Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Zaznamenáno na Hannover Messe 2002

číslo 6/2002

Zaznamenáno na Hannover Messe 2002

Obr. 1.

Nejmenší a nejtišší průmyslové PC
Jako „jedno z nejmenších a nejtišších PC“ pro průmyslové i kancelářské aplikace je uváděn model Microspace-PC. Jeho základní rozměry jsou pouhých 159 × 148 × 66 mm, tj. půdorys o něco málo větší než CD-ROM. Stejně dobře však může pracovat ve vertikální poloze. Díky použití nejnovějších komponent s nízkou spotřebou a pasivního chladicího systému (bez ventilátoru) má spotřebu 40 W v aktivním a 5 W v utlumeném stavu. Nabízeny jsou verze PC30 (Celeron 700 MHz, 128 MB paměti) a PC31 (Pentium-III 700 MHz, paměť 256 MB). V PC30 jsou integrovány mj. 2× PS/2, 2× USB, paralelní port, COM1, COM2, rozhraní Firewire a 100/10Base-T (RJ45). Instalovány jsou 2,5" HD 20 GB a mechanika CD-ROM. PC31 se od PC30 liší mechanikou DVD a rozhraním ISDN. Microspace-PC je softwarově plně kompatibilní s jakýmkoliv jiným PC. Dodává se s nainstalovaným OS Windows ME. Cena je srovnatelná s cenou standardního stolního PCse stejnými funkcemi.
[www.digitallogic.com]

Obr. 2.

Motorový spouštěč s integrovaným bezpečnostním systémem
ET 200S Failsafe motor starter je spolu se stykačem a jističem opatřen také polovodičovým bezpečnostním obvodem pro detekci poruchy. Nastane-li např. v nouzové situaci porucha stykače spečením kontaktů, vyhodnocovací elektronika poruchu zjistí a rozepne jistič v přístroji. Toto konstrukční uspořádání zajišťuje bezpečnou funkci spouštěče při poruše (failsafe). Znamená to, že ani k dosažení nejvyšší kategorie bezpečnosti není nutné žádné přídavné odpojovací zařízení. Spouštěč je použitelný do výkonu 7,5 kW a proudu 16 A. Je navržen k použití v kombinaci s distribuovanou I/O jednotkou ET 200S Profisafe a programovatelnými automaty řady Simatic. Komunikuje po sběrnici AS-i Safety.
[www.siemens.de/safety]

Obr. 3.

Výkonný programovatelný modul i pro venkovní aplikace
Programovatelné moduly řady Alpha kombinují funkce zobrazení a řízení v jediné snadno programovatelné kompaktní jednotce. Nový typ Alpha XL v mnoha směrech překonává všechny dosavadní modely řady. Paměť programu má trojnásobnou kapacitu (5 kB) a pojme program s až 200 funkčními bloky. Aplikačně orientovaná instrukční sada byla rozšířena o patnáct nových funkčních bloků, mj. s matematickými funkcemi, pulsně šířkovou modulací (PWM) a možností komunikovat prostřednictvím SMS. Na displeji lze nově zobrazit i sloupcové grafy a pohyblivé texty. Zdokonaleno bylo také programovací prostředí AL-PSC/WIN. Modul Alpha XL je uváděn ve verzi se 14 nebo 24 I/O s výběrem napájení ze zdroje 230 V AC nebo 24 V DC. Každý ze čtyř typů základních jednotek lze přídavnými moduly různých provedení (digitální vstup 4 × 24 V DC se dvěma integrovanými 1kHz čítači, digitální vstup 4 × 230 V AC, čtyři reléové a čtyři tranzistorové výstupy) rozšířit až na 28 I/O. Rozlišení až osmi doplňkových analogových vstupů 0 až 10 V bylo zvětšeno Obr. 4. na 20 mV (9 bitů) a adaptér se dvěma analogovými výstupy je připravován. Posíleny byly také komunikační schopnosti a připravuje se i možnost síťového propojení až patnácti modulů Aplha XL. Přípustný rozsah pracovních teplot byl rozšířen na –25 až +55 °C, což umožňuje používat modul XL i ve venkovním prostředí.
[www.mitsubishi-automation.com]

Radarový hladinoměr do agresivního prostředí
Radarové hladinoměry mají zpravidla tyčové nebo trychtýřové antény, nevhodné k použití v malých nádobách pro svou relativně velkou délku. Přístroje Vegapuls 41 a Vegapuls 43 touto nectností netrpí. Jejich anténa se skládá z  teflonového kužele délky pouhých 40 mm, jenž je výhodný nejen svou malou délkou, ale i odolností proti agresivním chemikáliím. Teflon nekřehne ani nestárne a je vhodný i pro teploty překračující 250 °C. Odolává téměř všem chemickým látkám, včetně aminů, ketonů, kyselin i alkálií, okysličovadel, ropy a ropných výrobků. Nesnáší se pouze s fluorem při velkých tlacích a s tekutými alkalickými kovy (sodík, potaš). Kužel antény působí jako dielektrická čočka. Radarové signálu se soustřeďují do paprsku vysílaného směrem k produktu, od kterého se signál odráží a je opět přijat anténou. Poloha hladiny pod přístrojem je indikována signálem 4 až 20 mA nebo po sběrnici Profibus. Obr. 5.
[www.vega.com]

MikroPLC na Ethernetu
S mikroPLC Simatic S7-200 ukázala firma Siemens poprvé komunikaci zařízení příslušejícího do nejspodnější provozní vrstvy řídicích jednotek po síti Ehernet. K propojení slouží komunikační procesor CP 243-1. Při složitějších aplikacích může být protokolem TCP/IP současně připojeno až osm spolupracujících jednotek, např. PLC Simatic S7-300 a S7-400 nebo PC. Aplikační programy z PC přistupují k datům v S7-200 za účelem jejich archivace i dalšího zpracování prostřednictvím Ethernetu a OPC.
[www.siemens.cz]

Inzerce zpět