Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Vývojové systémy pro PLC

ABB: PS501 (CoDeSys)

 
PS501 je výkonný a uživatelsky přívětivý software pro vývoj aplikací PLC řady ABB AC500 a AC500-eCo, založený na platformě CoDeSys. Umožňuje programování podle normy IEC 61131-3 v pěti různých jazycích (FBD, IL, LD, ST, SFC), navíc i v CFC (obdoba FBD s volnou grafickou strukturou). Vývojové prostředí je doplněno podpůrnými nástroji pro diagnostiku, servis, vizualizaci apod.
 
Režim off-line umožňuje vývoj aplikace bez připojeného PLC včetně vyzkoušení poruchových stavů a následného nahrání výsledného programu do PLC. Je podporována též funkce on-line change.
 
Ladění dovoluje krokovat program po jednom kroku nebo cyklu a nastavit body přerušení (breakpoint). Účinným nástrojem je i osmikanálový osciloskop.
 
Vizualizace je součástí základní instalace a obsahuje animované prvky, bitmapy, zobrazování textu, umožňuje zadávat vstupní hodnoty, zobrazovat hodnoty z PLC, dynamické sloupcové diagramy, správu alarmů a událostí, použít funkční klávesy a prvky ActiveX. Přístup k vizualizaci je možný z jakéhokoliv PC s webovým prohlížečem prostřednictvím
webového serveru integrovaného přímo v PLC.
 
Konfigurační nástroje pro komunikaci jsou k dispozici pro Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, Ethernet, Modbus a CS31, Profinet, EtherCat, ASCII a UDP.
 
Rozhraní Multi-OPC umožňuje komunikovat s nadřazenými systémy.
 
Motion Control PS551-MC je knihovna funkcí pro ovládání měničů frekvence ACSM1, ACS800 a ACS350 (Profibus).
 
Cena základní verze softwaru PS501 V 2.1 je 899 eur, aktualizace (update) softwaru je zdarma. Neplacená demonstrační verze PS501 není funkčně omezena, ale zákazník nemá nárok na update. Školám a výukovým institucím je software poskytován zdarma. Technickou podporu zajišťuje oficiální distributor softwaru, firma VAE ProSys, která má k dispozici školicí středisko a poskytuje také technickou podporu PLC řady AC500 společnosti ABB.
 
VAE ProSys s. r. o.
 

B&R Automation Studio

 
Vývojové prostředí B&R Automation Studio provází uživatele všemi fázemi tvorby projektu a obsahuje nástroje pro správu, údržbu, diagnostiku a servis veškeré automatizační techniky B&R.
 
Umožňuje vývoj aplikačních programů pro řízení, vizualizaci, komunikaci, řízení pohonů (jednoosých systémů i mnohaosých sestav), CNC, ovládání robotů a úloh funkční bezpečnosti. Software je nezávislý na cílové platformě a dovoluje používat více hardwarových konfigurací v jednom projektu – díky tomu lze pružně vytvářet varianty projektů.
 
Snadná integrace produktů B&R i jiných výrobců, podpůrné a kontrolní nástroje pro efektivní psaní kódu, podpora týmové práce na společném projektu, to vše výrazně zkracuje dobu vývoje a snižuje náklady. B&R Automation Studio pracuje se všemi programovacími jazyky podle normy IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) a dále ANSI C/C++. Tyto jazyky lze v rámci projektu kombinovat. K dispozici je detailní on-line nápověda a bohatá knihovna funkcí a vzorových kódů (včetně kódů definovaných v normách IEC a PLCopen), navíc je podporována tvorba a správa vlastních knihoven. Propojení se systémy Matlab a Simulink dovoluje automaticky vygenerovat zdrojový kód na základě návrhu a simulace algoritmů.
 
B&R Automation Studio poskytuje nástroje pro ladění a diagnostiku, jako je debugger, zobrazení aktuálních stavů i grafických průběhů proměnných a parametrů nebo seznam chyb. Řídicí program lze otestovat pomocí simulačního PLC na počítači včetně vizualizace a funkcí I/O, pohonů, CNC i robotiky. Výsledný software je možné nahrát za běhu PLC přímo do řídicího systému stroje, uložit na paměťovou kartu nebo vytvořit data pro aktualizaci prostřednictvím USB.
 
Plná verze softwaru je uživatelům k dispozici na dobu třiceti dní bez pořizování licence.
 
B+R automatizace, spol. s r. o.
tel.: 541 420 311
 

Eaton: XSoft-CoDeSys-2

 
Programovací software XSoft-CoDeSys-2 je určen pro všechny PLC od společnosti Eaton a v maximální míře využívá jejich vlastnosti. Programovací možnosti daleko překračují standardní požadavky normy ČSN EN 61131-3. Software umožňuje využít celé spektrum programovacích jazyků od základního jazyka kontaktních schémat (LD), přes jazyk funkčních bloků (FBD) až po programování ve strukturovaném textu (ST). Navíc je doplněn jazykem sekvenčního programování (SFC) a nástrojem pro vytváření vizualizace.
 
Pro pohodlné programování je XSoft-CoDeSys-2 vybaven množstvím funkcí, jako je automatická deklarace proměnných, automatické formátování kódu, seznam křížových odkazů či správa knihoven. Připojené knihovny nabízejí funkce pro komunikaci, práci se soubory, ale i řízení v uzavřené smyčce nebo řízení pohybu.
 
Snadné testování a spouštění aplikačních programů pro PLC jsou umožněny funkcemi sledování programu on-line, vkládáním bodů přerušení (breakpoint) a krokováním programu. Tyto funkce jsou dostupné při přímém testování na PLC i v simulačním režimu. Pro rychlé změny v programu PLC je k dispozici funkce on-line change. Na vybraných typech softwaru lze využívat funkci multitasking a přikládat jednotlivým úlohám priority a periody volání. Nástroje pro konfiguraci hardwaru dávají přehled o nastavení programovaného PLC a periferiích připojených po sběrnicích (Profibus, CANopen). Zároveň lze
sledovat všechny vstupní a výstupní proměnné v režimu on-line.
 
Textové menu a nápověda jsou k dispozici v angličtině a němčině. Jednotlivé licence a multilicence programu XSoft-CoDe-
Sys-2 jsou nabízeny v cenách 9 000 korun a 22 000 korun. Software je dodáván bez dalších příplatků. Testovací verzi XSoft-
CoDeSys-2 je možné získat bezplatně na internetových stránkách www.microinnovation.com.
 
Eaton Elektrotecnika, s. r. o.
 

Mitsubishi Electric: GX Works2

 
Vývojový software GX Works2 je určen pro modulární PLC typu System Q, modulární kompaktní řadu L a kompaktní PLC řady FX. V jednoduchém módu (simple project) podporuje programování pomocí jazyků kontaktních schémat (LD) a sekvenčního programování SFC, zatímco ve strukturovaném módu (structured project) podporuje programování pomocí jazyků kontaktních schémat (LD), strukturovaného textu (ST), sekvenčního programování SFC a funkčních bloků (FBD).
 
Software GX Works2 disponuje širokým spektrem nástrojů pro ladění programu a diagnostiku, počínaje zabudovaným simulátorem PLC pro odladění programu i bez připojeného hardwaru, přes ladicí funkce – krokování, nastavení přerušení (break) a přeskočení (skip) – až po registraci a detailní sledování jednotlivých proměnných. Standardní funkcí je podpora změn v běžícím programu pro PLC (on-line program change).
 
Software GX Works2 umožňuje vytvářet dokumentaci k programům a provádět základní konfiguraci PLC, nicméně pro rozsáhlejší správu, vytváření a dokumentování projektu je určen softwarový balík iQ Works (popsán v článku na str. 59), jehož součástí je i GX Works2.
 
Software obsahuje standardní knihovny funkcí a funkčních bloků, umožňuje vytvářet vlastní uživatelské knihovny a rovněž dovoluje stahovat předem připravené knihovny pro velké množství různých modulů ze stránek MyMitsubishi. Z těchto stránek je rovněž možné bezplatně stáhnout dvouměsíční zkušební verzi (trial).
 
Mezi další výhody patří zabudované konfigurátory pro většinu speciálních funkčních modulů, možnost přesně určit více přístupových cest k PLC. Kompatibilita s předchozími programovacími softwarovými nástroji GX Developer a GX IEC Developer je zajištěna importem a konverzí vytvořených projektů.
 
Mitsubishi Electric Europe B. V.
tel.: 251 551 470
 

Omron: Sysmac Studio

 
Sysmac Studio je vývojové prostředí pro novou generaci řídicího systému Sysmac NJ. Obsahuje prostředky pro konfiguraci, programování, ladění, vizualizaci, simulaci a diagnostiku. Sysmac NJ rozšiřuje nabídku PLC společnosti Omron. Patří do nové generace systémů MAC (Machine Automation Controller) pro náročné komplexní úlohy v průmyslové automatizaci.
 
Sysmac Studio důsledně vychází z normy IEC 61131-3, podporující víceúlohové (multitasking) programování. V grafickém prostředí lze snadno konfigurovat hardwarové struktury systému i sítě EtherCat a určovat priority a periody jednotlivých programových úloh. Editor programu s automatickou kontrolou syntaxe využívá pro přehlednost barevné odlišení proměnných a symbolů. Kromě standardních datových typů podle IEC lze specifikovat uživatelské datové typy, datové struktury, vícerozměrná pole základních datových typů i datových struktur, výčtové datové typy atd. Programování je symbolicky orientované, programátor tedy nepřiřazuje proměnným žádné hardwarové adresy paměťových oblastí. Podporovány jsou programovací jazyky LD a ST a připravuje se podpora SFC a v budoucnu jazyka C.
 
Pro úlohy řízení pohybu je důležitá podpora funkčních bloků PLCopen Motion Control, tedy např. MC_MoveRelative pro jednoduché pozicování, MC_GearIn pro pozicování master-slave a další pro momentové řízení, lineární a kruhové interpolace a realizaci elektronických vaček, jejichž nastavení usnadňuje grafický editor profilů vaček.
 
Sysmac Studio má také výkonný simulátor programu a poskytuje výsledné trajektorie úloh řízení pohybu včetně prostorového (3D) grafického znázornění. Ladění programu a diagnostiku usnadňuje záznam proměnných v každém průběhu programu. Sysmac Studio a Sysmac NJ budou oficiálně představeny na SPS/IPC/Drives 2011 v Norimberku.
 
OMRON Electronics spol. s r. o.
 

Opto 22: PAC Project SW

 
Balík programů PAC Project SW lze zdarma stáhnout z webových stránek www.opto22.com a je také obsažen na CD, které je dodáváno s řídicími jednotkami SNAP PAC. Vše, co je třeba pro většinu řídicích a monitorovacích úloh, tedy nástroje pro programování řízení, tvorbu vizualizací a konfiguraci vstupů a výstupů, obsahuje PAC Project Basic.
 
PAC Control je intuitivní nástroj pro programování průmyslových řídicích jednotek, vzdáleného dohledu i sběru dat. Kromě programování v blokových schématech lze použít i volitelný pokročilý skriptovací jazyk, podobný C nebo Pascalu. Pomocí PAC Control lze tvořit a ladit řídicí programy, poté je nahrávat a spouštět na průmyslových řídicích jednotkách SNAP PAC. V obsáhlé sadě příkazů v jednoduché angličtině jsou příkazy pro analogové zpracování, digitální sekvenční řízení, pokročilou matematiku, podmíněné větvení, zpracování řetězců, sériové ovládání zařízení, PID regulaci, datová pole a další složité funkce.
 
Uvedený nástroj také obsahuje podprogramy a grafický ladicí software. Databáze vstupně-výstupních bodů, proměnných a dalších datových prvků je využívána i jinými částmi PAC Project SW a je též dostupná v programovacím softwaru PAC Display HMI. Tím se výrazně zkracuje vývoj projektů. Všechny aplikační programy lze spustit na stanicích s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP, Vista Business a Windows 7.
 
Zákazníci, kteří potřebují komplexní síťovou architekturu, redundantní řídicí systém, podporu starších systémů Opto22 FactoryFloor, OPC komunikaci nebo propojení databází, si musí pořídit zpoplatněný balíček PAC Project Professional Software Suite, jehož jednotlivé části lze zakoupit zvlášť. Když je např. zapotřebí pouze OPC server, ale nikoliv ostatní funkce, lze použít PAC Project Basic a koupit pouze OptoOPCServer.
 
ServisControl s. r. o.
 

Panasonic Electric Works: FP Win Pro

 
Vývojové prostředí FP Win Pro je vyvíjeno současně s programovatelnými automaty (PLC) Panasonic, a proto v maximální míře využívá vlastnosti hardwaru. FP Win Pro je k dispozici ve verzi light pro PLC řady FPX, FP0, FP Sigma, FPe a v plné verzi pro všechny typy PLC Panasonic, včetně nejvyšší řady FP2. Podpora všech standardů normy IEC 61131-3 a možnost vytvářet programy v LD, FB, IL, ST a SFC je samozřejmostí. V souladu s normou jsou funkce a funkčních bloky
v knihovnách.
 
Pro ladění programu jsou k dispozici nástroje včetně diagnostiky a sledování hodnot neomezeného počtu proměnných v numerických hodnotách i v grafech průběhů. Při ladění lze zasahovat do kódu i za běhu programu. Program je možné za běhu také kontrolovat, kompilovat a nahrát do PLC, přičemž následný průběh smyčky již proběhne v nahraném kódu.
 
V programu je možné přesně určovat proměnné s diakritikou a vpisovat rozsáhlé komentáře v libovolném jazyce (včetně azbuky a asijských znaků). Každý projekt je od počátku vytvářen pro daný typ PLC, ale lze ho snadno konvertovat pro jiný typ PLC. Použije- li se PLC, které neodpovídá předdefinovanému typu, program na to pozorní a navrhne optimální způsob konverze.
 
K PLC lze přistupovat dálkově a programovat ho prostřednictvím modemu nebo internetu. Funkce virtuálního PLC umožní vyzkoušet běh programu, aniž je připojen jakýkoliv hardware. FP Win Pro je otevřen dodatečným volitelným rozšiřujícím modulům, jako je např. FP Safe pro konfiguraci bezpečnostních funkcí PLC v souladu s normou EN 62061 a EN 13849-1.
 
Základní verze programu použitelná pro většinu PLC Panasonic stojí 250 eur. V nabídce jsou další varianty, včetně zdokonalení (upgrad) i bezplatně distribuované demonstrační verze, která je plně funkční a je omezena pouze délkou programu.
 
Panasonic Electric Works CZ, s. r. o.
 

Schneider Electric: Unity Pro

 
Unity Pro je jednotný inženýrský software pro celý životní cyklus řídicích systémů řady PAC Schneider Electric – Modicon M340, Modicon Premium, Modicon Quantum (včetně SIL 3), a je základem konceptu PlantStruxure. Podporuje všech pět programovacích jazyků (IL, ST, LD, FBD, SFC neboli Grafcet) podle normy IEC 61131-3 a dovoluje zaznamenávat změny programu v on-line režimu.
 
Unity Pro obsahuje výkonný simulátor a početné funkce pro ladění a diagnostiku, např. nastavení stavů I/O, krokování, verifikaci programu, animační tabulky, vyhledávání proměnných (včetně křížových referencí) nebo nastavení priorit úloh. Uživatel si může vytvořit snímek technologie s on-line animací nebo zobrazit průběhy analogových proměnných. Intuitivní grafické rozhraní umožňuje také zobrazovat hardwarové komponenty systému s výpočtem jejich napájení.
 
Tento software vygeneruje dokumentaci obsahující popis, obsah, hardwarovou konfiguraci, výpis programu, proměnné, animační tabulky, snímky vizualizace atd. Jeho knihovna obsahuje základní objekty (časovače, čítače, matematické funkce), funkční bloky (PID regulátory, motory) a hardwarové, komunikační, diagnostické i procesní objekty. Uživatel si může vytvořit vlastní specifické funkční bloky (UFB) nebo využít nadstavbu pro programování v jazyce Visual Basic, popř. C++.
 
K dispozici jsou funkce porovnání dvou projektů, import a export ve formátu XML, nahrání nebo stažení z PAC, konverze ze starších nástrojů pro PLC. Podpora FDT/DTM rozšiřuje možnosti správy periferií PAC i externích inteligentních přístrojů.
 
Licence jsou dodávány v šesti jazycích. Současná verze podporuje Windows XP, Vista a 7 (32, 64). Aktualizace jsou instalovány automaticky pomocí nástroje SESU. Pro vyzkoušení lze získat demonstrační verzi softwaru na DVD.
 
Schneider Electric CZ, s. r. o.
 

Siemens: Step 7 v platformě TIA Portal

 
Vývojové prostředí Step 7 pro PLC Simatic od renomovaného výrobce řídicí techniky u nás i ve světě skutečně představuje stabilitu. V mnoha případech vytváří a nastavuje zcela nové přístupy, z nichž se často stanou obecné standardy daného odvětví. Nová verze Step 7 V11 je distribuována ve dvou verzích: Basic a Profesional. Zatímco varianta Basic je orientována na menší projekty s využitím nových řídicích systémů na bázi Simatic S7-1200, varianta Profesional plně podporuje většinu hojně používaných programovacích jazyků podle standardů IEC 61131-3: IL (STL), LD (LAD), FBD, ST (S7-SCL), SFC (S7-Graph). S její pomocí lze programovat nejen jednotky S7-1200, ale i S7-300/400 či vytvářet systémy na bázi PC (PC-based) se softwarem WinAC (Soft- PLC). Výhodou je stejný princip tvorby uživatelských aplikací v jednotném vývojovém prostředí a použitelnost již jednou vytvořených programových kódů ve velmi široké nabídce různě výkonných jednotek PLC. Díky integrovanému softwaru WinCC Basic umožňují obě verze Step 7 projektovat vizualizace pro operátorské panely řady Basic Panels až do 15" (např. TP1500 PN). Verze Profesional má další funkce: DocPro pro tvorbu standardizované dokumentace, Teleservice pro vzdálenou správu systému a výkonný simulátor PLCSim. Pomocí PLCSim lze bez hardwaru v kanceláři pohodlně připravit např. servisní zásah, provádět různé testy nebo odladit podstatnou část uživatelského softwaru pro PLC. Rovněž dovoluje simulovat i více PLC se vzájemnou komunikací.
 
Step 7 V11 je jednotný vývojový software pro všechny PLC, stejně jako WinCC V11 je jednotný nástroj pro vývoj všech HMI a StartDrive V11 pro pohony Sinamics. Takto vypadá nový koncept průmyslového softwaru pro automatizační techniku v platformě TIA Portal.
 
Siemens, s. r. o.
tel.: 800 122 522
 

Teco: Mosaic

 
Vývojový systém Mosaic je určen pro PLC Tecomat od firmy Teco a. s. Důsledně respektuje zásady normy IEC EN 61131-3. Programy lze vytvářet v textových jazycích ST, IL, v grafických jazycích LD, FBD, nově také v jazyce CFC (Continuous Function Chart – souvislý funkční diagram). Významný je simulátor PLC. Na něm lze program vyzkoušet i bez připojeného PLC. Program je možné měnit bez nutnosti zastavit řízení a restartovat systém (změny on-line).
 
Mosaic nabízí účinné nástroje pro vytvoření kompletního projektu řízení. V manažeru projektu lze zadávat konfiguraci buď výběrem modulů a jejich parametrů v dialogových oknech, anebo automaticky rozpoznáním modulů na sběrnici. Pomocí nástroje WebMaker lze vytvořit webovou stránku PLC, která se ukládá na paměťovou kartu v PLC a umožňuje monitorování a zadávání příkazů. WebMaker lze využít i pro vizualizaci v samotném prostředí Mosaic. PanelMaker usnadňuje obsluhu operátorských panelů – textových i grafických. Nástroj PIDMaker je určen k nastavení a simulování PID regulátorů a vygenerování potřebného kódu pro PLC. Pro záznam měřených hodnot je určen Datalogger. Průběhy libovolných veličin lze zobrazit v GraphMakeru. Produktivitu programování zlepšují knihovny funkcí a funkčních bloků (např. knihovny pro regulaci, chytré domy, ukládání do souborů, služby internetu – odesílání e-mailů, komunikace přes http a ftp, apod.).
 
Software Mosaic spolu se základní dokumentací je dodáván ve čtyřech jazykových verzích (v češtině, angličtině, němčině a ruštině). Podrobná dokumentace je v češtině a angličtině. Mosaic je bezplatně dostupný ve verzi Lite, která je plně funkční, omezená je jen na velikost sestavy PLC. Verze Mosaic Compact + se prodává za 9 900 korun a verze Profi+ za 16 500 korun.
 
Teco a. s.
tel.: 321 737 611