Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Zabezpečené připojení redundantních sítí

Nový zabezpečovací (security) modul Scalance S627-2M chrání pomocí firewallu automatizační sítě před neoprávněným přístupem. Poprvé lze zabezpečeným způsobem připojit také redundantní síťové struktury, např. redundantní kruhové sítě, s protokolem MRP (Media Redundancy Protocol) nebo HRP (High Speed Redundancy Protocol). Modul S627-2M má tři pevné elektrické porty, z toho jeden zabezpečený a jeden typu DMZ (Demilitarized Zone), a dva sloty pro volitelně použitelné modulární dvouportové elektrické a optické moduly fyzického rozhraní (media module). Lze ho tudíž přímo začlenit do optických sítí. Se dvěma paralelními moduly S627-2M je možné vytvořit propojení odolné proti poruše, kdy při selhání jednoho z modulů druhý okamžitě automaticky přejde z vyčkávacího do aktivního pracovního módu a převezme všechen datový provoz.

Až sedm disponibilních portů umožňuje modulu Scalance S627-2M prostřednictvím firewallu variabilně zajistit ochranu nejrozmanitějších topologií sítě. Modul může např. spojovat redundantní kruhové sítě s páteřní sítí, dvě kruhové struktury navzájem, jednotlivé automatizační buňky s nadřazenou síti apod. S použitím různých media modulů lze vytvářet i smíšené sítě využívající současně spoje elektrické i optické (jednovidová i mnohavidová vlákna).

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.com, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com