Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Zelio Logic – logicky jednoduché - Telemecanique

Automa 3/2000

Ing. Marian Belošovič,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zelio Logic – logicky jednoduché - Telemecanique

Obr. 1.

Firma Schneider Electric uvádí na český trh inteligentní relé Zelio Logic – programovatelný řídicí a spínací přístroj, určený pro široké spektrum aplikací od jednoduchých až po středně složité.

Zelio Logic je ideální pro řízení osvětlení, klimatizačních jednotek, eskalátorů, pump, kompresorů i mnoha dalších jednoduchých aplikací v oblasti řízení pohonů i v jiných oblastech automatizace.

Přichází na trh ve dvou základních variantách napájení: 24 V ss a 100 až 240 V stř., 50/60 Hz. Na vstupní straně může být kromě šesti nebo dvanácti diskrétních vstupů u stejnosměrného napájení i kombinace šesti diskrétních a dvou analogových, resp. deseti diskrétních a dvou analogových vstupů. Na výstupní straně mohou být podle typu přístroje čtyři nebo osm reléových výstupů 8 A. Přehledný displej LCD (4 × 12 znaků) umožňuje zobrazovat textové zprávy o stavu programu. Čtyři programovací tlačítka pro pohyb kurzoru mohou být použita i jako ovládací tlačítka pro přímé řízení naprogramované aplikace.

Zelio Logic obsahuje funkční bloky pro časování (osm časovačů s osmi různými funkcemi a časovou základnou od 0,1 s do 100 h), osm čtyřmístných čítačů (0 až 9999), osm analogových komparátorů sedmi různých typů, čtvery hodiny reálného času (každé se čtyřmi rozsahy nastavení času) a patnáct pomocných relé.

Přístroje této kategorie získávají své zákazníky zejména tím, jak jednoduše se do nich zadává požadovaná aplikace. Tato vlastnost je silnou stránkou Zelio Logic. Uživatel si může zvolit jeden ze tří způsobů zadávání vstupních dat: Zelio symboly, kontaktní schémata a symboly obvyklé v elektrických schématech. Program může uživatel zadávat buď přímo tlačítky na relé, anebo prostřednictvím sériového kabelu z počítače. Software Zelio Soft, který je dodáván na CD-ROM, umožňuje vyzkoušet si simulačním způsobem vlastní program a po odladění v počítači jej přenést do modulu anebo uchovat na paměťovém modulu EEPROM.

Zelio Logic je moderní přístroj, který přivádí automatizaci i do aplikací, kde to dříve z ekonomických důvodů nebylo možné. Zjednodušuje aplikace, v nichž tradičně mají své místo přístroje Schneider Electric pro spínání a řízení výkonů, řízení motorů, pro dialog člověk-stroj, pro detekci předmětů nebo událostí a další.

Další informace lze obdržet na adresách:
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Brno
Mlýnská 70
602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7
397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13
186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz

http://www.schneider-electric.cz