Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Výzkum termojaderné fúze v Akademii věd ČR

Dne 1. dubna 2008 byl v Ústavu plazmatu AV ČR slavnostně odhalen tokamak Compass, který sem byl přesunut z Velké Británie. Tokamaky jsou zařízení určená k výzkumu termojaderné fúze a Compass byl vlajkovou lodí fúzního výzkumu ve Velké Británii, než jej nahradil větší tokamak MAST. V Ústavu plazmatu AV ČR bude Compass využit k široké škále měření.
 
V Evropě je nyní soustředěn světový výzkum termojaderné fúze. Tento nadějný postup pro výrobu elektrické energie je založen na tom, že se plyny vlivem vysoké teploty a tlaku změní na plazma, kde se vyskytují elektrony oddělené od atomových jader. Tato lehká jádra se slučují a přitom uvolňují energii. V jihofrancouzském Cadarache byla zahájena výstavba mezinárodního termonukleárního reaktoru ITER. Jde o zařízení typu tokamak, ve kterém se plazma pevně spoutává intenzivním magnetickým polem. Termonukleární fúze bude v tokamaku ITER uvolňovat 500 MW tepelného výkonu, což je asi desetkrát více, než bude zapotřebí k ohřevu horkého plazmatu. Compass je menší variantou tokamaku ITER, má asi desetkrát menší konfiguraci magnetického pole. Compass není termonukleární reaktor, je určen pouze pro fyzikální výzkum.
(ev)