Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Zařízení společnosti ABB v nové tepelné elektrárně v Turecku

Společnost ABB získala zakázku v hodnotě přibližně 35 milionů amerických dolarů na komplexní dodávky elektrotechnických a automatizačních zařízení pro tepelnou elektrárnu Yunus Emre o výkonu 290 MW, která se nachází poblíž města Eskişehir v severozápadním Turecku. Zakázku jí přidělila česká společnost Vítkovice Power Engineering, která je dodavatelem inženýrských služeb a technického i stavebního vybavení elektrárny. Koncovým uživatelem a vlastníkem elektrárny je společnost Adularya Energy, člen skupiny Naksan Holdings.

Tepelnou elektrárnu Yunus Emre budou tvořit dva 145MW bloky, splňující aktuální emisní normy Evropské unie pro uhelné tepelné elektrárny. Dokončení prvního bloku je plánováno na červen 2014 a druhého bloku na září 2014.

Společnost ABB dodá kompletní vybavení pro vlastní spotřebu a vyvedení výkonu, včetně rozvodny velmi vysokého napětí. Zakázka zahrnuje návrh, konstrukci, dodávky, instalaci a uvedení dodaných zařízení do provozu. Mezi hlavní dodávané výrobky patří výkonové a odbočkové transformátory, generátorové vypínače, rozváděče vysokého a nízkého napětí, systém chránění výrobních bloků, vzduchem izolovaná rozvodna vysokého napětí 380 kV včetně řízení a chránění pro připojení na přenosovou soustavu.

Výrobní bloky elektrárny bude řídit nejnovější distribuovaný řídicí systém Symphony Plus od společnosti ABB, který je navržen pro řízení v odvětvích energetiky a vodárenství. Symphony Plus má jednoduchou, škálovatelnou architekturu pro automatizaci všech oblastí elektrárny. Umožňuje plně integrovat veškerá zařízení a systémy elektrárny a zajistit bezpečné a spolehlivé prostředí pro prevenci neoprávněného přístupu.

Společnost ABB je předním dodavatelem elektrotechnických a automatizačních zařízení pro energetiku a vodárenství. Nabídka této společnosti zahrnuje výrobky a služby pro celý životní cyklus elektráren na obnovitelné i konvenční energetické zdroje.               

(ed)