Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Wix – program pro měření a sběr dat používá i Modbus

Měřicí program Wix (od dubna 2010 již ve verzi 1.7) je určen pro měření, vyhodnocování, ukládání a hlídání nejrůznějších veličin, spojitých i diskrétních. Je jednoduchý, široce konfigurovatelný, uživatelsky přívětivý a je volně ke stažení i použití. Nejde o žádný balík programů, Wix je kompaktní, není jej třeba ani instalovat, přesto má zajímavé možnosti.
 

Připojení čidel a přístrojů

 
Příklad uspořádání je na obr. 1. Měřicí program Wix je určen především pro kontinuální měření veličin, jako jsou napětí, tlak, teplota, vlhkost, síla, dvoustavové signály a další. Obvykle je spuštěn na nepřetržitě běžícím počítači, např. firemním serveru, ale může to být jakýkoliv počítač, jehož uživatele měřené hodnoty zajímají.
 
Čidla nemusí být připojena přímo k počítači, na němž program Wix běží. Wix umí číst měřené veličiny ze sériové linky (RS-232, RS-485), z rozhraní USB nebo z Ethernetu. Data ze vzdálených čidel tedy mohou být přenášena po síti LAN nebo po internetu. Pro uživatele je zcela lhostejné, jak jsou čidla připojena, typ rozhraní se určí v sekci nastavení.
 

Spinel a Modbus

 
Program Wix je schopen číst data z čidel, která používají protokol Spinel nebo Modbus. Spinel je firemní protokol společnosti Papouch s. r. o., která jej vytvořila. Jde však o otevřený, dobře popsaný program a existuje k němu mnoho vývojových nástrojů. Protokol Modbus se stal již téměř standardem pro různá čidla s digitální komunikací, proto je v programu Wix také implementován.
 

Měření a zobrazení

 
Pro každé čidlo i každý jeho vstup je možné zvolit název, typ zobrazení, přepočet rovnic přímky a četnost ukládání. Standardně se program Wix ukazuje jako blok aktuálních hodnot někde v rohu monitoru (obr. 2). Obvykle běží neustále, může být minimalizován na liště. Podobu programu lze měnit – je možné nastavovat barvy, velikost panelů, program může být v různé míře průhledný, panely lze přesouvat. Každá hodnota může být vyjádřena číslem, volitelným textem, sloupcem nebo grafem.
 
Pro grafy je možné nastavit rozsah obou os, grafy lze zobrazovat v samostatných oknech. Tam je možné prohlížet hodnoty detailně, lze se vracet k dříve zaznamenaným hodnotám a průběhům, přitom se rozlišení grafů nastavuje intuitivně pohyby myši. Práce je tak velmi rychlá a efektivní. I při prohlížení historie jsou grafy stále živé a jsou do nich zaznamenávány nové hodnoty.
 

Ukládání CSV, TXT nebo podle libosti

 
Naměřené hodnoty je obvykle třeba ukládat. Wix pracuje s formáty CSV a TXT, které se dobře importují do jiných programů. Formát ukládání lze ale zcela libovolně nastavit pomocí rozsáhlého konfiguračního nástroje. Nově je možné využít funkci, kdy soubor obsahuje vždy jen aktuální hodnotu – tak lze k programu Wix navázat další zpracování v reálném čase.
 

Siréna, e-mail i SMS signalizují překročení mezí

 
Program Wix umí i hlídat měřené hodnoty. Pro každou veličinu lze nastavit libovolný počet mezí, při jejichž překročení určeným směrem se provede předem určená akce. Na výběr je sepnutí výstupu připojeného modulu I/O, poslání e-mailu anebo poslání zprávy SMS. Vše je opět široce konfigurovatelné. Spuštění akce nemusí být způsobeno jen měřenou hodnotou, ale třeba závadou čidla nebo je možné nastavit určitý čas odeslání.
 

Funkce http Get a webové rozhraní

 
Novinkou v programu Wix je možnost použít funkci http Get k odesílání dat do zadaného serveru. V něm jsou většinou data ukládána do databáze nebo zobrazena společně s jinými hodnotami. Podmínky pro odeslání dat se nastavují v rámci sekce Akce. Webové rozhraní programu Wix umožní přístup k datům pro více i vzdálených uživatelů. Tato část je v současné době dokončována a během prvního pololetí roku 2010 bude uvolněna k distribuci.
 

Měření zadarmo

 
Program Wix je velmi tvárný. Může být použit pro jednorázový experiment, kdy jsou všechny grafy maximalizovány přes celý monitor, nebo může mít podobu malého panelu v rohu. Díky funkci Akce lze použít program Wix i pro hlídání stavu binárních veličin. Do programu lze na zakázku doplnit i další funkce. Program Wix je zdarma, stáhnout jej lze z adresy wix.papouch.com. O možnostech programu Wix s připojenými měřicími čidly je možné se přesvědčit na veletrhu Amper 2010 ve stánku dodavatele.
Pavel Poucha,
 
Obr. 1. Příklad uspořádání čidel pro měření programem Wix
Obr. 2. Jedno z možných zobrazení, grafy lze libovolně zvětšit