Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Založení České a slovenské skupiny uživatelů programu WITNESS

Automa 1/2000

[tisková informace společnosti HUMUSOFT]

Založení České a slovenské skupiny uživatelů programu WITNESS

Na druhém setkání uživatelů programu WITNESS, které se konalo v pražském paláci KOVO dne 10. listopadu 1999, byla založena Česká a slovenská skupina uživatelů programu WITNESS.

Česká a slovenská skupina uživatelů programu WITNESS (CSWUG, Czech and Slovak WITNESS Users Group) je volné sdružení uživatelů programu WITNESS a lidí, kteří mají zájem na efektivním využití simulačních metod při řešení organizačních a technických problémů souvisejících zejména s restrukturalizací a zlepšováním procesů v oblasti výroby, logistiky a služeb.

Činnost CSWUG je zaměřena zejména na:

  • výměnu informací, nápadů a rad mezi uživateli v rámci diskusní skupiny,
  • šíření povědomí o využitelnosti simulačních metod,
  • rozvíjení teoretických i praktických znalostí členů v kursech a seminářích,
  • komunikaci s dalšími podobně zaměřenými skupinami ve světě.

Na webových stránkách skupiny CSWUG je možné najít:

  • příklady a modely, které poskytli členové skupiny ostatním,
  • archiv nápadů a užitečných rad,
  • informace o činnosti CSWUG.

Předsedou skupiny je Ing. Otokar Wiglasz, logistický specialista podniku ŽDB a. s. Bohumín, místopředsedou dr. Ing. Josef Kůs, vedoucí katedry oděvnictví na TU Liberec, tajemníkem skupiny je Ing. Karol Pap, pracovník společnosti IDC a. s. Trnava. Stránky skupiny najdete na adrese: www.humusoft.cz/cswug

CSWUG vítá jakékoliv kontakty s lidmi a skupinami, kteří mají obdobné profesní zájmy.

Technické zázemí pro činnost skupiny poskytla společnost HUMUSOFT s. r. o., zástupce firmy Lanner Group pro ČR a SR.