Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Výzkumné projekty podpořené Nadací ČVUT Media Lab

Začátkem prosince 2013 byl uspořádán již šestý ročník workshopu nadace ČVUT Me­dia Lab. Bylo velmi povzbudivé seznámit se s výsledky projektů, které vznikly s podpo­rou této nadace. Nadpoloviční většinu tvoři­ly projekty vzniklé z iniciativy eClub ČVUT, již nadace od počátku podporuje. Iniciati­va eClub ČVUT pod vedením Jana Šedivé­ho z katedry kybernetiky ČVUT v Praze se zaměřuje na propojování studentských nápa­dů se světem podnikání. Skutečnost, že v letošním ročníku pochází větší počet projektů z líhně této iniciativy, jen dokládá, že eClub ČVUT si našel cestu nejen ke studentům, ale i k podnikatelům.

 
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 vzrostl počet projektů podpořených nadací ČVUT Media Lab. Rok od roku také narůstá množství nápadů, které již byly uve­deny do praktického života. Jako letošní pří­klad může sloužit trojice projektů podpoře­ná iniciativou eClub ČVUT. Projekt pod názvem APEMAN boards se úspěšně zabývá výrobou speciálního typu skateboardů, tzv. longboardů, z materiálu na bázi uhlíkových vláken. Studenti zapojení do projektu Blind­Shell zase vyprojektovali rozhraní dotyko­vého telefonu pro nevidomé. Třetím realizo­vaným studentským nápadem je služba Mix­turam, která umožňuje zákazníkům určit si složení potravinových doplňků podle svých potřeb. Tento studentský projekt sklízí úspě­chy na domácím trhu a jeho tvůrci přemýš­lejí o expanzi do zahraničí.
 
Nejeden projekt je založen na využití in­formační techniky v oblastech, kde to ještě před několika lety nebylo myslitelné. Mezi aplikacemi pro chytré telefony a tablety se objevují nejen hry, ale i kreslení či výuka psa­ní. Jednoduchá aplikace LearnToWrite vel­mi přístupnou formou otevírá svět IT malým školákům i předškolákům.
 
Tradičními účastníky workshopu Nadace ČVUT Media Lab jsou tvůrci studentské for­mule CTU CarTech. Tentokrát se rozhodli na­vrhnout a vyrobit měnič k řízení synchronní­ho motoru s permanentními magnety. Sériově vyrobený kus totiž selhal v nejméně vhodném okamžiku a tato závada přinutila studentské závodníky předčasně ukončit sezonu.
 
Dalším zajímavým projektem, jenž byl v rámci workshopu prezentován již podruhé, je 6ixtenRobot (Fakulta strojní ČVUT v Pra­ze), tentokrát jeho verze 2.0. Cílem projektu je vytvořit multifunkční robotický podvozek schopný pohybu v těžkém terénu a zároveň vybavený mechanismem pro „chůzi“. Pod­vozek (obr. 1) by mohl být použit u invalid­ních vozíků ke zlepšení jejich schopnosti po­hybovat se např. v bariérových částech města.
 
Další informace o činnosti nadace a mož­nostech její podpory ze strany průmyslových podniků lze nalézt na webových stránkách www.cvutmedialab.cz a www.eclub.cvutme­dialab.cz.
(ev)