Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Zajímavé funkce i skvělá cena – HMI Fuji Electric

Operátorské panely Fuji Electric, původně Hakko Electronics, nesou společné jméno MONITOUCH™. Jejich nejnovějšími řadami jsou V9 series s širokou nabídkou funkcí a TECHNOSHOT™ s vynikající cenou při solidním výkonu. Hlavní novinkou řady V9 series je integrovaný router pro VPN. Službu VPN serveru buď může poskytnout Fuji Electric (v Evropě a v Japonsku), nebo zákazník může používat vlastní VPN server. Spolu se serverem tvoří operátorské panely Monitouch V9 systém s novým jménem WMI (Web Machine Interface).

Akvizicí firmy Hakko Electronics, která již roku 1988 vyvinula první programovatelný operátorský panel, rozšířila společnost Fuji Electric svou nabídku pro průmyslovou automatizaci o operátorské panely s obchodním jménem Monitouch. Na trhu se lze setkat s modely již ukončených řad V6 a V7 a dále s ještě stále dodávanou řadou V8. Nejnovějším přírůstkem je řada V9 (obr. 1) a z ní odvozené cenově úsporné varianty Technoshot (obr. 2) s úhlopříčkou 7" či 10". Operátorské panely V9 jsou k dispozici ve třech stupních výbavy, viz tab. 1.

Tab. 1. Stupně výbavy operátorských panelů V9

 Typ  Délka úhlopříčky Charakteristika
 V9 Lite – základní model  5,7"; 8,4"; 10,4" rozlišení VGA, odporový dotykový displej
 V9 Advanced – střední třída  7"; 10,1" širokoúhlé displeje, kapacitní dotykový
 V9 Standard – nejvýkonnější  8,4"; 10,4"; 12,1"; 15" velké rozlišení, odporový dotykový displej, WiFi

 

Všechny varianty panelů V9 jsou vybaveny serverem VNC (Virtual Network Computing), díky němuž je možné propojení s tabletem; u verzí s WiFi navíc i bez přístupového bodu. Rozhraní WiFi v panelech je možné využít ke komunikaci s PC, přenosu dat protokolem FTP a také ke komunikaci mezi panely navzájem např. pro synchronizaci dvou strojů. Data lze zaznamenávat na paměťové médium připojené do USB či na běžnou kartu SD. Naopak z média lze číst a zobrazit např. soubory PDF. Jednotlivé obrazovky mohou mít čtyřnásobnou plochu oproti zobrazitelnému obsahu a panely podporují funkce scrolling a zooming. Na displeji je také možné zobrazit videozáznam z analogové kamery či obecně ze vstupu RGB.

V-Power Cloud pro dálkovou správu

Významnou novou funkcí je zaměření na dálkovou správu prostřednictvím služby V-Power Cloud (obr. 3) ve spojení s integrovaným routerem VPN. Ústředním článkem komunikace s příslušnými PLC, měniči frekvence, měřicími přístroji či jinými komunikujícími zařízeními je operátorský panel Monitouch V9. K tomu účelu umožňuje realizovat až osm komunikačních spojení, přičemž rozhraní Ethernet a RS-485 jsou integrována, jiná rozhraní jsou k dispozici při použití volitelných karet. K operátorským panelům jsou k dispozici ovladače pro různá zařízení různých výrobců. Na druhé straně internetu je PC, na němž běží vývojový software různých přístrojů připojených k panelu V9, takže takto se lze dálkově prostřednictvím jedné komunikační brány připojit na zařízení různých výrobců.

Mnohé z uvedených funkcí jsou k dispozici i u „odlehčených“ a cenově výhodných přístrojů řady Technoshot. I tyto přístroje mohou být bránou pro komunikaci se zařízeními různých výrobců. Není zde však integrován router VPN a díky variantám s displejem menší úhlopříčky jsou tyto panely určené do jednodušších strojů, kde zákazník ocení právě nízkou cenu.

Vývojový software

Vývojový software pro panely řad V8, V9 a Technoshot se nazývá V-SFT (obr. 4), dodáván je ve verzi 6, formátem dat je kompatibilní se staršími verzemi a podporuje migraci projektů ze starších řad panelů až na V9. Software obsahuje velkou databázi grafických objektů, lze do něj kopírovat objekty z programů Microsoft Word, Excel a Power-Point, ovládá se pomocí pásu karet (ribbon menu) a má mnoho dalších vlastností podporujících uživatelskou přívětivost. Je také vybaven emulátorem cílového panelu, takže lze pracovat i bez hardwaru.

Široké možnosti použití

Operátorské panely V9 jsou vhodné pro použití s inteligentními přístroji různých výrobců jako ústřední článek komunikace, v případě správy na dálku výrazně zjednoduší řídicí úlohu a díky integraci služby VPN sníží náklady. S řadou Technoshot lze zase docílit cenově úsporných řešení. Ve spojení s měničem frekvence Frenic-Ace, v němž jsou zabudovány funkce logického řízení, tak lze dokonce vytvořit řídicí systém jednoduššího stroje bez externího PLC.

 Ing. Petr Boček, Amtek, spol. s r. o.

(fuji@amtek.cz)

Obr. 1. Operátorský panel Monitouch V9: shora dolů verze Standard, Lite, Advanced

Obr. 2. Operátorský panel Monitouch Technoshot

Obr. 3. Schéma cloudové služby V-Power Cloud

Obr. 4. Vývojové prostředí pro operátorské panely Monitouch V8, V9 a Technoshot