Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Záložní zdroje na lištu DIN, jejich možnosti a využití

Automa 7/2000

Ing. Jiří Vácha,
Medeva spol. s r. o.

Záložní zdroje na lištu DIN, jejich možnosti a využití

V mnoha případech je zapotřebí zálohovat napájení různých elektronických a elektrických zařízení, a zajistit tak jejich funkci i v době výpadku rozvodné sítě. Společnost Medeva Hradec Králové uvedla koncem minulého roku na trh zcela nový výrobek. Jde o soubor záložních zdrojů, které jsou určeny pro aplikace, v nichž je třeba zálohovat napájení určitého přístroje umístěného v rozváděči nebo zálohovat vývod z rozváděče. V takovém případě je výhodné umístit záložní zdroj přímo do rozváděče.

Pro tuto situaci byl vyvinut záložní zdroj UPSDIN, který lze díky normalizovaným rozměrům upevnit přímo na lištu DIN 35 mm. Celá typová řada UPSDIN je určena pro průmyslové aplikace. Je zvláště vhodná pro systémy měření a regulace a jim podobné obory. Velká flexibilita návrhu poskytuje možnost zvolit optimální sestavu a splnit požadavky na dobu zálohování i na potřebný výkon. Stavebnicové provedení umožňuje kdykoliv v budoucnosti rozšířit zařízení pro delší dobu zálohování nebo větší výkon.

Obr. 1.

Zvolit lze i nadstandardní vybavení, jako jsou externí nabíjecí zdroj CHARGERDIN pro baterie s kapacitou vyšší než 12 A·h, a to i pro olověné akumulátory, bloky baterií Ni-Mh o kapacitě 1,5 A·h a napětí 12 V nebo 24 V, synoptický (signalizační) panel CONTDIN s optickou signalizací funkce celého systému, interface RSDIN pro komunikaci systému s počítačem prostřednictvím sériového rozhraní RS-232, které je galvanicky odděleno, a v neposlední řadě síťový výkonový zdroj stejnosměrného stabilizovaného napětí 12 V/4 A nebo 24 V/2 A POWERDIN.

Výrobky jsou navrženy ve shodě s harmonizovanými ČSN a evropskými normami, a je tedy možné je použít i ve výrobcích určených k vývozu do EU.

Využitím vlastností přístrojů řady UPSDIN se výrazně zvětší spolehlivost řídicího či kontrolního systému nebo jeho samostatných celků.

Celý systém lze s výhodou použít pro mnoho aplikací. Uvádíme zde jen některé z možností. Nezávislost jednotlivých jednotek ještě rozšiřuje spektrum uplatnění.

Příklady použití:

  • Záložní zdroje pro všechny aplikace, kde je třeba po určitou dobu zajistit provoz zařízení. Velká možnost krátkodobě přetížit výstup. Možnost zálohování indukčních nebo kapacitních zátěží.
  • Možnost využít externí akumulátor s neomezenou dobou činnosti. Jednotky UPSDIN mohou být v provozu na plný výkon neomezenou dobu.
  • Použití ve funkci měniče z 12 V DC nebo 24 V DC na 230 V/50 Hz. Zálohování jak střídavého napětí 230 V/50 Hz, tak i 12 V DC nebo 24 V DC s využitím jednotky POWERDIN.
  • V mobilních zařízeních k získání síťového napětí 230 V/50 Hz.

Jednotka UPSDIN obsahuje kontrolní a řídicí elektroniku, která ve spojení s externí akumulátorovou baterií plně zajišťuje funkci záložního zdroje potřebného výkonu a doby zálohování. Vnitřní řízený nabíječ je schopen obsluhovat dobíjení a kontrolu akumulátorové baterie až do kapacity 12 A·h. Má vnitřní sběrnicový systém, což umožňuje paralelně řadit jednotlivé moduly a tím zvyšovat výkon podle potřeby. Výsledný výkon se rovná součtu výkonů paralelně řazených modulů. Každý modul musí mít vlastní baterii. Užitím PWM (impulsně šířkové modulace) o vysoké modulační frekvenci bylo dosaženo významné účinnosti a minimálního vyzařování rušivých frekvencí. Podle hodnoty zálohovaného výkonu je možné volit UPSDIN z řady 70 W, 100 W, 130 W, 160 W nebo 200 W. Součástí jednotky je přepěťová ochrana, která chrání nejen vlastní modul, ale i zařízení napájené prostřednictvím modulu UPSDIN. Při použití baterií o větší kapacitě než 12 A·h je nutné použít externí nabíječ CHARGERDIN.

Celý systém je patentově chráněn a v současné době nemá na našem trhu obdobu. Veškeré informace je možné získat na kontaktní adrese:

MEDEVA
tel./fax: 049/526 62 52
mobil: 0603 295 782
e-mail: medeva.hk@worldonline.cz
http://medeva.web.worldonline.cz