Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Z konference Měření a regulace teplot v teorii a praxi 2009

Letošní konference Měření a regulace teplot v teorii a praxi se uskutečnila v Ostravě v Kongresovém centru VŠB – Technické univerzity Ostrava ve dnech 9. a 10. dubna 2009 jako celostátní konference s mezinárodní účastí a současně jedna z akcí konaných při příležitosti 160. výročí založení VŠB. Jejím tradičním cílem bylo umožnit pracovníkům z akademické sféry i z průmyslu vzájemně si vyměnit informace o současném stavu v oboru, a to zejména v oblasti řízení technologických procesů. Pořadateli byly, stejně jako v minulých ročnících, VŠB-TU Ostrava a společnost Tanger, spol. s r. o., ve spolupráci s dalšími organizacemi, včetně Národního komitétu IMEKO.
 
Účast na konferenci byla v porovnání s předchozími ročníky asi poloviční, zejména z průmyslu se jí zúčastnilo méně odborníků, nejspíše ovlivněná nejistou hospodářskou situací. Řádných 45 účastníků konference v auditoriu doplnila desítka studentů denního doktorského studia. Celkem bylo na konferenci předneseno 26 přednášek (sedmnáct v prvním a devět ve druhém dni) zaměřených zejména na témata metrologie a kalibrace snímačů teploty, bezdotykového měření teploty, úloh měření teploty v energetice, hutnictví a laboratořích a na informace o nové technice. Podrobný program konference včetně seznamu přednesených přednášek lze nalézt na www.mereniteplot.cz, kde najdou potřebný kontakt i případní dodateční zájemci o sborník textů z konference (29 příspěvků, 191 stran formátu A5, ISBN 978-80-87294-02-4).
 
Součástí konference byla stolní výstavka produktů určených pro měření a regulaci teploty. Zúčastnily se jí firmy Blue Panther, s. r. o., Emerson Process Management, s. r. o., Smaris s. r. o., Tectra a. s., Testo, s. r. o., Testovací technika, s. r. o., TMV SS s. r. o. a TSI System, s. r. o.
 
Velmi zajímavým bodem programu konference byla prohlídka unikátního topného a chladicího systému nové Auly VŠB-TU Ostrava na bázi tepelných čerpadel, zatím největšího systému svého druhu v ČR. Systém byl vybudován jako součást stavby nové budovy celkovým nákladem bezmála 67 milionů korun za podpory především Evropského fondu pro regionální rozvoj (téměř 45 milionů korun) a Státního fondu životního prostředí ČR (asi 6,4 milionu korun). Systém se skládá z deseti tepelných čerpadel země- voda typu IVT Greenline D70, každého s tepelným výkonem 67,8 kW a elektrickým příkonem 16,7 kW při teplotním spádu 0/35 °C (popř. 69,8 kW a 22,3 kW při spádu 0/50 °C – viz obr. 1). Nízkopotenciálním zdrojem tepla je 110 vrtů s hloubkou 140 m, teplonosnou kapalinou je nemrznoucí směs vody a ethylalkoholu (obr. 2). Vedle toho, že systém beze zbytku plní projektované tepelně-technické funkce, je jeho existence přímo v areálu školy mocným impulzem k rozvoji výzkumných aktivit v oboru tepelných čerpadel na VŠB-TU Ostrava.
 
Příští konference na téma měření a regulace teplot v teorii a praxi je plánována na jaro 2011.
(sk)
 
Obr. 1. Pohled do čerpací stanice systému tepelných čerpadel země-voda Auly VŠB-TU Ostrava (foto: J. Janíček, Sensit s. r. o.)
Obr. 2. Pohled do šachty se zhlavím skupiny vrtů systému tepelných čerpadel (foto: J. Janíček, Sensit s. r. o.)