Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Zapisovač Logoscreen nt a on-line vizualizace měřených dat na počítači

Obrazovkový zapisovač JUMO Logoscreen nt přichází nyní na trh v nové verzi, obsahující čtyři rozhraní USB určená k ukládání měřených hodnot na paměť flash s konektorem USB, k přenosu dat pomocí této paměti či ke konfiguraci zapisovače z PC prostřednictvím běžného kabelu USB. Dalšími významnými novinkami jsou implementace nových funkcí webového serveru a vizualizace on-line technologických dat. Byly též rozšířeny matematické a logické kanály a implementováno rozhraní Profibus.
 
Webový server v zapisovači Logoscreen nt umožňuje vizualizaci on-line měřených hodnot na PC. Postačí k tomu připojit zapisovač do internetové sítě a v počítači mít nainstalován prohlížeč Internet Explorer a plug-in Adobe SVG Viewer 3.03. V počítači lze potom zobrazovat aktuální technologická data, alarmy a události. S těmito daty lze v PC pracovat nezávisle na zapisovači.
 
Při spuštění vizualizace on-line načítá software z přístroje nejprve část konfigurace nezbytnou pro tvorbu obrazu. Tuto část konfigurace si prohlížeč uloží a uživateli je k dispozici po celou dobu aktivního přístupu k přístroji. V následných krocích se již přenášejí pouze aktuální data.
 
Zobrazení na displeji PC je obdobné tomu, na něž je uživatel zvyklý u zapisovače. Zobrazit lze časové průběhy měřených hodnot v podobě křivek, sloupcové diagramy i textová pole. Na rozdíl od jiných řešení se nepřenášejí celé snímky obrazovek (screenshot), nýbrž pouze měřené hodnoty, což značně redukuje množství přenášených dat.
 
Změna typu zobrazení při vizualizaci on-line na displeji PC, např. zobrazení sloupcových diagramů místo křivek časových průběhů měřených hodnot, probíhá pouze v prohlížeči v PC. Nenahrávají se žádné nové obrazovkové masky, nýbrž pouze naměřené údaje potřebné k aktuálně požadovanému zobrazení. Na rozdíl od jiných konceptů, kdy změna v PC způsobí změnu zobrazení na displeji zapisovače, umožňuje Logoscreen nt vzájemně nezávislou obsluhu jednotlivých zobrazení jak v PC, tak v zapisovači.
 
K jednomu zapisovači může prostřednictvím Ethernetu přistupovat současně až pět uživatelů. Naopak webový server umožňuje z jednoho PC současný přístup k až čtyřem zapisovačům a zobrazení jejich dat na jedné obrazovce, což je užitečné zejména při sledování rozsáhlejších zařízení (obr. 1). Současně je tak možné sledovat několik samostatných procesů.
 
Připojením zapisovače k PC lze velmi účelně vyřešit i požadavek některých uživatelů, kteří si přejí zapisovač s větším displejem, než má Logoscreen nt.
 
Jestliže uživateli nevyhovuje podoba zobrazení obdobná jako na displeji zapisovače, může si data zobrazit i jinak. K tomu si může vytvořit a uložit až tři vlastní stránky v HTML s podobou vizualizace přesně přizpůsobenou svým požadavkům.
 
Vedle dvou sériových rozhraní RS-232/485 a jednoho rozhraní Ethernet má přístroj čtyři rozhraní USB a jedno rozhraní Profibus. Dvě přístrojová rozhraní USB umožňují použít standardní kabel USB pro obousměrný přenos konfiguračních dat. Pomocí dalších dvou rozhraní USB host je možné navíc, kromě možnosti obousměrného přenosu konfiguračních dat, přenést z přístroje i naměřené údaje a uložit je např. do paměti flash s konektorem USB (paměť USB, tzv. klíčenka; obr. 2). Možnost použít paměťovou kartu CF jako externí paměťové médium ovšem zůstala zachována. Je výhodná zvláště v drsných provozních podmínkách, protože při zasunuté paměťové kartě a uzavřených dvířkách na čelní straně přístroje je dosaženo krytí IP65.
 
Změny doznal rovněž osvědčený software PCA3000 + PCC pro přenos, správu a vyhodnocování archivovaných dat na PC. Nová funkce tiskových předloh umožňuje v podobě samostatného výstupního dokumentu tisknout údaje současně z několika přístrojů. Uživatel si může stanovit obsah, vzhled a dobu výstupu tiskových sestav, přičemž je podporováno množství výstupních formátů: pdf (Acrobat), xps (XML Paper Specification), xml, xls (MS Excel) i txt.
 
 
Obr. 1. Zobrazení dat ze čtyř zapisovačů Logoscreen nt na jedné obrazovce PC
Obr. 2. Zapisovač Logoscreen nt se zasunutou pamětí USB