Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Za Emilem Širůčkem

Vážení a milí čtenáři, v pátek 9. dubna 2021 zemřel ve věku nedožitých 67 let Ing. Emil Širůček, ředitel nakladatelství FCC Public.

Emil Širůček vystudoval elektrotechnickou průmyslovku v Pardubicích a Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Pracoval jako technolog v podniku ČKD Trakce a od roku 1980 jako odborný a později vedoucí redaktor časopisu Elektrotechnik v tehdejším SNTL – Státním nakladatelství technické literatury. V roce 1991 odešel do firmy FCC Folprecht, která z iniciativy jejího majitele, pana Miloslava Folprechta, odkoupila vydavatelská práva na časopisy Elektrotechnik a Elektrotechnický obzor a sama začala vydávat časopis Elektro. Emil Širůček byl šéfredaktorem časopisu Elektro a po vzniku nakladatelství FCC Public, které se v roce 1994 oddělilo od firmy FCC Folprecht, se stal ředitelem nakladatelství.

Nakladatelství FCC Public vydávalo kromě časopisu Elektro také časopis Světlo, krátce i Radio, a v roce 1995 zde poprvé vyšel rovněž časopis Automa. V roce 1997 jsem do časopisu Automa nastoupil já a Emil Širůček mě trpělivě učil novinářskému a vydavatelskému řemeslu, které jsem jako technik a konstruktér vůbec neznal. Absolvovali jsme spoustu jednání a porad, dohadovali jsme se o plánech, o termínech, o rozpočtu a o všem, co k chodu nakladatelství patří. Mým ředitelem byl až do roku 2014, kdy majitel firmy Miloslav Folprecht rozhodl, že se nakladatelství rozdělí na samostatné časopisy. Emil Širůček zůstal ředitelem FCC Public, které dále vydává časopisy Elektro a Světlo. Přesto jsme se stále potkávali na tiskových konferencích, na veletrzích u nás i v zahraničí i na odborných konferencích, které nakladatelství pořádalo. A občas i v jeho kanceláři v Libni, kde jsme probírali věci pracovní i osobní. Jen už jsem nechodil za svým ředitelem, ale za kolegou a přítelem.

Emil Širůček zemřel náhle, po krátké nemoci. Zpráva o jeho úmrtí mě velmi zaskočila, zasáhla a zarmoutila. Dovolte mi mým jménem, jménem našeho ředitele Petra Špůra i všech členů redakce vyjádřit upřímnou účast a soustrast pozůstalým.

 

Petr Bartošík, šéfredaktor