Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Yokogawa v novém tisíciletí

Automa 9/2001

(Yokogawa)

Yokogawa v novém tisíciletí

Obr. 1.

Yokogawa Electric Corporation, založená v roce 1915, je jedním z předních dodavatelů průmyslové automatizace, měřicí techniky, řídicích a informačních systémů. V současné době se svými více než 30 000 zaměstnanci v 233 obchodních, servisních a projektových střediscích slouží potřebám svých zákazníků ve 28 zemích všech kontinentů. Důrazem na investice do základního výzkumu a vývoje (9 % z ročního obratu) si udržuje vysokou technickou úroveň svých zařízení, o čemž svědčí více než 4 500 patentů a světová prvenství v celé řadě produktů a řešení. Co nového má Yokogawa v oblasti průmyslové automatizace na počátku 3. tisíciletí a co můžete také shlédnout na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně?

V oblasti řídicích systémů je to nová revize R3 systémů DCS Centum CS1000 a CS3000, umožňující realizovat funkci operátorské úrovně pod nejnovějším OS Windows 2000 (první mezi výrobci DCS). Operátorské stanice s novým OS umožňují použít duální monitory a přehledněji tak uspořádat více informací pro jednoho operátora. Systém je lépe kompatibilní s novými požadavky informačních technologií, včetně dálkového přístupu k časovým průběhům, grafickým a jiným panelům prostřednictvím webu, a dovoluje přímo připojit Fieldeye systému ITV pomocí webového serveru kamery.

Obr. 2.

Yokogawa jako první prokázala připravenost svých řídicích systémů pro sběrnici Foundation Fieldbus, když v září 2000 splnila náročné testy slučitelnosti HIST (Host System Interoperability Test). Software pro správu prostředků PRM (Plant Resource Manager) zahrnuje v jednom prostředí fyzická technologická zařízení, měřicí přístroje i akční členy „klasické“ – analogové, hybridní „smart“ s protokoly Brain nebo HART i čistě digitální s Foundation Fieldbus. Umožňuje realizovat diagnostiku, kalibraci snímačů, plánování údržby, správu dokumentace i skladu náhradních dílů. Yokogawa jako první realizovala řízení s redundantní sběrnicí H1 Foundation Fieldbus, která je podporována novou čtyřkanálovou kartou ALF111, umožňující přenášet až 48 hodnot v jednom segmentu sítě. Nový kompaktní koncept I/O kart v modulech FIO (obr. 1) splňuje požadavky G3 podle ISA a pracuje v rozmezí teplot –20 až +70 °C. K procesním stanicím KFCS je lze připojit na dálku až 2 km s rychlostí přenosu dat 10 Mb/s (ERB) nebo lokálně (ESB) na vzdálenost do 10 m s rychlostí 128 Mb/s. Yokogawa je dodavatelem ucelených řešení, a proto k řídicím systémům nabízí nejen bezpečnostní odstávkové systémy (TÜV AK2 – AK7), ale také informační systémy (PIMS, Plant Information Management Software) řady Exaquantum, doplněné o množství softwarových balíků umožňujících optimalizaci výrobních procesů. Jen výčet těchto prostředků by přesáhl rámec tohoto příspěvku.

V oblasti přístrojů se vývoj také nezastavil. O nových analyzátorech pH a vodivosti EXAxt v panelovém provedení (obr. 2) a nových analyzátorech kyslíku ve spalinách i vysokoteplotní vlhkosti ZR402G, ZR202G, ZR22G pojednáme v příštím čísle.

Obr. 3.

Průmyslový digitální senzor tlaku Dpharp našel své uplatnění (bez nárůstu ceny) také ve snímačích EJA510A/530A, které dosud z cenových důvodů využívaly piezorezistivní princip. Řada hmotnostních průtokoměrů Rotamass byla rozšířena o rozsah do 200 t/h a provozní teplota média je až do 350 °C. Yokogawa nabízí také ultrazvukové měřiče průtoku US300, a to jak v přenosné, tak i ve stacionární verzi. Vibrace znemožňující v mnoha případech měření vírovými průtokoměry nejsou překážkou pro nový vírový průtokoměr Digital Yewflo (obr. 3), který využívá patentovanou metodu spektrální analýzy rušeného sinusového signálu z detektorů frekvence Karmánových vírů. Díky redukci objemu (o 30 %) i hmotnosti převodníku se také dosáhlo zlepšení odolnosti proti vibracím. Digital Yewflo DY100 garantuje přesnost měření kapalin do 0,75 % měřené hodnoty ve světlostech 15 až 300 mm v provedeních PN10 až PN100 (i PN160) a při teplotách -200 až 450 °C. Převodník má současný výstup impulsní i proudový, a kromě mnoha diagnostických informací, získaných z analýzy rušivých signálů, zobrazuje okamžitý i celkový průtok nebo teplotu média.

V oblasti zapisovačů a kompaktních regulátorů byly zdokonaleny vlastnosti bezpapírových zapisovačů DX100/200, které jako první umožňují realizovat připojení digitálních senzorů s Foundation Fieldbus, komunikují s neomezeným počtem uživatelů pomocí webového serveru, zasílají SMS s výstražnými hlášeními apod. Na trhu se objeví také jejich modifikovaná verze CX1000/2000 s vestavěnými regulátory. Kompaktní regulátory Green také prošly inovací: umožňují napájet snímače a patentovaným algoritmem Super 2 a 3 umožňují potlačit kmitání regulované veličiny (hunting). Nejmenší z těchto regulátorů – UT100 – byly doplněny o regulátory s třístavovou polohovou regulací a regulátory se segmentovým programem UP100.

Těšíme se na vaši návštěvu v našem stánku C-I, 114 v době konání MSV v Brně a na spolupráci při řešení vašich úloh v oblasti průmyslové automatizace.

Yokogawa reprezentační kancelář
1. máje 120, 703 00 Ostrava
tel.: 0606/731161, 069/2923967
fax: 069/2925673
www.yokogawa.cz