Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Zdokonalená specifikace Foundation Fieldbus H1 verze 2.0

Organizace Fieldbus Foundation vydala specifikaci zkušebních postupů fyzické vrstvy sběrnice Foundation™ Fieldbus H1
(31,25 kb/s) ve verzi 2.0, zahrnující zejména:
  • rozšíření současné specifikace o postup ověřování izolovaných vazebních členů, a tudíž i o možnost je registrovat,
  • zdokonalení zkoušky shody sběrnice se specifikací, především přidáním zkoušky citlivosti na časovou nejistotu přijímaného signálu a ověření interoperability mezi zařízením a vazebním členem,
  • aktualizaci metodiky zkoušení fyzické vrstvy H1, zejména vypuštění zastaralých profilů, uvedení metodiky v soulad s nejnovějšími specifikacemi vydanými IEC a přidání profilů vazebních členů, – různé doplňky specifikace sběrnicového kabelu.
Specifikace ve verzi 2.0 klade důraz na zajištění interoperability zařízení, a tím větší odolnosti řídicího systému se sběrnicí H1. Přínos pro uživatele lze spatřovat ve snazší instalaci a minimu problémů při uvádění řídicí sítě do provozu.
 
Přecházet na specifikaci ve verzi 2.0 není nutné ihned. Vývojářům zařízení pro sběrnici H1 je nicméně doporučováno začít ji používat co nejdříve. Povinnou se stane v okamžiku vydání příští velké aktualizace nástroje Interoperability Test Kit (ITK). Do té doby lze pracovat s dosavadní specifikací verze 1.5 (blíže viz Technical Specification Page na www.fieldbus.org).
[ARC wire, 19. května 2011.]

(sk)