Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Wasser + Gas Berlin Spezial 2004 na pomoc vstupu do EU

číslo 4/2004

Wasser + Gas Berlin Spezial 2004 na pomoc vstupu do EU

Ve dnech 8. až 10. září 2004 se v Berlíně uskuteční Wasser + Gas Berlin Spezial 2004, mezinárodní odborný veletrh a kongres zaměřené na vodárenství a plynárenství z pohledu rozšiřování Evropské unie.

Akce navazuje na úspěšné veletrhy Wasser Berlin a Gas Berlin, konané pravidelně s periodou tří let. Naposledy, v roce 2003, se obou veletrhů zúčastnilo celkem 629 vystavovatelů z 26 zemí na výstavní ploše 36 000 m2 a 57 000 návštěvníků ze 45 zemí, z toho 22 000 odborníků. Souběžně uspořádaný vodárenský kongres, který se v roce 2003 uskutečnil již po čtyřicáté, zaznamenal 4 200 účastníků ze 62 zemí.

Letošní „vložená“ mimořádná akce bude komornějšího rázu. Na rozdíl od pravidelných veletrhů je na omezené ploše asi 6 000 m2, při zachování plného rozsahu odborné nomenklatury, pojata především jako partnerská akce pro země právě vstupující do EU. Jejím hlavním zaměřením bude nikoliv primárně technická, ale především legislativní, obchodní a finanční problematika. V oboru vodárenství půjde o získávání a úpravu vody, měřicí, regulační a analytickou techniku, rozvody vody, výstavbu vodovodů a kanalizace, zpracování odpadních vod, armatury, čerpadla, sanaci potrubních systémů atd. V plynárenství se bude orientovat na produkci, získávání, přepravu, ukládání a rozvod plynu, úpravu plynu, měření průtoku a regulaci tlaku plynu, výstavbu a sanaci potrubních systémů apod.

Jako vystavovatelé jsou zvány výrobní a obchodní firmy ze zemí vstupujících do EU, dodavatelské vodárenské a plynárenské podniky jako investoři, podnikatelé ve službách, inženýrské kanceláře, odborné svazy, banky, pojišťovny, mezinárodní právní kanceláře apod. Nabídka této akce bude zajímavá pro odborné návštěvníky z vodárenských a plynárenských podniků, veřejné správy, služeb, inženýrských kanceláří a vědeckovýzkumné sféry i pro obchodníky a řemeslníky.

Souběžně s odborným veletrhem se uskuteční kongres, který budoucím členům EU představí výhody členství a nabídne možnost výměny zkušeností s německými podniky a organizacemi v oblastech financování, výběrových řízení, podílových modelů, společných podniků, včetně firemních zastoupení, předpisů EU, norem CEN, certifikací, odborného vzdělávání atd.

Lze očekávat, že akce jako celek seznámí nové členy se všemi možnostmi, které EU nabízí v oblasti vodárenství a plynárenství, zpřístupní jim neocenitelné zkušenosti, umožní navázat nové kontakty a usnadní jim vstup na nové trhy s novými obchodními příležitostmi.

Pořadatelem akce je veletržní společnost Messe Berlin GmbH, kterou v ČR zastupuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1, tel.: 221 490 305, fax: 221 490 332, e-mail: messe1@dtihk.cz, kde se lze také informovat o připravovaných autobusových zájezdech z ČR. Další informace lze nalézt také na adresách http://www.wasser-berlin.de a http://www.gas-berlin.de
[Tisková informace Messe Berlin GmbH, 24. února 2004.]

(ed)

Inzerce zpět