Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Zájem o vzdálené I/O dále poroste

číslo 2/2004

Zájem o vzdálené I/O dále poroste

Celkový roční obrat na světovém trhu s jednotkami vzdálených (distribuovaných) vstupů/výstupů (I/O), který v roce 2002 činil 2,5 miliardy USD, by měl do roku 2005 růst středním tempem téměř 5 % ročně. Uvádí to studie Global Market Demand and User Requirements for Industrial Distributed/Remote I/O, Third Edition (Celosvětová poptávka a požadavky uživatelů v oblasti vzdálených I/O pro průmysl, třetí vydání) vydaná společností pro výzkum trhu Venture Development Corp. (VDC). Z uvedené částky bylo o něco více než polovina (1,3 miliardy) vydáno za zařízení určená k použití s programovatelnými automaty (PLC), 913 milionů (36,5 %) za zařízení pro distribuované řídicí systémy (DCS) a 335 milionů (13,4 %) za zařízení pro řídicí systémy založené na PC.

V současné době nejmenšímu segmentu trhu – vzdáleným jednotkám I/O pro systémy s PC – předpovídá VDC největší tempo růstu. Obrat na trhu s produkty pro DCS by měl růst nejpomaleji. Trh tedy poroste díky produktům pro systémy s PC a PLC. Studie brala na zřetel zejména:

  • rostoucí zájem o vzdálené I/O jako prostředek ke snížení nákladů na kabeláž nyní spojující provozní přístroje s obvody I/O centralizovanými v řídicích stanicích,

  • stále častější implementace automatizované výroby, včetně řídicích stanic a vzdálených I/O, především v Číně a dalších zemích s teprve se rozvíjející ekonomikou,

  • očekávané trendy v určitých odvětvích a typech aplikací již využívajících vzdálené I/O a ekonomické trendy na světových trzích.

U všech tří typů produktů studie očekává pokles průměrných cen.

V porovnání s výsledky podobné studie z roku 2001 jsou nyní odhadovaná tempa růstu menší a některé další významné trendy méně příznivé. Předchozí studie uváděla pro období do roku 2005 průměrný meziroční nárůst celkového obratu na světovém trhu se vzdálenými I/O ve výši 6,6 %, zatímco novější předpověď je 4,5 %. Pomaleji by měl růst i zájem o vzdálené I/O pro systémy s PC, třebaže tehdy i nyní byly označeny za nejrychleji rostoucí segment trhu. Předchozí studie uváděla jejich 13,2% podíl na trhu v roce 2000 s odhadem nárůstu na 19,4 % v roce 2005. Studie z roku 2003 však konstatuje, že jejich podíl na trhu se za dva roky téměř nezměnil (13,4 % v roce 2002), a odhad podílu v roce 2005 koriguje na 14 %.

Co se týče dodávek různých sběrnic a sítí spojujících jednotky vzdálených I/O s řídicími stanicemi, budou podle nové studie firemní (proprietární) řešení vytlačována z trhu tzv. otevřenými řešeními pomaleji, než bylo dříve předpokládáno.
[InTech News, říjen 2003.]

(kp)

Inzerce zpět