Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Yokogawa uvádí Stardom release 1.60

číslo 6/2005

Yokogawa uvádí Stardom release 1.60

Společnost Yokogawa Electric Corporation dále zdokonalila svůj nejnovější řídicí systém Stardom a od konce března 2005 nabízí jeho aktuální verzi Stardom release 1.60. Systém Stardom je základem informačního systému pro výrobu VigilantPlantTM od společnosti Yokogawa. Skládá se z řídicích, monitorovacích a ovládacích komponent, které lze pružně a škálovatelně propojovat do sítí. Výsledný systém se vyznačuje spolehlivostí a snadnou údržbou, charakteristickými pro DCS, i otevřeností, univerzálností a nákladovou efektivitou, vlastními systémům kombinujícím PC, PLC atd.

Obr. 1.

Stardom release 1.60 se od předchozí verze liší 1,5krát rychlejším vykonáváním programu v redundantně uspořádaných procesorových jednotkách (CPU) autonomních řídicích stanic, které tak mohou řídit např. kompresory, a dvacetinásobným zrychlením výměny dat mezi spolupracujícími redundantními CPU, takže je možné měnit redundantní desku CPU za chodu. Současně bylo do sestavy systému přidáno šest nových I/O modulů pro příjem i vysílání analogového signálu 4 až 20 mA, čtyř- až šestnáctikanálových, s možností komunikace protokolem HART.

Systém Stardom nachází uplatnění jak při sledování a řízení rozlehlých výrobních zařízení a technologických celků při těžbě, dopravě a zpracování ropy a zemního plynu, při úpravě vody a čištění odpadních vod, při centrálním zásobování teplem a kogenerované výrobě tepla a elektrické energie, tak v mnoha různých malých a středních závodech v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu i např. při výrobě polovodičů.

Yokogawa – reprezentační kancelář, tel.: 595 953 967, e-mail: yokogawa@daas.cz, http://www.yokogawa.cz