Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

WAGO-Speedway 767 – nový standard I/O v IP67

číslo 3/2006

WAGO-Speedway 767 – nový standard I/O v IP67

Rostoucí potřeba řídicí techniky použitelné přímo v provozních podmínkách mimo prostředí rozváděčů naráží na meze dané dosavadními moduly a systémy I/O, které sice mají dostatečné krytí, ale jsou pomalé, málo flexibilní a obecně zaostávají za moderními systémy I/O v krytí IP20. Po deseti letech zkušeností s moduly I/O s krytím IP20 realizovala firma WAGO nové řešení.

Zcela nový modulární systém I/O s krytím IP67 s označením WAGO-Speedway 767, založený na poznatcích a zkušenostech získaných se systémem I/O s krytím IP20, otevírá pro průmyslovou automatizaci zcela nové možnosti.

Nezávislý na protokolu sběrnice, modulární, programovatelný

Stejně jako WAGO-I/O-System 750 s krytím IP20 sází nový systém na celosvětově rozšířené průmyslové komunikační sběrnice, v prvním kroku především na Profibus, Profinet, EtherNet/IP a DeviceNet.

Obr. 1.

Obr. 1. WAGO-Speedway 757 – nový standard I/O pro automatizaci bez rozváděčů

K hlavní stanici s integrovaným rozhraním průmyslové sběrnice může být jak zcela distribuovaně, tak i s využitím kompaktního uspořádání modulů těsně vedle sebe (obr. 1) připojeno až 64 rozšiřujících modulů s celkem 512 kanály při celkové délce vedení mezi nimi až 500 m.

Vedle standardních komunikačních modulů mohou být použity jejich programovatelné verze, které umožňují hlavní stanici naprogramovat podle standardu IEC 61131. Programovací software CoDeSys verze 3.0, který je dalším vývojovým stupněm osvědčeného otevřeného vývojového prostředí, zaručuje snadné propojení s prostředky nabízenými sdružením Automation Alliance.

Konfigurovatelný s bohatou vnitřní diagnostikou

Kombinovat rozdílné moduly je řešení minulé generace: v jednom vstupním modulu systému WAGO-Speedway 767 lze současně, volitelně po jednotlivých kanálech, zpracovávat vstupní signály 0 až 10 V, ±10 V, 0 až 20 mA, 4 až 20 mA a ±20 mA. Jednotlivé moduly mohou tudíž plnit různé funkce. Pro každý kanál lze samostatně volit prahové hodnoty signálu, výchozí (default) nastavení pro různé situace a konstanty filtrů. Uvádění systému do provozu je podporováno on-line simulací jeho chodu. Činnost jednotlivých kanálů je možné synchronizovat.

Vnitřní diagnostika systému je navržena podle motta: „Najít na rozdíl od hledat!„. Důležité diagnostické informace jsou proto součástí distribuované architektury. Systém WAGO-Speedway 767 poskytuje precizní alokaci chyb ve stanici, v modulu i na úrovni kanálu. Zřetelně a jednoznačně identifikuje přetížení, zkrat, přerušení vodiče a mnoho dalších druhů chyb.

Se zaručenou kvalitou dat

Použitý subsystém s názvem Dynamic Speed Control (DSC) umožňuje systému WAGO-Speedway 767 identifikovat maximální možnou taktovací frekvenci jakékoliv instalace v závislosti na jejím rozložení. V praxi tak lze dosáhnout mnohem větších rychlostí přenosu dat než i u méně flexibilních systémů. Perioda cyklu systému i při jeho maximální konfiguraci je pod hranicí 100 µs při přesnosti časování (jitter) na úrovni 1 µs nebo lepší. Samozřejmá je synchronizace všech vstupů a výstupů. Při úlohách s pohony lze spolehlivě realizovat rychlé řídicí smyčky a ani při velmi žádaném měření rychlých dějů není třeba použít žádnou zvláštní doplňkovou elektroniku. Systém tak může využít potenciál moderních rychlých sběrnic založených na Ethernetu.

Se zárukou funkční bezpečnosti

Funkčně bezpečné systémy (SIS) podle normy IEC 61508 a standardní automatizace stále koexistují vedle sebe. Stále častěji je třeba postupovat podle normy IEC 61508, a to u systémů s krytím IP20 i IP67. Z toho důvodu bylo hledisko funkční bezpečnosti vzato v úvahu jako integrální součást konstrukce systému WAGO-Speedway 767 již od počátku jeho vývoje. Každý řídicí obvod (master) systému Profisafe splňuje požadavky na funkční bezpečnost na úrovni SIL3. Proto není nutné instalovat dva automatizační systémy WAGO-Speedway 767 paralelně.

Ergonomické konstrukce se standardním připojením

Senzory a akční členy se připojují prostřednictvím mezinárodně standardizovaných konektorů M8 a M12, dostupných po celém světě. K provádění servisních funkcí lze snadno, přes rozhraní USB, připojit PC. Systém se konfiguruje s použitím standardu FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager). Kabely mohou být značeny dvěma způsoby: označovacími proužky nebo zcela novým označovacím systémem WMB Inline firmy WAGO, který dokazuje, že kompaktní uspořádání a s ním spojené malé rozměry systému nutně nemusejí vést k nedostatečnému značení. Dostatečně zřetelně lze označit každý kanál v systému.

Robustní a odolný

Všechny moduly systému WAGO-Speedway 767 jsou zcela zapouzdřené a trvale hermetické. Krytí IP67 dovoluje použít systém v prostředí se stříkající vodou a i jinak velmi nepříznivých provozních podmínkách. Systém WAGO-Speedway 767 je proto navíc navržen k použití při teplotě od –25 do +60 °C a jeho EMC s okolím i ochranu proti rušení zvnějšku zajišťuje zcela nový systém stínění. Funkční spolehlivost této ochrany je zajištěna interními standardy EMC firmy WAGO, které jsou náročnější než odpovídající technické normy.

Kam pro další informace

Firma WAGO Elektro vystavuje tradičně na veletrhu Amper. Letos ve dnech 4. až 7. dubna na výstavišti PVA v Praze-Letňanech v hale 2 ve stánku A8 představí jak zmíněný systém WAGO-Speedway 767, tak i další novinky v oblasti spojovací a automatizační techniky.

Ing. Ondřej Dolejš,
WAGO Elektro spol. s r. o.

WAGO Elektro spol. s r. o.
Nad Lesem 21
147 00 Praha 4
tel.: 261 090 142
fax: 261 090 144
mobil: 737 215 302
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com
http://www.wago.cz