Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zařízení pro sběr dat přes USB s 80 analogovými vstupy a s konektory BNC

Společnost National Instruments (NI) uvádí na trh první 80kanálové zařízení pro sběr dat přes rozhraní USB – nový přístroj USB řady M s konektory BNC a nový modul USB-9237 řady C. Zařízení jsou určena pro přenosné i stolní použití při řešení od menších úloh až po úlohy s velkým počtem měřicích kanálů.
 

Úplná nabídka přístrojů pro sběr dat přes rozhraní USB

Kompletní nabídka společnosti NI v oblasti sběru dat přes rozhraní USB nyní zahrnuje více než 45 zařízení se vzorkovací frekvencí v jednom kanále až 1,25 · 106 vzorků za sekundu (MS/s), generováním analogového signálu s tokem dat o frekvenci až 2,86 MS/s a korelovanými digitálními I/O při frekvenci překračující 1 MHz, to vše pro úlohy s malým, středním i velkým počtem kanálů. Zařízení USB řady M s 80 kanály mají ze všech multifunkčních zařízení pro sběr dat přes USB dostupných na trhu největší počet kanálů, zařízení USB-xxxx BNC řady M nabízejí přímé připojení kabelů s konektory typu BNC a moduly USB řady C představují méně nákladný a snáze přenosný hardware. Díky připojení typu plug-and-play přes USB tak uživatelé získávají snadno použitelné a přenosné sestavy přístrojů pro řešení svých úloh z oblasti měření, sledování, monitorování a řízení.
 

Výkonná zařízení USB řady M s 80 analogovými kanály

Při použití 80kanálových zařízení USB řady M typu USB-6225 a USB-6255 lze díky velkému počtu kanálů v jediné skříňce snímat s menším počtem přístrojů větší počet analogových signálů. Signál lze vzorkovat s kadencí až 1,25 MS/s (750 kS/s agregovaně). Zařízení využívají pro kontinuální přenos dat techniku NI a dále obsahují až 48 digitálních kanálů I/O a dva čítače/časovače. Pro připojení zařízení k prostředí mohou uživatelé zvolit integrované svorky, konektory BNC nebo mnohokolíkový konektor, jenž umožňuje připojit zařízení pro sběr dat k přístrojům NI pro úpravu signálu nebo k zákaznickým deskám.
Zařízení USB řady M typů USB-6221, USB-6229, USB-6251 a USB-6259 s přídomkem BNC (USB-xxxx BNC) nabízejí standardní funkce zařízení řady M spolu s přímým připojením kabelů konektory BNC (až šestnáct rozdílových analogových vstupů, čtyři analogové výstupy a osm digitálních I/O) a až 60 šroubovými svorkami (obr. 1).
U řady M v provedení označeném USB-xxxx BNC jsou panelové konektory BNC umístěny přímo na zařízení, což eliminuje potřebu dalšího kabelového příslušenství s konektory BNC. Konektory BNC zajišťují snadno rozebíratelné a přitom odolné spojení s vyšší odolností proti elektromagnetickému rušení; to je u robustního přenosného zařízení určeného k použití v laboratořích, při výuce i v průmyslu důležité. Zařízení od společnosti NI opatřená konektory BNC dosahují vzorkovací frekvence až 1,25 MS/s (750 kS/s agregovaně), podporují kontinuální přenos dat metodou NI a obsahují až 48 digitálních
I/O a dva čítače/časovače.
Přístroje řady M, včetně systémového řadiče NI-STC 2, zesilovače NI-PGIA 2 a kalibračního zařízení NI-MCal, poskytují větší rychlost, přesnost i počet kanálů I/O než kterékoliv jiné známé zařízení pro sběr dat. Nová zařízení USB řady M, kombinující funkční schopnosti přístrojů řady M s jednoduchostí vlastní komunikačnímu systému Hi-Speed USB, zvládají širokou škálu úloh, včetně automatizovaných zkoušek, řízení technologických procesů a měření s použitím snímačů elektrických i neelektrických veličin. Všechna zařízení řady M podporují techniku vyvinutou společností NI pro kontinuální přenos dat, a umožňují tudíž měřit i generovat několik analogových a digitálních signálů I/O současně.
 

Kompaktní zařízení USB-9237

Zařízení USB-9237, využívající platformu řady C společnosti NI, disponuje velmi rychlou a spolehlivou funkcí při kompaktním provedení. Uplatní se při řešení úloh s malým počtem kanálů, jakými jsou např. tenzometrická měření sil a tlaků a další můstková měření. Modul je napájen ze sběrnice USB, bez potřeby externího zdroje, a má kalibrační certifikát od NIST. Nabízí rozlišení 24 bitů, možnost přímého připojení měřicích můstků (čtvrtinových, polovičních i úplných), simultánní vzorkování všech analogových vstupů frekvencí 50 kS/s, interní zdroj napětí až 10 V a kompatibilitu s inteligentními senzory s elektronickými katalogovými listy (TEDS).
 

Podpora široké škály programovacích prostředí a jazyků

Uživatelé mohou prostřednictvím uvedených nových zařízení s rozhraním USB snadno získávat data při použití dodávaného ovladače NI-DAQmx a softwaru NI LabVIEW SignalExpress LE, interaktivního měřicího programu pro rychlý sběr, analýzu a prezentaci dat. Software NI-DAQmx obsahuje funkce podporující rychlou tvorbu uživatelského programu, jako např. generování kódu, více než 3 000 příkladů, možnost simulace hardwaru a propojovací diagramy. Podporovány jsou prostředí LabVIEW a jazyky ANSI C/C++, C#, Visual Basic.NET a Visual Basic 6.0.
Všechna uvedená zařízení lze používat se softwarem od společnosti NI, včetně nástrojů LabVIEW, LabVIEW SignalExpress, Measurement Studio a LabWindows/CVI, a také s moduly PXI a dalším hardwarem, také od společnosti NI. Další informace lze nalézt na http://www.ni.com/daq
(National Instruments)