobilní transformovna MT630 (vystavovatel a výrobce Energetika Servis, s. r. o.),

 • modul pro diagnostiku staničních baterií MDB 101 (vystavovatel a výrobce PEG, spol. s r. o.),

 • soubor operátorských panelů Touch11, Touch33, Touch51 a Touch55 (vystavovatel a výrobce SofCon, s. r. o.).

Domácí strukturovaná síť LexCom Home
(ocenění Zlatý Amper)

Obr. 1.

Domácí síť LexCom® Home je variabilní bytová, popř. domovní kabelová síť umožňující prostřednictvím jednotného strukturovaného kabelového systému téměř libovolně rozvádět a přepojovat po objektu datové signály, audio- a videosignály (analogové i digitální) a připojovat koncová telekomunikační zařízení. Jako celek může být připojena k páteřním optickým, koaxiálním i telefonním telekomunikačním kabelům nebo bezdrátově. Kabelový systém se skládá z distribučních rozváděčů s možností doplnění aktivních prvků (anténní zesilovače, rozbočovače), přizpůsobovacích článků, čtyřpárových instalačních kabelů a jednotných typů zásuvek – vše ve stíněném provedení. Systém splňuje současné i budoucí požadavky na domácí datové sítě, je rozšiřitelný a schopný spolupráce i se staršími systémy.

Místní zásuvky s konektory RJ45 jsou pro všechny typy připojovaných přístrojů stejné (obr. 1). Spojovací kabely od zásuvky k přístroji jsou upraveny tak, aby vyhovovaly právě přístroji, který má být zapojen. Je-li třeba přístroj přemístit od jedné zásuvky k jiné, spojovací kabel se přemísťuje s ním. Konkrétní funkci místní zásuvky lze snadno změnit na rozvodném panelu umístěném v distribučním rozváděči.

Systém LexCom Home byl vyvinut společností Lexel AB, Stockholm, Švédsko. Na našem trhu ho nabízí společnost Lexel – Electric a. s., součást nadnárodní skupiny podniků Lexel Group, patřící do koncernu Schneider Electric.

Obr. 2.

Mobilní řídicí jednotka Mobile Panel 170
(ocenění Zlatý Amper)

Mobile Panel 170 (obr. 2) je nový mobilní operátorský panel pro přímé sledování a ovládání technologických procesů z mnoha různých míst podle toho, kde konkrétně, v předem připraveném místě, je k technologickému zařízení připojen. Operátorovi slouží ke styku se sledovaným zařízením membránová klávesnice v kombinaci s barevným grafickým displejem typu SNT s délkou úhlopříčky 5,7" a dotykovým stínítkem (odporový princip). Velmi důležité je, že panel zajišťuje i bezpečnostní funkce – např. vedle kvitovacího tlačítka může být vybaven také tlačítkem STOP schváleným pro bezpečnostní kategorii 3 podle EN 954-1.

Standardně má Mobile Panel 170 rozhraní Profibus a MPI k připojení do průmyslových sítí přes externí připojovací moduly, kdy uživatel může začít pracovat okamžitě po zasunutí konektoru. Připojovací modul Plus umožňuje panel okamžitě připojit do obvodu nouzového zastavení i ho opět odpojit, aniž je přitom tento obvod byť na okamžik přerušen. Ovládané zařízení tedy není nutné zastavovat. Mobile Panel 170 navíc zrychluje uvádění technologického zařízení do provozu a zkrácením dob potřebných na servisní a údržbářské zásahy minimalizuje prostoje. Ergonomický design, malá hmotnost a robustní konstrukce ho předurčují k použití v náročném průmyslovém prostředí.

Obr. 3.

Tiskárna PrintJET
(ocenění Zlatý Amper)

Speciální tiskárna PrintJet (obr. 3) je určena k tisku značení na standardizované štítky (v multikartách) používané k označování vodičů, kabelů, svorek apod. Nahrazuje dosavadní metody využívající popisování štítků tuší na plotterech, popř. jehličkové tiskárny. Základem je technika inkoustového tisku s následným ohřátím štítku a tím zatavením popisu do povrchu materiálu. Označené štítky jsou téměř ihned plně použitelné. Tiskárnu lze spustit vpodstatě okamžitě, bez přípravy. Její chod je rychlý a téměř bezhlučný a výsledný popis je, co do kvality a odolnosti, nesrovnatelně lepší než popis jakoukoliv z dosavadních metod. Samozřejmá je softwarová podpora přípravy značení na PC v podobě české verze programu M-print.

Modul pro diagnostiku staničních baterií MDB 101
(ocenění Zlatý Amper)

Obr. 4.

Univerzální programovatelný digitální modul MDB 101 (obr. 4) je určen ke sledování stavu a k ochraně olověných i niklkadmiových staničních baterií. Zobrazuje aktuální napětí staniční baterie a napěťové pásmo, ve kterém se napětí nachází. Poruchové a havarijní stavy jsou oznamovány textovým hlášením na displeji a současně změnou stavu beznapěťového kontaktu na účastnické svorkovnici. Je-li na účastnickou svorkovnici přiveden vnější poruchový signál, je tato porucha zobrazena také na displeji textovým hlášením a signalizována navenek souhrnným beznapěťovým kontaktem jako „vnější porucha“.

Modul MDB 101 významně zdokonaluje péči o staniční baterie, kterou umožňuje řešit i jako decentralizovanou, a zabraňuje zkrácení doby jejich provozního života, popř. zničení nevhodným provozním režimem při nabíjení i vybíjení. Obvodově je modul MDB 101 navržen s mikroprocesorem ATMEL 89C52 se třemi integrovanými čtyřmístnými A/D převodníky ICL 7135. Na jeho zadní straně jsou tři účastnické svorkovnice a konektor linky RS-485. Modul nemá žádné vnější napájení, neboť je napájen přímo ze zdrojů měřeného napětí. Je konstruován pro průmyslová prostředí s ohledem na velkou spolehlivost a bezpečnost provozu a uzpůsoben k vestavné montáži do panelu.

Soubor operátorských panelů Touch11, Touch33, Touch51 a Touch55
(čestné uznání)

Obr. 5.

Jednotlivé terminály řady Touch, vyznačující se displejem s dotykovým ovládáním, se od sebe navzájem liší zejména rozměry obrazovky a výkonností procesorové jednotky. Jde o programovatelné terminály, použitelné jako samostatný zobrazovací a ovládací panel pro jiný řídicí systém firmy SofCon, jako vizualizační panel pro programovatelné automaty jiných firem i jako zobrazovací a ovládací panel s funkcí řídicího systému. Terminály Touch mají jednotný design, jednoduché upevnění a krytí z přední strany IP65.

K největšímu a nejvýkonnějšímu terminálu Touch55, který před rokem získal ocenění Zlatý Amper 2002, a jeho variantě Touch51 přibyly nyní nejmenší model Touch11 a o něco větší Touch 33 (obr. 5). Touch11 má displej 1/4 VGA (320 × 240 bodů) s úhlopříčkou 5,7" monochromatický, barevný STN nebo barevný TFT a řídicí jednotku KITV40 nebo KIT386EXR. Touch33 se liší zejména displejem (VGA, 640 × 480 bodů, úhlopříčka 7,5", monochromatický nebo barevný STN). Tyto terminály jsou standardně vybaveny rozhraním RS-232 a variantně RS-485 a Ethernet. Po doplnění deskami vstupů/výstupů je lze použít jako autonomní řídicí systémy.

(sk)

Inzerce zpět