Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Zákaznický den ZAT 2009: komplexní služby v automatizaci

Společnost ZAT, a. s., (www.zat.cz), uspořádala 8. ledna 2009 šestý ročník Zákaznického dne, již druhý na novém pracovišti v Plzni. Zúčastnilo se ho 62 návštěvníků, především reprezentantů zákazníků a obchodních partnerů společnosti ZAT. Hlavním programem Zákaznického dne ZAT 2009 byly čtyři odborné přednášky uspořádané do dvou bloků.
 
Dopolední blok byl zahájen přednáškou Když se řekne automatizace..., v níž bylo stručně charakterizováno současné komplexní pojetí automatizace s poukazem na schopnost společnosti ZAT ve spolupráci se zákazníkem přizpůsobit technické řešení řídicího systému potřebám technologického zařízení i zákazníka a řídit na všech možných úrovních i velmi složité automatizační projekty. Následující přednáška Když se řekne integrace… zdůraznila význam systémového přístupu k integraci automatizačních systémů a představila konkrétní automatizované systémy realizované společností ZAT v roli integrátora. V odpoledním bloku byly v přednáškách s názvy Když se řekne kvalita… a Když se řekne servis… podrobněji představeny specifické postupy používané společností ZAT v dotyčných oblastech. Odpoledne, současně s přednáškami, pracovníci společnosti ZAT pod hlavičkou Když se řeklo životní cyklus řídicích systémů ZAT… poskytovali zájemcům individuální konzultace o programu ukončování podpory vybraných řídicích systémů značky ZAT. Důležitou součástí akce byly také vzájemné diskuse návštěvníků. Díky relativně volnějšímu časovému programu přednášek k nim byl během dne dostatek prostoru.
 
Pracovníci společnosti ZAT ve všech svých vystoupeních kladli důraz na skutečnost, že společnost je schopna zajistit veškeré činnosti potřebné ke komplexní automatizaci provozů a závodů, tj. projektování, vývoj, výrobu, realizaci i servis, a je zákazníkovi partnerem při jakékoliv kombinaci činností vedoucích k naplnění jeho potřeb v oblasti automatizovaného řízení.
(sk)