Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Vývojový kit jednorázových průtokoměrů Sensirion LD20-2600B

Průtokoměry LD20, určené pro přesné a spolehlivé měření malých průtoků kapalin v lékařství a biomedicínských oborech, byly na trh uvedeny již před třemi roky, ale nyní nabízí jejich výrobce, firma Sensirion, vývojový kit LD20-2600B, který mohou výrobci zařízení použít např. pro výrobu prototypů nebo malých sérií výrobků.

Jednorázové průtokoměry jsou vhodné pro chytré medicínské přístroje určené např. pro testování a laboratorní vyšetření pacienta na místě, bez nutnosti dopravovat vzorky do laboratoře. Jinou možností využití je dávkování léčiv intravenózně v domácích podmínkách, bez nutnosti, aby pa­cient musel navštívit nemocniční stacionář. Například pro pacienty se sníženou imunitou to omezuje riziko nákazy v nemocničním prostředí, a to nejen v době covidové epidemie.

LD20-2600B využívá termický senzor CMOSens® Technology od firmy Sensirion. Všechny použité materiály mají schválení pro zdravotnictví, vynikající chemickou odolnost a jsou kompatibilní s běžně se vyskytujícími médii. Rozsah měření je obousměrně do 1 000 ml/h. Senzor detekuje i běžné závady: ucpání, vzduchovou bublinu nebo příliš velký průtok.

Použití najde v infuzních pumpách, při přesném dávkování léčiv v neonatologii a dětském lékařství, při kontinuálním měření množství moči apod.

Sensirion AG, tel.: +41 44 306 40 00, info@sensirion.comwww.sensirion.com/ld20