Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Výzkumná a vývojová laboratoř firmy ELVAC

Začátkem letošního roku byla v Ostravě v sídle společnosti Elvac, a. s., uvedena do provozu laboratoř pro výzkum a vývoj nových řídicích systémů v oblasti energetiky. Laboratoř je vybavena technikou pro testování řídicích systémů primárně zaměřených na dispečerské řízení distribuční sítě elektrické energie a správu hospodaření s energií (energetický management).

 
Celou laboratoř lze v principu rozdělit do několika funkčních celků. Vysokonapěťový (vn) model distribuční sítě 22 kV (obr. 1) obsahuje model rozvodny, běžný dálkově ovládaný vypínač vn (recloser), běžný úsekový odpínač firmy Dribo a model distribuční transformovny. Vše je možné provozovat pod napětím 22 kV.
 
Dalším funkčním celkem je nízkonapěťový (nn) model sítě vn, kde jsou simulovány různé typy vedení s různou délkou. Tento model je využíván hlavně při vývoji ochranných a automatizačních funkcí v řídicích jednotkách RTU, které firma Elvac vyrábí.
 
Pro výzkum a vývoj řídicích systémů v oblasti správy hospodaření s energií jsou určena vlastní zařízení na výrobu elektrické energie: fotovoltaická a větrná elektrárna umístěné na střeše hlavní budovy firmy Elvac. Vyrobenou elektrickou energii je možné skladovat v připravených akumulátorech, popř. jí ohřívat vodu v zásobnících. Všechny funkční celky a modely jsou centrálně řízeny dispečerským systémem SCADA/HMI Mikrodispečink (obr. 2), který také vyvinula a dodává firma Elvac.
 
Vysokonapěťová laboratoř slouží zejména k testování současných i nově vyvíjených jednotek RTU pro monitoring a řízení distribuční sítě. Technika v laboratoři je instalována do reálných řídicích skříní běžně dodávaných distribučním společnostem. Všechna zařízení jsou napojena na skutečné zdroje měření a signálů, což umožňuje řídicí systémy testovat včetně snímačů napětí a proudů. Pro zkoušení automatizačních funkcí je důležitá reálná odezva akčních prvků. Technika v laboratoři jako celek dovoluje vývojovým pracovníkům simulovat chování skutečné distribuční sítě s možností dělat změny v její konfiguraci.
 
Obr. 1. Vysokonapěťový model distribuční sítě
Obr. 2. Dispečerský systém SCADA/HMI Mikrodispečink