Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

„Zelené technologie“ přinášejí nové impulzy pro robotiku

Není pochyb o tom, že ochrana životního prostředí je nutností. Cesty, jak toho dosáhnout, jsou různé: od těch méně účinných, např. přilepení se k čemukoliv, přes prosazování elektromobility po skutečné úspory energie a surovin a snižování množství emisí a odpadů. To, jak může k omezení negativních dopadů průmyslu přispět robotika, bude jedním z témat veletrhu Automatica, který se uskuteční ve dnech 27. až 30. června 2023 v Mnichově.

 

Roboty pro výrobu baterií

Přes všechny pochybnosti a obtíže spojené s prosazováním elektromobility je zřejmé, že v mnoha případech, např. pro dopravu v centrech měst, dává smysl – rozvoj individuální dopravy a růst počtu automobilů se spalovacími motory již nikam nevede. Poroste proto poptávka po bateriích vhodných pro elektromobily. Najdou při jejich výrobě uplatnění roboty? Vystavovatelé na veletrhu Automatica se budou snažit odpovědět, že ano.

Druhou možností bezemisního pohonu automobilů jsou vodíkové palivové články. Ovšem i jejich výroba má některá specifika. Například každá ze 400 až 500 bipolárních desek v libovolné sadě palivových článků musí být vrstvena s maximální přesností a pečlivostí. To nevyžaduje pouze extrémně rychlé a přesné roboty – musí také odolávat korozivnímu prostředí, v němž budou pracovat. Na veletrhu Automatica výrobci robotů ukážou, zda jsou schopni dodat roboty právě pro takové specifické případy použití.

Peter Pühringer, výkonný ředitel Stäubli Robotics Germany, nemá obavy: „Jsem si jistý, že několik předních výrobců nabízí roboty schopné splnit tyto požadavky. Stäubli Robotics představí čtyřosé a šestiosé roboty pro nasazení v hypersuchých prostředích a také speciální konstrukce pro provoz v korozivních podmínkách. Jsme tedy schopni dodávat roboty pro oba trhy – pro výrobu lithium-iontových baterií i palivových článků.“

 

Robotizovaná recyklace

Další možností, jak omezit vliv průmyslové výroby a obecně činnosti člověka, je recyklace. Ta pomůže výrazně snížit spotřebu primárních surovin, jejichž zásoby nejsou nekonečné, jejich cena roste a navíc je jejich získávání spojeno s negativním působením na přírodní prostředí. A kromě toho je to další velká příležitost pro uplatnění robotů.

Například společnost Kuka vybavila v Irsku závod na separaci elektronického odpadu roboty, takže zaměstnanci nejsou vystaveni nebezpečným plynům a výparům a ostrým dílům. Elektronický odpad se zde separuje a zpracovává, aby se stal cenným zdrojem s „druhým životem“ v oběhové ekonomice.

Dalším velkým problémem je recyklace baterií elektrických vozidel. Dr. Joachim Döhner, předseda skupiny výroby baterií německého sdružení VDMA a ředitel Global Sales Battery ve společnosti Kuka, vysvětlil: „Požadovaná úroveň automatizace při demontáži baterií a obnově cenných zdrojů povede k vytvoření nových segmentů robotiky.“

 

Povinná udržitelnost

Klimaticky neutrální technologie a nové oblasti použití pro robotiku a automatizaci budou na veletrhu Automatica předmětem intenzivních diskusí. Nová směrnice EU 2022/2464/ES o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), která vstoupí v platnost v celé EU od roku 2024, ještě více postaví do centra pozornosti téma „udržitelná automatizace“. Směrnice CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – vyžaduje, aby společnosti nad určitou velikost posuzovaly udržitelnost své výroby a předkládaly nefinanční výkazy o udržitelnosti.

Moderní montážní závody a roboty přispívají k prodloužení životnosti výrobních zařízení, ke zvýšení jejich energetické účinnosti a flexibility. „V moderních montážních závodech s modulární architekturou obvykle postačí při změně výroby provést několik jednoduchých úprav a přeprogramovat roboty. To šetří čas, zdroje a energie,“ uvedl Frank Konrad, generální ředitel společnosti Hahn Automation a předseda představenstva VDMA Robotika a automatizace.

Zhruba čtyři měsíce před začátkem akce je na veletrh přihlášeno přes 600 vystavovatelů z 30 zemí. Vystavovatelé ukážou celý hodnotový řetězec robotiky a automatizace. Svou účast v robotice potvrdily mimo jiné ABB, FANUC, Kawasaki, KUKA, Stäubli, Universal Robotics a YASKAWA. 

V oblasti montážní a manipulační techniky jsou zastoupeny např. AFAG, Bosch Rexroth, DEPRAG, Festo, HAHN Group, Mikron, PIA Automation, Schaeffler, SCHUNK a Weber. 

Kromě toho budou v Mnichově své produkty a řešení prezentovat další známí vystavovatelé jako Beckhoff, HEIDENHAIN, ifm a také Murrelektronik a Siemens. 

Veletrh se letos zaměří na tři hlavní témata: digitální integraci a umělou inteligenci, udržitelnou výrobu a budoucnost práce. 

 

[Tisková zpráva společnosti Messe München, březen 2023.]

(Bk)