Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

WCT připravuje rozhraní pro bezdrátové sítě

Pracovní skupina Wireless Cooperation Team (WCT) dosáhla během roku od svého vzniku významného pokroku při definování rozhraní a v tvorbě návodů k posuzování shody se standardem pro jednotnou bránu bezdrátového systému univerzálně použitelnou v komunikačních sítích s protokoly HART, Foundation fieldbus, Profibus a Profinet. Univerzální rozhraní pro bezdrátové systémy společné pro všechny tři uvedené sítě má konečným uživatelům usnadnit zavádění metod bezdrátového rádiového spojení v průmyslu.
 
Činnost skupiny WCT sponzorují organizace Fieldbus Foundation, HART Communication Foundation a Profibus Nutzerorganisation e.V. (PNO), které tím podporují šíření rozvíjející se bezdrátové komunikační techniky do průmyslových oborů s nespojitými i spojitými technologickými procesy po celém světě.
 
Mezi milníky dosaženými skupinou WTC v roce 2008 figuruje na předním místě definice požadavků na bránu a její strukturu pro Profibus a Profinet a Foundation fieldbus. Předpokládá se, že nová specifikace a příslušná pravidla certifikace produktů budou odsouhlaseny během roku 2009.
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 2. února 2009.]
(sk)