Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Zákaznický den ZAT již podesáté

Hlavním tématem jubilejního, desátého ročníku zákaznického dne společnosti ZAT byly inovace. Stovka zákazníků a partnerů firmy se seznámila s hospodářskými výsledky a inovačními aktivitami společnosti ZAT (vložený rámeček). Firma představila také své plány a záměry v jednotlivých oborech činnosti, tedy v dodávkách řídicích systémů pro jadernou a klasickou energetiku a v oblastech řízení technologických procesů, výroby elektroniky a zdravotnické techniky.

Modernizace výroby elektronických desek

Účastníci semináře si prohlédli provoz výroby elektronických desek, který je modernizován v rámci rozvojového projektu podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Evropskou unií nákladem 27 milionů korun. První etapa modernizace osazovacích linek SMT nákladem 10 milionů korun proběhla v roce 2012. Firma tím dosáhla schopnosti vyrábět složité elektronické desky s komponentami SMD s pouzdrem o velikosti 0201. V roce 2013 bude vynaloženo 9 milionů korun na modernizaci procesu selektivního pájení a automatické optické kontroly. V poslední fázi projektu má být vytvořeno pracoviště diagnostické nedestruktivní kontroly pájecího procesu v hodnotě 8 milionů korun.

Nové funkce řídicího systému SandRA

Účastníci zákaznického dne se seznámili s novými funkcemi softwaru i hardwaru řídicího systému SandRA (obr. 1). Vývoj byl zaměřen hlavně na diagnostiku nejen vlastního řídicího systému, ale také připojených komponent. Proto je nyní možné detekovat např. zkraty či přerušení kabelů nebo jiné poruchy snímačů a akčních členů (pohonů, ventilů apod.) připojených na vstupy a výstupy stanic SandRA. V souladu s tímto trendem je i zavedení protokolu HART pro komunikaci s inteligentními snímači a akčními členy. Ve spolupráci s novým softwarovým nástrojem ZAT IMS (Instrument Management Software) lze zajistit i včasnou detekci poruch snímačů. Další novinkou je implementace průmyslového ethernetového protokolu Powerlink. Řídicí systém SandRA je tak velmi dobře připraven pro využití v provozech s velkými požadavky na robustnost, spolehlivost a odolnost proti poruchám. Úspěšně je provozován např. v jaderné elektrárně Temelín nebo tepelné elek­trárně Opatovice. V současné době je instalován také v tepelné elektrárně Thalka v Egyptě.

Semináře o automatizaci v energetice

Semináře přiblížily zákazníkům a partnerům ZAT především projekty v oboru klasické a jaderné energetiky. Na semináři o automatizaci jaderné energetiky představil ředitel divize Automatizace Karel Stočes strategii společnosti ZAT – posílit pozici kvalifikovaného dodavatele pro plánované projekty v jaderné energetice. V souladu s touto strategií navazuje ZAT spolupráci s významnými společnostmi a skupinami, které se ucházejí o zakázky v tomto oboru ve světě. Již v říjnu 2011 podepsala společnost ZAT memorandum o spolupráci se státní ruskou korporací Rosatom a na jeho základě vypracovala s firmou Rolls-Royce společnou nabídku pro konsorcium MIR.1200 na dodávku řídicího systému pro dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín.

Memorandum o spolupráci podepsala firma ZAT v červnu 2012 také se společností Areva a získala od ní zakázku na dodávku řídicích systémů pro osm jaderných elektráren ve Francii. Systémy typu KCF sledují koncentraci kyseliny borité, hlídají distribuci napětí v jaderné elektrárně a diagnostikují řídicí systémy Spinline 3, dodávané společností Rolls-Royce. Součástí dodávky je také archivace dat pro údržbu, poskytování dat pro blokovou dozornu a další funkce.

V říjnu 2012 následoval podpis memoranda o spolupráci se společností AKME Engineering se záměrem stát se dodavatelem pro projekt vývoje a výroby reaktoru SVBR-100 (Svincovo-Vismutovyi Bystryi Reaktor), což je rychlý reaktor chlazený tekutým olovem. Tento reaktor používaný v 70. letech minulého století v ruských jaderných ponorkách má v současnosti najít uplatnění jako alternativa městského teplárenského zdroje především pro odlehlé oblasti (zejména na Sibiři). Nyní je již objednáno šestnáct těchto zdrojů a první zkušební bude postaven v Dimitrovogradu (123 000 obyvatel) v Rusku. Výhodu reaktoru tohoto typu je, že nehrozí nebezpečí úniku radioaktivní páry a přehřátí jádra po odpojení od sítě. Nevýhodou jsou vysoké výstupní teploty, které vyžadují další výzkum v oblasti materiálů.

Podrobné informace a prezentace ze zákaznického dne ZAT jsou uvedeny na www.zat.cz/cs/item/1953-zakaznicky-den-2013. 

(ev)

Obr. 1. Řídicí systém SandRA

Rekordní tržby a investice do vývoje

Společnost ZAT očekává, že za fiskální rok 2012 dosáhnou její tržby rekordní úrovně v historii firmy, a to 800 milionů korun. Tržby z realizovaných zakázek jsou o 100 milionů korun vyšší, než bylo plánováno. „Dosažení rekordních tržeb vidíme také v neustálém vývoji našich řídicích systémů, ročně investujeme do inovací přes 40 milionů korun. Rekordní tržby jsme si nadělili shodou okolností v roce padesátého výročí od založení firmy,“ konstatuje Stočes, ředitel divize Automatizace.

Inovační úsilí firmy rovněž ocenila odborná porota soutěže Best Innovator, pořádaná poradenskou společností A.T. Kearney, která ZAT zařadila mezi pět nejvíce inovativních firem v České republice. Vývojáři společnosti ZAT dlouhodobě spolupracují s českými technickými univerzitami na výzkumných a vývojových projektech, např. v oblasti průmyslových systémů, analýz spolehlivosti a bezpečnosti řídicích systémů a jejich použití, či při pořádání odborných konferencí. Společnost ZAT se podílí na výzkumném projektu Centra pokročilých jaderných technologií (CANUT), který se v období 2012 až 2019 zabývá výzkumem a vývojem nových řídicích systémů pro jaderné elektrárny. Finančně ho podporuje Technologická agentura České republiky z programu Centra kompetence, ZAT projekt spolufinancuje částkou 16 milionů kroun.

Do rekonstrukce areálu ZAT v Příbrami bylo za poslední čtyři roky investováno téměř 65 milionů korun a na poslední fázi přestavby bude v roce 2013 vynaloženo 5 milionů korun.

(ZAT a. s.)