Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Zasedání standardizačních komisí GenICam a GigE Vision v Plzni

Významná událost v oboru strojového vidění a průmyslového zpracování obrazu proběhla 7. až 10. dubna 2008 v Plzni. Česká pobočka firmy Leutron Vision zde hostila zasedání standardizačních komisí dvou významných standardů oboru: GenICam a GigE Vision. Do plzeňského hotelu Courtyard by Marriott se na týden sjeli zástupci nejvýznamnějších světových výrobců hardwaru a softwaru pro strojové vidění, aby rozhodovali o příštím směřování obou standardů.
 
„GenICam a GigE Vision zásadním způsobem přispěly k rozvoji našeho oboru,“ řekl viceprezident Leutron Vision Stefan Thommen. „Jejich implementace patří k našim hlavním prioritám a chceme být i do budoucna jedním z klíčových spolutvůrců obou standardů.“ Standard GenICam definuje jednotné programovací rozhraní pro přístup k průmyslovým kamerám (či zařízením obecně) – zejména pro jejich konfiguraci a snímání obrazu. Je nezávislý na přenosové technice (GigE Vision, Camera Link, USB, FireWire atd.). Standard GenICam byl poprvé zveřejněn v roce 2006 pod záštitou European Machine Vision Association (EMVA) a dostává se mu rychle rostoucí podpory. Je přímo odkazován standardem GigE Vision a pracuje se na jeho začlenění i do dalších standardů oboru.
 
Standard GigE Vision definuje sadu komunikačních protokolů pro průmyslové kamery používající jako přenosové médium Ethernet. V současnosti je jeho hlavním cílem gigabitový Ethernet, ale v budoucnu může být použit i pro rychlejší varianty. GigE Vision byl publikován v roce 2006 pod hlavičkou Advanced Imaging Association (AIA) a jeho velkým úspěchem je zajištění vysoké interoperability mezi jednotlivými výrobci hardwaru a softwaru. Podrobnější informace o obou standardech přineseme v následujících číslech časopisu.
 
Výsledkem intenzivních čtyřdenních jednání v Plzni je několik zásadních inovací. Hlavním úspěchem se stalo dokončení nového, dlouho očekávaného modulu GenICam – GenTL, který je nyní připraven k ratifikaci. Modul GenTL definuje rozhraní pro snímání obrazu nezávisle na použité sběrnici a přenosovém protokolu (Ethernet, USB, Camera Link, FireWire atd.). Doplnil tak „skládačku“ GenICam poslední důležitou součástí a umožnil výrazné přiblížení k představě o průmyslových kamerách jako zařízeních plug & play.
 
Zásadních vylepšení se však dočkaly i oba existující moduly, GenApi a SFNC. Hlavním cílem standardu zůstává zajistit vysokou interoperabilitu mezi výrobci, nezávisle na přenosovém protokolu, možnost plně zavést GenICam s velkým množstvím různorodých kamer či dalších zařízení, ale také poskytnout vysoce kvalitní referenční implementaci.
 
Komise GigE Vision se soustředila na projednání otevřených bodů na cestě k nové verzi standardu (1.1), která přinese některá důležitá vylepšení při zachování zpětné kompatibility s původní verzí 1.0. Jednání v Plzni bylo posledním technickým zasedáním před vydáním verze 1.1, jíž by se zájemci měli dočkat ještě v tomto roce.
 
Zasedání mělo nejen pracovní, ale i společenskou část, která je velmi důležitá pro plynulý rozvoj obou standardů. Neformální vztahy mezi členy obou komisí, zástupci většinou navzájem si tvrdě konkurujících firem, přispívají k tradičně hladkému průběhu jednání a dobré pracovní atmosféře.
 
Jan Bečvář, Leutron Vision