Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Vzdálený přístup ke strojům s průmyslovými routery Ewon

Provozovatelé strojů a zařízení očekávají, že výrobci jejich strojů budou v případě poruchy provádět údržbu stroje na dálku nebo budou mít ke stroji vzdálený přístup, aby jim mohli okamžitě poskytnout pomoc. Jakmile je vzdálený přístup jednou bezpečně a spolehlivě nastaven, otevírá tento komunikační kanál další možnosti, jako je prognostická údržba nebo optimalizace provozu. Vzdálený přístup je takříkajíc prvním krokem na cestě k průmyslu 4.0.

 

Vzdálený přístup – průmysl 4.0 light

Z pohledu společnosti HMS, dodavatele řešení pro průmyslovou komunikaci, je možné k naplnění koncepcí průmyslu 4.0 a digitalizace dospět postupně. Prvním krokem v tomto směru může být jednoduchý vzdálený přístup. Znamená to, že ke strojům používaným kdekoliv na světě lze bezpečně přistupovat na dálku, bez ohledu na to, zda jsou vzdálené jen pár kilometrů, nebo se nacházejí např. v Číně. Tím lze optimalizovat uvádění strojů do provozu, na dálku aktualizovat programy a v případě poruchy pomocí vzdálené diagnostiky rychle přijmout potřebná opatření. Zkušenosti ukazují, že náklady na technickou podporu tak lze snížit o 50 až 70 %, přičemž se současně výrazně zkrátí doba reakce a zvýší se spokojenost zákazníků a servisního personálu.

Jestliže se však ke strojům má přistupovat na dálku, obávají se mnozí, že budou muset otevřít „stavidla“ komunikace naplno. U průmyslových routerů VPN Ewon Cozy a Ewon Flexy od HMS (obr. 1) to není nutné. Pro vzdálený přístup se router integrovaný ve stroji připojuje ke cloudové platformě HMS Talk2M prostřednictvím sítě VPN (ověřené a šifrované), aniž by bylo nutné měnit interní pravidla brány firewall ve společnosti. Z opačného směru každý uživatel také naváže vlastní šifrované a ověřené připojení k této platformě, na kterém jsou prostřednictvím uživatelských účtů jasně definována příslušná přístupová práva a práva na zpracování dat. Talk2M a brána firewall integrovaná v routeru zajišťují, že je realizován pouze povolený vzdálený přístup a že je možný přístup pouze do předem definované oblasti. Při tom má smysl zapojit v rané fázi také IT oddělení koncového uživatele a nastavit přístup pro čtení, aby bylo možné zobrazit protokoly komunikačních aktivit. To zvyšuje bezpečnost a pomáhá k akceptování uživatelem. I toto jednoduché řešení má mnoho výhod. Například v potravinářském průmyslu, kde se zpracovávají čerstvé produkty a prostoje jsou spojené s velkými ztrátami, je nezbytná krátká doba reakce.

 

Vzdálená údržba plus data

V mnoha případech má však smysl také shromažďovat údaje o stavu zařízení, opotřebení, provozních hodinách apod. a distribuovat je např. operátorovi stroje, údržbě nebo vedení podniku. Proto router shromaž­ďuje data z ovládacích prvků zařízení nebo digitálních a analogových signálů. Přehledy poskytované místně v routeru pomáhají uživateli vizualizovat stav stroje, zaznamenávat měnící se hodnoty a tak vyvozovat závěry o provozním stavu. Je také možné generovat alarmy pro spuštění opatření údržby. Provozní data lze poté přenášet do interního systému ERP nebo MES prostřednictvím komunikace OPC UA, např. pro optimalizaci provozu.

Je užitečné, jsou-li reálná data zpřístupněna rovněž výrobci stroje. Lze přesně zvolit, která data má povoleno prohlížet prostřednictvím cloudové platformy Talk2M a která se použijí pouze v jeho vlastní společnosti. To umožňuje výrobci strojů např. zajistit mnohem spolehlivější provoz strojů, doporučit optimalizaci jejich provozu nebo převzít (preventivní) údržbu. Zároveň dává výrobci strojů příležitost vyvinout nové obchodní modely, které budou lépe přizpůsobené potřebám uživatelů. V případě dalšího vývoje může své stroje ještě lépe přizpůsobit skutečnému provozu. Z toho mají prospěch jak výrobci strojů, tak uživatelé.

Více informací o řešeních Ewon od HMS zájemci najdou na https://ewon.biz. 

(HMS Networks)

Obr. 1. Průmyslové routery VPN Ewon Cozy a Ewon Flexy od HMS

Obr. 2. Bezpečný vzdálený přístup pomocí routerů Ewon od HMS