Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Zákaznický den ZAT 2014: od myšlenky k realizaci

Společnost ZAT, a. s., uspořádala na pracovišti v Plzni dne 15. ledna 2014 již jedenáctý Zákaznický den, letos s mot­tem Od myšlenky k realizaci. Akce se zúčastnilo asi devět desítek odborníků se zájmem o řízení zejména energetických zařízení a technologických procesů. Do­poledne vyslechli plenární přednášky tý­kající společnosti ZAT jako celku a na od­poledne pro ně byly připraveny oborově zaměřené workshopy.

 
Po úvodní přednášce o aktuálním dění ve společnosti vystoupili pracovníci di­vize Automatizace s přednáškami Řídicí systém SandRA Aplikace řídicího systé­mu SandRA. V roce 2014 přichází společ­nost ZAT s novinkami ve všech úrovních architektury řídicího systému ZAT (HMI//SCADA, návrhové nástroje, řídicí stani­ce). S ohledem na míru inovace jde o řídicí systém ZAT typu DCS nové generace, pro který společnost zvolila obchodní značku SandRA (Safe and Reliable Automation). Značka SandRA tak od nynějška zastřešuje spolu s provozními stanicemi řady Z100 a Z200, uvedenými na trh v roce 2011, také veškeré technické prostředky předchozí ge­nerace řídicího systému ZAT Plant Suite v jejich nejnovějších verzích. Další před­nášky přiblížily činnost úseku Instalace a servis divize Automatizace a divizí Prů­myslová elektrotechnika Medical. Dopo­lední plenární jednání uzavřela přednáška Kvalita v ZAT v roce 2013.
 
Odpolední paralelní specializované workshopy byly věnovány aplikačním té­matům Automatizace pro jadernou ener­getiku, Automatizace pro klasickou energetiku, Automatizace technologických procesů a tématu Automatizační prostřed-ky ZAT.

Prezentace z uvedených přednášek a workshopů jsou k dispozici ke stažení na www.zat.cz. Během dne si účastní­ci mohli také prohlédnout vývojová pracoviště a zkušebny v objektu společnos­ti včetně rozpracovaných zakázek. Příští Zákaznický den ZAT se uskuteční v led-nu 2015.

(sk)