Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Zdroje elektrického napájení pro automatizační techniku

číslo 8-9/2002

Zdroje elektrického napájení pro automatizační techniku

Rychlost inovací v automatizaci průmyslových procesů způsobuje, že se požadavky na zdroje elektrického napájení trvale mění a stále se objevují nároky na nová řešení. Společnost Phoenix Contact se proto trvale soustřeďuje na nejdůležitější průmyslové obory a vyvinula tři generace zdrojů pro univerzální použití, které splňují požadavky provozní bezpečnosti a spolehlivosti pro rozsáhlé aplikace v automatizaci.

Obr. 1.

Ploché zdroje Mini Power
Přístroje jsou dimenzovány jako velmi ploché (konstrukční šířka 22, 5 mm, popř. 45 mm) a mají minimální nároky na prostor pro instalaci. Kromě verze s výstupním napětím 24 V a proudy 0,65 a 2,0 A jsou k dispozici i varianty s výstupem 5 V/3 A a 15 V/1 A. Zdroje mají výkonovou rezervu 10  %, a tak např. typ 24 V/2 A může krátkodobě, po dobu několika minut, dodávat proud až 4 A. Při teplotách okolí do +60 °C se doba, po níž může být výkon zdroje překročen, prodlužuje.

Kompaktní zdroje Step Power
Pro stavební hloubku 55 mm a dvojitý kryt jsou tyto zdroje určeny především k instalaci do malých rozvodných zařízení. K dispozici je kompletní paleta výkonů 5 V/4 A, 12 V/2,4 A, 24 V/1,5 A a 48 V/0,75 A. Proudová rezerva 100 % zaručuje spolehlivý provoz i např. při startu elektromotorů.

Výkonové zdroje Quint Power
Jde v podstatě o transformátory s přepínacími regulátory na primární straně. Jsou to univerzální zdroje napětí 24 V o výkonu 60 až 960 W. Při regulovaném výstupním napětí 22,5 až 28,5 V jsou k dispozici proudy 2,5; 5,0; 10; 20; 30 a 40 A. U rozsáhlých sítí zaručují tyto zdroje plný výstupní výkon i při výpadku jedné fáze.

Preventivní diagnostika hlídá, zda nenastal nepřípustný provozní stav, a tím se omezují neplánované prostoje složitých a nákladných zařízení. Jako příklad lze uvést verzi 20 A se jmenovitým výkonem 480 W, u níž je výkonová rezerva 650 W. To odpovídá trvalému výstupnímu proudu 27 A při 24 V. Roste-li dále výstupní proud, automaticky se sníží výstupní napětí. Tak je chráněna připojená elektronika před přetížením. Jakmile napětí klesne o více než 10 %, začne na zdroji blikat LED. Dálková diagnostika je možná prostřednictvím aktivního výstupu tranzistorového obvodu nebo bezpotenciálovým reléovým výstupem. Diagnostický signál informuje nejen o funkci přístroje, ale pomůže včas odhalit přetížení napájené soustavy.

Bezpečnou funkci i v extrémních podmínkách zaručuje schválení celé typové řady zdrojů společností Germanischer Lloyd.

[HENKEL, H.: Trio für die Automatisierung. IEE, 2002, č. 4, s. 18-19.]

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět