Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

WAGO doplňuje sortiment univerzálních síťových zdrojů Epsitron

K jednofázovým napájecím zdrojům EPSITRON® CLASSIC Power teď společnost WAGO doplňuje síťové zdroje i ve dvou a třífázovém provedení. Také ony se vyznačují štíhlým tvarem, který vyžaduje minimum místa v rozváděči. Funkce TopBoost dodává při zkratu na sekundární straně krátký proudový ráz, a proto mohou uživatelé jako jištění na této straně používat výrazně levnější jističe.

 
Zdroje mají široký rozsah vstupních napětí, od 320 do 575 V, a vysokou úroveň ochrany proti přechodovým jevům: na vstupní straně jsou odolné proti přepětí do 4 kV. Díky těmto vlastnostem a také certifikaci podle podmínek UL jsou vhodné pro nejrůznější napájecí sítě a použití po celém světě. Připravován je certifikát GL pro jejich použití v námořní dopravě. Všech osmnáct síťových zdrojů ze skupiny Epsitron Classic Power lze používat za okolní teploty od –25 do +70 °C, dále umožňují studený start při –40 °C a výstupní zatížení snižují až od teploty +55 °C. Proto jsou vhodné mimo jiné k napájení průmyslových elektrických a elektronických spotřebičů, pro použití v informační a automatizační technice nebo v automatizaci budov.
 
Nové dvoufázové síťové zdroje (787-1628) jsou dimenzovány pro napětí 24 V DC a jmenovitý výstupní proud 5 A, třífázové napájecí zdroje (787-1640, 787-1642 a 787-1644) jsou vhodné pro napětí 24 V DC a jmenovitý výstupní proud 10, 20 a 40 A.
 

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz