Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Yokogawa v a. s. Česká Rafinérská

číslo 6/2002

Yokogawa v a. s. Česká Rafinérská

V červnu uplyne rok od spuštění jedné z největších investičních akcí v ČR po roce 1990 – jednotky fluidního katalytického krakování (FCC) v a. s. Česká Rafinérská Kralupy nad Vltavou – do trvalého provozu. Tato investice přinesla zvýšení výroby automobilových benzinů a motorové nafty o 700 tisíc tun ročně (tj. přibližně o 54 %) a významně přispěla k nárůstu konkurenceschopnosti naší petrochemické výroby na evropském trhu. Generálním dodavatelem byl Fluor Daniel B. V., související investice zajišťovala firma ABB Lummus Global Brno. Díky pomoci technických pracovníků akcionářských společností Shell, Conoco a licenční společnosti Universal Oil Products (UOP) se podařilo zrealizovat stavbu za 7 miliard Kč v rekordně krátké době 28 měsíců.

Obr. 1.

Odborné veřejnosti v oboru měření a regulace by neměla uniknout informace, že se na této významné stavbě podílela dodávkou provozních přístrojů také firma Yokogawa. Na jednotce FCC je nyní v provozu 587 snímačů tlaku a rozdílu tlaku, 419 převodníků teploty, 172 vírových průtokoměrů a dalších okruhů. Modernizace rafinerie v Kralupech se však nezastavuje a v tomto roce již začala obnova měřicích a regulačních provozních přístrojů také na starém rafinerském bloku, kde Yokogawa k více než 1 000 okruhů z FCC přidá dalších 500 snímačů (381 snímačů tlaků a rozdílu tlaku, 92 převodníků a senzorů teploty, 16 vírových průtokoměrů a 11 převodníků I/P). Pro podporu údržby a možnosti rychlého zásahu v rafinerii zřídila Yokogawa v Kralupech konsignační sklad.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

O tom, že Yokogawa nebyla vybrána náhodně, svědčí množství dalších projektů ve světě. Například s Firmou Fluor Daniel B. V. Yokogawa dodává systémy řízení pro těžbu, zkapalňování a expedici zemního plynu na ostrově Sachalin. Pro konsorcium NAM-GLT, jehož členem je také Shell, dodává Yokogawa kompletní systémy řízení a provozní přístroje pro těžbu, distribuci a skladování zemního plynu v oblasti Groningenu (Nizozemí). Shell Oil Products stanovila za svůj standard pro oblast Asie, Austrálie a Oceánie informační systémy ODS (Operational Data Systems) Exaquantum od firmy Yokogawa. Kvalita, technické parametry a zvláště spolehlivost jejích přístrojů, systémů a služeb jsou právem ceněny v petrochemii, chemii a farmacii – oblastech primárního zaměření firmy Yokogawa.

YOKOGAWA – reprezentační kancelář
1. máje 120
703 00 Ostrava
tel.: 069/292 39 67
fax: 069/292 56 73
Ing. Jaroslav Kvapil: 0602 562 866
Ing. Tomáš Zetek: 0606 731 161

Inzerce zpět