Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

WebCon 2000 – nástup globální automatizace

Automa 8/2000

(firemní článek)

WebCon 2000 – nástup globální automatizace

V poslední době se lze setkat s pojmem globální automatizace, který vyjadřuje další směr vývoje v automatizační technice. Tento směr je logickým důsledkem pronikání internetových a intranetových technologií do oblasti automatizace. V praxi to znamená, že uživatel je schopen se kdykoliv a z kteréhokoliv místa připojit k dané aplikaci (se zabezpečením přístupu) a změnit program, monitorovat funkce technologie, získat potřebná data pro další zpracování nebo jiné činnosti.

Nástup této technologie se stal pro výrobce hardwaru signálem k vývoji specializovaných zařízení, přesně splňujících požadavky aplikace. Firma Advantech Corp., jako jeden z předních světových výrobců produktů pro automatizaci na bázi PC, reagovala uvedením nové produktové řady WebCon 2000.

Obr. 1.

Co je WebCon 2000?
Řada WebCon 2000 je špičkové řešení malého kompaktního počítače pro síťové aplikace, které nabízí jednoduchou instalaci a značnou flexibilitu při realizaci počítačových sítí s bezpečným přístupem a vysokou funkčností. Konstrukce vychází z nejnovějších miniaturních jednodeskových počítačů s integrovanými rozhraními. Například WEB-2143 obsahuje tato rozhraní: tři LAN, dvě RS-232, VGA a ostatní standardní počítačové porty včetně integrovaného disku typu Compact Flash Card (v současné době až 128 MB). Řada WebCon 2000 je dodávána s operačním systémem Windows® CE (připravuje se verze pro Linux) a sadou vývojových softwarových nástrojů pro návrh webových serverů a serverů FTP, webových stránek, dálkovou konfiguraci jednotek WebCon, programování připojených uzlů PLC, hlášení alarmů a autodetekci vzdálených zařízení.

Proč použít WebCon 2000?

Globální přístup po internetu
WebCon 2000 umožňuje uživateli z jeho počítače řídit a spravovat vzdálené jednotky pro zpracování signálů z procesu, jednotky PLC a jiné automatizační moduly prostřednictvím běžného prohlížeče internetu. V podstatě to znamená, že uživatel je schopen získat informaci o stavu řízeného procesu z jakéhokoliv místa a kdykoliv. Potřebuje jediné – být připojen běžným způsobem k síti Internet.

Unikátní konstrukční řešení
Použití hliníkového šasi u jednotek řady WebCon 2000 splňuje dva úkoly. Nejenže poskytuje mechanickou a elektromagnetickou ochranu systému, ale výborně zajišťuje odvod tepla z vnitřního prostoru, takže není nutné použít dodatečnou ventilaci. Výsledné řešení tak dává záruku vysoké spolehlivosti provozu i v extrémních podmínkách.

Obr. 2.

Flexibilita
S pomocí ovládačů a softwarové vývojové sady uživatel snadno nastaví funkce WebCon 2000 podle požadavků na provoz počítačové sítě s minimálními náklady a výsledné řešení bude kompatibilní a spolehlivé. Systémová rozhraní umožní variabilní rozšiřování podle potřeby aplikace.

Jednoduchá instalace
Konstrukční řešení WebCon 2000 dovoluje jednoduchou instalaci jednotky na stěnu, montážní desku skříně nebo na lištu DIN. Díky svým minimálním rozměrům se vejde téměř do každého zařízení.

Jednoduchý a cenově výhodný způsob, jak připojit zařízení k internetu
WebCon je velmi jednoduchý a cenově výhodný způsob, jak propojit technická zařízení s počítačovou sítí a dále s internetem a tím užívat výhody univerzálního přístupu k datům a vzdálené správy. Typickým příkladem je upgrade funkčně zastaralého zařízení s jednotkami PLC.

WEB-2040
WEB-2040 je kompaktní jed- notka na bázi jednodeskového počítače 486/66 MHz s 32MB RAM a VGA s pamětí VRAM 4 MB s možností připojit zobrazovač s rozlišením 1 280 × 1 024 bodů. Obsahuje dvě komunikační rozhraní RS-232, jedno RS-422/485, jedno Ethernet 10/100 a jedno pro klávesnici nebo myš PS2 (obr. 2). Výhodou této jednotky je rozhraní digitálních vstupů a výstupů úrovně TTL (vždy po šesti kanálech). Pro uložení dat, operačního systému a aplikačního programu slouží dva polovodičové disky formátu kompaktní karty flash. Celá jednotka je napájena stejnosměrným napětím 24 V při 0,5 A (rozsah 12 až 35 V).

Obr. 3.

WEB-2143
Typ WEB-2143 vychází z jednotky WEB-2040 s následujícími rozdíly (obr. 3): obsahuje tři komunikační rozhraní Ethernet a dvě RS-232, nemá rozhraní digitálních vstupů a výstupů, má pouze jeden polovodičový disk formátu kompaktní karty flash a napájení stejnosměrným napětím 5 V při 2 A. Ostatní parametry jsou stejné jako u typu WEB--2040.

Závěr
Nová řada jednotek WebCon 2000 představuje zcela nový směr v automatizaci a najde široké uplatnění v aplikacích, jako jsou např. jednotky rozhraní pro web, které umožňují zpřístupnit technologické procesy v rámci intranetu nebo internetu. Další oblastí použití jsou intranetové a internetové servery, v nichž lze realizovat při použití Linuxu nebo podobného operačního systému relativně výkonné a přitom levné servery pro obsluhu pevných i komutovaných linek. Další možnosti již jsou pouze otázkou konfigurace softwaru – jednotky mohou současně pracovat jako firewally, proxyservery, směrovače (routery) atd. Bližší informace je možné nalézt na www.future.cz nebo si je vyžádat u pracovníků firmy Future ICS.

FUTURE ICS a. s.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: (05) 41 21 88 84
fax: (05) 74 72 45
e-mail: ICS@future.cz