Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Zakázkové i standardní pneumatické prvky

Automa 10/2000

Ing. Richard Pelikán,
Poličské strojírny, a. s.

Zakázkové i standardní pneumatické prvky

Obr. 1.

Poličské strojírny, a. s., tradiční český výrobce, dodávají na trh mj. kompletní sortiment standardních pneumatických prvků a prvků vyráběných podle požadavků zákazníka.

Ze standardních výrobků je možné uvést jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu ve světlostech DN 6 až DN 25. Pro komplikovaná potrubí s velkým počtem mazacích míst nabízejí Poličské strojírny centrální maznici pro přimazávání vzduchu olejovou mikromlhou. Jádrem sortimentu ovládacích ventilů je řada šoupátkových ventilů B9, vyráběných ve světlostech 6 a 8 mm (připojovací závity G1/8" a G1/4"). Ventily se vyznačují vysokými průtoky a dlouhou životností. Umožňují provoz na nepřimazávaný tlakový vzduch. Rozváděče lze sesadit do připojovacího bloku se společným přívodem tlaku. K dispozici jsou varianty s mechanickým, pneumatickým a elektromagnetickým ovládáním (obr. 1). Nabídka je doplněna mechanicky ovládanými ventily řady Mikro (jmenovitá světlost 2,5 mm), přímo řízenými sedlovými ventily BP, nožními, škrticími či zpětnými ventily.

Pneumatické válce (obr. 2) jsou zastoupeny řadou RD s průměry pístů 12 až 25 mm a válci PS 32 až 250 mm. Obě řady mají tlumení v koncových polohách (válce PS seřiditelné), magnetický píst pro bezkontaktní snímání polohy a pístnici z korozivzdorné oceli. Válce odpovídají normě ISO 6432 (řada RD) a ISO 6431 (řada PS). Jsou vyráběny v běžném provedení, v provedení s průchozí pístnicí či s dvojitou pístnicí zajištěnou proti pootočení. Stejně jako ovládací ventily umožňují provoz na nepřimazávaný tlakový vzduch.

K sortimentu pneumatických prvků samozřejmě patří široká škála šroubení z poniklované mosazi, a to v provedení s nástrčnou rychlospojkou nebo s převlečnou maticí. Pro rozvody stlačeného vzduchu jsou určeny hadičky z polyetylenu, polyamidu, polyuretanu či teflonu.

Obr. 2.

Jak již bylo uvedeno, dodávají Poličské strojírny na trh také pneumatické prvky vyráběné podle požadavků zákazníka. V krátkosti lze z této oblasti uvést např. pneumatické zařízení pro vyvažování hmotnosti vřeteníku obráběcích fréz, ocelové válce do prostředí s nebezpečím výbuchu, válce s pozicionérem pro pneumatické ovládání klapek. Nejvýznamnější uplatnění nalezly tyto prvky v dopravním strojírenství, a to především s ventilovými bloky a pneumatickými válci pro ovládání dveřních systémů trolejbusů a autobusů. Především pro stávající typy autobusů Karosa se v Poličských strojírnách vyrábí několik variant ventilových bloků OB pro ovládání pneumatických válců.

Vzhledem k požadavkům trhu bylo vyvinuto zařízení EPOD1, které nahrazuje ovládání dveřních systémů montované do vozů Karosa vyráběných do roku 1998. Srdcem bloku EPOD1 je monostabilní elektromagnetický ventil s válcovým šoupátkem a cívkou, umožňující stoprocentní zatížení elektrickým napětím. Konstrukčně tento ventil vychází z již zmiňované standardně vyráběné a v praxi s úspěchem ověřené řady elektroventilů B9. V tělese bloku jsou zabudovány škrticí jehly, jež dovolují regulovat objemový průtok tlakového vzduchu a tím seřizovat rychlost pohybu dveří. Na přívodní větvi tlaku je umístěn tlakový spínač, který při zvýšení tlaku vzduchu, způsobeném např. sevřením pasažéra mezi dveřmi, přestaví ventil do opačné polohy a tím automaticky otevře dveře.

Obr. 3.

Vývody k pneumatickým válcům jsou realizovány úhlovým šroubením s nástrčnou rychlospojkou pro plastové hadičky. K jednočinným válců pro zajištění dveří, tzv. zámkům, je vzduch vyveden dutým šroubem s kruhovými objímkami. Před ovládacím blokem je předřazen kulový ventil s odfukem do atmosféry pro uzavření přívodu tlakového vzduchu.

Elektropneumatický ovládač dveří EPOD1 plně nahrazuje zařízení doposud používané ve starších typech autobusů. Konstrukčně je ovládač řešen včetně upevňovací konzoly pro uchycení do původních otvorů v rámu autobusu, což značně usnadňuje jeho montáž.

Velkou výhodou použití EPOD1 je kromě jeho moderní konstrukce a vysoké spolehlivosti také sjednocení náhradních dílů pro starší typy s díly pro nově dodávané autobusy (shodná cívka, tlakový spínač, šroubení, škrticí ventily atd.).

Poličské strojírny a. s.
572 12 Polička
tel.: 0463/751 536, 535, 576
fax: 0463/751 575
e-mail: pneus@pos.cz
internet: http://www.pos.cz