Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Wind River a KW-Software spolupracují na softwaru pro automatizaci

Společnost Wind River (plně vlastněná firmou Intel Corporation) oznámila uzavření dohody o strategické spolupráci s německou společností KW-Software. Předmětem dohody je vývoj a podpora pre-integrovaného softwaru pro průmyslovou automatizaci. Konkrétně jde o testování a validování operačních systémů VxWorks 6.7 a VxWorks 61508 Platform od Wind River společně s run-time systémy ProConOS, Profinet and SafeOS od KW-Software a optimalizaci jejich společné práce.
 
Společnosti působící v oblasti průmyslové automatizace projevují stále větší poptávku po pre-integrovaných softwarových systémech, umožňujících využívat možnosti komunikace prostřednictvím různých systémů průmyslového Ethernetu schopných práce v reálném čase a současně usnadňujících certifikaci zařízení podle IEC 61508 a dalších bezpečnostních norem. Výsledkem jsou univerzální soft-PLC, které lze snadno integrovat do řídicího systému (proto pre-integrovaná, tj. připravená k integraci) a která podporují zajištění kvality návrhu řídicího systému, a tím omezují rizika při uvádění nové automatizační techniky na trh. Kombinace VxWorks 61508 Platform a SafeOS navíc umožní snadno dosáhnout certifikace pro úroveň bezpečnosti SIL3.
 
Wind River a KW-Software se při své spolupráci soustředí na několik klíčových segmentů trhu, především na průmyslové řídicí systémy pro procesní výrobu, energetiku a dopravu. Jejich pre-integrované systémy jsou v souladu s mnoha všeobecně akceptovanými průmyslovými standardy. Například v oblasti komunikace je to komunikační systém Profinet nebo v oblasti řídicích softwarových aplikací runtime prostředí pro inženýrské práce, konfiguraci a údržbu, které je v souladu s IEC 61131-3 a doporučeními PLCopen.
 
Pre-integrované systémy Wind River a KW-Software si jako vhodné řešení vybrala také firma ABB a bude je používat jako základní softwarovou komponentu pro své systémy Industrial IT Extended 800xA, určené zejména pro procesní výrobu. Dřívější způsob práce, kdy se jednotlivé softwarové součásti integrovaly při návrhu systému samostatně, byl pracný a vedl k velkému riziku vzniku chyb. Také přechod na novou verzi softwaru nebo produktu byl velmi pracný a obtížný. Pre-konfigurovaný, testovaný, validovaný a optimalizovaný systém, který splňuje specifické požadavky průmyslové automatizace a stojí za ním dva významní a stabilní dodavatelé průmyslového softwaru, je právě to, co firma ABB hledala.
(Bk)