Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Za Vratislavem Gregorem

číslo 5/2005

Za Vratislavem Gregorem

Dne 17. března 2005 zemřel ve věku nedožitých 82 let Ing. Vratislav Gregor, bývalý ředitel Výzkumného ústavu matematických strojů (VÚMS) v Praze. Obr. 1. V ředitelské funkci působil od začátku šedesátých let dvacátého století. Ing. Gregor nepatřil mezi ředitele, jejichž jedinou kvalifikací pro vedoucí funkci byla stranická příslušnost. Stal se jím především proto, že se osvědčil jako konstruktér a později šéfkonstruktér Zbrojovky Brno. Pod jeho vedením navázal Výzkumný ústav matematických strojů na dílo profesora Antonína Svobody, zakladatele československého výzkumu výpočetní techniky, přestože možnosti rozvoje byly v tehdejších podmínkách značně omezené.

Nekompromisní postoj Ing. Gregora k absurditám doléhajícím na něj z nadřazených orgánů byl bezesporu jednou z příčin, proč byl v polovině roku 1973 z ředitelské funkce odvolán.

Na Ing. Gregora vděčně vzpomínají bývalí pracovníci ústavu včetně těch, které do výzkumného ústavu přijal, když byli po roce 1968 z politických důvodů vyhozeni z práce.

Ing. Oldřich Klos, Ing. Jaroslav Staněk