Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Vzpomínka na profesora Miroslava Šimandla

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (1954–2015), odešel neočekávaně 23. března 2015 v Plzni po krátké vážné nemoci ve věku 61 let. Narodil se v Ledcích u Plzně, roku 1978 získal titul inženýr v oboru automatické systémy řízení a v roce 1984 titul CSc. – obojí na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, kde v období 1978 až 1992 zastával vědecké a akademické pozice. Po úspěšném habilitačním (1993) a profesorském řízení (2002) se stal profesorem pro obor technická kybernetika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Od roku 2001 zde zastával funkci prorektora pro výzkum a vývoj. Současně vedl tým pro identifikaci a rozhodování v podmínkách neurčitosti v Evropském centru excelence NTIS na ZČU.

 
V rámci své vědecké kariéry se prof. Šimandl zaměřil na výzkum v oboru odhadování stavu, identifikace systémů, optimálního a adaptivního řízení a detekce poruch. Byl autorem více než 150 vědeckých článků, které publikoval v předních časopisech oboru, např. Automatica, IEEE Transactions on Automatic Control, Information Fusion a IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, a přednášel na špičkových prestižních konferencích organizovaných Mezinárodní federací automatického řízení (IFAC), Institutem pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE) a Mezinárodní společností pro informační fúzi (ISIF). V Mezinárodní federaci pro automatické řízení, IFAC, působil jako spolupředseda programového výboru na šestnáctém světovém kongresu IFAC a byl také členem dvou technických výborů IFAC. Byl členem redakční rady časopisu International Journal for Mathematics and Computer Science. Na Západočeské univerzitě v Plzni vyučoval v kurzech věnujících se teorii odhadu, identifikaci systémů, detekci poruch, stochastickým systémům a adaptivnímu řízení. Byl autorem tří knih a školitelem dvanácti úspěšných studentů doktorského studia. V roce 2015 se svým týmem získal Cenu Wernera von Siemense v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu za práci na téma Nové přístupy a metody nelineárního odhadu stavu a optimálního rozhodování v podmínkách neurčitosti.
 
Miroslav Šimandl byl univerzitním profesorem a vědcem, který byl velmi oblíben a vážen u svých studentů a kolegů. Byl to člověk velké osobní kultury, přátelský, výjimečně trpělivý a plný optimismu. Bude chybět všem, kteří ho znali. Čest jeho památce.

Ondřej Straka