Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Z konference Diagon 2006

číslo 7/2006

Z konference Diagon 2006

Pod názvem TD 2006 – Diagon 2006 se ve Zlíně dne 11. května 2006 za mezinárodní účasti uskutečnila již 29. konference na téma diagnostiky, spolehlivosti a bezpečnosti. Celkem 35 účastníků konference, převážně z akademické sféry, vyslechlo devatenáct referátů, uspořádaných do bloků:

  • bezpečnost (sedm referátů),
  • diagnostika a spolehlivost (sedm),
  • automatizace (pět).

Všechny referáty jsou obsaženy v tištěném sborníku o 118 stranách formátu A4 (ISBN 80-7318-410-9). Organizačně konferenci zajistilo kongresové centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (e-mail: grulichova@rektorat.utb.cz, http://www.utb.cz), kde se lze o konferencích Diagon informovat podrobně.